Kiểm toán

Kiểm toán

nguyen-tac-ke-toan-no-phai-tra-theo-quy-dinh

27 May

Nguyên tắc kế toán nợ phải trả theo quy định

Trong hoạt động kinh doanh, nợ phải trả đóng vai trò quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình tài chính và khả năng thanh toán của doanh nghiệp.  Vậy nguyên tắc kế toán nợ phải trả là gì? Bao gồm ...
bang-gia-dich-vu-kiem-toan

25 Mar

Bảng giá dịch vụ kiểm toán chi tiết nhất 2024

Bạn đang tìm đơn vị cung cấp  dịch  vụ kiểm toán có nhiều ưu đãi nhất...Và hơn hết, bạn mong muốn tìm được bảng giá dịch vụ kiểm toán phải chăng thì có thể tham khảo bài viết dưới đây. Bảng giá dịch ...
bao-cao-dau-tu-nuoc-ngoai-vao-viet-nam-ve-thu-hut-von-dau-tu-2023-10-27t094412920

27 Oct

Bài tập trắc nghiệm kiểm toán căn bản mới nhất

Bài tập trắc nghiệm kiểm toán căn bản Bài tập trắc nghiệm kiểm toán căn bản mới nhất Câu 1. Đối với báo cáo kiểm toán loại chấp nhận từng phần, người sử dụng báo cáo tài chính nên hiểu rằng: a. Kiểm ...
bao-cao-dau-tu-nuoc-ngoai-vao-viet-nam-ve-thu-hut-von-dau-tu-2023-10-27t092626899

27 Oct

Bài tập kiểm toán tiền lương có lời giải hay

Bài tập kế toán tiền lương, các khoản trích theo lương Bài tập kiểm toán tiền lương có lời giải hay Bài 1:  Công ty Trường Sinh, trong tháng 12 có các tài liệu sau (Đơn vị tính: Đồng)   - Số dư đầu ...
bao-cao-dau-tu-nuoc-ngoai-vao-viet-nam-ve-thu-hut-von-dau-tu-2023-10-27t091541179

27 Oct

Bài tập kiểm toán môi trường chi tiết nhất

Bài tập kiểm toán môi trường Bài tập kiểm toán môi trường chi tiết nhất Bài 1 : Anh, Chị hãy các lợi ích có được từ kiểm toán môi trường? Việc thực hiện công tác kiểm toán môi trường đem lại rất nhiều ...
bao-cao-dau-tu-nuoc-ngoai-vao-viet-nam-ve-thu-hut-von-dau-tu-2023-10-27t090738423

27 Oct

Bài tập kiểm toán nợ phải trả có đáp án

Kiểm toán nợ phải trả và vốn chủ sở hữu Bài tập kiểm toán nợ phải trả có đáp án Bài 1: KTV A được giao kiểm toán khoản mục nợ phải trả của Công ty XYZ cho niên độ kết  thúc vào ngày 31/12/200X. Giám ...
bao-cao-dau-tu-nuoc-ngoai-vao-viet-nam-ve-thu-hut-von-dau-tu-2023-10-27t085956357

27 Oct

Bài tập kiểm toán nâng cao có lời giải hay nhất

Đề thi kết thúc học phần kiểm toán nâng cao Bài tập kiểm toán nâng cao có lời giải hay nhất   Câu 1) Trình bày khái niệm và biểu hiện của gian lận và sai sót trong kiểm toán? Câu 2) Trắc nghiệm:Khoanh ...
bao-cao-dau-tu-nuoc-ngoai-vao-viet-nam-ve-thu-hut-von-dau-tu-2023-10-27t084333113

27 Oct

Bài tập về ý kiến kiểm toán kèm lời giải chi tiết

Bài tập về ý kiến kiểm toán Bài tập về ý kiến kiểm toán kèm lời giải chi tiết Câu 1:  Hãy cho biết mỗi kiểm soát sau thuộc bộ phận nào của hệ thống KSNB? Giải thích vắn tắt. a. Các nhà quản lý luôn ...
bao-cao-dau-tu-nuoc-ngoai-vao-viet-nam-ve-thu-hut-von-dau-tu-2023-10-26t173338572

26 Oct

Bài tập kiểm toán khoản mục tiền đính kèm lời giải

  Kiểm toán khoản mục tiền Bài tập kiểm toán khoản mục tiền đính kèm lời giải Bài 1: Khi tìm hiểu về hoạt động bán hàng của công ty Thần Châu, kiểm toán viên Tùng ghi  nhận những thay đổi sau trong ...
bao-cao-dau-tu-nuoc-ngoai-vao-viet-nam-ve-thu-hut-von-dau-tu-2023-10-26t172427486

26 Oct

Bài tập kiểm toán báo cáo tài chính chi tiết chương 3

Bài tập kiểm toán tài chính Bài tập kiểm toán báo cáo tài chính chi tiết chương 3 Bài 1: Đánh giá ảnh hưởng của các sai sót sau đến báo cáo tài chính của năm tài chính kết thúc ngày  31.12.20X0, tạm ...
bao-cao-dau-tu-nuoc-ngoai-vao-viet-nam-ve-thu-hut-von-dau-tu-2023-10-26t171347400

26 Oct

Bài tập kiểm toán căn bản chương 3 kèm đáp án

Kiểm toán căn bản Bài tập kiểm toán căn bản chương 3 kèm đáp án Bài 1: Trong quá trình kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2008 của cty Sao Mai các KTV đã phát hiện những sai sót sau: 1. Cty mua 1 số ...
bao-cao-dau-tu-nuoc-ngoai-vao-viet-nam-ve-thu-hut-von-dau-tu-2023-10-26t170304225

26 Oct

Bài tập kiểm toán chu trình bán hàng thu tiền tại công ty

Chu trình bán hàng thu tiền Bài tập kiểm toán chu trình bán hàng thu tiền tại công ty Bài 1: Tại công ty sản xuất kinh doanh Dược phẩm Thanh Á, chu trình bán hàng và  thu tiền diễn ra như sau: Các đơn ...
bao-cao-dau-tu-nuoc-ngoai-vao-viet-nam-ve-thu-hut-von-dau-tu-2023-10-26t163620446

26 Oct

Bài tập xác định mục tiêu kiểm toán kèm lời giải

Bài 1: Cho biết các loại rủi ro kiểm toán tương ứng với các trường hợp sau: Doanh nghiệp đã không phát hiện kịp thời gian lận của các nhân viên bán hàng  trong việc khai khống doanh thu nhằm hưởng một ...
bao-cao-dau-tu-nuoc-ngoai-vao-viet-nam-ve-thu-hut-von-dau-tu-2023-10-26t162630186

26 Oct

Bài tập kiểm toán tài sản cố định có đáp án chi tiết

Kiểm toán tài sản cố định Bài tập kiểm toán tài sản cố định có đáp án chi tiết Bài 1: Sai sót trước đây về tài sản cố định ảnh hưởng: - Lợi nhuận chưa phân phối sẽ giảm tương ứng với số tiền trên - ...
bao-cao-dau-tu-nuoc-ngoai-vao-viet-nam-ve-thu-hut-von-dau-tu-2023-10-26t161309433

26 Oct

Bài tập chọn mẫu kiểm toán có lời giải mới cập nhật

Câu 1: Hãy cho biết mỗi kiểm soát sau thuộc bộ phận nào của hệ thống KSNB? Giải thích vắn tắt. Bài tập chọn mẫu kiểm toán có lời giải mới cập nhật a. Các nhà quản lý luôn làm gương và nhắc nhở cho các ...
084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo