Kiểm toán báo cáo tài chính là gì? [Cập nhật 2023]
Author

Tham vấn bởi: Đội Ngũ Luật Sư Công ty Luật ACC

Hiện nay, kiểm toán đang là một trong những vấn đề được quan tâm tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Nhằm có thể cung cấp một cuộc kiểm toán chất lượng,

Công ty Luật ACC luôn cân nhắc kiểm toán báo cáo tài chính theo luật định để gia tăng độ tín nhiệm của khách hàng. Để có thêm thông tin về kiểm toán báo cáo tài chính và dịch vụ mà ACC đem đến, mời quý bạn đọc tham khảo nội dung bài viết dưới đây.

Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính
Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính

1. Kiểm toán báo cáo tài chính là gì?

Kiểm toán báo cáo tài chính (kiểm toán BCTC) là hoạt động của các kiểm toán viên độc lập tiến hành thu thập các bằng chứng kiểm toán để đánh giá về các báo cáo tài chính được kiểm toán nhằm kiểm tra và báo cáo mức độ trung thực, hợp lý của báo cáo tài chính được kiểm toán với các tiêu chuẩn, chuẩn mực đang áp dụng.

2. Mục đích và phạm vi công việc của hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính

2.1. Mục đích của kiểm toán báo cáo tài chính

 • Mục đích tổng quát của kiểm toán là cung cấp sự đảm bảo cho bên thứ ba, là những người sử dụng các thông tin tài chính rằng các thông tin họ được cung cấp có trung thực, hợp lý hay không. Trong nền kinh tế thị trường, có nhiều đối tượng khác nhau sử dụng kết quả kiểm toán với những mục đích khác nhau:

·         Đối với Ngân hàng, những đối tượng cho vay vốn, họ cần biết rằng số vốn họ cho vay có được sử dụng đúng mục đích hay không, tình hình tài chính của đơn vị có cho thấy khả năng hoàn trả hay không.

·         Đối với cơ quan thuế, căn cứ vào báo cáo tài chính đã được kiểm toán để tính và thu thuế, tương tự, đối với các cơ quan chức năng cũng căn cứ vào báo cáo tài chính được kiểm toán để thực hiện chức năng của mình.

·         Đối với doanh nghiệp được kiểm toán, thông qua kiểm toán, họ mong muốn có được báo cáo tài chính phù hợp với các nguyên tắc, chuẩn mực kế toán hiện hành (hoặc được chấp nhận), phát hiện và ngăn ngừa các sai sót và gian lận.

·         Đối với chủ sở hữu doanh nghiệp, các cổ đông, người góp vốn cần biết một cách đầy đủ, đúng đắn về kết quả kinh doanh.

 • Kiểm toán báo cáo tài chính giúp người sử dụng hoặc người đọc báo cáo tài chính tăng độ tin cập với báo cáo tài chính và cũng giúp doanh nghiệp được kiểm toán thấy được những sai sót, tồn tại của mình qua đó tìm phương hướng giải quyết, khắc phục tình trạng để giảm thiểu rủi ro về thuế, cũng như nâng cao chất lượng của đội ngũ kế toán tại đơn vị và thông tin tài chính của doanh nghiệp được kiểm toán.

>>>>>>>Nếu các bạn có nhu cầu sử dụng dịch vụ kiểm toán hãy đọc bài viết và liên hệ với chúng tôi: Dịch vụ kiểm toán trọn gói, chuyên nghiệp (Cập nhật 2023)

2.2. Phạm vi công việc 

 • Những công việc, thủ tục kiểm toán cần thiết mà kiểm toán viên xác định và thực hiện trong quá trình kiểm toán để thu thập đầy đủ các bằng chứng thích hợp để đạt được mục tiêu kiểm toán.

 • Những công việc, thủ tục kiểm toán sẽ phụ thuộc vào nội dung kiểm toán, tuy nhiên những thủ tục kiểm toán này phải được xác định trên cơ sở chuẩn mực kiểm toán, phù hợp với yêu cầu của tổ chức nghề nghiệp, phù hợp với pháp luật và các thỏa thuận trong hợp đồng kiểm toán.

 • Các bằng chứng kiểm toán đầy đủ và thích hợp được thu thập thông qua các thử nghiệm kiểm soát và thử nghiệm cơ bản và bằng các phương pháp như kiểm tra, quan sát, điều tra, xác nhận, tính toán và quy trình phân tích. Việc thực hiện các phương pháp này một phần tuỳ thuộc vào thời gian thu thập các bằng chứng kiểm toán.

Kiểm toán nói chung và kiểm toán nội bộ nói riêng đang là vấn đề được quan tâm, chú ý tại hầu hết các công ty nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh. Mời bạn đọc theo dõi bài viết: Kiểm toán nội bộ của Luật ACC

3. Nội dung kiểm toán báo cáo tài chính

3.1. Phương pháp tiếp cận kiểm toán trực tiếp

Tiếp cận theo các chỉ tiêu hoặc nhóm chỉ tiêu như tiền, hàng tồn kho, tài sản cố định... Theo phương pháp này nội dung kiểm toán và đối tượng thông tin trực tiếp của kiểm toán là như nhau nên dễ xác định.

Tuy nhiên các chỉ tiêu trên BCTC không hoàn toàn độc lập với nhau nên việc triển khai kiểm toán theo hướng này thường không đạt hiệu quả cao.

3.2. Phương pháp tiếp cận kiểm toán chu kỳ

Tiếp cận theo những chỉ tiêu có liên quan đến cùng loại nghiệp vụ được nghiên cứu trong mối quan hệ với nhau.

Ví dụ: Chu kỳ mua vào và thanh toán, bán hàng và thu tiền, nhân sự và tiền lương… Nội dung kiểm toán trong mỗi giai đoạn của chu kỳ này là kiểm toán nghiệp vụ và kiểm toán số dư hay số tiền trên báo cáo tài chính của các chỉ tiêu có liên quan.

4. Các phương pháp áp dụng khi kiểm toán báo cáo của đơn vị

Trong quá trình thực hiện kiểm toán, kiểm toán viên thường dùng các phương pháp sau để thu thập bằng chứng kiểm toán:

4.1. Thử nghiệm kiểm soát

Kiểm toán viên thực hiện các thủ tục kiểm toán để đánh giá tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp, việc này nhằm phát hiện và sửa chữa những sai sót trọng yếu ở cấp cơ sở dẫn liệu.

4.2. Thử nghiệm cơ bản

Là thủ tục kiểm toán nhằm phát hiện các sai sót trọng yếu ở cấp cơ sở dẫn liệu. Thử nghiệm này chia ra làm 2 loại:

- Thủ tục phân tích cơ bản.

- Kiểm tra chi tiết.

5. Quy trình thực hiện kiểm toán và các chuẩn mực kiểm toán liên quan

Bước 1: Chuẩn bị và lập kế hoạch kiểm toán

Giai đoạn này bao gồm tiền kế hoạch và lập kế hoạch

        - Ở giai đoạn tiền kế hoạch, kiểm toán viên tiếp cận khách hàng nhằm thu thập các thông tin cần thiết về đơn vị được kiểm toán giúp tăng sự hiểu biết về các nhu cầu của khách hàng và xem xét các khả năng phục vụ,… Dựa vào những thông tin đó thì công ty kiểm toán sẽ quyết định có nên ký hợp đồng hay không.

        - Công việc lập kế hoạch sẽ cho kiểm toán viên về cái nhìn hoạt động của doanh nghiệp như đặc điểm kinh doanh, tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ, lập mức trọng yếu và thiết lập các thủ tục kiểm toán liên quan nhằm nâng cao hiệu quả cuộc kiểm toán.

Bước 2: Thực hiện thực hiện

Thực hiện kiểm toán là giai đoạn dựa trên kế hoạch đã lập với mục đích thu thập đầy đủ các bằng chứng kiểm toán thích hợp làm cơ sở hình thành báo cáo kiểm toán. Trong giai đoạn này, kiểm toán viên sẽ thực hiện các thủ tục kiểm toán tiếp theo. Thủ tục kiểm toán tiếp theo bao gồm:

        - Thử nghiệm kiểm soát (kiểm tra tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ).

        - Thử nghiệm cơ bản (thực hiện các kiểm tra chi tiết đến các số dư, nghiệp vụ và thuyết minh).

Bước 3: Hoàn thành kiểm toán

Đây là giai đoạn cuối cùng của cuộc kiểm toán mà kiểm toán viên sẽ tổng hợp và rà soát lại các bằng chứng kiểm toán đã thu thập được để hình thành ý kiến kiểm toán và trao đổi với Ban giám đốc của đơn vị.

Thời hạn nộp báo cáo tài chính đã kiểm toán của các doanh nghiệp

Đơn vị kế toán là doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh phải nộp BCTC năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; đối với các đơn vị kế toán khác, thời hạn nộp BCTC năm chậm nhất là 90 ngày;

Đơn vị kế toán trực thuộc nộp BCTC năm cho đơn vị kế toán cấp trên theo thời hạn do đơn vị kế toán cấp trên quy định và tại nơi nhận BCTC của doanh nghiệp

    Nơi nhận báo cáo  
CÁC LOẠI DOANH NGHIỆP Kỳ lập báo cáo Cơ quan tài chính Cơ quan Thuế Cơ quan Thống kê DN cấp trên Cơ quan đăng ký kinh doanh
1. Doanh nghiệp Nhà nước Quý, Năm x x x x x
2. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Năm x x x x x
3. Các loại doanh nghiệp khác Năm   x x x x

Dịch vụ kiểm toán là gì? Các lợi ích khi sử dụng dịch vụ kiểm toán là gì? Mời Quý độc giả theo dõi bài viết Dịch vụ kiểm toán

6. Những đối tượng bắt buộc phải kiểm toán báo cáo tài chính theo luật định

·         Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

·         Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng, bao gồm cả chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.

·         Tổ chức tài chính, Ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô, quỹ tín dụng nhân dân…

·         Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

·         Doanh nghiệp, tổ chức mà các tập đoàn, tổng công ty nhà nước nắm giữ từ 20% quyền biểu quyết.

·         Công ty đại chúng, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

·         Doanh nghiệp niêm yết, tổ chức phát hành chứng khoán nắm giữ 20% quyền biểu quyết trở lên.

·         Doanh nghiệp nhà nước, trừ doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực thuộc bí mật nhà nước theo quy định.

7. Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính tại Luật ACC?

Là một công việc xác minh tính trung thực và hợp lý của các báo cáo tài chính nhằm phục vụ cho người sử dụng kết quả, dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính theo luật định hiện nay đang càng phát triển đến đáp ứng kỳ vọng của xã hội. Vì thế, hàng loạt công ty dịch vụ kiểm toán của ra đời.

Luật ACC cũng là một nơi mà dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính theo luật định được khách hàng chọn là điểm đáng tin cậy. Với đội ngũ kinh nghiệm, không chỉ hiểu biết về kế toán, kiểm toán, thuế mà còn nắm rõ quy định trong Luật thuế, đầu tư, thương mại và lao động…

Các khách hàng đã sử dụng Dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính theo luật định công ty ACC đa dạng khắp các lĩnh vực, trên toàn lãnh thổ

Bên cạnh đó, với đội ngũ kiểm toán viên, chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản.

Dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính theo luật định đảm bảo cung cấp những tư vấn thiết thực và các giải pháp tối ưu cho việc điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như việc lựa chọn và ra các quyết định đầu tư phù hợp.

Đọc bài viết Dịch vụ kiểm toán trọn gói 2022 để có thông tin về giá dịch vụ và các hoạt động kiểm toán mà ACC cung cấp.

8. Tại sao nên thuê kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Luật ACC?

·         Nộp báo cáo kiểm toán cho cơ quan nhà nước.

·         Công khai báo cáo tài chính.

·         Công khai, minh bạch tài chính giữa các nhà đầu tư.

·         Báo cáo ngân hàng.

·         Báo cáo đấu thầu.

·         Quyết toán thuế.

·         Xác minh tài chính ra nước ngoài định cư, đầu tư ra nước ngoài.

9. Những lợi thế doanh nghiệp nhận được khi kiểm toán báo cáo tài chính của Luật ACC

·         Đội ngũ nhân sự chủ chốt nhiều kinh nghiệm.

·         Hơn 10 năm kinh nghiệm kiểm toán.

·         Tư vấn nhanh chóng, chính xác.

·         Được sự hỗ trợ của các chuyên gia đầu ngành.

·         Phí dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính theo luật định hợp lý.

·         Tư vấn miễn phí về tài chính kế toán và thuế.

Câu hỏi thường gặp

Mức phạt nếu không nộp báo cáo kiểm toán tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền?

Mức phạt từ 40 - 50 triệu đồng. (Tham khảo Điều 12 Nghị định 41/2018)

Đối tượng của kiểm toán báo cáo tài chính là gì?

Đối tượng của kiểm toán BCTC bao gồm:

 • Bảng cân đối tài khoản;
 • Báo cáo tình hình tài chính;
 • Bảng cân kế toán;
 • Kết quả hoạt động kinh doanh;
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (trực tiếp hoặc gián tiếp);
 • Thuyết minh báo cáo tài chính.

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty Luật ACC

Nộp báo cáo kiểm toán cho cơ quan nhà nước.
Công khai báo cáo tài chính.
Công khai, minh bạch tài chính giữa các nhà đầu tư.
Báo cáo ngân hàng.
Báo cáo đấu thầu.
Quyết toán thuế.
Xác minh tài chính ra nước ngoài định cư, đầu tư ra nước ngoài.

Mục đích cuộc kiểm toán báo cáo tài chính

Đối với Ngân hàng, những đối tượng cho vay vốn, họ cần biết rằng số vốn họ cho vay có được sử dụng đúng mục đích hay không, tình hình tài chính của đơn vị có cho thấy khả năng hoàn trả hay không.

Đối với cơ quan thuế, căn cứ vào báo cáo tài chính đã được kiểm toán để tính và thu thuế, tương tự, đối với các cơ quan chức năng cũng căn cứ vào báo cáo tài chính được kiểm toán để thực hiện chức năng của mình.

Đối với doanh nghiệp được kiểm toán mong muốn, thông qua kiểm toán, có được báo cáo tài chính phù hợp với các nguyên tắc, chuẩn mực kế toán hiện hành (hoặc được chấp nhận), phát hiện và ngăn ngừa các sai sót và gian lận.

Đối với chủ sở hữu doanh nghiệp, các cổ đông họ cần biết một cách đầy đủ, đúng đắn về kết quả kinh doanh.

✅ Kiến thức: Kiểm toán báo cáo tài chính
✅ Dịch vụ: ⭐ Trọn Gói - Tận Tâm
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (1.139 lượt)

  Liên hệ với chúng tôi

  Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay

  tu-van-vien-2

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Vấn đề cần báo phí không được để trống

  Bài viết liên quan:

  default_image

  Thủ tục xin visa c3-1 Hàn Quốc 10 năm [Chi tiết nhất 2023]

  Khi nói đến việc du lịch hoặc công tác tại Hàn Quốc, việc sở hữu một visa hợp lệ là điều không thể thiếu. Đặc biệt, visa c3-1 10 năm đã trở thành một lựa chọn hàng đầu cho nhiều người Việt Nam. Bài ...

  Lượt xem: 3.109

  default_image

  Thủ tục xin visa c3-1 Hàn Quốc 5 năm [Chi tiết nhất 2023]

  Đến với Hàn Quốc, một quốc gia với nền văn hóa độc đáo, lịch sử hào hùng và cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, nhiều người mong muốn có cơ hội được trải nghiệm lâu dài tại đây. Đặc biệt, visa c3-1 5 năm ...

  Lượt xem: 1.970

  a-1

  Divorce petition

  1.The divorce process The divorce begins with a petition for divorce. The petition is drafted by one spouse (the sponsor) and sent to the other spouse. The petition will then be filed in state court ...

  Lượt xem: 3.497

  default_image

  HƯỚNG DẪN TRA CỨU NGÀNH NGHỀ KINH DOANH THEO MÃ SỐ THUẾ

  HƯỚNG DẪN TRA CỨU NGÀNH NGHỀ KINH DOANH THEO MÃ SỐ THUẾ Bước 1:  Truy cập vào website:  Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp .  Trang chủ của trang web Cổng thông tin quốc gia về đăng ký ...

  Lượt xem: 4.000

  default_image

  Bệnh viện ung bướu cơ sở 2

  Cơ sở 2 Bệnh viện Ung bướu TP.HCM vận hành toàn bộ hoạt động khám chữa bệnh Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cơ sở 2 chính thức đi vào hoạt động toàn bộ với 16 phòng mổ. Bệnh nhân có chỗ chờ đợi khám, chữa ...

  Lượt xem: 3.974

  Phản hồi (10)

  H
  hùng Huỳnh
  Bài viết hữu ích, cám ơn ACC
  22:03 06/09/2023
  TRẢ LỜI
  A
  Công ty Luật ACC
  Quản trị viên
  Dạ ACC cám ơn ạ
  01:52 07/09/2023
  TRẢ LỜI
  K
  Khải
  Bài viết chi tiết, đầy đủ rõ ràng, cám ơn
  22:03 06/09/2023
  TRẢ LỜI
  A
  Công ty Luật ACC
  Quản trị viên
  Dạ ACC cám ơn ạ
  01:52 07/09/2023
  TRẢ LỜI
  N
  Ngọc Ngọc
  Bên mình có dịch vụ này không? nếu có gửi báo giá qua mail này giúp tôi [email protected]
  22:02 06/09/2023
  TRẢ LỜI
  A
  Công ty Luật ACC
  Quản trị viên
  Dạ bên em có. Bên em đã gửi báo giá cho bên mình ạ
  01:52 07/09/2023
  TRẢ LỜI
  T
  PKT Thuy
  Mình cần tư vấn dịch vụ, 0388654901
  22:00 06/09/2023
  TRẢ LỜI
  A
  Công ty Luật ACC
  Quản trị viên
  Dạ bên em sẽ liên hệ ngay ạ
  01:53 07/09/2023
  TRẢ LỜI
  S
  Ely spa
  giá thuê sao admin
  10:13 20/09/2021
  TRẢ LỜI
  N
  Phương Nguyễn
  Quản trị viên
  Cảm ơn anh/chị đã liên hệ đến ACC. anh/chị kiểm tra thông tin mail ACC gửi về nhé ạ. Thanks.
  09:24 21/09/2021
  TRẢ LỜI

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo
  Chat Ngay
  Hotline Tổng đài WhatsApp Zalo báo giá' Chat Zalo