Dịch vụ kiểm toán doanh nghiệp chuyên nghiệp, trọn gói 2023
Author

Tham vấn bởi: Đội Ngũ Luật Sư Công ty Luật ACC

Vai trò của kiểm toán ngày càng phổ biến do quá trình toàn cầu hóa được đẩy mạnh, nhất là thị trường chứng khoán. Sự phát triển của lực lượng các nhà đầu tư quốc tế đã làm tăng nhu cầu đảm bảo độ tin cậy của báo cáo tài chính. Bên cạnh đó, tình trạng gian lận trên báo cáo tài chính của hàng loạt các tập đoàn và sự sụp đổ của Arthur Andersen… đã dẫn đến những thách thức cho nghề nghiệp kiểm toán. Chính vì thếdịch vụ kiểm toán tại công ty được thúc đẩy cho việc mở rộng và nâng cao chất lượng kinh doanh trong những năm gần đây. Bài viết dưới đây của Công ty Luật ACC sẽ giúp cho người đọc có được sự hiểu biết về lĩnh vực kiểm toán và lợi ích mà nó mang lại cho các doanh nghiệp.

dichvukiemtoan
Dịch vụ kiểm toán

1. Dịch vụ kiểm toán là gì?

Dịch vụ kiểm toán là quá trình đánh giá độ tin cậy của thông tin tài chính do một tổ chức cung cấp. Kiểm toán giúp đảm bảo tính minh bạch, chính xác của báo cáo tài chính, tăng niềm tin của các bên liên quan như cổ đông, ngân hàng, đối tác. 

2. Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính là gì?

Kiểm toán báo cáo tài chính là quá trình đánh giá độ chính xác của các thông tin tài chính trong báo cáo của một tổ chức. Mục tiêu là đảm bảo rằng báo cáo tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn kế toán, cung cấp cái nhìn trung thực và công bằng về tình hình tài chính.

3. Mục đích của kiểm toán đối với doanh nghiệp

Dịch vụ kiểm toán
dịch vụ kiểm toán doanh nghiệp
 • Mục đích đầu tiên của cuộc kiểm toán báo cáo tài chính được chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (Vietnamese Standards on Auditing – VSA) đề cập là việc đạt được sự đảm bảo hợp lý rằng báo cáo tài chính, có còn sai sót trọng yếu do gian lận và nhầm lẫn hay không, từ đó kiểm toán viên hình thành ý kiến liệu báo cáo tài chính có được lập phù hợp với khuôn khổ lập và trình bày báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán.
 • Hỗ trợ kiểm toán viên lập báo cáo kiểm toán và trao đổi thông tin theo quy định, phù hợp với các phát hiện của kiểm toán viên, từ đó hỗ trợ doanh nghiệp đưa ra các dự báo kinh tế trong tương lai.
 • Đảm bảo tuân thủ pháp luật về kiểm toán.
 • Giá trị của báo cáo kiểm toán sau khi kiểm toán:

Báo cáo kiểm toán được sử dụng để:

a) Cổ đông, nhà đầu tư, bên tham gia liên doanh, liên kết, khách hàng và tổ chức, cá nhân khác có quyền lợi trực tiếp hoặc liên quan đến đơn vị được kiểm toán xử lý các quan hệ về quyền lợi và nghĩa vụ của các bên có liên quan;

b) Cơ quan nhà nước quản lý điều hành theo chức năng, nhiệm vụ được giao;

c) Đơn vị được kiểm toán phát hiện, xử lý và ngăn ngừa kịp thời sai sót, yếu kém trong hoạt động của đơn vị.

>>>>>> Kiểm toán năng lượng là hoạt động khảo sát, thu thập và phân tích dữ liệu tiêu thụ năng lượng của đối tượng cần kiểm toán năng lượng, tham khảo thêm kiến thức về kiểm toán năng lượng tại: Chi tiết về kiểm toán năng lượng

4. Các công ty kiểm toán cung cấp dịch vụ gì?

Các công ty kiểm toán cung cấp một loạt các dịch vụ quan trọng, giúp doanh nghiệp đảm bảo rằng họ tuân thủ các quy định tài chính và kế toán, đồng thời giúp họ hiểu rõ hơn về tình hình tài chính của mình.

Dịch vụ kiểm toán là dịch vụ kiểm tra số liệu của doanh nghiệp. Mục đích chính của dịch vụ này là để xem xét liệu doanh nghiệp có tuân thủ các quy định về tài chính kế toán hay không, liệu họ có đảm bảo tính chuyên nghiệp trong việc quản lý tài chính và kế toán hay không, liệu các số liệu tài chính của họ có hợp lý và hợp lệ hay không, và liệu họ có trung thực trong việc báo cáo tài chính hay không.

Dịch vụ kiểm toán cũng giúp doanh nghiệp đảm bảo tuân thủ pháp luật. Đối với một doanh nghiệp, việc phát sinh sai sót trong tài chính, dù là vô tình hay cố ý, đều có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, bao gồm cả việc bị xử phạt nặng nề. Dịch vụ kiểm toán giúp doanh nghiệp tránh được những rủi ro này bằng cách đảm bảo rằng họ tuân thủ tất cả các quy định tài chính và kế toán.

Ngoài ra, dịch vụ kiểm toán bao gồm việc giúp loại bỏ các lỗi trong quá trình kế toán. Dưới sự giám sát của các kiểm toán viên chuyên nghiệp, mọi lỗi kế toán đều sẽ bị phát hiện và loại trừ. Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp tránh được thiệt hại tài chính, mà còn giúp nâng cao đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ nhân sự và tăng cường tinh thần tuân thủ chính sách chung.

Dịch vụ kiểm toán cũng giúp tăng hiệu suất hoạt động của doanh nghiệp. Việc sử dụngcác loại dịch vụ kiểm toán giúp doanh nghiệp có thể tập trung vào chiến lược hoạt động của mình mà không cần phải lo lắng về việc quản lý tài chính. Điều này giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và nguồn lực, từ đó đạt được những kết quả tốt hơn.

Cuối cùng, dịch vụ kiểm toán còn giúp doanh nghiệp dự báo kinh tế chính xác. Dựa trên các dự báo của dịch vụ kiểm toán, doanh nghiệp có thể đưa ra các biện pháp ứng phó kịp thời, giúp duy trì sự tăng trưởng ổn định.

5. Quy định về kiểm toán bắt buộc

 • Kiểm toán bắt buộc là kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo quyết toán dự án hoàn thành và các thông tin tài chính khác của đơn vị được kiểm toán quy định của Luật kiểm toán và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
 • Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm của doanh nghiệp, tổ chức bắt buộc phải kiểm toán báo cáo tài chính phải được giao kết chậm nhất là ba mươi ngày trước ngày kết thúc kỳ kế toán năm.
 • Doanh nghiệp, tổ chức bắt buộc phải kiểm toán khi nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và khi công khai báo cáo tài chính phải có báo cáo kiểm toán đính kèm, trường hợp cơ quan nhà nước khi nhận báo cáo tài chính của doanh nghiệp, tổ chức bắt buộc phải kiểm toán mà không có báo cáo kiểm toán đính kèm thì có trách nhiệm thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.
 • Mức phạt hành chính nếu không tiến hành kiểm toán: "Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với đơn vị được kiểm toán không thực hiện kiểm toán bắt buộc đối với báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo tài chính tổng hợp và các công việc kiểm toán khác theo quy định của pháp luật về kiểm toán độc lập và pháp luật khác có liên quan."

Căn cứ theo quy định về việc Kiểm toán bắt buộc được pháp luật Việt Nam cụ thể hóa tại Điều 37 của Luật Kiểm toán độc lập ngày 29/03/2011: "Điều 15 của Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/02/2012 về đối tượng kiểm toán 

Quy định tại Điều khoản 3, Điều 53 Nghị định số 41/2018/NĐ-CP ngày 12/03/2018 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán.

Các đối tượng phải thực hiện việc kiểm toán như: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật tổ chức tín dụng; Tổ chức tài chính, doanh nghiệp bảo hiểm,…Công ty đại chúng, phát hành và kinh doanh chứng khoán, Doanh nghiệp mà các tổ chức niêm yết, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán nắm giữ từ 20% quyền biểu quyết.

6. Quy định về kiểm toán độc lập

6.1. Đối tượng bắt buộc phải thuê kiểm toán viên độc lập

Dịch Vụ Kiểm Toán Công Ty Luật Acc
Dịch Vụ Kiểm Toán

Độ tin cậy và tính trung thực của thông tin trên báo cáo tài chính luôn là vấn đề nhạy cảm với các doanh nghiệp và người sử dụng báo cáo. Nhằm bảo vệ quyền lợi của các tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin trên báo cáo, Luật kiểm toán đã đưa ra các đối tượng bắt buộc phải kiểm toán bao gồm:

 • Các doanh nghiệp có phần vốn được đầu tư từ nước ngoài;
 • Những tổ chức tín dụng được lập và có hoạt động được đề cập theo Luật các tổ chức tín dụng, ngay cả các chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam;
 • Các tổ chức tài chính, bảo hiểm, tái bảo hiểm hay các doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp phi nhân thọ nước ngoài.
 • Công ty đại chúng, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

6.2. Kiểm toán độc lập là gì?

Kiểm toán độc lập là quá trình kiểm tra và xác nhận của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán về tính trung thực và hợp lý của các tài liệu, số liệu kế toán và báo cáo tài chính của các doanh nghiệp (đơn vị kiểm toán) khi có yêu cầu của các đơn vị này. Kiểm toán độc lập không chỉ đảm bảo tính minh bạch và trung thực trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, mà còn tạo ra một môi trường kinh doanh công bằng và minh bạch, nơi mà các bên liên quan có thể tin tưởng vào thông tin tài chính được cung cấp.

6.3. Vai trò của kiểm toán độc lập trong nền kinh tế

Kiểm toán độc lập đóng một vai trò không thể thiếu trong nền kinh tế thị trường. Nó mang lại độ tin cậy cho các thông tin tài chính thông qua các báo cáo tài chính đã được kiểm toán. Qua đó, tạo cơ sở cho các bên tiến hành các giao dịch kinh tế. Bằng cách cung cấp một ý kiến độc lập và chuyên nghiệp về báo cáo tài chính, kiểm toán độc lập giúp cải thiện sự hiểu biết và niềm tin của các nhà đầu tư, ngân hàng, chính phủ, và các bên liên quan khác về tình hình tài chính của doanh nghiệp. 

6.4. Nguyên tắc hoạt động của kiểm toán độc lập

Kiểm toán độc lập hoạt động dựa trên một số nguyên tắc cơ bản, bao gồm tuân thủ pháp luật, chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động nghề nghiệp và kết quả kiểm toán, tuân thủ đạo đức nghề kiểm toán, và bảo đảm tính độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ, lợi ích và tính trung thực, đúng pháp luật, khách quan của hoạt động kiểm toán độc lập. Ngoài ra, kiểm toán viên cũng phải bảo mật các thông tin của đơn vị được kiểm toán, trừ trường hợp đơn vị được kiểm toán đồng ý hoặc pháp luật có quy định khác.

7. Phân loại các loại dịch vụ kiểm toán

Dịch vụ kiểm toán
các loại dịch vụ kiểm toán

Hiện nay, nhiều loại hình kiểm toán khác nhau được thành lập nhằm đáp ứng các nhu cầu đa dạng của người sử dụng kết quả của kiểm toán viên đưa ra. Dưới đây là hai cách phân loại chủ yếu về các dịch vụ kiểm toán.

(a) Phân loại theo mục đích kiểm toán

 • Kiểm toán hoạt động: là việc mà kiểm toán viên kiểm tra, đánh giá về tính hữu hiệu và hiệu quả đối với hoạt động của một bộ phận hay toàn bộ doanh nghiệp để đề xuất các biện pháp trao đổi với Ban Quản lý.

 • Kiểm toán tuân thủ: là việc đánh giá mức độ chấp hành các quy định như văn bản pháp luật, Luật kế toán, các điều khoản hợp đồng,.. Thường được thực hiện bởi các kiểm toán viên Nhà nước.

 • Kiểm toán báo cáo tài chính: là việc kiểm tra để trả lời câu hỏi rằng liệu báo cáo tài chính có được trình bày trung thực và hợp lý hay không, có được lập theo khuôn khổ lập và trình bày trên cơ sở các chuẩn mực kế toán hiện hành hay không.

(b) Phân loại theo chủ thể kiểm toán

 • Kiểm toán nội bộ: là loại hình kiểm toán do chính nhân viên trong đơn vị thực hiện hoặc được thuê ngoài, giúp doanh nghiệp có các điều chỉnh nhằm hoàn thiện về các quy trình quản lý rủi ro, quy trình kiểm soát và các quy trình quản lý.

 • Kiểm toán của Nhà nước: là hoạt động kiểm toán do các công chức trong cơ quan chức năng kiểm tra tính tuân thủ các quy định của doanh nghiệp (kiểm toán tuân thủ). Ở Việt Nam, kiểm toán của Nhà nước có chức năng đánh giá,  kết luận và đề xuất về việc quản trị, sử dụng tài chính công, tài sản công.

 • Kiểm toán độc lập: là công việc được tiến hành bởi các kiểm toán viên thuộc các doanh nghiệp kiểm toán độc lập. Họ thường cung cấp cáccác loại dịch vụ kiểm toán như báo cáo tài chính, soát xét báo cáo tài chính và các dịch vụ đảm bảo khác theo nhu cầu của khách hàng.

>>>>> Các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ kiểm toán xây dựng cơ bản nhằm mục đích là làm tăng độ tin cậy của người sử dụng đối với báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, vậy quy trình kiểm toán xây dựng được thực hiện như thế nào, cùng tham khảo bài viết sau: Quy trình kiểm toán xây dựng

8. Tại sao nên sử dụng dịch vụ kiểm toán dịch vụ?

8.1 Đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật

Hiện nay, có nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán nhưng ACC luôn là đơn vị uy tín và chuyên nghiệp. Với hơn 10 năm kinh nghiệm chung tôi cam kết đem đến cho bạn chất lượng dịch vụ tốt nhất. Khi sử dụng dịch vụ của ACC bạn có thể luôn tự tin về tính tuân thủ đúng pháp luật, ACC có đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và chuyên sâu vì thế, chúng tôi luôn đặt việc tuân thủ đúng pháp luật lên hàng đầu.

8.2 Xác định lỗi phát sinh trong kế toán, đảm bảo khách quan nhất

Trong quá trình hoạt động kinh doanh không thể tránh được những thiếu xót trong quá trình làm việc. Để khắc phục những lỗi phát sinh trong kế toán thì bạn có thể tự tin sử dụng dịch vụ kiểm toán trọn gói của ACC. Nhân viên của ACC sẽ thẩm tra những tài liệu pháp lý mà bạn cung cấp. Chúng tôi sẽ tìm ra những lỗi phát sinh và đề xuất cho bạn phương án tốt nhất để giải quyết các vấn đề nhằm tránh rủi ro và hạn chế tổn thất nhiều nhất cho doanh nghiệp của bạn.

8.3 Hỗ trợ doanh nghiệp đề ra các dự báo kinh tế trong tương lai

Việc dự báo kinh tế là một trong những điều mà doanh nghiệp quan tâm nhất. Việc dự báo được những khả năng có thể xảy ra nhằm tránh rủi ro cho doanh nghiệp của bạn. Khi sử dụng dịch vụ kiểm toán chuyên nghiệp của ACC chúng tôi sẽ hỗ trợ doanh nghiệp của bạn để đưa ra những dự báo trong tương lai liên quan đến kinh tế.

8.4 Giá trị của báo cáo kiểm toán sau khi được kiểm toán

Đánh giá được tính trung thực, khách quan của báo cáo tài chính do cơ quản tổ chức có thẩm quyền ban hành. Đảm bảo báo cáo kiểm toán tuân thủ pháp luật, quy chế và các điều khoản trong quản lý tài chính của đơn vị được kiểm toán. Báo cáo kiểm toán đánh giá hiệu lực kinh tế trong quản lý tài chính của đơn vị được kiểm toán.

8.5. Không thực hiện việc kiểm toán sẽ bị phạt như thế nào?

Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với đơn vị được kiểm toán không thực hiện kiểm toán bắt buộc đối với báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo tài chính tổng hợp và các công việc kiểm toán khác theo quy định của pháp luật về kiểm toán độc lập và pháp luật khác có liên quan.

9. Dịch vụ kiểm toán kế toán công ty Luật ACC

Nhằm đáp ứng các nhu cầu đa dạng của khách hàng, Công ty Luật ACC đưa ra phong phú các dịch vụ kiểm toán doanh nghiệp trọn gói như kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập, kiểm toán báo cáo tài chính,… dựa trên các nguyên tắc về tuân thủ pháp luật Việt Nam, các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp và chuẩn mực kiểm toán.

Không những thế, các dịch vụ kiểm toán Công ty Luật ACC đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác.

Với đội ngũ kinh nghiệm về đa lĩnh vực và mạng lưới các văn phòng tại các thành phố lớn: Hà Nội, TP.HCM, Bình Dương, TP. Cần Thơ, TP. Đà Nẵng và Đồng Nai, ACC đáp ứng sự hài lòng của khách hàng với mức phí hợp lý nhất.

Kiểm toán nói chung và kiểm toán nội bộ nói riêng đang là vấn đề được quan tâm, chú ý tại hầu hết các công ty nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh. Mời bạn đọc theo dõi bài viết: Kiểm toán nội bộ của Luật ACC

9.1. Quy trình kiểm toán

 • Giai đoạn chuẩn bị

Giai đoạn này bao gồm tiền kế hoạch và lập kế hoạch:Ở giai đoạn tiền kế hoạch, kiểm toán viên tiếp cận khách hàng nhằm thu thập các thông tin cần thiết về đơn vị được kiểm toán giúp tăng sự hiểu biết về các nhu cầu của khách hàng và xem xét các khả năng phục vụ,… Dựa vào những thông tin đó thì công ty kiểm toán sẽ quyết định có nên ký hợp đồng hay không.

Công việc lập kế hoạch sẽ cho kiểm toán viên về cái nhìn hoạt động của doanh nghiệp như đặc điểm kinh doanh, tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ, lập mức trọng yếu và thiết lập các thủ tục kiểm toán liên quan nhằm nâng cao hiệu quả cuộc kiểm toán.

 • Giai đoạn thực hiện

Thực hiện kiểm toán là giai đoạn dựa trên kế hoạch đã lập với mục đích thu thập đầy đủ các bằng chứng kiểm toán thích hợp làm cơ sở hình thành báo cáo kiểm toán. Trong giai đoạn này, kiểm toán viên sẽ thực hiện các thủ tục kiểm toán tiếp theo. Thủ tục kiểm toán tiếp theo bao gồm:

Thử nghiệm kiểm soát (kiểm tra tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ).

Thử nghiệm cơ bản (thực hiện các kiểm tra chi tiết đến các số dư, nghiệp vụ và thuyết minh).

 • Giai đoạn hoàn thành kiểm toán

Đây là giai đoạn cuối cùng của cuộc kiểm toán mà kiểm toán viên sẽ tổng hợp và rà soát lại các bằng chứng kiểm toán đã thu thập được để hình thành ý kiến kiểm toán và trao đổi với Ban giám đốc của đơn vị.

9.2. Phí dịch vụ kiểm toán của công ty Luật ACC

 

Loại hình doanh nghiệp Phí dịch vụ (vnđ/năm)
Thương mại – Dịch vụ - Tư vấn  10.000.000
Sản xuất – Gia công 15.000.000
Xây dựng – Lắp đặt thiết bị 20.000.000
Bảng giá dịch vụ kiểm toán của ACC

 

Ghi chú:

 • Các khoản phí trên chưa bao gồm thuế VAT

 •  Phí dịch vụ còn phụ thuộc vào quy mô, đặc điểm kinh doanh và các yêu cầu cụ thể trong hợp đồng với doanh nghiệp.

>>>>> Tham khảo bảng giá dịch vụ kiểm toán doanh nghiệp qua bài viết dưới đây: Bảng giá dịch vụ kiểm toán.

10. Những công ty dịch vụ kiểm toán chuyên nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Luật ACC

 1. Đội ngũ chuyên gia hàng đầu: Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán và tư vấn, đội ngũ chuyên gia của chúng tôi là những chuyên gia hàng đầu, có kiến thức sâu rộng và hiểu biết chuyên sâu về các ngành công nghiệp và quy định kiểm toán. Chúng tôi cam kết mang đến giải pháp tối ưu và đáng tin cậy để giúp doanh nghiệp của bạn tăng cường hiệu quả hoạt động và giảm thiểu rủi ro tài chính.

 2. Dịch vụ kiểm toán toàn diện: Chúng tôi cung cấp dịch vụ kiểm toán toàn diện cho mọi khía cạnh của doanh nghiệp, bao gồm kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán nội bộ, kiểm toán chuyên sâu và kiểm toán tuân thủ quy định. Chúng tôi đảm bảo rằng mọi khía cạnh quan trọng của doanh nghiệp được xem xét kỹ lưỡng và đáng tin cậy.

 3. Tư vấn chuyên sâu: Chúng tôi không chỉ kiểm toán mà còn cung cấp tư vấn chuyên sâu về các vấn đề liên quan đến quản lý rủi ro, nâng cao hiệu quả hoạt động, tuân thủ quy định pháp luật và tối ưu hóa cơ cấu tài chính. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẽ cùng bạn tìm ra giải pháp tối ưu và phù hợp nhất để đạt được mục tiêu kinh doanh.

 4. Đảm bảo tuân thủ quy định: Với sự biến đổi liên tục của môi trường kinh doanh và quy định pháp luật, tuân thủ các quy định kiểm toán trở nên vô cùng quan trọng. Chúng tôi cam kết giúp doanh nghiệp của bạn tuân thủ đầy đủ và chính xác các quy định kiểm toán hiện hành, từ đó giảm thiểu rủi ro pháp lý và tạo sự minh bạch cho hoạt động kinh doanh.

 5. Dịch vụ toàn cầu: Với tầm nhìn toàn cầu, chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua ranh giới địa lý và gặt hái thành công ở nhiều thị trường khác nhau. Chúng tôi hiểu rõ các yêu cầu địa phương và đồng thời sử dụng kiến thức toàn cầu để mang đến giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp của bạn.

 6. Khách hàng hài lòng: Sự hài lòng của khách hàng là động lực để chúng tôi không ngừng nỗ lực hoàn thiện chất lượng dịch vụ. Chúng tôi tự tin rằng sự chuyên nghiệp, đáng tin cậy và tận tâm của đội ngũ chúng tôi sẽ làm hài lòng những khách hàng khó tính nhất.

Đến với Công ty Luật ACC, bạn sẽ nhận được dịch vụ kiểm toán chất lượng cao và các giải pháp tư vấn chuyên nghiệp để đảm bảo sự minh bạch và thành công tài chính cho doanh nghiệp của mình. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để khám phá thêm về các giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp của bạn.

Deloitte Vietnam

Deloitte là một trong "Big Four" - bốn công ty kiểm toán lớn nhất thế giới. Công ty có mặt tại hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, bao gồm Việt Nam. Deloitte Vietnam cung cấp một loạt các dịch vụ bao gồm kiểm toán, tư vấn quản lý, tư vấn tài chính, tư vấn thuế, và nhiều dịch vụ khác. Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và kiến thức sâu rộng, Deloitte Vietnam cam kết cung cấp dịch vụ chất lượng cao và giải pháp tối ưu cho khách hàng.

Ernst & Young Vietnam

Ernst & Young (EY) cũng là một trong "Big Four" và là một trong những công ty dịch vụ chuyên nghiệp lớn nhất thế giới. EY Vietnam cung cấp dịch vụ kiểm toán, tư vấn, thuế, và dịch vụ tài chính cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước. EY Vietnam luôn tập trung vào việc hiểu rõ nhu cầu của khách hàng để đưa ra giải pháp phù hợp nhất. Với mạng lưới rộng lớn và đội ngũ chuyên gia hàng đầu, EY Vietnam là lựa chọn tin cậy cho nhiều doanh nghiệp.

KPMG Vietnam

KPMG là một trong "Big Four" và là một trong những công ty dịch vụ chuyên nghiệp lớn nhất thế giới. KPMG Vietnam cung cấp dịch vụ kiểm toán, tư vấn, và thuế cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước. KPMG Vietnam luôn tập trung vào việc cung cấp giải pháp tối ưu và dịch vụ chất lượng cao cho khách hàng. Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và kiến thức sâu rộng, KPMG Vietnam là lựa chọn tin cậy cho nhiều doanh nghiệp.

PwC (PricewaterhouseCoopers) Vietnam

PwC là một trong "Big Four" và là một trong những công ty dịch vụ chuyên nghiệp lớn nhất thế giới. PwC Vietnam cung cấp dịch vụ kiểm toán, tư vấn, và thuế cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước. PwC Vietnam luôn tập trung vào việc cung cấp giải pháp tối ưu và dịch vụ chất lượng cao cho khách hàng. Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và kiến thức sâu rộng, PwC Vietnam là lựa chọn tin cậy cho nhiều doanh nghiệp.

11. Một số câu hỏi thường gặp về dịch vụ kiểm toán

Dịch vụ kiểm toán doanh nghiệp là gì?

Dịch vụ kiểm toán doanh nghiệp là quá trình mà một tổ chức kiểm toán độc lập kiểm tra và đánh giá các báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Mục tiêu là xác nhận tính chính xác, minh bạch của thông tin, giúp cổ đông, ngân hàng, và các bên liên quan khác có niềm tin vào tài chính của doanh nghiệp.

Chi phí thuê kiểm toán ngoài là bao nhiêu?

Công ty Luật ACC cung cấp chi phí kiểm toán khác nhau tùy vào loại hình doanh nghiệp. Tham khảo bảng giá dịch vụ kiểm toán tại công ty của chúng tôi tại đây!

Không tiến hành hoạt động kiểm toán có bị phạt không?

Có. Khoản 3 Điều 53 Nghị định 41/2018/NĐ-CP quy định: "3. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với đơn vị được kiểm toán không thực hiện kiểm toán bắt buộc đối với báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo tài chính tổng hợp và các công việc kiểm toán khác theo quy định của pháp luật về kiểm toán độc lập và pháp luật khác có liên quan."

Phân loại dịch vụ kiểm toán như thế nào?

Phân loại theo chủ thể kiểm toán và Phân loại theo mục đích kiểm toán

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết Dịch vụ kiểm toán tại công ty. Công ty Luật ACC luôn sẵn sàng giải đáp thắc mắc của Quý bạn đọc về kiểm toán. Xem thêm bài viết về các chủ đề khác của của chúng tôi tại đây. Trân trọng !

Ngoài ra, quý độc giả có thể đọc thêm các bài viết:

Nếu quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ hãy liên hệ ngay

CÔNG TY LUẬT ACC

Tư vấn: 1900.3330

Zalo: 084.696.7979

Fanpage: : ACC Group – Đồng Hành Pháp Lý Cùng Bạn

Mail: [email protected]

Địa chỉ Công ty Luật ACC

Công ty Luật ACC tự hào là đơn vị hàng đầu hỗ trợ mọi vấn đề liên quan đến pháp lý, tư vấn pháp luật, thủ tục giấy tờ cho khách hàng là cá nhân và doanh nghiệp trên Toàn quốc với hệ thống văn phòng tại các thành phố lớn và đội ngũ cộng tác viên trên tất cả các tỉnh thành: Hà Nội, TP. HCM, Bình Dương, TP. Cần Thơ, TP. Đà Nẵng và Đồng Nai. Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.

✅ Dịch vụ thành lập công ty

⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc

✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh

⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình

✅ Dịch vụ ly hôn

⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn

✅ Dịch vụ kế toán

⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật

✅ Dịch vụ kiểm toán

⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác

✅ Dịch vụ làm hộ chiếu

⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

 

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (2.239 lượt)

  Liên hệ với chúng tôi

  Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay

  tu-van-vien-2

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Vấn đề cần báo phí không được để trống

  Bài viết liên quan:

  so-2

  Dịch vụ làm lý lịch tư pháp số 2 tại quận 1

    Phiếu lý lịch tư pháp số 2 là một tài liệu chính thức được yêu cầu và sử dụng rộng rãi trong các hoạt động liên quan đến xác minh thông tin cá nhân và lịch sử pháp lý của một cá nhân. Bài viết dưới ...

  Lượt xem: 3.532

  dich-vu-lam-ly-lich-tu-phap-so-1

  Dịch vụ làm lý lịch tư pháp số 1 tại quận 1

  Phiếu lý lịch tư pháp số 1 là một tài liệu chính thức được yêu cầu và sử dụng rộng rãi trong các hoạt động liên quan đến xác minh thông tin cá nhân và lịch sử pháp lý của một cá nhân. Bài viết dưới ...

  Lượt xem: 2.427

  dich-vu-thanh-lap-cong-ty-tai-ba-ria

  Dịch vụ tư vấn trọn gói thành lập công ty giá rẻ tại Bà Rịa (Quy Định 2023)

  Bà Rịa là thành phố tỉnh lỵ của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Bà Rịa là một đầu mối giao thông của các tuyến Quốc lộ là 51, 52, 56 và tỉnh lộ 52. Bà Rịa còn là một đầu mối giao thông buôn bán; có đường ống ...

  Lượt xem: 2.092

  Don-phuong-ly-hon-duoc-hieu-la-viec-ly-hon-theo-yeu-cau-cua-mot-ben-vo-hoac-chong-va-ben-kia-khong-dong-y-ly-hon-hoac-khong-ky-vao-don-xin-ly-hon

  Dịch vụ tư vấn ly hôn

  Tham khảo bài viết dưới đây của Công ty Luật ACC để tìm hiểu thêm về dịch vụ tư vấn ly hôn. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý chúng tôi cam kết đem cho bạn chất lượng thông tin và dịch ...

  Lượt xem: 2.443

  tong-dai-tu-van-luat-ly-hon-mien-phi

  SĐT luật sư tư vấn ly hôn miễn phí 24/7 - Tổng đài 1900 3330

  Trong quá trình đối diện với những khó khăn và phức tạp của việc ly hôn, việc được tư vấn bởi chuyên gia pháp lý là vô cùng quan trọng. Bài viết này cung cấp cho bạn thông tin chi tiết và chính xác về ...

  Lượt xem: 3.014

  Phản hồi (13)

  Q
  quang
  Em có một số thắc mắc, nhờ luật sư giải đáp
  21:59 06/09/2023
  TRẢ LỜI
  A
  Công ty Luật ACC
  Quản trị viên
  Dạ cho em xin thông tin liên hệ ạ
  01:53 07/09/2023
  TRẢ LỜI
  T
  quốc trung
  Tôi ở nước ngoài, có tư vấn qua Viber, whatsapp hay skype không?
  21:58 06/09/2023
  TRẢ LỜI
  A
  Công ty Luật ACC
  Quản trị viên
  Dạ bên em có đủ, cho em xin thông tin để kết nối
  01:53 07/09/2023
  TRẢ LỜI
  T
  t.linh
  Bên mình có tư vấn ngoài giờ hành chính không?
  21:58 06/09/2023
  TRẢ LỜI
  A
  Công ty Luật ACC
  Quản trị viên
  Dạ có ạ. Cho em xin sđt để tư vấn ạ.
  01:53 07/09/2023
  TRẢ LỜI
  quang đại
  Tôi muốn ghé văn phòng để được tư vấn có được không?
  21:57 06/09/2023
  TRẢ LỜI
  A
  Công ty Luật ACC
  Quản trị viên
  Dạ được ạ. cho em xin sđt và tên để em xếp lịch tư vấn cho mình ạ.
  01:54 07/09/2023
  TRẢ LỜI
  D
  dung
  Tôi cần tư vấn chuyên sâu 0902798980
  21:57 06/09/2023
  TRẢ LỜI
  A
  Công ty Luật ACC
  Quản trị viên
  Dạ bên em sẽ liên hệ ạ
  01:54 07/09/2023
  TRẢ LỜI

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Phone Hotline Báo giá Zalo
  Chat Ngay
  Hotline Tổng đài WhatsApp Zalo báo giá' Chat Zalo