Dịch vụ giải thể công ty, doanh nghiệp trọn gói từ 3 triệu

 

Dịch vụ giải thể công ty là quá trình chấm dứt tồn tại pháp lý của một công ty hoặc doanh nghiệp. Quá trình này có thể được thực hiện khi công ty không còn hoạt động kinh doanh, muốn ngừng hoạt động, hoặc khi gặp vấn đề tài chính lớn không thể khắc phục. Việc giải thể công ty bao gồm các bước pháp lý như hoàn trả nợ, thanh lý tài sản, giải quyết các hợp đồng và nghĩa vụ thuế. Điều này giúp công ty đóng cửa một cách hợp pháp và hoàn tất mọi nghĩa vụ pháp lý. Liệu quy trình giải thể doanh nghiệp có phức tạp không? Chi phí dịch vụ giải thể công ty như thế nào? Hãy cùng Công ty Luật ACC giải đáp thắc mắc. Dịch vụ giải thể công ty

Dịch vụ giải thể công ty

I. Giải thể công ty/ doanh nghiệp là gì?

Giải thể công ty/doanh nghiệp là việc chấm dứt hoạt động, sự tồn tại của một doanh nghiệp, chấm dứt tư cách pháp nhân và quyền, nghĩa vụ liên quan trên thị trường kinh tế. Việc giải thể doanh nghiệp được quy định theo Luật doanh nghiệp và các văn bản có liên quan.

Có hai loại giải thể doanh nghiệp:

 • Giải thể tự nguyện: Do chủ sở hữu, chủ doanh nghiệp, thành viên, cổ đông quyết định.
 • Giải thể bắt buộc: Do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định.

>> Đọc thêm bài viết Thủ tục thông báo giải thể doanh nghiệp [Chi tiết 2024] để biết thêm thông tin về thủ tục giải thể doanh nghiệp. 

II. Điều kiện giải thể công ty, doanh nghiệp

Giải thể công ty là việc chấm dứt sự tồn tại của một doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 • Có quyết định giải thể của chủ sở hữu công ty hoặc của Cơ quan đăng ký doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp đã hoàn thành thủ tục thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài.

1. Quyết định giải thể công ty

Quyết định giải thể công ty là văn bản do chủ sở hữu công ty hoặc Cơ quan đăng ký doanh nghiệp ban hành, xác định việc giải thể công ty.

Quyết định giải thể công ty phải có các nội dung sau:

 • Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của công ty.
 • Lý do giải thể.
 • Tên, địa chỉ của người đại diện theo pháp luật của công ty.
 • Thời hạn giải thể.
 • Phương án giải quyết các quyền lợi của người lao động, các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác của công ty.

2. Thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác

Thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác là việc doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ của mình đối với các chủ nợ, các bên có liên quan khác.

Doanh nghiệp phải lập danh sách các chủ nợ, số tiền nợ, thời hạn trả nợ và biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ đối với chủ nợ. Danh sách này phải được gửi cho các chủ nợ biết trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày quyết định giải thể được thông qua.

Doanh nghiệp phải thực hiện thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quyết định giải thể được thông qua.

3. Không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài

Doanh nghiệp không được giải thể trong trường hợp đang trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài.

Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi tranh chấp đã được giải quyết xong hoặc đã có quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài về việc đình chỉ giải quyết vụ án.

Tóm lại, để giải thể công ty, doanh nghiệp cần đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên. Trong đó, điều kiện quan trọng nhất là doanh nghiệp phải thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài.

Nếu doanh nghiệp không đáp ứng đủ các điều kiện này thì sẽ không được giải thể và sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

III. Chi phí giải thể công ty tại Công ty Luật ACC là bao nhiêu?

Tổng chi phí giải thể công ty tại ACC chỉ từ 3.000.000đ, quá trình giải thể được luật sư có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực trực tiếp tư vấn và hỗ trợ thực hiện các thủ tục. 

PHÂN LOẠI DOANH NGHIỆP PHÍ DỊCH VỤ TRỌN GÓI THỜI GIAN HOÀN THÀNH THỦ TỤC
Doanh nghiệp chưa phát sinh hóa đơn 3.000.000đ

7 - 10 ngày làm việc kể từ khi đóng MST

Doanh nghiệp đã phát sinh hóa đơn, phát sinh doanh thu Từ 3.500.000đ

7 - 10 ngày làm việc kể từ khi đóng MST

 Chi phí giải thể công ty bao gồm các khoản sau:

1. Phí, lệ phí

Theo quy định của pháp luật hiện hành, doanh nghiệp không phải nộp lệ phí khi giải thể. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn phải nộp phí đăng ký doanh nghiệp cho Cơ quan đăng ký doanh nghiệp khi gửi hồ sơ giải thể. Mức phí đăng ký doanh nghiệp được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định 885/QĐ-BKHĐT ngày 06/10/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cụ thể như sau:

* Hồ sơ giải thể công ty TNHH một thành viên: 2.000.000 đồng.

* Hồ sơ giải thể công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần: 3.000.000 đồng.

2. Chi phí dịch vụ giải thể công ty

Nếu doanh nghiệp tự thực hiện thủ tục giải thể thì sẽ không phát sinh chi phí dịch vụ giải thể. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp ủy quyền cho đơn vị tư vấn pháp luật hoặc dịch vụ kế toán thực hiện thủ tục giải thể thì sẽ phải chịu chi phí dịch vụ theo thỏa thuận giữa hai bên. Chi phí dịch vụ giải thể công ty thường dao động từ 3.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng, tùy thuộc vào quy mô, tình hình tài chính của doanh nghiệp và mức độ phức tạp của thủ tục giải thể.

3. Chi phí thanh lý tài sản

Chi phí thanh lý tài sản là chi phí phát sinh trong quá trình thanh lý tài sản của doanh nghiệp, bao gồm chi phí vận chuyển, bảo quản, bán tài sản,... Chi phí này tùy thuộc vào loại tài sản, giá trị tài sản và phương thức thanh lý tài sản.

4. Chi phí khác

Ngoài các khoản chi phí trên, doanh nghiệp có thể phát sinh thêm một số chi phí khác, chẳng hạn như:

* Chi phí báo cáo thuế, quyết toán thuế

* Chi phí chốt sổ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

* Chi phí giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo (nếu có)

Dịch vụ giải thể công ty

Chi phí dịch vụ giải thể công ty

IV. Hồ sơ thực hiện giải thể công ty/ doanh nghiệp

1. Danh sách người lao động

Danh sách người lao động cần bao gồm các thông tin sau:

 • Họ và tên
 • Ngày tháng năm sinh
 • Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú
 • Số chứng minh nhân dân/căn cước công dân
 • Chức vụ
 • Thời gian làm việc
 • Mức lương
 • Các khoản nợ lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp chưa được thanh toán
Danh sách người lao động

Danh sách người lao động

2. Bản chính giấy phép kinh doanh và con dấu

Bản chính giấy phép kinh doanh và con dấu là những giấy tờ quan trọng nhất để xác định tư cách pháp nhân của doanh nghiệp. Do đó, các giấy tờ này phải được cung cấp bản chính để ACC thực hiện thủ tục giải thể công ty.

3. Các chứng từ và sổ sách kế toán

Các chứng từ và sổ sách kế toán cần cung cấp bao gồm:

 • Sổ sách kế toán, hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc tài sản của doanh nghiệp
 • Báo cáo tài chính của doanh nghiệp trong 03 năm trước khi giải thể

4. Các giấy tờ bổ sung khác

Tùy theo từng trường hợp cụ thể, khách hàng có thể cần cung cấp thêm các giấy tờ bổ sung sau:

 • Công văn xác nhận không nợ thuế
 • Công văn xác nhận không nợ BHXH
 • Công văn xác nhận không nợ Tổng cục Hải Quan (nếu có đăng ký xuất nhập khẩu)
 • Phương án xử lý các khoản nợ khác

4.1 Công văn xác nhận không nợ thuế

Công văn xác nhận không nợ thuế là giấy tờ do cơ quan thuế cấp cho doanh nghiệp xác nhận doanh nghiệp không còn nợ thuế. Giấy tờ này cần được cấp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị.

4.2 Công văn xác nhận không nợ BHXH

Công văn xác nhận không nợ BHXH là giấy tờ do cơ quan BHXH cấp cho doanh nghiệp xác nhận doanh nghiệp không còn nợ tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động. Giấy tờ này cần được cấp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị.

4.3 Công văn xác nhận không nợ Tổng cục Hải Quan

Công văn xác nhận không nợ Tổng cục Hải Quan là giấy tờ do Tổng cục Hải Quan cấp cho doanh nghiệp xác nhận doanh nghiệp không còn nợ tiền thuế xuất nhập khẩu. Giấy tờ này cần được cấp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị.

4.4 Phương án xử lý các khoản nợ khác

Phương án xử lý các khoản nợ khác là phương án mà doanh nghiệp đề ra để xử lý các khoản nợ chưa được thanh toán cho các chủ nợ khác, bao gồm cả các khoản nợ ngoài hợp đồng lao động. Phương án này cần được lập thành văn bản và được các chủ nợ liên quan đồng ý.

Trên đây là chi tiết về hồ sơ khách hàng cần cung cấp cho ACC để thực hiện giải thể công ty. Quý khách hàng vui lòng cung cấp đầy đủ và chính xác các giấy tờ cần thiết để việc giải thể công ty được thực hiện nhanh chóng và thuận lợi.

V. Thời gian thực hiện giải thể công ty mất bao lâu?

Thời gian thực hiện dịch vụ giải thể công ty phụ thuộc vào các yếu tố sau:

 • Quy mô và tình hình tài chính của doanh nghiệp: Doanh nghiệp có quy mô lớn, nhiều tài sản, nhiều chi nhánh, văn phòng đại diện thì thời gian thực hiện dịch vụ giải thể sẽ lâu hơn so với doanh nghiệp có quy mô nhỏ, tài sản ít, ít chi nhánh, văn phòng đại diện.
 • Mức độ phức tạp của thủ tục giải thể: Doanh nghiệp có nhiều khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác thì thời gian thực hiện dịch vụ giải thể sẽ lâu hơn so với doanh nghiệp không có hoặc có ít khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác.
 • Khả năng phối hợp của doanh nghiệp với đơn vị cung cấp dịch vụ giải thể: Nếu doanh nghiệp phối hợp tốt với đơn vị cung cấp dịch vụ giải thể thì thời gian thực hiện dịch vụ giải thể sẽ nhanh hơn so với trường hợp doanh nghiệp phối hợp kém.

Thông thường, thời gian thực hiện dịch vụ giải thể công ty tại các đơn vị cung cấp dịch vụ giải thể uy tín dao động từ 1 đến 3 tháng. Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp thời gian thực hiện dịch vụ giải thể có thể kéo dài hơn 3 tháng, tùy thuộc vào các yếu tố nêu trên.

Để rút ngắn thời gian thực hiện dịch vụ giải thể, doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu cần thiết và phối hợp tốt với đơn vị cung cấp dịch vụ giải thể.

Thời gian thực hiện giải thể công ty

Thời gian thực hiện giải thể công ty

VI. Quy trình giải thể công ty tại Công ty Luật ACC

Khi sử dụng dịch vụ giải thể công ty, doanh nghiệp tại ACC , bạn chỉ cần cung cấp 3 thông tin sau:

 1. Danh sách người lao động;
 2. Bản chính giấy phép kinh doanh và con dấu;
 3. Các chứng từ và sổ sách kế toán...
Hồ sơ khách hàng cần cung cấp

Hồ sơ khách hàng cần cung cấp

Ngoài các thông tin trên, tùy theo từng trường hợp cụ thể, bạn cung cấp bổ sung cho ACC các giấy tờ sau (nếu có): công văn xác nhận không nợ thuế; công văn xác nhận không nợ BHXH; công văn xác nhận không nợ Tổng cục Hải Quan (nếu có đăng ký xuất nhập khẩu); phương án xử lý các khoản nợ khác.

Công ty Luật ACC cung cấp dịch vụ giải thể công ty trọn gói, bao gồm các công việc sau:

1. Tư vấn pháp lý

Công ty Luật ACC sẽ tư vấn cho doanh nghiệp về các quy định pháp luật liên quan đến giải thể công ty, bao gồm:

* Điều kiện giải thể công ty

* Thủ tục giải thể công ty

* Chi phí giải thể công ty

2. Lập hồ sơ giải thể công ty

Công ty Luật ACC sẽ lập hồ sơ giải thể công ty theo quy định của pháp luật, bao gồm:

* Quyết định giải thể công ty

* Danh sách chủ nợ, số tiền nợ, thời hạn trả nợ và biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ đối với chủ nợ

* Biên bản họp Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định giải thể công ty

* Biên bản thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của công ty

* Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động

* Báo cáo tài chính của công ty

3. Nộp hồ sơ giải thể công ty

Công ty Luật ACC sẽ nộp hồ sơ giải thể công ty cho Cơ quan đăng ký doanh nghiệp.

4. Theo dõi, giải quyết hồ sơ giải thể công ty

Công ty Luật ACC sẽ theo dõi, giải quyết hồ sơ giải thể công ty cho đến khi doanh nghiệp được xóa tên khỏi Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Quy trình thực hiện dịch vụ giải thể công ty tại Công ty Luật ACC cụ thể như sau:

Bước 1: Tiếp nhận thông tin và tư vấn

Doanh nghiệp liên hệ với Công ty Luật ACC để cung cấp thông tin về doanh nghiệp, bao gồm:

* Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của công ty

* Lý do giải thể

* Tình hình tài chính của công ty

Công ty Luật ACC sẽ tư vấn cho doanh nghiệp về các quy định pháp luật liên quan đến giải thể công ty và lập kế hoạch giải thể công ty.

Bước 2: Lập hồ sơ giải thể công ty

Công ty Luật ACC sẽ lập hồ sơ giải thể công ty theo quy định của pháp luật. Hồ sơ giải thể công ty sẽ được gửi cho doanh nghiệp để xem xét và ký xác nhận.

Bước 3: Nộp hồ sơ giải thể công ty

Công ty Luật ACC sẽ nộp hồ sơ giải thể công ty cho Cơ quan đăng ký doanh nghiệp.

Bước 4: Theo dõi, giải quyết hồ sơ giải thể công ty

Công ty Luật ACC sẽ theo dõi, giải quyết hồ sơ giải thể công ty cho đến khi doanh nghiệp được xóa tên khỏi Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Quý khách hàng liên hệ ACC để được tư vấn cụ thể về giải thể doanh nghiệp của mình và báo giá chi tiết.

VII. Dịch vụ giải thể công ty tại Công ty Luật ACC

Tư vấn giải thể công ty

1. Chất lượng dịch vụ giải thể doanh nghiệp của ACC

Việc giải thể công ty là một quá trình phức tạp với nhiều công động và phải thông qua nhiều cơ quan. Do đó nếu như không nắm vững quy định và có kinh nghiệp lâu năm thì việc giải thể một doanh nghiệp có thể kéo dài vài năm với chi phí bỏ ra gấp chục lần chi phí thành lập doanh nghiệp.

Với đội ngũ luật sư, chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giải doanh nghiệp và quyết toán thuế giải thể, ACC tự tin rằng sẽ mang đến cho khách hàng những trải nghiệm dịch vụ tốt nhất và trọn vẹn nhất.

Đến với ACC, bạn được gì?

 • Tự hào là đơn vị hàng đầu về tư vấn quy trình thủ tục giải thể doanh nghiệp, vì vậy luôn đảm bảo mọi vấn đề pháp lý cho quý khách. ACC sẽ không nhận dự án nếu nhận thấy mình không có khả năng chắc chắn cho quý khách.
 • Luôn báo giá trọn gói và không phát sinh chi phí.
 • Không phải đi lại nhiều (từ khâu tư vấn, báo giá, ký hợp đồng, nhận hồ sơ, ký hồ sơ). ACC có đội ngũ hỗ trợ nhiệt tình và tận nơi.
 • Cung cấp hồ sơ rất đơn giản, ACC thay mặt quý khách soạn thảo.
 • Tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức cho khách hàng. Công ty chúng tôi đã cung cấp dịch vụ cho hàng nghìn khách hàng trên toàn quốc nên ngoài việc chuyên viên được đào tạo về chuyên môn thì còn có rất nhiều kinh nghiệm làm việc với cơ quan nhà nước ở tất cả các tỉnh/thành. Do đó, khi làm việc với chúng tôi, bạn sẽ nhận được tất cả các thông tin và dịch vụ mình cần một cách nhanh nhất.

2. Quy trình đăng ký dịch vụ giải thể doanh nghiệp/công ty của ACC

 • Lắng nghe, nắm bắt thông tin khách hàng cung cấp để tiến hành tư vấn chuyên sâu và đầy đủ những vướng mắc, vấn đề khách hàng đang gặp phải.
 • Báo giá qua điện thoại để khách hàng dễ dàng đưa ra quyết định có hợp tác với ACC không.
 • Khảo sát thực tế  (Đây là một bước vô cùng quan trọng để cá nhân hoặc tổ chức có thể thuận lợi )
 • Ký kết hợp đồng và tiến hành soạn hồ sơ trong vòng 3 ngày nếu khách hàng cung cấp đủ hồ sơ chúng tôi yêu cầu.
 • Khách hàng cung cấp hồ sơ bao gồm thông tin cá nhân, tổ chức trong hợp đồng.
 • Nhận bản soạn thảo hồ sơ thủ tục giải thể doanh nghiệp cho qúy khách;
 • Hỗ trợ tư vấn miễn phí các vướng mắc sau khi đã thực hiện các thủ tục giải thể doanh nghiệp.

3. Phí dịch vụ giải thể doanh nghiệp/công ty tại ACC

ACC cung cấp dịch vụ giải thể giá rẻ cho quý doanh nghiệp, quý công ty với giá chỉ từ 3.000.000 đồng, tùy thuộc vào hồ sơ của công ty mà chúng tôi sẽ tư vấn giá cả hợp lý. Dịch vụ tại ACC luôn luôn được thực hiện với sự tận tâm và giá cả cạnh tranh thị trường nên Quý khách hàng cứ yên tâm khi liên hệ với chúng tôi.

>> Bài viết Giải thể công ty mất bao lâu [Đầy đủ, chi tiết - năm 2024] sẽ cung cấp thêm thông tin cho bạn. 

VIII. Dịch vụ giải thể công ty tại TPHCM

Công ty Luật ACC là một trong những công ty luật hàng đầu tại Việt Nam, với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp luật, trong đó có dịch vụ giải thể công ty. Với đội ngũ luật sư, chuyên gia giàu kinh nghiệm và chuyên môn cao, Công ty Luật ACC đã hỗ trợ giải thể thành công cho hàng nghìn doanh nghiệp trên cả nước, trong đó có hơn 50% ở TPHCM.

Dịch vụ giải thể công ty tại TPHCM của Công ty Luật ACC bao gồm các nội dung sau:

 • Tư vấn pháp luật về giải thể công ty:

Trước khi tiến hành giải thể công ty, khách hàng sẽ được đội ngũ luật sư của Công ty Luật ACC tư vấn về các quy định pháp luật liên quan đến giải thể công ty, bao gồm:

* Quyết định giải thể công ty
* Danh sách chủ nợ và số nợ
* Danh sách người lao động và các khoản tiền chưa thanh toán
* Báo cáo tài chính năm gần nhất
* Báo cáo quyết toán thuế

 • Chuẩn bị hồ sơ giải thể công ty:

Công ty Luật ACC sẽ hỗ trợ khách hàng chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ cần thiết để giải thể công ty, bao gồm:

* Quyết định giải thể công ty
* Danh sách chủ nợ và số nợ
* Danh sách người lao động và các khoản tiền chưa thanh toán
* Báo cáo tài chính năm gần nhất
* Báo cáo quyết toán thuế

 • Thực hiện thủ tục giải thể công ty:

Công ty Luật ACC sẽ thay mặt khách hàng thực hiện toàn bộ các thủ tục giải thể công ty tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm:

* Quyết định giải thể công ty
* Danh sách chủ nợ và số nợ
* Danh sách người lao động và các khoản tiền chưa thanh toán
* Báo cáo tài chính năm gần nhất
* Báo cáo quyết toán thuế

 • Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình giải thể công ty:

Trong quá trình giải thể công ty, nếu có phát sinh các vấn đề cần giải quyết, Công ty Luật ACC sẽ đại diện khách hàng giải quyết với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ giải thể công ty của Công ty Luật ACC:

Khi sử dụng dịch vụ giải thể công ty của Công ty Luật ACC, khách hàng sẽ được hưởng các lợi ích sau:

 • Được tư vấn và hỗ trợ bởi đội ngũ luật sư, chuyên gia giàu kinh nghiệm, đặc biệt là có nhiều kinh nghiệm giải thể công ty tại TPHCM
 • Được thực hiện thủ tục giải thể công ty nhanh chóng, thuận tiện
 • Đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật

IX. Mọi người cũng hỏi

1. Dịch vụ giải thể doanh nghiệp của ACC có đảm bảo cho doanh nghiệp không?

Chúng tôi đảm bảo luôn cung cấp dịch vụ chất lượng cho mọi khách hàng. ACC sẽ không nhận thực hiện dịch vụ nếu thấy mình không có khả năng chắc chắn cho quý khách.

2. Giá dịch vụ giải thể công ty đã bao gồm lệ phí nhà nước chưa?

Chúng tôi đảm bảo thực hiện trọn gói đã bao gồm phí/lệ phí giải thể theo quy định. Tuy nhiên, quý khách hàng cần lưu ý nếu công ty còn nợ thuế hoặc công ty đã thực hiện hành vi vi phạm trước đó và bị phạt do vi phạm hành chính thì quý công ty phải tự chi trả khoản này.

3. Sau khi giải thể công ty xong thì chủ doanh nghiệp còn trách nhiệm gì không?

Thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần, thành viên Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, chủ sở hữu công ty, chủ doanh nghiệp tư nhân, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, thành viên hợp danh, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của hồ sơ giải thể doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ giải thể không chính xác, giả mạo thì những chức danh nêu trên phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết, số thuế chưa nộp, số nợ khác chưa thanh toán và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những hệ quả phát sinh trong thời hạn 05 năm kể từ ngày nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Trên đây là nội dung tư vấn của ACC về dịch vụ giải thể doanh nghiệp. Nếu các bạn không muốn tự thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp thì có thể liên hệ dịch vụ đăng ký thủ tục giải thể doanh nghiệp của ACC để được hỗ trợ và tư vấn làm thủ tục nhanh chóng với chi phí giá rẻ. Tránh rắc rối về hồ sơ pháp lý cũng như thủ tục thuế. Chúc bạn thành công!

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (1031 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (4)

  Nhã Đoan
  Có hỗ trợ ở bình dương ko ad
  TRẢ LỜI
  A
  ACC
  Quản trị viên
  Dạ có ạ! Chuyên viên bên em sẽ liên hệ với mình ngay ạ
  TRẢ LỜI
  Phương
  Công ty chúng tôi muốn đăng ký hồ sơ giải thể chi nhánh
  TRẢ LỜI
  A
  Công ty Luật ACC
  Quản trị viên
  Dạ cảm ơn anh chị đã quan tâm thông tin của ACC, mình có thể liên hệ 1900 3330 gặp nhân viên ACC tư vấn trực tiếp ạ
  TRẢ LỜI
  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo