Kiểm toán nội bộ là gì? chức năng và nhiệm vụ và quy trình kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp

logo accACC
Hoài Thắm

Hiện nay, một số công ty kiểm toán đã mang lại các dịch vụ kiểm toán nội bộ trọn gói hiện đại, giúp ích cho khách hàng. Luật ACC cũng vậy, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ, tư vấn khách hàng về những thắc mắc về gói dịch vụ này, cụ thể như sau.

Kiểm toán nội bộ

1. Kiểm toán nội bộ có điểm gì khác với các dịch vụ kiểm toán khác?

Kiểm toán nội bộ là hoạt động đảm bảo, tư vấn độc lập nhằm gia tăng giá trị và hoạt động kinh doanh, đặc biệt là hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp. Họ giúp cho doanh nghiệp dễ dàng đạt được các mục tiêu đề ra nhờ vào việc áp dụng các phương pháp, thiết kế các hệ thống và nâng các quy trình quản lý rủi ro, kiểm soát và quản trị.

Trong khi đó, kiểm toán độc lập là những người xác minh tính chính xác của thông tin tài chính trên báo cáo của doanh nghiệp từ đó hình thành ý kiến độc lập của minh. Hoạt động của họ chỉ mang tính đảm bảo và mang lại giá trị gia tăng thêm trong quá trình kiểm toán.

2. Mục tiêu của kiểm toán nội bộ là gì?

Dựa vào hệ thống vận hành và phát triển của một doanh doanh nghiệp, kiểm toán nội bộ có mục tiêu:

– Đảm bảo với các bên liên quan của doanh nghiệp là hoạt động kiểm soát tài chính đã được vận hành hữu hiệu và hiệu quả trong phạm vi đạo đức nghề nghiệp.

– Duy trì việc quản lý rủ ro của doanh nghiệp để đảm bảo giám sát và đánh giá hợp lý.

– Phát hiện kịp thời, điều tra các hành vi gian lận trong doanh nghiệp.

3. Phạm vi công việc của kiểm toán viên nội bộ trong doanh nghiệp

Nhìn chung, công việc của một kiểm toán viên nội bộ trong một doanh nghiệp khá rộng. Và cụ thể các công việc đó như sau:

 • Thực hiện và kiểm soát các chu trình vận hành đầy đủ bao gồm quản lý rủi ro, quản lý và kiểm soát hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, độ tin cậy của các thông tin tài chính và việc tuân thủ tất cả các chỉ thị, quy định hiện hành.
 • Thu thập, phân tích, đánh giá các chứng từ kế toán, báo cáo những năm trước đó,…
 • Chuẩn bị và trình bày, thuyết minh các báo cáo phản ánh kết quả và quy trình của kiểm toán.
 • Tư vấn độc lập khách quan để đảm bảo tính hợp lệ, hợp pháp các mục tiêu doanh nghiệp cần đạt được.
 • Xác định những sai sót và đề xuất các biện pháp loại trừ hoặc giảm thiểu rủi ro đến mức chấp nhận được và tiết kiệm chi phí.
 • Theo dõi và báo cáo về việc thực hiện các kiến nghị sau kiểm toán, nếu cần thiết.
 • Tham gia công tác đánh giá rủi ro và xây dựng Kế hoạch kiểm toán hàng năm định hướng rủi ro. Công tác báo cáo của phòng Kế toán – Kiểm toán.
 • Tham gia hoàn thiện, xây dựng các chuẩn mực kiểm toán cho phòng Kế toán – Kiểm toán, như:
  • Chương trình kiểm toán;
  • Quy trình phòng Kế toán – Kiểm toán;
  • Hệ thống mẫu biểu phục vụ công tác kiểm toán.
 • Giám sát, hướng dẫn một/một số cán bộ kiểm toán theo phân công của Trưởng phòng Kế toán – Kiểm toán; đề xuất các biện pháp về nhân sự kiểm toán; tham gia bồi dưỡng, đào tạo, quản lý tri thức.

4. Các trường hợp bắt buộc phải kiểm toán nội bộ theo quy định của Pháp luật Việt Nam

Theo quy định tại Điều 10 Nghị định 05/2019/NĐ – CP thì các doanh nghiệp sau đây bắt buộc phải thực hiện kiểm toán nội bộ:

(1)  Công ty niêm yết.

(2)  Doanh nghiệp có vốn điều lệ của nhà nước trên 50% là công ty mẹ theo mô hình công ty mẹ – công ty con.

(3)  Doanh nghiệp nhà nước là công ty mẹ hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con.

Các doanh nghiệp nêu trên có thể thuê ngoài các tổ chức kiểm toán độc lập đủ tiêu chuẩn hoạt động theo quy định để thực hiện kiểm toán nội bộ. Tuy nhiên, doanh nghiệp phải đảm bảo rằng các tổ chức kiểm toán phải tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán nội bộ và các yêu cầu theo điều 5, điều 6 tại Nghị định 05/2019/NĐ – CP

5. Quy trình cung cấp dịch vụ kiểm toán nội bộ của Luật ACC

 • Khảo sát thực tế khách hàng, đánh giá rủi ro, lập kế hoạch kiểm toán
 • Đánh giá chung về các yếu tố: Môi trường kiểm soát, quy trình đánh giá rủi ro và Giám sát các hoạt động kiểm soát.
 •  Kiểm tra tính tuân thủ pháp lý.
 • Thực hiện kiểm tra các quy trình,  nghiệp vụ nhằm phát hiện các sai sót, gian lận và đưa ra các đánh giá, giải pháp về tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ:
  • Dịch vụ kiểm toán nội bộ về lương và phải trả khác
  • Dịch vụ kiểm toán nội bộ nội bộ về tài sản cố định và xây dựng cơ bản.
  • Dịch vụ kiểm toán nội bộ đối với mua hàng,bán hàng.
  • Dịch vụ kiểm toán nội bộ về phải thu, phải trả.
  • Dịch vụ kiểm toán nội bộ về hàng tồn kho, giá thành.
 • Kiểm toán các khoản mục trong báo cáo tài chính.
 • Soát xét rủi ro về các loại thuế trong doanh nghiệp.

6. Các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp của kiểm toán viên nội bộ

Các nguyên tắc đạo đức căn bản của người hành nghề bao gồm

a)      Tính chính trực: thẳng thắn, trung thực trong tất cả các cuộc kiểm toán và các mối quan hệ chuyên môn;

b)      Tính khách quan: Không thiên vị, xung đột lợi ích hay các tác động làm ảnh hưởng đến xét đoán chuyên môn của mình;

c)       Năng lực chuyên môn và tính thận trọng: Kiểm toán viên phải duy trình hiểu biết và kỹ năng chuyên môn cần thiết để cung cấp cuộc kiểm toán chất lượng, đồng thời cần cẩn trọng và có hành động phù hợp với chuẩn mực.

d)      Tính bảo mật: Phải bảo mật thông tin có được từ cuộc kiểm toán, không được tiết lộ bất cứ thông tin nào cho bên thứ ba khi chưa được sự đồng ý của khách hàng.

e)      Tư cách nghề nghiệp: Tuân thủ pháp luật và các quy định liên quan, tránh bất kỳ hành động nào làm giảm uy tín nghề nghiệp.

7. Vai trò và trách nhiệm của kiểm toán viên nội bộ đến hệ thống kiểm soát nội bộ

a) Vai trò

Trong thời kỳ hiện đại, vai trò của kiểm toán nội bộ càng được mở rộng nhiều hơn, không chỉ trong các công tác kế toán, mà họ còn phải kiểm soát tính hiệu quả, tuân thủ pháp luật cho doanh nghiệp hay đề xuất cho nhà quản lý để hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ

Bên cạnh đó, kiểm toán nội bộ còn là một người bảo vệ giá trị doanh nghiệp. Họ là một người quan sát độc lập, đảm bảo doanh nghiệp chấp hành các quy định của pháp luật, không vi phạm đạo đức kinh doanh,…

Kiểm toán nội bộ là giúp chủ doanh nghiệp cải tiến những điểm yếu từ hệ thống quản lý và quản trị doanh nghiệp. Bằng cách phân tích, kiểm tra, giám sát quy trình hoạt động của các phòng ban trong bộ máy kinh doanh, kiểm toán nội bộ sẽ đưa ra những lời tư vấn giúp công ty hoạt động năng suất và hiệu quả hơn. Thực tế trên thế giới, các công ty có bộ phận kiểm toán nội bộ hoạt động hiệu quả thì khả năng gian lận thấp và hiệu quả kinh doanh cao hơn.

b) Trách nhiệm

Kiểm toán nội bộ thường có trách nhiệm kiểm tra

 • + Việc tuân thủ các quy trình và chính sách, hệ thống kiểm soát nội bộ của công ty;
 • + Việc tuân thủ các chính sách và quy trình kế toán cũng như việc đánh giá tính chính xác của các báo cáo tài chính và báo cáo quản trị;
 • + Xác định các rủi ro, các vấn đề và nguồn gốc của việc kém hiệu quả và đưa ra các biện pháp khắc phục, giảm thiểu những điều này.
 • + Kiểm toán nội bộ cũng là người thực hiện báo cáo trực tiếp lên Tổng Giám đốc hoặc Hội đồng Quản trị. Do đó, với một kiểm toán nội bộ làm việc hiệu quả, hệ thống kiểm soát nội bộ của công ty sẽ liên tục được kiểm tra và hoàn thiện giúp hoạt động của công ty ngày một nâng cao.

8. Giới thiệu về dịch vụ kiểm toán nội bộ của Luật ACC tại TP.Hồ Chí Minh và cho các doanh nghiệp trên toàn quốc

 • Kiểm toán nội bộ không chỉ là để kiểm tra báo cáo tài chính mà còn tham gia vào quá trình kiểm soát tài chính, đánh giá tính hiệu quả, tính tuân thủ của mọi hoạt động nhằm giảm thiểu sai sót và gian lận.
 • Kiểm toán nội bộ sẽ giải quyết các vấn đề khó khăn một cách toàn diện và triệt để nhất. Với một đội ngũ chuyên gia uy tín, am hiểu các lĩnh vực kinh doanh, Dịch vụ kiểm toán nội bộ cam kết sẽ mang đến hiệu quả cao nhất cho quý khách hàng tại TPHCM  và Toàn quốc.

9. Tại sao doanh nghiệp nên chọn dịch vụ kiểm toán nội bộ của Luật ACC?  

 • Các thông lệ và chuẩn mực về quản trị doanh nghiệp luôn thay đổi. Dịch vụ kiểm toán nội bộ sẽ giúp doanh nghiệp tuân thủ các quy định về quản trị và cập nhật các thay đổi mới nhất.

 • Dịch vụ kiểm toán nội bộ hỗ trợ doanh nghiệp phát triển hệ thống quản trị doanh nghiệp hiện đại. đánh giá hệ thống và rà soát với các quy định hiện hành về quản lý rủi ro.
 • Bộ phận dịch vụ kiểm toán nội bộ sẽ hỗ trợ đánh giá hiệu quả hoạt động mỗi bộ phận. nhằm sắp xếp các nguồn lực phù hợp với yêu cầu quản trị và phát triển của doanh nghiệp.
 • Trong một số trường hợp, doanh nghiệp nên phối hợp giữa nguồn lực hiện có và thuê ngoài dịch vụ kiểm toán nội bộ.
 • Hệ thống kiểm soát nội bộ sẽ được rà soát, cải thiện và nâng cấp toàn diện.
 • Giảm chi phí, nâng cao trách nhiệm và hoàn thiện các phương pháp kiểm toán nội bộ.
 • Dịch vụ kiểm toán nội bộ sẽ cải thiện tính minh bạch của báo cáo. đảm bảo bình đẳng giữa các bên liên quan trong doanh nghiệp.
 • Nguồn lực của doanh nghiệp có hạn, còn Dịch vụ kiểm toán nội bộ có đội ngũ chuyên gia nhiều kinh nghiệm và bạn cần có sự phối hợp, hỗ trợ nâng cao nghiệp vụ, kiến thức …. Cho nhân viên kiểm toán nội bộ và hệ thống của doanh nghiệp .

10. Những lợi ích mà Luật ACC mang đến cho khách hàng

 • Được một đội ngũ chuyên gia dày dặn kinh nghiệm, đã từng làm việc với rất nhiều công ty lớn và nhỏ ở TpHCM và Toàn quốc thuộc nhiều ngành nghề khác nhau để tư vấn hệ thống kiểm soát nội bộ cho doanh nghiệp bạn.
 • Cung cấp những báo cáo đánh giá chi tiết về rủi ro trong hệ thống quản lý, điều hành của công ty.
 • Đưa ra những nhận định và giải pháp tốt nhất để khắc phục sự cố, cũng như phương án phòng ngừa rủi ro trong hệ thống quản lý, điều hành của công ty.
 • Công ty Luật ACC Đảm bảo tư vấn toàn diện và tất cả các vấn đề quản trị nội bộ trong và ngoài công ty.

Viết một bình luận