Thủ tục đăng ký thương nhân theo quy định pháp luật 2023
Author

Tham vấn bởi: Đội Ngũ Luật Sư Công ty Luật ACC

Khi nền kinh tế chuyển mình sang xu hướng phát triển mới, hiện đại và năng động, thương nhân không còn là khái niệm xa lạ với nhiều người. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu đúng và đủ các vấn đề pháp lý liên quan đến thương nhân. Thông qua bài viết này, ACC hi vọng sẽ giúp bạn đọc giải đáp các thắc mắc về hồ sơ và thủ tục đăng ký thương nhân (Quy định 2023).

đăng ký thương nhân
đăng ký thương nhân

1. Khái niệm thương nhân là gì?

Khái niệm thương nhân được quy định tại khoản 1 Điều 6 Luật thương mại Việt Nam 2005. Theo đó, thương nhân bao gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng kí kinh doanh.

2. Phân loại thương nhân

Tùy theo tiêu chí, căn cứ và mục đích phân loại, thương nhân có thể phân loại thành:

 • Căn cứ theo tư cách pháp lý gồm: thương nhân có tư cách pháp nhân và thương nhân không có tư cách pháp nhân.

Luật Doanh nghiệp 2005 có quy định: Thương nhân có tư cách pháp nhân bao gồm công ty TNHH một thành viên và hai thành viên trở lên, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã. Thương nhân không có tư cách pháp nhân bao gồm doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh.

 • Căn cứ vào chế độ trách nhiệm tài sản gồm: thương nhân chịu trách nhiệm tài sản hữu hạn và thương nhân chịu trách nhiệm vô hạn.

Theo Luật Doanh nghiệp năm 2005, thương nhân chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động là doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh và thành viên hợp danh của công ty hợp danh. Thương nhân chịu trách nhiệm hữu hạn bao gồm công ty TNHH các loại, công ty cổ phần, công ty hợp danh (chỉ thành viên góp vốn chịu trách nhiệm hữu hạn), hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã.

>>>>>>>Nếu các bạn có nhu cầu sử dụng dịch vụ kiểm toán hãy đọc bài viết và liên hệ với chúng tôi: Dịch vụ kiểm toán trọn gói, chuyên nghiệp (Cập nhật 2023)

3. Đặc điểm pháp lý của thương nhân

Thương nhân có 04 đặc điểm pháp lý sau:

 • Thương nhân phải thực hiện các hoạt động thương mại,
 • Thương nhân phải hoạt động độc lập, mang danh nghĩa chính mình và vì lợi ích của bản thân mình,
 • Các hoạt động thương mại do thương nhân tiến hành phải có tính thường xuyên, mang tính chất nghề nghiệp,
 • Thương nhân phải có đăng ký kinh doanh

Đây cũng chính là những điều kiện cần thiết để trở thành thương nhân.

4. Tại sao cần đăng ký thương nhân?

 • Tuân thủ quy định pháp luật;
 • Có các quyền và nghĩa vụ của thương nhân theo quy định;
 • Đăng ký hồ sơ thương nhân để xin cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá.

5. Cần làm hồ sơ và thủ tục đăng ký thương nhân khi nào?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ Quy định chi tiết Luật quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa: “Thương nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa lần đầu tiên phải đăng ký hồ sơ thương nhân với cơ quan, tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa và chỉ được xem xét cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa khi đã đăng ký hồ sơ thương nhân đầy đủ và hợp lệ.”

Như vậy, khi thương nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa lần đầu tiên (C/O) bắt buộc phải đăng ký hồ sơ thương nhân.

6. Hồ sơ cần chuẩn bị để đăng ký thương nhân

Khoản 1 Điều 13 Nghị định 31/2018/NĐ-CP quy định các giấy tờ cần chuẩn bị trong hồ sơ thương nhân, bao gồm:

 • Đăng ký mẫu chữ ký của người đại diện theo pháp luật của thương nhân hoặc người được ủy quyền ký đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, ký Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa và mẫu con dấu của thương nhân theo Mẫu số 01;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (có dấu sao y bản chính của thương nhân);
 • Danh Mục cơ sở sản xuất ra hàng hóa đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (nếu có) theo Mẫu số 02 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

7. Các bước thực hiện

Việc đăng ký hồ sơ thương nhân được hướng dẫn cụ thể tại khoản 2 Điều 13 Nghị định 31/2018/NĐ-CP, gồm 02 bước sau:

 • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ: bao gồm các giấy tờ đã được nêu ở trên.
 • Bước 2: Tiến hành đăng ký

Hồ sơ thương nhân được khai báo qua Hệ thống quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử tại địa chỉ www.ecosys.gov.vn hoặc trang điện tử khác của các cơ quan, tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa được Bộ Công Thương ủy quyền. Bộ Công Thương khuyến khích thương nhân đăng ký hồ sơ thương nhân điện tử.

Trong trường hợp không thể đăng ký hồ sơ thương nhân điện tử, thương nhân được phép lựa chọn nộp bộ hồ sơ tại trụ sở của cơ quan, tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

8. Đăng ký Hồ sơ thương nhân hệ thống Ecosys cho doanh nghiệp lần đầu xin C/O

Hiện nay, doanh nghiệp lần đầu xin C/O đăng ký hồ sơ thương nhân trên hệ thống Ecosys theo các bước:

Bước 1: Chọn mục "Đăng ký tài khoản" & khai báo đầy đủ thông tin.

Bước 2: Upload các chứng từ yêu cầu

 • Giấy phép đăng ký kinh doanh, Đăng ký mã số thuế.
 • Đơn đăng ký mẫu chữ ký, mẫu dấu & người ủy quyền (mẫu).
 • Danh mục cơ sở sản xuất (mẫu).

Đăng ký thành công, cán bộ duyệt hồ sơ thương nhân điện tử.

9. Thay đổi hồ sơ thương nhân như thế nào?

Khi thay hồ sơ thương nhân, mọi sự thay đổi phải được cập nhật tại địa chỉ www.ecosys.gov.vn hoặc thông báo cho cơ quan, tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, nơi đã đăng ký trước khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa. Trong trường hợp không có thay đổi, hồ sơ thương nhân vẫn phải được cập nhật 2 năm một lần.

10. Các câu hỏi thường gặp.

Trình tự thực hiện đăng ký gồm những gì?

 • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

 • Bước 2: Tiến hành đăng ký

Hồ sơ đăng ký thương nhân gồm những gì?

Người yêu cầu cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa chỉ được xem xét cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa khi đã đăng ký hồ sơ thương nhân đầy đủ và hp lệ.

Hồ sơ thương nhân bao gồm các giấy tờ được quy định cụ thể tại khoản 1 Điều 13 Nghị định 31/2018/NĐ-CP:

 • Đăng ký mẫu chữ ký của người đại diện theo pháp luật của thương nhân hoặc người được ủy quyền ký đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, ký Giy chứng nhận xuất xứ hàng hóa và mu con du của thương nhân theo Mu số 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (có dấu sao y bản chính của thương nhân);
 • Danh Mục cơ sở sản xuất ra hàng hóa đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (nếu có) theo Mu số 02 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

Tại sao cần đăng ký thương nhân?

 • Tuân thủ quy định pháp luật;
 • Có các quyền và nghĩa vụ của thương nhân theo quy định;
 • Đăng ký hồ sơ thương nhân để xin cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá.

Đặc điểm pháp lý của thương nhân gồm những gì?

Thương nhân có 04 đặc điểm pháp lý sau:

 • Thương nhân phải thực hiện các hoạt động thương mại,
 • Thương nhân phải hoạt động độc lập, mang danh nghĩa chính mình và vì lợi ích của bản thân mình,
 • Các hoạt động thương mại do thương nhân tiến hành phải có tính thường xuyên, mang tính chất nghề nghiệp,
 • Thương nhân phải có đăng ký kinh doanh

11. Lý do nên chọn dịch vụ đăng ký thương nhân tại ACC

Với 8 năm kinh nghiệm trong nghề, ACC tự hào mang đến cho quý khách hàng những trải nghiệm hoàn hảo nhất:

 • Chuyên nghiệp, nhanh gọn;
 • Chất lượng & tiết kiệm thời gian cho các khách hàng;
 • Hồ sơ thủ tục khách hàng cung cấp đơn giản, dễ dàng;
 • Giá cả hợp lý, không phát sinh thêm;
 • Khách hàng được tư vấn trọn vẹn tất cả các điều kiện pháp lý liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp hoàn toàn miễn phí.

12. Liên hệ ACC ở đâu?

Văn phòng:

 • Tp Hồ Chí Minh: ACC Building, Tầng 8, 520-526 Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
 • Hà Nội: Tầng 11, Số 9 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Bình Dương: 30/10 Hoàng Hoa Thám, Phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
 • Cần Thơ: 205 Võ Văn Kiệt, An Hoà, Bình Thủy, Cần Thơ
 • Đà Nẵng: Tầng 3, Số 5 Cao Thắng, Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
 • Đồng Nai: 42/8 Đặng Đức Thuật, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
 • Website: https://accgroup.vn/

✅ Thủ tục: ⭕ Đăng Ký Thương Nhân
✅ Cập nhật: ⭐ 2022
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (1.670 lượt)

  Liên hệ với chúng tôi

  Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay

  tu-van-vien-2

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Vấn đề cần báo phí không được để trống

  Bài viết liên quan:

  default_image

  Thủ tục xin visa c3-1 Hàn Quốc 10 năm [Chi tiết nhất 2023]

  Khi nói đến việc du lịch hoặc công tác tại Hàn Quốc, việc sở hữu một visa hợp lệ là điều không thể thiếu. Đặc biệt, visa c3-1 10 năm đã trở thành một lựa chọn hàng đầu cho nhiều người Việt Nam. Bài ...

  Lượt xem: 3.218

  default_image

  Thủ tục xin visa c3-1 Hàn Quốc 5 năm [Chi tiết nhất 2023]

  Đến với Hàn Quốc, một quốc gia với nền văn hóa độc đáo, lịch sử hào hùng và cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, nhiều người mong muốn có cơ hội được trải nghiệm lâu dài tại đây. Đặc biệt, visa c3-1 5 năm ...

  Lượt xem: 3.296

  a-1

  Divorce petition

  1.The divorce process The divorce begins with a petition for divorce. The petition is drafted by one spouse (the sponsor) and sent to the other spouse. The petition will then be filed in state court ...

  Lượt xem: 3.106

  default_image

  HƯỚNG DẪN TRA CỨU NGÀNH NGHỀ KINH DOANH THEO MÃ SỐ THUẾ

  HƯỚNG DẪN TRA CỨU NGÀNH NGHỀ KINH DOANH THEO MÃ SỐ THUẾ Bước 1:  Truy cập vào website:  Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp .  Trang chủ của trang web Cổng thông tin quốc gia về đăng ký ...

  Lượt xem: 3.074

  default_image

  Bệnh viện ung bướu cơ sở 2

  Cơ sở 2 Bệnh viện Ung bướu TP.HCM vận hành toàn bộ hoạt động khám chữa bệnh Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cơ sở 2 chính thức đi vào hoạt động toàn bộ với 16 phòng mổ. Bệnh nhân có chỗ chờ đợi khám, chữa ...

  Lượt xem: 3.287

  Phản hồi (10)

  L
  lý lan
  Em cần dịch vụ, tư vấn qua zalo giúp e 0898647190
  02:45 07/09/2023
  TRẢ LỜI
  A
  Công ty Luật ACC
  Quản trị viên
  Dạ bên em đã kết nối zalo ạ
  02:49 07/09/2023
  TRẢ LỜI
  T
  Tình
  Bài viết hữu ích, cám ơn ACC
  02:44 07/09/2023
  TRẢ LỜI
  A
  Công ty Luật ACC
  Quản trị viên
  Dạ ACC cám ơn ạ
  02:50 07/09/2023
  TRẢ LỜI
  T
  Trần trọng
  Bài viết chi tiết, đầy đủ rõ ràng, cám ơn
  02:43 07/09/2023
  TRẢ LỜI
  A
  Công ty Luật ACC
  Quản trị viên
  Dạ ACC cám ơn ạ
  02:50 07/09/2023
  TRẢ LỜI
  H
  hảo hảo
  Bên mình có dịch vụ này không? nếu có gửi báo giá qua mail này giúp tôi [email protected]
  02:43 07/09/2023
  TRẢ LỜI
  A
  Công ty Luật ACC
  Quản trị viên
  Dạ bên em có. Bên em đã gửi báo giá cho bên mình ạ
  02:50 07/09/2023
  TRẢ LỜI
  T
  trình
  Mình cần tư vấn dịch vụ, 0388653462
  02:42 07/09/2023
  TRẢ LỜI
  A
  Công ty Luật ACC
  Quản trị viên
  Dạ bên em sẽ liên hệ ngay ạ
  02:51 07/09/2023
  TRẢ LỜI

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo
  Chat Ngay
  Hotline Tổng đài WhatsApp Zalo báo giá' Chat Zalo