Thủ tục tách sổ đỏ cần những giấy tờ gì? (Cập nhật 2024)

Thủ tục tách sổ đỏ là quá trình quan trọng trong lĩnh vực bất động sản, cho phép chủ sở hữu tách ra hoặc chuyển nhượng một phần của tài sản đất đai đã được đăng ký trong sổ đỏ. Điều này có thể xảy ra vì nhiều lý do khác nhau, như chia tách tài sản gia đình, mua bán một phần của lô đất, hoặc thực hiện các giao dịch liên quan đến bất động sản. Thủ tục tách sổ đỏ không chỉ yêu cầu sự hiểu biết về quy định pháp luật liên quan mà còn đòi hỏi sự tỉ mỉ và thực hiện đúng các bước quy định để đảm bảo tính hợp pháp và quyền lợi của các bên tham gia. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về quy trình này, từ bước đầu tiên cho đến khi có được sổ đỏ mới cho phần tài sản được tách ra.

thủ tục tách sổ đỏ

Thủ tục tách sổ đỏ

1. Thủ tục tách sổ đỏ là gì?

Trước hết chúng ta cùng xem thủ tục tách sổ đỏ là gì nhé!

“Sổ đỏ” là cách gọi thông thường của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Và theo Khoản 1 Điều 97 Luật Đất đai 2013, sổ đỏ được cấp cho người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất theo một loại mẫu thống nhất trong cả nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định.

Tách sổ đỏ trong thủ tục tách sổ đỏ là việc chia một mảnh đất đã có sổ đỏ thành nhiều mảnh đất khác với diện tích nhỏ hơn. Việc tách sổ phải đảm bảo đáp ứng các quy định của Luật Đất đai hiện hành về diện tích tối thiểu được tách thửa.

Điều này có nghĩa là, thửa đất còn lại sau khi tách thửa và thửa đất mới hình thành đều có diện tích không nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định của pháp luật về tách thửa.

Trong trường hợp ngoại lệ, nếu diện tích đất sau khi tách thửa nhỏ hơn diện tích tối thiểu nhưng người sử dụng đất xin hợp thửa với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu thì vẫn được phép tách thửa, tách sổ đỏ.

2. Điều kiện tách sổ đỏ để thực hiện thủ tục tách sổ đỏ là gì?

Trước khi thực hiện thủ tục tách sổ đỏ, cần đáp ứng những điều kiện theo quy định của pháp luật.

2.1. Điều kiện thực hiện thủ tục tách sổ đỏ để tạo thành nhiều thửa đất mà vẫn đứng tên chủ cũ:

Căn cứ Điều 29 Nghị định 43/2014/NĐ-CPkhoản 11 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, tách thửa cần những điều kiện sau:

- Đáp ứng được điều kiện về diện tích và kích thước chiều cạnh tối thiểu.

- Có Giấy chứng nhận (một số địa phương chỉ cần đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận sẽ được tách thửa, không bắt buộc có Giấy chứng nhận).

2.2. Điều kiện thực hiện thủ tục tách sổ đỏ để chuyển nhượng, tặng cho:

Căn cứ theo khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013, Điều 29 Nghị định 43/2014/NĐ-CPkhoản 11 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, tách thửa để tặng cho cần đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Đáp ứng được điều kiện về diện tích tách thửa tối thiểu.

- Có Giấy chứng nhận.

- Đất không có tranh chấp.

- Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.

- Trong thời hạn sử dụng đất.

Khi thực hiện tách thửa bạn cần lưu ý về điều kiện tách thửa theo các quy định trên để xác định xem mảnh đất của mình có được tách thửa hay không sau đó mới thực hiện thủ tục tách sổ đỏ nhé.

3. Những điều cần chú ý khi thực hiện thủ tục tách sổ đỏ?

Tại Điều 143, Điều 144 Luật Đất đai năm 2013 quy định về đất ở tại nông thôn và đô thị, cần chú ý khi trước khi thực hiện thủ tục tách sổ đỏ:

- Đất ở do hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng tại nông thôn gồm đất để xây dựng nhà ở, xây dựng các công trình phục vụ đời sống, vườn, ao trong cùng thửa đất thuộc khu dân cư nông thôn, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Điểm đ khoản 2 Điều 61 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định thời gian thực hiện thủ tục tách thửa là không quá 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

- Căn cứ vào quỹ đất của địa phương và quy hoạch phát triển nông thôn đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, UBND cấp tỉnh quy định hạn mức đất giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân để làm nhà ở tại nông thôn; diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở phù hợp với điều kiện và tập quán tại địa phương.

- Đất ở tại đô thị bao gồm đất để xây dựng nhà ở, xây dựng các công trình phục vụ đời sống, vườn, ao trong cùng một thửa đất thuộc khu dân cư đô thị, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Đất ở tại đô thị phải bố trí đồng bộ với đất sử dụng cho mục đích xây dựng các công trình công cộng, công trình sự nghiệp, bảo đảm vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị hiện đại.

Như vậy, cần chú ý các loại đất tại các khu vực khác nhau để xem xét khi thực hiện thủ tục tách sổ đỏ.

4. Thủ tục tách sổ đỏ để tạo thành nhiều thửa đất vẫn đứng tên chủ cũ như thế nào?

4.1. Về hồ sơ trong thủ tục tách sổ đỏ:

Căn cứ khoản 11 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, hộ gia đình, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị tách thửa như sau:

+ Đơn đề nghị tách thửa theo Mẫu 11/ĐK kèm theo Thông tư;

+ Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

4.2. Về trình tự, thủ tục thực hiện thủ tục tách sổ đỏ:

Bước 1: Nộp hồ sơ thực hiện thủ tục tách sổ đỏ:

Cách 1: Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất nếu có nhu cầu.

Cách 2: Không nộp tại UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất.

- Nộp tại bộ phận một cửa nếu địa phương đã thành lập bộ phận một cửa để tiếp nhận và trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính.

- Nếu chưa thành lập bộ phận một cửa thì hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện (huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương) hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất nếu địa phương chưa tổ chức Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung.

- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào sổ tiếp nhận hồ sơ, trao phiếu tiếp nhận cho người nộp hồ sơ (trong đó ghi ngày hẹn trả kết quả).

Bước 3: Giải quyết yêu cầu

Bước 4. Trả kết quả

Kết quả phải trả cho người sử dụng đất trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết.

4.3. Về thời gian giải quyết thủ tục tách sổ đỏ:

Căn cứ khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP, thời gian thực hiện thủ tục tách sổ đỏ không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; không quá 25 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.

5. Thủ tục tách sổ đỏ để chuyển nhượng, tặng cho như thế nào?

Thủ tục tách sổ đỏ để chuyển nhượng, tặng cho như thế nào?
Thủ tục tách sổ đỏ để chuyển nhượng, tặng cho như thế nào?

Trước khi thực hiện thủ tục tách sổ đỏ, bạn cần tách phần diện tích đó theo quy định tại Điều 79 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Theo đó, khi chuyển nhượng, tặng cho một phần thửa đất thì việc đầu tiên phải làm là đề nghị đo đạc tách thửa, sau đó mới thực hiện các bước để sang tên.

 • Giai đoạn 1: Tách phần diện tích đất cần chuyển nhượng, tặng cho
 • Giai đoạn 2: Chuyển nhượng, tặng cho

Bước 1: Công chứng hoặc chứng thực hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho

Căn cứ Điều 40 và Điều 41 Luật Công chứng 2014, các bên cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

- Bên bán, bên tặng cho:

+ Giấy chứng nhận (Sổ đỏ);

+ Giấy tờ tùy thân: Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu (của cả vợ và chồng);

+ Sổ hộ khẩu;

+ Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân;

+ Hợp đồng ủy quyền (nếu bán thay người khác).

- Bên mua, bên nhận tặng cho:

+ Giấy tờ tùy thân: Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu;

+ Sổ hộ khẩu;

+ Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân.

Bước 2: Kê khai nghĩa vụ tài chính (nếu bên nhận chuyển nhượng nộp thuế thu nhập cá nhân thì bước 2 và bước 3 thực hiện cùng nhau).

Bước 3: Đăng ký biến động (đăng ký sang tên).

Như vậy là hoàn thành thủ tục tách sổ đỏ để chuyển nhượng, tặng cho rồi!

6. Thực hiện thủ tục tách sổ đỏ có mất phí không?

Muốn thực hiện thủ tục tách sổ đỏ, chủ sở hữu phải nộp lệ phí: Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất là khoản thu mà tổ chức, hộ gia đình, cá nhân phải nộp khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất.

Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất gồm: cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất; chứng nhận đăng ký biến động về đất đai; trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính

- Đối với thủ tục tách sổ đỏ, người có nhu cầu cần nộp các khoản chi phí:

+ Lệ phí cấp Giấy chứng nhận: Mức thu giữa các tỉnh khác nhau do HĐND cấp tỉnh quyết định, được ghi trong Quyết định của UBND tỉnh.

Thời hạn nộp lệ phí không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

+ Chi phí đo đạc: Chi phí đo đạc do tổ chức đo đạc thực hiện nên giá mỗi đơn vị khác nhau.

- Đối với thủ tục tách sổ đỏ để tặng cho một phần thửa đất, các khoản chi phí cần nộp gồm:

+ Thuế thu nhập cá nhân và Lệ phí trước bạ: Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTCkhoản 10 Điều 9 Nghị định 140/2016/NĐ-CP thì trường hợp tặng cho QSDĐ giữa cha, mẹ đẻ với con đẻ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ.

+ Các chi phí khác: Lệ phí địa chính, phí thẩm định hồ sơ thì mức thu do HĐND cấp tỉnh quyết định.

7. Thuế phải nộp khi thực hiện thủ tục tách sổ đỏ?

Khi thực hiện thủ tục tách sổ đỏ, người dân cần nộp thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên theo Khoản 1, Điều 4, Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007, việc tách sổ đỏ trong các trường hợp sau được miễn thuế thu nhập cá nhân: Tách sổ đỏ giữa chồng với vợ; giữa mẹ đẻ, cha đẻ với con đẻ; giữa mẹ nuôi, cha nuôi với con nuôi; giữa mẹ chồng, cha chồng với con dâu; giữa mẹ vợ, cha vợ với con rể; giữa bà nội, ông nội với cháu nội; giữa bà ngoại, ông ngoại với cháu ngoại; giữa anh, chị, em ruột với nhau.

Như vậy, ngoài trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân nêu trên thì thực hiện thủ tục tách sổ đỏ phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

8. Các thắc mắc thường gặp về thủ tục tách sổ đỏ.

8.1. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm gì?

 • Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;
 • Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa;
 • Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

8.2. Hồ sơ đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa bao gồm những gì?

Căn cứ Điều 75 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai và khoản 11 Điều 9 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính. Hồ sơ bao gồm:

 • Đơn đề nghị tách thửa theo Mẫu số 11/ĐK (Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT quy dịnh về hồ sơ địa chính);
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp
 • Hồ sơ kỹ thuật về thửa đất (nếu có yêu cầu)
 • Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; (Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải có chứng nhận của công chứng nhà nước; trường hợp hợp đồng chuyển nhượng quyền xử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân thì được lựa chọn hình thức chứng nhận của công chứng nhà nước hoặc chứng thực của xã, phường, thị trấn nơi có đất);
 • Chứng minh thư, hộ khẩu của hai bên chuyển nhượng (có công chứng).

8.3. Hộ cá nhân thuê đất để làm dự án thuộc diện trả tiền thuê đất hàng năm có được tách thửa không?

Luật đất đai số 45/2013/QH13 của Quốc hội​ và Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất quy định về quyền của người sử dụng đất như sau:

Được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

 • Hưởng thành quả lao động, kết quả đầu tư trên đất.
 • Hưởng các lợi ích do công trình của Nhà nước phục vụ việc bảo vệ, cải tạo đất nông nghiệp.
 • Được Nhà nước hướng dẫn và giúp đỡ trong việc cải tạo, bồi bổ đất nông nghiệp.
 • Được Nhà nước bảo hộ khi người khác xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp về đất đai của mình.
 • Được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của Luật này.
 • Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về những hành vi vi phạm quyền sử dụng đất hợp pháp của mình và những hành vi khác vi phạm pháp luật về đất đai.

8.4. Xin tách thửa với diện tích nhỏ có thực hiện được không?

 • Theo quy định tại Điều 29 Nghị định 43/2014/NĐ-CP về điều kiện để thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) đối với trường hợp thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được quy định như sau:

9. Dịch vụ hướng dẫn thủ tục tách sổ đỏ tại ACC

Công ty Luật ACC là đơn vị chuyên tư vấn và hỗ trợ các dịch vụ liên quan đến thủ tục tách sổ đỏ trên toàn quốc. Với đội ngũ Luật sư, chuyên viên pháp lý giàu kinh nghiệm, vững chắc về kiến thức chuyên môn cùng sự tận tâm, nhiệt thành cam kết đem đến cho khách hàng những trải nghiệm dịch vụ pháp lý tốt nhất.

Công ty Luật ACC cam kết với quý khách hàng các vấn đề sau đây:

– Thời gian tư vấn: ACC luôn sẵn sàng và tư vấn 24/24 cho khách hàng nhằm giải đáp nhanh chóng mọi vướng mắc của khách hàng.

– Tiết kiệm thời gian: ACC quan niệm không câu kéo thời gian của khách hàng mà tôn chỉ của chúng tôi là lắng nghe và giải quyết nhanh gọn, chính xác vấn đề khách hàng đang gặp phải.

– Bảo mật thông tin tuyệt đối: Chúng tôi tôn trọng thông tin cá nhân khách hàng nên ACC luôn bảo mật dữ liệu khách hàng tốt nhất và không để rò rỉ ra bên ngoài.

– Chất lượng dịch vụ uy tín – chuyên nghiệp – hiệu quả: Với hệ thống đội ngũ Luật sư, chuyên viên chuyên nghiệp, kiến thức chuyên sâu, thái độ tận tâm, nhiệt tình chúng tôi mong muốn khách hàng được sử dụng gói dịch vụ tốt nhất.

– Chi phí dịch vụ phù hợp: Với mong muốn hỗ trợ pháp lý cho người dân ACC đặt ra nhiều gói dịch vụ khác nhau để khách hàng có thể lựa chọn theo khả năng tài chính của mình.

Trình tự Công ty Luật ACC sẽ thực hiện với khách hàng theo một quy trình chuyên nghiệp như sau:

– Thu thập thông tin từ khách hàng để tiến hành tư vấn một cách chi tiết và cụ thể;

– Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các hồ sơ, thông tin cơ bản để ACC có thể thực hiện các thủ tục;

– ACC tiến hành các thủ tục khi đã nhận đủ hồ sơ khách hàng cung cấp;

– Theo dõi hồ sơ của khách hàng tại cơ quan có thẩm quyền và tiến hành bổ sung khi cần thiết;

– Tư vấn cho khách hàng những điều cần lưu ý khi thực hiện thủ tục xin giấy phép;

– Bàn giao kết quả.

– Hỗ trợ khách hàng các thắc mắc sau khi nhận kết quả.

10. Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi 1: Thủ tục tách sổ đỏ cần những điều kiện gì?

Câu trả lời: Thủ tục tách sổ đỏ yêu cầu bạn phải là chủ sở hữu của tài sản bất động sản đã được đăng ký trong sổ đỏ và phải tuân thủ các quy định của pháp luật địa phương về bất động sản. Ngoài ra, bạn cần phải có đủ tài liệu và giấy tờ liên quan đến giao dịch tách sổ đỏ.

Câu hỏi 2: Quy trình tách sổ đỏ mất bao lâu và bao nhiêu lệ phí?

Câu trả lời: Thời gian và lệ phí cho quy trình tách sổ đỏ có thể khác nhau tùy thuộc vào địa phương và quy định cụ thể. Thông thường, quá trình này có thể mất từ vài tháng đến một năm hoặc hơn. Lệ phí cũng sẽ phụ thuộc vào diện tích và giá trị tài sản được tách ra, cũng như các quy định địa phương.

Câu hỏi 3: Có những rủi ro gì khi thực hiện thủ tục tách sổ đỏ?

Câu trả lời: Một trong những rủi ro khi tách sổ đỏ là việc không tuân thủ đúng quy định pháp luật, dẫn đến việc tài sản bất động sản không được công nhận hoặc tranh chấp. Ngoài ra, việc tính toán sai lệ phí và chi phí cũng có thể gây khó khăn. Để tránh những rủi ro này, bạn nên tìm hiểu kỹ quy định và tìm sự hỗ trợ từ chuyên gia hoặc luật sư.

Câu hỏi 4: Thủ tục tách sổ đỏ có lợi ích gì?

Câu trả lời: Thủ tục tách sổ đỏ có thể mang lại nhiều lợi ích, bao gồm:

 • Tạo điều kiện cho việc mua bán hoặc chuyển nhượng một phần của tài sản bất động sản.
 • Thuận tiện trong việc quản lý và chia sẻ tài sản trong gia đình.
 • Tạo cơ hội cho việc phát triển và sử dụng tài sản một cách hiệu quả hơn.
 • Cải thiện tính minh bạch và bảo đảm quyền lợi của các bên tham gia giao dịch.

Tuy nhiên, để đạt được những lợi ích này, bạn cần phải thực hiện thủ tục tách sổ đỏ đúng quy định và tuân thủ pháp luật.

Hy vọng với những thông tin mà chúng tôi chia sẻ ở trên, ACC đã giúp các bạn hiểu rõ hơn về các vấn đề liên quan đến thủ tục tách sổ đỏ chi tiết. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào quý khách có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số điện thoại 1900.3330 hoặc qua zalo 084.696.7979 hoặc qua email: [email protected] để được tư vấn tận tình. Xin chân thành cảm ơn.

✅ Thủ tục: ⭕ Tách sổ đỏ
✅ Cập nhật: ⭐ 2023
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330

Nội dung bài viết:

  Hãy để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  comment-blank-solid Bình luận

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo