messenger whatsapp viber zalo phone mail

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính (trọn gói , uy tín) [2023]

Vai trò của kiểm toán ngày càng phổ biến do quá trình toàn cầu hóa được đẩy mạnh, nhất là thị trường chứng khoán. Sự phát triển của lực lượng các nhà đầu tư quốc tế đã làm tăng nhu cầu đảm bảo độ tin cậy của báo cáo tài chính. Bên cạnh đó, tình trạng gian lận trên báo cáo tài chính của hàng loạt các tập đoàn và sự sụp đổ của Arthur Andersen… đã dẫn đến những thách thức cho nghề nghiệp kiểm toán. Chính vì thế dịch vụ kiểm toán được thúc đẩy cho việc mở rộng và nâng cao chất lượng kinh doanh trong những năm gần đây. Bài viết dưới đây của Công ty Luật ACC sẽ giúp cho người đọc có được sự hiểu biết về lĩnh vực kiểm toán và lợi ích mà nó mang lại cho các doanh nghiệp.

dichvukiemtoan.acc
Dịch vụ kiểm toán

1. Dịch vụ kiểm toán là gì?

Kiểm toán là gì? Đó quá trình mà người thực hiện kiểm toán (kiểm toán viên) thu thập và đánh giá bằng chứng nhằm xác định được tính phù hợp giữa các thông tin với những tiêu chuẩn đã được thiết lập.

Dịch vụ kiểm toán là quá trình kiểm tra, xem xét, đánh giá và xác minh các số liệu, tài liệu kế toán, báo cáo tài chính.

Kiểm toán độc lập là gì?

Kiểm toán độc lập là việc đưa ra ý kiến độc lập của mình về tính trung thực và hợp lý của các tài liệu, số liệu kế toán, báo cáo tài chính và công việc kiểm toán khác theo hợp đồng kiểm toán.

>>>>> Tham khảo thông tin về kiểm toán báo cáo tài chính: Kiểm toán báo cáo tài chính là gì? Nhiệm vụ & chức năng 2022

Để tìm hiểu thêm về dịch vụ kiểm toán mời các bạn tham khảo tiếp thông tin dưới đây:

2. Dịch vụ kiểm toán mà công ty Luật ACC mang lại cho khách hàng

Nhằm đáp ứng các nhu cầu đa dạng của khách hàng, ACC đưa ra phong phú các dịch vụ kiểm toán như kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập, kiểm toán báo cáo tài chính,… dựa trên các nguyên tắc về tuân thủ pháp luật Việt Nam, các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp và chuẩn mực kiểm toán.

Không những thế, các dịch vụ kiểm toán của ACC đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác.

Với đội ngũ kinh nghiệm về đa lĩnh vực và mạng lưới các văn phòng tại các thành phố lớn: Hà Nội, TP.HCM, Bình Dương, TP. Cần Thơ, TP. Đà Nẵng và Đồng Nai, ACC đáp ứng sự hài lòng của khách hàng với mức phí hợp lý nhất.

Kiểm toán nói chung và kiểm toán nội bộ nói riêng đang là vấn đề được quan tâm, chú ý tại hầu hết các công ty nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh. Mời bạn đọc theo dõi bài viết: Kiểm toán nội bộ của Luật ACC

2.1. Quy trình kiểm toán

 • Giai đoạn chuẩn bị

Giai đoạn này bao gồm tiền kế hoạch và lập kế hoạch:Ở giai đoạn tiền kế hoạch, kiểm toán viên tiếp cận khách hàng nhằm thu thập các thông tin cần thiết về đơn vị được kiểm toán giúp tăng sự hiểu biết về các nhu cầu của khách hàng và xem xét các khả năng phục vụ,… Dựa vào những thông tin đó thì công ty kiểm toán sẽ quyết định có nên ký hợp đồng hay không.

Công việc lập kế hoạch sẽ cho kiểm toán viên về cái nhìn hoạt động của doanh nghiệp như đặc điểm kinh doanh, tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ, lập mức trọng yếu và thiết lập các thủ tục kiểm toán liên quan nhằm nâng cao hiệu quả cuộc kiểm toán.

 • Giai đoạn thực hiện

Thực hiện kiểm toán là giai đoạn dựa trên kế hoạch đã lập với mục đích thu thập đầy đủ các bằng chứng kiểm toán thích hợp làm cơ sở hình thành báo cáo kiểm toán. Trong giai đoạn này, kiểm toán viên sẽ thực hiện các thủ tục kiểm toán tiếp theo. Thủ tục kiểm toán tiếp theo bao gồm:

Thử nghiệm kiểm soát (kiểm tra tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ).

Thử nghiệm cơ bản (thực hiện các kiểm tra chi tiết đến các số dư, nghiệp vụ và thuyết minh).

 • Giai đoạn hoàn thành kiểm toán

Đây là giai đoạn cuối cùng của cuộc kiểm toán mà kiểm toán viên sẽ tổng hợp và rà soát lại các bằng chứng kiểm toán đã thu thập được để hình thành ý kiến kiểm toán và trao đổi với Ban giám đốc của đơn vị.

2.2. Giá dịch vụ kiểm toán của công ty ACC

Loại hình doanh nghiệp Phí dịch vụ (vnđ/năm)
Thương mại – Dịch vụ – Tư vấn  10.000.000
Sản xuất – Gia công 15.000.000
Xây dựng – Lắp đặt thiết bị 20.000.000
Bảng giá dịch vụ kiểm toán của ACC

Ghi chú:

 • Các khoản phí trên chưa bao gồm thuế VAT
 •  Phí dịch vụ còn phụ thuộc vào quy mô, đặc điểm kinh doanh và các yêu cầu cụ thể trong hợp đồng với doanh nghiệp.

>>>>> Tham khảo bảng giá dịch vụ kiểm toán qua bài viết dưới đây: Bảng giá dịch vụ kiểm toán.

3. Quy định về kiểm toán bắt buộc

 • Kiểm toán bắt buộc là kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo quyết toán dự án hoàn thành và các thông tin tài chính khác của đơn vị được kiểm toán quy định của Luật kiểm toán và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
 • Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm của doanh nghiệp, tổ chức bắt buộc phải kiểm toán báo cáo tài chính phải được giao kết chậm nhất là ba mươi ngày trước ngày kết thúc kỳ kế toán năm.
 • Doanh nghiệp, tổ chức bắt buộc phải kiểm toán khi nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và khi công khai báo cáo tài chính phải có báo cáo kiểm toán đính kèm, trường hợp cơ quan nhà nước khi nhận báo cáo tài chính của doanh nghiệp, tổ chức bắt buộc phải kiểm toán mà không có báo cáo kiểm toán đính kèm thì có trách nhiệm thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.
 • Mức phạt hành chính nếu không tiến hành kiểm toán: “Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với đơn vị được kiểm toán không thực hiện kiểm toán bắt buộc đối với báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo tài chính tổng hợp và các công việc kiểm toán khác theo quy định của pháp luật về kiểm toán độc lập và pháp luật khác có liên quan.”

4. Đối tượng bắt buộc phải thuê kiểm toán viên độc lập

Dịch Vụ Kiểm Toán Công Ty Luật Acc
Dịch Vụ Kiểm Toán

Độ tin cậy và tính trung thực của thông tin trên báo cáo tài chính luôn là vấn đề nhạy cảm với các doanh nghiệp và người sử dụng báo cáo. Nhằm bảo vệ quyền lợi của các tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin trên báo cáo, Luật kiểm toán đã đưa ra các đối tượng bắt buộc phải kiểm toán bao gồm:

 • Các doanh nghiệp có phần vốn được đầu tư từ nước ngoài;
 • Những tổ chức tín dụng được lập và có hoạt động được đề cập theo Luật các tổ chức tín dụng, ngay cả các chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam;
 • Các tổ chức tài chính, bảo hiểm, tái bảo hiểm hay các doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp phi nhân thọ nước ngoài.
 • Công ty đại chúng, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

5. Mục đích của kiểm toán đối với doanh nghiệp

Dịch vụ kiểm toán
 • Mục đích đầu tiên của cuộc kiểm toán báo cáo tài chính được chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (Vietnamese Standards on Auditing – VSA) đề cập là việc đạt được sự đảm bảo hợp lý rằng báo cáo tài chính, có còn sai sót trọng yếu do gian lận và nhầm lẫn hay không, từ đó kiểm toán viên hình thành ý kiến liệu báo cáo tài chính có được lập phù hợp với khuôn khổ lập và trình bày báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán.
 • Hỗ trợ kiểm toán viên lập báo cáo kiểm toán và trao đổi thông tin theo quy định, phù hợp với các phát hiện của kiểm toán viên, từ đó hỗ trợ doanh nghiệp đưa ra các dự báo kinh tế trong tương lai.
 • Đảm bảo tuân thủ pháp luật về kiểm toán.
 • Giá trị của báo cáo kiểm toán sau khi kiểm toán:

Báo cáo kiểm toán được sử dụng để:

a) Cổ đông, nhà đầu tư, bên tham gia liên doanh, liên kết, khách hàng và tổ chức, cá nhân khác có quyền lợi trực tiếp hoặc liên quan đến đơn vị được kiểm toán xử lý các quan hệ về quyền lợi và nghĩa vụ của các bên có liên quan;

b) Cơ quan nhà nước quản lý điều hành theo chức năng, nhiệm vụ được giao;

c) Đơn vị được kiểm toán phát hiện, xử lý và ngăn ngừa kịp thời sai sót, yếu kém trong hoạt động của đơn vị.

>>>>>> Kiểm toán năng lượng là hoạt động khảo sát, thu thập và phân tích dữ liệu tiêu thụ năng lượng của đối tượng cần kiểm toán năng lượng, tham khảo thêm kiến thức về kiểm toán năng lượng tại: Chi tiết về kiểm toán năng lượng

6. Phân loại dịch vụ kiểm toán

Dịch vụ kiểm toán

Hiện nay, nhiều loại hình kiểm toán khác nhau được thành lập nhằm đáp ứng các nhu cầu đa dạng của người sử dụng kết quả của kiểm toán viên đưa ra. Dưới đây là hai cách phân loại chủ yếu về các dịch vụ kiểm toán.

(a) Phân loại theo mục đích kiểm toán

 • Kiểm toán hoạt động: là việc mà kiểm toán viên kiểm tra, đánh giá về tính hữu hiệu và hiệu quả đối với hoạt động của một bộ phận hay toàn bộ doanh nghiệp để đề xuất các biện pháp trao đổi với Ban Quản lý.
 • Kiểm toán tuân thủ: là việc đánh giá mức độ chấp hành các quy định như văn bản pháp luật, Luật kế toán, các điều khoản hợp đồng,.. Thường được thực hiện bởi các kiểm toán viên Nhà nước.
 • Kiểm toán báo cáo tài chính: là việc kiểm tra để trả lời câu hỏi rằng liệu báo cáo tài chính có được trình bày trung thực và hợp lý hay không, có được lập theo khuôn khổ lập và trình bày trên cơ sở các chuẩn mực kế toán hiện hành hay không.

(b) Phân loại theo chủ thể kiểm toán

 • Kiểm toán nội bộ: là loại hình kiểm toán do chính nhân viên trong đơn vị thực hiện hoặc được thuê ngoài, giúp doanh nghiệp có các điều chỉnh nhằm hoàn thiện về các quy trình quản lý rủi ro, quy trình kiểm soát và các quy trình quản lý.
 • Kiểm toán của Nhà nước: là hoạt động kiểm toán do các công chức trong cơ quan chức năng kiểm tra tính tuân thủ các quy định của doanh nghiệp (kiểm toán tuân thủ). Ở Việt Nam, kiểm toán của Nhà nước có chức năng đánh giá,  kết luận và đề xuất về việc quản trị, sử dụng tài chính công, tài sản công.
 • Kiểm toán độc lập: là công việc được tiến hành bởi các kiểm toán viên thuộc các doanh nghiệp kiểm toán độc lập. Họ thường cung cấp các dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính, soát xét báo cáo tài chính và các dịch vụ đảm bảo khác theo nhu cầu của khách hàng.

>>>>> Các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ kiểm toán xây dựng cơ bản nhằm mục đích là làm tăng độ tin cậy của người sử dụng đối với báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, vậy quy trình kiểm toán xây dựng được thực hiện như thế nào, cùng tham khảo bài viết sau: Quy trình kiểm toán xây dựng

7. Vai trò của kiểm toán viên độc lập trong nền kinh tế

Ngày nay, với sự phát triển của nền kinh tế, nhu cầu sử dụng báo cáo tài chính ngày càng tăng. Do đó, các vấn đề xung đột lợi ích giữa các bên về độ tin cậy của thông tin đã xảy ra. Rủi ro thông tin bị sai lệch gia tăng xuất phát từ nhiều nguyên nhân như sự quá tải thông tin, sự khác biệt về lợi ích giữa các bên liên quan,…

Vì vậy, cần có người kiểm tra và cung cấp nhận xét về độ tin cậy của báo cáo tài chính để giải quyết vấn đề trên. Ở góc độ xã hội, dịch vụ kiểm toán được luật pháp quy định sẽ trở thành công cụ giúp bảo vệ sự ổn định của nền kinh tế, đặc biệt với các quốc gia có nền kinh tế mà chứng khoán giữ vai trò quan trọng. Ở góc độ doanh nghiệp, việc kiểm toán giúp gia tăng giá trị của các báo cáo và đưa ra các kiến nghị để doanh nghiệp hạn chế các sai phạm kế toán, cải thiện hệ thống kiểm soát nội bộ.

8. Tại sao nên sử dụng dịch vụ kiểm toán dịch vụ ?

8.1 Đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật

Hiện nay, có nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán nhưng ACC luôn là đơn vị uy tín và chuyên nghiệp. Với hơn 10 năm kinh nghiệm chung tôi cam kết đem đến cho bạn chất lượng dịch vụ tốt nhất. Khi sử dụng dịch vụ của ACC bạn có thể luôn tự tin về tính tuân thủ đúng pháp luật, ACC có đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và chuyên sâu vì thế, chúng tôi luôn đặt việc tuân thủ đúng pháp luật lên hàng đầu.

8.2 Xác định lỗi phát sinh trong kế toán, đảm bảo khách quan nhất

Trong quá trình hoạt động kinh doanh không thể tránh được những thiếu xót trong quá trình làm việc. Để khắc phục những lỗi phát sinh trong kế toán thì bạn có thể tự tin sử dụng dịch vụ kiểm toán của ACC. Nhân viên của ACC sẽ thẩm tra những tài liệu pháp lý mà bạn cung cấp. Chúng tôi sẽ tìm ra những lỗi phát sinh và đề xuất cho bạn phương án tốt nhất để giải quyết các vấn đề nhằm tránh rủi ro và hạn chế tổn thất nhiều nhất cho doanh nghiệp của bạn.

8.3 Hỗ trợ doanh nghiệp đề ra các dự báo kinh tế trong tương lai

Việc dự báo kinh tế là một trong những điều mà doanh nghiệp quan tâm nhất. Việc dự báo được những khả năng có thể xảy ra nhằm tránh rủi ro cho doanh nghiệp của bạn. Khi sử dụng dịch vụ kiểm toán của ACC chúng tôi sẽ hỗ trợ doanh nghiệp của bạn để đưa ra những dự báo trong tương lai liên quan đến kinh tế.

8.4 Giá trị của báo cáo kiểm toán sau khi được kiểm toán

Đánh giá được tính trung thực, khách quan của báo cáo tài chính do cơ quản tổ chức có thẩm quyền ban hành. Đảm bảo báo cáo kiểm toán tuân thủ pháp luật, quy chế và các điều khoản trong quản lý tài chính của đơn vị được kiểm toán. Báo cáo kiểm toán đánh giá hiệu lực kinh tế trong quản lý tài chính của đơn vị được kiểm toán.

9. Quy định về kiểm toán bắt buộc

Căn cứ theo quy định về việc Kiểm toán bắt buộc được pháp luật Việt Nam cụ thể hóa tại Điều 37 của Luật Kiểm toán độc lập ngày 29/03/2011: “Điều 15 của Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/02/2012 về đối tượng kiểm toán 

Quy định tại Điều khoản 3, Điều 53 Nghị định số 41/2018/NĐ-CP ngày 12/03/2018 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán.

Các đối tượng phải thực hiện việc kiểm toán như: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật tổ chức tín dụng; Tổ chức tài chính, doanh nghiệp bảo hiểm,…Công ty đại chúng, phát hành và kinh doanh chứng khoán, Doanh nghiệp mà các tổ chức niêm yết, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán nắm giữ từ 20% quyền biểu quyết.

10. Không thực hiện việc kiểm toán sẽ bị phạt như thế nào?

Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với đơn vị được kiểm toán không thực hiện kiểm toán bắt buộc đối với báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo tài chính tổng hợp và các công việc kiểm toán khác theo quy định của pháp luật về kiểm toán độc lập và pháp luật khác có liên quan.

11. Một số câu hỏi thường gặp về dịch vụ kiểm toán

Kiểm toán, dịch vụ kiểm toán là gì?

Kiểm toán là quá trình mà người thực hiện kiểm toán (kiểm toán viên) thu thập và đánh giá bằng chứng nhằm xác định được tính phù hợp giữa các thông tin với những tiêu chuẩn đã được thiết lập.
Dịch vụ kiểm toán là dịch vụ được doanh nghiệp thuê các kiểm toán viên độc lập bên ngoài nhằm kiểm tra, xác minh các số liệu mà Ban giám đốc chịu trách nhiệm.

Chi phí thuê kiểm toán ngoài là bao nhiêu?

Công ty Luật ACC cung cấp chi phí kiểm toán khác nhau tùy vào loại hình doanh nghiệp. Tham khảo bảng giá dịch vụ kiểm toán của chúng tôi tại đây!

Không tiến hành hoạt động kiểm toán có bị phạt không?

Có. Khoản 3 Điều 53 Nghị định 41/2018/NĐ-CP quy định: “3. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với đơn vị được kiểm toán không thực hiện kiểm toán bắt buộc đối với báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo tài chính tổng hợp và các công việc kiểm toán khác theo quy định của pháp luật về kiểm toán độc lập và pháp luật khác có liên quan.

Phân loại dịch vụ kiểm toán như thế nào?

Phân loại theo chủ thể kiểm toán và Phân loại theo mục đích kiểm toán

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính. Công ty Luật ACC luôn sẵn sàng giải đáp thắc mắc của Quý bạn đọc về kiểm toán. Xem thêm bài viết về các chủ đề khác của của chúng tôi tại đây. Trân trọng !

Nếu quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ hãy liên hệ ngay

CÔNG TY LUẬT ACC

Tư vấn: 1900.3330

Zalo: 084.696.7979

Fanpage: : ACC Group – Đồng Hành Pháp Lý Cùng Bạn

Mail: info@accgroup.vn

Địa chỉ Công ty Luật ACC

Hồ Chí Minh: Tầng 8, 520 Cách Mạng Tháng 8, P. 11, Q. 3

Quận 1: 221 Trần Quang Khải, P. Tân Định

Hà Nội: Tầng 8, 18 Khúc Thừa Dụ, P. Dịch Vọng, Q. Cầu giấy

Quận 4: 192 Nguyễn Tất Thành, P. 13

Bình Dương: 97 Huỳnh Văn Cù, Phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một

Quận 6: 33G Tân Hoà Đông, P. 13

Đà Nẵng: Tầng 3, Số 5 Cao Thắng, P. Thanh Bình, Q. Hải Châu

Quận 11: 8 Hòa Bình, P. 5

Đồng Nai: 45 Đồng Khởi, Tổ 41, KP8, Phường Tân Phong, Tp Biên Hòa

Quận 12: B99 Quang Trung, P. Đông Hưng Thuận

Khánh Hoà: 138 Thống Nhất, P.Vạn Thắng, TP.Nha Trang

Quận Bình Thạnh: 395 Nơ Trang Long, P.13

 

Quận Gò Vấp: 1414 Lê Đức Thọ, P. 13

 

Quận Tân Bình: 264 Âu Cơ, P. 9

 

Quận Tân Phú: 385 Lê Trọng Tấn, P.Sơn Kỳ

Công ty Luật ACC tự hào là đơn vị hàng đầu hỗ trợ mọi vấn đề liên quan đến pháp lý, tư vấn pháp luật, thủ tục giấy tờ cho khách hàng là cá nhân và doanh nghiệp trên Toàn quốc với hệ thống văn phòng tại các thành phố lớn và đội ngũ cộng tác viên trên tất cả các tỉnh thành: Hà Nội, TP. HCM, Bình Dương, TP. Cần Thơ, TP. Đà Nẵng và Đồng Nai. Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác
✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin
4.2/5 - (31 bình chọn)
✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác
✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay
Tu Van Vien 2


  Bài viết liên quan:

  Dịch vụ làm giấy phép an toàn thực phẩm vsattp trọn gói 2023

  ACC chuyên dịch vụ làm giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, chuyên xin giấy phép vsattp trọn gói.

  Lượt xem: 2.576

  Văn phòng ảo là gì? Những thông tin cần thiết [Mới 2023]

  Mô hình dịch vụ cho thuê văn phòng ảo phát triển mạnh mẽ trong mảng cho thuê văn phòng. Hiện nay, văn phòng ảo được các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp startups, cũng như các chi nhánh, văn phòng đại diện khá ưa chuộng. Đây được xem là vị cứu tinh của họ trong vấn [...]

  Lượt xem: 2.572

  Dịch vụ ly hôn nhanh trọn gói giải quyết ngay chỉ từ 1 ngày

  Bạn đang tìm kiếm Dịch vụ ly hôn thuận tình nhanh? Dịch vụ ly hôn đơn phương nhanh? Bạn đang thắc mắc về vấn đề ly hôn và gặp khó khăn trong việc làm thủ tục ly hôn? Bạn có thể chọn Dịch vụ ly hôn của Công ty Luật ACC. Với nhiều năm kinh [...]

  Lượt xem: 2.848

  Bảng giá dịch vụ kế toán trọn gói toàn quốc [2023]

  Nội dung bài viết:1. Dịch vụ kiểm toán là gì?Kiểm toán độc lập là gì?2. Dịch vụ kiểm toán mà công ty Luật ACC mang lại cho khách hàng2.1. Quy trình kiểm toán2.2. Giá dịch vụ kiểm toán của công ty ACC3. Quy định về kiểm toán bắt buộc4. Đối tượng bắt buộc phải thuê [...]

  Lượt xem: 1.952

  Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính (trọn gói , uy tín) [2023]

  Nội dung bài viết:1. Dịch vụ kiểm toán là gì?Kiểm toán độc lập là gì?2. Dịch vụ kiểm toán mà công ty Luật ACC mang lại cho khách hàng2.1. Quy trình kiểm toán2.2. Giá dịch vụ kiểm toán của công ty ACC3. Quy định về kiểm toán bắt buộc4. Đối tượng bắt buộc phải thuê [...]

  Lượt xem: 2.542

  Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính (trọn gói , uy tín) [2023]

  Nội dung bài viết:1. Dịch vụ kiểm toán là gì?Kiểm toán độc lập là gì?2. Dịch vụ kiểm toán mà công ty Luật ACC mang lại cho khách hàng2.1. Quy trình kiểm toán2.2. Giá dịch vụ kiểm toán của công ty ACC3. Quy định về kiểm toán bắt buộc4. Đối tượng bắt buộc phải thuê [...]

  Lượt xem: 2.344

  Thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh theo quy định 2023-2024

  Đăng ký giấy phép kinh doanh là thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình. Bài viết này sẽ giúp bạn có thêm thông tin về quy trình, cách thức, thủ tục để đăng ký kinh doanh; hoàn thành thủ tục ban đầu để có thể tiến [...]

  Lượt xem: 2.701

  Phản hồi (3)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *