Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai mới nhất

Trong hệ thống pháp luật Việt Nam, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết những xung đột liên quan đến quyền sử dụng và quản lý đất. Bài viết này sẽ tập trung khám phá quy trình, quy định, và những điểm cần lưu ý khi tham gia vào quá trình giải quyết tranh chấp đất đai theo pháp luật, nhằm đảm bảo sự công bằng và hiệu quả.

thu-tuc-giai-quyet-tranh-chap-dat-dai-moi-nhat
Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai mới nhất

1. Tranh chấp đất đai là gì?

Theo quy định tại khoản 24 điều 1 Luật đất đai 2013: “Tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai”. Như vậy, theo quy định tại khoản 24 điều 1 Luật đất đai 2013 thì tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất của các bên trong quan hệ đất đai. Hay nói cụ thể, đó là tranh chấp về nội dung: ai là người có quyền sử dụng đất. Do đó, yêu cầu  cần phân biệt tranh chấp đất đai với những tranh chấp khác có liên quan đến đất đai như: tranh chấp về giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất, tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất, chia tài sản chung của vợ chồng là quyền sử dụng đất,... 

2. Thủ tục hòa giải tại UBND cấp xã

Theo khoản 2 Điều 202 của Luật Đất đai 2013, quy định về giải quyết tranh chấp đất đai qua giai đoạn hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã. Khi các bên tranh chấp không đạt được sự hòa giải, họ có thể gửi đơn đến Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi mà đất đai tranh chấp đang tọa lạc.

Quy trình hòa giải được thực hiện thông qua Hội đồng hòa giải, gồm nhiều thành viên đại diện cho các cơ quan và cộng đồng địa phương. Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND đóng vai trò Chủ tịch Hội đồng, cùng với đại diện từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, phường, thị trấn, Tổ trưởng tổ dân phố (đối với khu vực đô thị), hoặc trưởng thôn, ấp (đối với khu vực nông thôn). Ngoài ra, đại diện của một số hộ dân sinh sống lâu đời tại địa phương cũng tham gia, có kiến thức sâu sắc về nguồn gốc và quá trình sử dụng đất tranh chấp. Các cán bộ địa chính và cán bộ tư pháp xã cũng là thành viên quan trọng của Hội đồng hòa giải.

Tùy thuộc vào tình hình cụ thể, Hội đồng có thể mời thêm đại diện từ Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Điều quan trọng là hòa giải chỉ diễn ra khi tất cả các bên tranh chấp đều có mặt. Nếu một trong các bên vắng mặt lần thứ hai, quá trình hòa giải sẽ không tiếp tục và được coi là không thành công. Bản chất của hòa giải là để tạo điều kiện cho các bên trình bày mâu thuẫn và tìm ra giải pháp thỏa đáng. Nếu một trong hai bên không tham gia, mục đích của hòa giải sẽ không đạt được. Điều này đồng nghĩa với việc pháp luật quy định rằng hòa giải chỉ diễn ra khi đủ số lượng bên tranh chấp tham gia, và nếu một trong số họ vắng mặt lần thứ hai, quá trình hòa giải sẽ kết thúc tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

3. Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai mới nhất

Hướng dẫn thủ tục giải quyết tranh chấp đất mua bằng giấy viết tay tại Nha
Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai mới nhất

3.1. Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp tỉnh

Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai được quy định chi tiết theo Điều 89 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP, tập trung vào thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện và cấp tỉnh.

Người có nhu cầu giải quyết tranh chấp đất đai phải nộp đơn tại Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền. Chủ tịch UBND cấp huyện hoặc cấp tỉnh sẽ giao trách nhiệm cho cơ quan tham mưu để tiến hành quá trình giải quyết.

Cơ quan tham mưu có nhiệm vụ quan trọng, bao gồm thẩm tra và xác minh vụ án, tổ chức hòa giải giữa các bên tranh chấp. Nếu cần thiết, họ sẽ tổ chức cuộc họp với các ban, ngành liên quan để tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai. Hồ sơ giải quyết tranh chấp đất đai cần bao gồm nhiều thông tin quan trọng như:

 1. Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai.
 2. Biên bản hòa giải tại UBND cấp xã.
 3. Biên bản làm việc với các bên tranh chấp và người có liên quan.
 4. Biên bản kiểm tra hiện trạng đất tranh chấp.
 5. Biên bản cuộc họp các ban, ngành có liên quan để tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai đối với trường hợp hòa giải không thành.
 6. Biên bản hòa giải trong quá trình giải quyết tranh chấp.

Bên cạnh đó, hồ sơ còn bao gồm trích lục bản đồ, hồ sơ địa chính qua các thời kỳ liên quan đến diện tích đất tranh chấp và các tài liệu làm chứng cứ trong quá trình giải quyết tranh chấp.

Sau quá trình thẩm mưu, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp tỉnh sẽ ban hành quyết định giải quyết tranh chấp hoặc quyết định công nhận hòa giải thành. Quyết định sẽ được gửi đến các bên tranh chấp, cũng như các tổ chức và cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan để thông báo và thực hiện theo quy định pháp luật.

3.2. Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường

Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường được chi tiết theo Điều 90 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Người có nhu cầu giải quyết tranh chấp đất đai phải gửi đơn yêu cầu trực tiếp đến Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Sau khi nhận được đơn, Bộ trưởng phân công đơn vị có chức năng tham mưu giải quyết. Đơn vị này sẽ tiến hành thu thập, nghiên cứu hồ sơ, và tổ chức hòa giải giữa các bên tranh chấp. Trong trường hợp cần thiết, Bộ trưởng có thể quyết định thành lập đoàn công tác để thực hiện thẩm tra, xác minh tình hình tại địa phương. Hồ sơ sau cùng sẽ được hoàn chỉnh và trình Bộ trưởng để ban hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai.

Hồ sơ giải quyết tranh chấp đất đai bao gồm:

 1. Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai.
 2. Biên bản làm việc với các bên tranh chấp, tổ chức, cá nhân liên quan.
 3. Biên bản kiểm tra hiện trạng đất tranh chấp.
 4. Biên bản hòa giải trong quá trình giải quyết tranh chấp.
 5. Trích lục bản đồ, hồ sơ địa chính qua các thời kỳ liên quan đến diện tích đất tranh chấp.
 6. Hồ sơ, tài liệu làm chứng cứ, chứng minh trong quá trình giải quyết tranh chấp đất đai tại địa phương.

Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai hoặc quyết định công nhận hòa giải thành sẽ được gửi đến các bên tranh chấp, cũng như các tổ chức và cá nhân liên quan để thông báo và thực hiện theo quy định của pháp luật.

4. Một số câu hỏi thường gặp

4.1 Làm thế nào để bắt đầu quá trình giải quyết tranh chấp đất đai?

Để bắt đầu, bạn cần nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền hoặc trực tiếp đến Bộ Tài nguyên và Môi trường nếu tranh chấp nằm trong thẩm quyền của Bộ trưởng.

4.2 Làm thế nào hồ sơ giải quyết tranh chấp đất đai được xử lý?

Hồ sơ bao gồm đơn yêu cầu giải quyết, biên bản hòa giải, các bản đồ và hồ sơ địa chính. Cơ quan thụ lý sẽ tiến hành thẩm tra, xác minh, và tổ chức hòa giải. Trong trường hợp cần thiết, có thể thành lập đoàn công tác để giải quyết tình hình tại địa phương.

4.3 Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai có thể kéo dài bao lâu?

Thời gian giải quyết phụ thuộc vào độ phức tạp của vụ án. Tuy nhiên, pháp luật có quy định rõ ràng về thời hạn giải quyết để đảm bảo quy trình diễn ra một cách hiệu quả và công bằng.

4.4 Sau khi quyết định được ban hành, tôi cần làm gì tiếp theo?

Sau khi nhận quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, bạn cần thực hiện theo hướng dẫn trong quyết định. Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc phản đối, bạn có quyền thực hiện các biện pháp pháp lý được quy định để bảo vệ quyền và lợi ích của mình.

 

 

Nội dung bài viết:

  Hãy để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  comment-blank-solid Bình luận

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo