whatsapp viber zalo phone zalo mail

Hồ sơ Thủ tục làm work permit cho giáo viên nước ngoài 2022

Thủ Tục Làm Work Permit Cho Giáo Viên Nước Ngoài
Thủ Tục Làm Work Permit Cho Giáo Viên Nước Ngoài

Hiện nay, nhu cầu dạy và học tiếng Anh cùng với người nước ngoài đang trở nên rất phổ biến ở Việt Nam. Tuy nhiên, để người nước ngoài có thể dạy học và làm việc tại Việt Nam một cách hợp pháp.. Theo đó nhà nước đã có những thay đổi đáng kể để tạo điều kiện cho người nước ngoài vào Việt Nam làm việc được cấp giấy phép lao động (work permit) và lưu trú. Sau đây, ACC sẽ tư vấn cho quý khách hàng những vấn đề liên quan đến “Thủ tục làm work permit cho giáo viên nước ngoài.

 1. Cơ sở pháp lý

 • Nghị định Số: 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm tại việc tại Việt Nam
 • Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 và các biểu mẫu liên quan đến việc xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài
 • Nghị định 140/2018/NĐ-CP quy định và sửa đổi một số điều của Bộ Luật Lao động và Nghị định 11/2016/NĐ-CP về thủ tục cấp giấy phép lao động, hồ sơ giấy phép lao động và thời gian thực hiện thủ tục cấp giấy phép lao động được sửa đổi rút ngắn hơn quy định trước đây.

2. Giấy phép lao động là gì?

Giấy phép lao động tên tiếng Anh là Work permit, để phân biệt với các quốc gia khác thì dùng Vietnam work permit. Đây là loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho người nước ngoài khi đủ điều kiện làm việc tại Việt Nam. Nghĩa là giấy phép lao động sẽ chứng minh được người được cấp phép sẽ được pháp luật Việt Nam bảo vệ theo luật lao động của Việt Nam cũng như quyền lợi của họ sẽ được bảo vệ chính đáng.

3. Điều kiện để được cấp giấy phép lao động

 • Đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Có xác nhận của cơ sở y tế về khả năng sức khoẻ đối với công việc.
 • Thuộc một trong nhóm đối tượng sau: giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật, nhà quản lý.
 • Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo pháp luật.
 • Được chấp thuận bằng bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng người lao động nước ngoài.

4. Trường hợp được miễn giảm giấy phép lao động cho người nước ngoài

Theo Nghị định số 11/2016/NĐ-CP quy định về trường hợp lao động nước ngoài không thuộc diện cáp giấy phép lao động như sau:

 • Là thành viên góp vốn hoặc chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn.
 • Là thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần.
 • Là trưởng văn phòng đại diện, dự án tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam.
 • Vào Việt Nam dưới thời hạn 03 tháng để thực hiện chào bán dịch vụ.
 • Vào Việt Nam với thời hạn 03 tháng để xử lý những sự cố, tình huống kĩ thuật, công nghệ phức tạp nảy sinh làm ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh mà các chuyên gia Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài hiện tại đang ở Việt Nam không xử lý được.
 • Là luật sư nước ngoài được cấp phép hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của Luật luật sư.
 • Theo quy định của Điều ước Quốc tế mà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
 • Là học sinh, sinh viên học tập, làm việc tại Việt Nam nhưng người sử dụng lao động phải báo trước 07 ngày với cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh.
 • Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ bao gồm: kinh doanh, thông tin, xây dựng, phân phối, giáo dục, môi trường, tài chính, y tế, du lịch, văn hóa giải trí và vận tải.
 • Vào Việt Nam để cung cấp dịch vụ tư vấn về chuyên môn và kỹ thuật hoặc thực hiện các nhiệm vụ khác phục vụ cho công tác nghiên cứu, xây dựng, thẩm định, theo dõi, đánh giá, quản lý và thực hiện chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) theo quy định hay thỏa thuận trong các điều ước quốc tế về ODA đã ký kết giữa cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và nước ngoài.
 • Được Bộ Ngoại giao cấp giấy phép hoạt động thông tin, báo chí tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.
 • Được cơ quan, tổ chức của nước ngoài cử sang Việt Nam giảng dạy, nghiên cứu tại trường quốc tế thuộc phạm vi quản lý của cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế tại Việt Nam hoặc được Bộ Giáo dục đào tạo xác nhận vào giảng dạy, nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục, đào tạo tại Việt Nam.
 • Tình nguyện viên có xác nhận của cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế tại Việt Nam.
 • Vào Việt Nam làm việc tại vị trí chuyên gia, nhà quản lí, giám đốc điều hành hoặc lao động kĩ thuật có thời gian làm việc dưới 30 ngày và thời gian cộng dồn không quá 90 ngày trong 01 năm.
 • Vào Việt Nam thực hiện thỏa thuận quốc tế mà cơ quan, tổ chức ở Trung ương, cấp tỉnh ký kết theo quy định của pháp luật.
 • Sinh, sinh viên đang học tập tại các trường, cơ sở đào tạo ở nước ngoài có thỏa thuận thực tập trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam.
 • Thân nhân thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam làm việc sau khi được Bộ Ngoại giao cấp phép, trừ trường hợp điều ước quốc tế nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.
 • Có hộ chiếu công vụ vào làm việc cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội.
 • Các trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội.

5. Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động

Theo điều 10 của nghị định 11/2016/TT-Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thì thành phần hồ sơ xin cấp giấy phép lao động của người nước ngoài phải có:

 • Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo mẫu số 7.
 • Giấy khám sức khỏe có giá trị trong 01 năm chứng nhận là đủ điều kiện làm việc.
 • Lý lịch tư pháp hoặc giấy tờ tương đương xác nhận theo quy định.
 • Văn bản chứng minh là quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kĩ thuật và giáo viên…
 • 02 ảnh màu 4×6 phông nền trắng, không đeo kính, chụp không quá 06 tháng tính từ ngày nộp hồ sơ.
 • Bản chứng thực sao y của hộ chiếu.
 • Các giấy tờ chứng minh liên quan khác đến người lao động nước ngoài.
 • Người lao động nước ngoài cần lưu ý: Các loại giấy tờ theo quy định cần 01 bản chính và 01 bản sao, nếu giấy tờ tiếng nước ngoài thì phải hợp pháp hóa lãnh sự, sau đó dịch sang tiếng Việt và công chứng trước khi nộp.

 

6. Thủ tục làm giấy phép lao động cho giáo viên nước ngoài

Bước 1 : Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động (Áp dụng cho các trường hợp cấp mới, cấp lại giấy phép lao động)

Doanh nghiệp sử dụng lao động (trừ nhà thầu) có trách nhiệm báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng lao động nước ngoài gửi đến Bộ Lao Động TB&XH hoặc Chủ tịch UBND cấp Tỉnh/ TP (cơ quan chấp thuận) về việc sử dụng lao động nước ngoài vào làm việc.

Sau 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, cơ quan chấp thuận sẽ ra văn bản chấp thuận tới người sử dụng lao động về việc báo cáo giải trình trên.

Bước 2 : Sau khi có công văn chấp thuận nộp hồ sơ xin giấy phép lao động trong 7 ngày.

7. Thời hạn của giấy phéo lao động cho giáo viên nước ngoài

Giấy phép lao động Việt Nam là giấy phép lao động được phép làm việc hợp pháp tại Việt Nam do Bộ Lao Động và Thương Binh Xã Hội cấp ,giấy phép lao động có hạn tối đa là 24 tháng ( 2 năm ). Sau khi hết hạn Work Permit khoảng 45 ngày người lao động nước ngoài có thể gia hạn giấy phép lao động mới.

8. Thời gian thực hiện

 • Thời gian soạn hồ sơ đề nghị chấp thuận: trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày Quý công ty cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu của SBLaw.
 • Thời gian có được văn bản chấp thuận của Chủ tịch UBND cấp tỉnh: 20 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.
 • Thời gian soạn hồ sơ xin Giấy phép lao động: 03 ngày làm việc kể từ ngày Quý công ty cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu của SBLaw.
 • Thời gian cấp Giấy phép lao động: 12 ngày làm việc kể từ thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ;

9. Cơ quan có thẩm quyền

 • Trường hợp doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động tại Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh (thành phố) nơi doanh nghiệp có trự sở
 • Trường hợp doanh nghiệp có trụ sở thông thường nộp tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh (thành phố).

10. Dịch vụ làm giấy phép lao động cho giáo viên nước ngoài

 • Tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc của Quý Công ty liên quan đến việc xin cấp Giấy phép lao động.
 • Soạn thảo hồ sơ đề nghị chấp thuận gửi tới UBND về doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng người LĐNN.
 • Soạn thảo hồ sơ phục vụ việc xin cấp Giấy phép lao động;
 • Thay mặt Quý Công ty tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan cấp phép cho đến khi được cấp Giấy phép lao động;
 • Thay mặt Quý Công ty nhận bản gốc Giấy phép lao động và bàn giao cho Quý Công ty.

Đánh giá post
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay

Tu Van Vien 2

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.