Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ - tin học [Năm 2023]
Author

Tham vấn bởi: Đội Ngũ Luật Sư Công ty Luật ACC

Trong thế giới ngày nay, việc học ngoại ngữ và tin học trở nên ngày càng quan trọng và cần thiết. Trung tâm ngoại ngữ tin học là nơi cung cấp các khóa học chất lượng và hiệu quả, giúp học viên nắm vững kỹ năng ngôn ngữ và công nghệ thông tin. Tuy nhiên, quá trình thành lập một trung tâm như vậy không đơn giản. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá các thủ tục và bước quan trọng để thành lập một trung tâm ngoại ngữ tin học thành công. Hãy cùng tìm hiểu và khám phá Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ tin học [Chi tiết 2023]

Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ tin học
Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ tin học

I.Thành lập trung tâm ngoại ngữ tin học là gì?

Trung tâm ngoại ngữ tin học là một tổ chức giáo dục chuyên cung cấp các khóa học ngoại ngữ (như tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha...) kết hợp với việc giảng dạy về tin học, công nghệ thông tin, nhằm giúp học viên phát triển đồng thời kỹ năng ngôn ngữ và kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hiện đại.

II. Quy trình các bước thành lập trung tâm ngoại ngữ tin học (Kể từ ngày 21/6/2023)

Bước 1: Nghiên cứu và lập kế hoạch

Bước 2: Đăng ký doanh nghiệp

Bước 3: Tìm kiếm không gian và trang thiết bị

Bước 4: Tuyển dụng và đào tạo giảng viên

Bước 5: Xây dựng chương trình học

Bước 6: Quảng bá và tiếp thị

Bước 7: Khai giảng và quản lý hoạt động trung tâm

Quy trình các bước thành lập trung tâm ngoại ngữ tin học
Quy trình các bước thành lập trung tâm ngoại ngữ tin học

Để thành lập một trung tâm ngoại ngữ tin học, cần tuân thủ các bước quan trọng, dưới đây là chi tiết các bước:

Nghiên cứu và lập kế hoạch:

 • Tìm hiểu về thị trường, nhu cầu và đối tượng học viên.
 • Xác định mục tiêu, phương pháp giảng dạy và chương trình học phù hợp.

Đăng ký doanh nghiệp:

 • Lập hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp trung tâm ngoại ngữ tin học.
 • Đăng ký kinh doanh và đóng phí pháp lý liên quan.

Tìm kiếm không gian và trang thiết bị:

 • Tìm và thuê hoặc mua không gian phù hợp với quy mô và yêu cầu của trung tâm.
 • Chuẩn bị trang thiết bị giảng dạy như máy tính, phòng học, bảng điện tử, kết nối internet và các công cụ hỗ trợ giảng dạy.

Tuyển dụng và đào tạo giảng viên:

 • Tuyển dụng giáo viên có chuyên môn và kỹ năng giảng dạy tốt.
 • Đào tạo giáo viên về phương pháp giảng dạy, công nghệ thông tin và cập nhật kiến thức ngôn ngữ.

Xây dựng chương trình học:

 • Thiết kế và phát triển chương trình học linh hoạt và phù hợp với nhu cầu học viên.
 • Xác định các cấp độ, khóa học và tài liệu giảng dạy.

Quảng bá và tiếp thị:

 • Xây dựng chiến lược quảng bá và tiếp thị để thu hút học viên.
 • Sử dụng các phương tiện truyền thông, website, mạng xã hội và chiến dịch quảng cáo để thông báo về trung tâm và các khóa học.

Khai giảng và quản lý hoạt động trung tâm:

 • Chuẩn bị cho khai giảng, tổ chức lớp học, định kỳ kiểm tra và đánh giá kết quả học tập.
 • Quản lý tài chính, học phí, hồ sơ học viên và các hoạt động hành chính khác của trung tâm.

Lưu ý rằng quy trình thành lập trung tâm ngoại ngữ tin học có thể thay đổi tùy thuộc vào quy định pháp luật và điều kiện cụ thể của địa phương.

III.Nhiệm vụ và quyền hạn của trung tâm ngoại ngữ, tin học

Sau khi thành lập trung tâm ngoại ngữ tin học, trung tâm có quyền hạn và nhiệm vụ như sau:

 • Tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ, tin học đáp ứng nhu cầu của người học.
 • Tuyển sinh và quản lý người học.
 • Tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn tài liệu dạy học đáp ứng chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với đối tượng người học.
 • Tổ chức kiểm tra, đánh giá và cấp giấy xác nhận hoàn thành các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học do trung tâm tổ chức. Tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học của hệ thống giáo dục quốc dân khi đủ Điều kiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Thực hiện các công việc có liên quan như biên dịch, phiên dịch, lập trình, cài đặt phần mềm.
 • Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên của trung tâm.
 • Tổ chức các hoạt động nghiên cứu phát triển trung tâm, nâng cao chất lượng giáo dục.
 • Công khai các Điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục.
 • Được xác định và công khai mức thu học phí theo khóa học của người học phù hợp với chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.
 • Xây dựng nội quy, quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc trung tâm; quản lý, tuyển dụng, phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên theo chiến lược phát triển của trung tâm.
 • Quản lý tài chính, tài sản của trung tâm và được hưởng chính sách hỗ trợ ưu đãi theo quy định của pháp luật.
 •  Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

IV.Điều kiện thành lập một trung tâm ngoại ngữ tin học 

Để thành lập trung tâm ngoại ngữ tin học, tổ chức cần đáp ứng các điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ tin học như sau: 

1. Điều kiện về tên của trung tâm ngoại ngữ tin học được đặt theo nguyên tắc sau:

 1. a) Trung tâm ngoại ngữ tin học + Tên riêng;
 2. b) Tên riêng của trung tâm không được trùng với tên riêng của trung tâm đã thành lập trước đó; không sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam.
 • Trung tâm ngoại ngữ tin học có tên giao dịch bằng tiếng Việt và tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (hoặc bằng một ngôn ngữ nước ngoài thông dụng khác) với nội dung tương đương.
 • Tên của trung tâm ngoại ngữ tin học được ghi trên quyết định thành lập trung tâm, con dấu, biển hiệu và các giấy tờ giao dịch của trung tâm.

2. Điều kiện về Giám đốc trung tâm là người đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

a) Có nhân thân tốt;

b) Có năng lực quản lý;

c) Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (đối với giám đốc trung tâm ngoại ngữ).

Tốt nghiệp đại học tin học hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông (đối với giám đốc trung tâm ngoại ngữ tin học).

Đảm bảo một trong hai Điều kiện quy định trên (đối với giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học).

d) Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

- Giám đốc trung tâm được cấp có thẩm quyền thành lập trung tâm bổ nhiệm. Cấp có thẩm quyền cho phép thành lập trung tâm quyết định công nhận giám đốc (đối với trung tâm tư thục và trung tâm có vốn đầu tư nước ngoài). Nhiệm kỳ giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học là 05 năm.

3. Điều kiện về vị trí và tiêu chuẩn của giáo viên

 • Giáo viên của trung tâm ngoại ngữ tin học là người làm nhiệm vụ giảng dạy, hướng dẫn thực hành, gồm giáo viên cơ hữu, giáo viên hợp đồng giáo viên là người Việt Nam, giáo viên là người bản ngữ (đối với từng ngoại ngữ cụ thể), người nước ngoài.

Giáo viên là người Việt Nam đủ Điều kiện dạy tin học khi đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Có bằng cao đẳng sư phạm tin học trở lên;

b) Có bằng cao đẳng tin học trở lên và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.
Giáo viên là người Việt Nam đủ Điều kiện dạy ngoại ngữ khi đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên;

b) Có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

 • Giáo viên là người nước ngoài dạy tin học: Có bằng cao đẳng tin học trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy tin học phù hợp.

4.  Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ tin học

 • Có đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đạt tiêu chuẩn theo quy định.
 • Có địa điểm để xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định sau đây:

a) Có đủ các phòng học, phòng thí nghiệm, thư viện, phòng thực hành lao động sản xuất;

b) Có các thiết bị dạy học và tài liệu học tập theo yêu cầu thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên.

5. Điều kiện để trung tâm ngoại ngữ tin học hoạt động giáo dục

 • Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đạt chuẩn theo quy định, đáp ứng yêu cầu hoạt động của trung tâm.
 • Có cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu dạy học, nguồn kinh phí phù hợp, bảo đảm chất lượng giáo dục theo kế hoạch xây dựng, phát triển và quy mô hoạt động của trung tâm.

Khám phá các quy trình đăng ký doanh nghiệp, tìm kiếm không gian phù hợp, xây dựng chương trình học đa dạng và tìm hiểu về quản lý hoạt động trung tâm. Video sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết để khởi đầu thành công trong lĩnh vực này. Hãy bắt đầu chuyến hành trình và khám phá các thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ cùng chúng tôi. Trong video này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các bước quan trọng để thành lập một trung tâm ngoại ngữ chất lượng và hiệu quả. 

https://www.youtube.com/watch?v=k_YytZhHeVQ

V.Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ tin học

Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ tin học bao gồm hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và hồ sơ xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ tin học:

1. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bao gồm: 

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.
 • Bản sao các giấy tờ sau đây:

a) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

b) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Đối với thành viên, cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Hồ sơ xin quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ tin học bao gồm:

 Hồ sơ xin quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ tin học  gồm:

a) Tờ trình đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học;

b) Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học gồm các nội dung: Tên trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm; mục tiêu, nhiệm vụ của trung tâm; chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo; cơ sở vật chất của trung tâm; cơ cấu tổ chức của trung tâm, sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm;

c) Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.

VI. Mọi người cũng hỏi

Quy trình thủ tục đăng ký doanh nghiệp cho trung tâm ngoại ngữ tin học  những gì?

Quy trình đăng ký doanh nghiệp bao gồm lập hồ sơ đăng ký, đăng ký kinh doanh với cơ quan chức năng, và tuân thủ các quy định pháp luật về thành lập và hoạt động trung tâm.

Cần phải có bằng cấp gì để thành lập một trung tâm ngoại ngữ tin học?

Không có yêu cầu về bằng cấp cụ thể. Tuy nhiên, có kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực ngoại ngữ và tin học là một lợi thế.

Làm thế nào để tuyển dụng và đào tạo giảng viên cho trung tâm?

Tuyển dụng giảng viên thông qua việc đăng tin tuyển dụng, phỏng vấn và kiểm tra chuyên môn, kỹ năng giảng dạy. Đào tạo giảng viên về phương pháp giảng dạy, công nghệ thông tin và nâng cao kiến thức ngoại ngữ.

Làm thế nào để xây dựng chương trình học phù hợp cho trung tâm?

Nghiên cứu thị trường và nhu cầu học viên, thiết kế chương trình học linh hoạt và phù hợp với các cấp độ, sử dụng tài liệu giảng dạy đa dạng và có chất lượng.

Cần phải có nguồn vốn bao nhiêu để thành lập trung tâm ngoại ngữ tin học?

Số tiền cần thiết phụ thuộc vào quy mô và phạm vi hoạt động của trung tâm. Cần tính toán chi phí thuê không gian, trang thiết bị, tuyển dụng và đào tạo giảng viên, quảng cáo và tiếp thị.

Quyền và trách nhiệm pháp lý của trung tâm ngoại ngữ tin học là gì?

Trung tâm phải tuân thủ các quy định pháp luật về giáo dục, doanh nghiệp, thuế và lao động. Trung tâm chịu trách nhiệm đảm bảo chất lượng giảng dạy, bảo vệ quyền lợi học viên, và thực hiện nghĩa vụ tài chính và hành chính theo quy định.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (1.042 lượt)

  Liên hệ với chúng tôi

  Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay

  tu-van-vien-2

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Vấn đề cần báo phí không được để trống

  Bài viết liên quan:

  default_image

  Lệ phí đăng ký tạm trú hết bao nhiêu tiền?

    Đăng ký tạm trú là một bước quan trọng và bắt buộc đối với những người muốn tạm trú tại một địa điểm nào đó ngoài nơi thường trú của mình. Quy trình này giúp cơ quan chức năng có thể kiểm soát và ...

  Lượt xem: 1.070

  default_image

  Khi nào cần đăng ký tạm trú, tạm vắng?

    Tạm trú và tạm vắng là hai khái niệm quen thuộc trong đời sống hàng ngày, nhưng không phải ai cũng hiểu rõ và biết rõ khi nào cần thực hiện các thủ tục liên quan. Bài viết sau đây sẽ giải đáp mọi ...

  Lượt xem: 2.025

  default_image

  Quy định luật cư trú tạm trú

    Quy định về luật cư trú tạm trú không chỉ giúp bảo đảm trật tự an toàn xã hội mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý nhân khẩu. Dưới đây là một số thông tin chi tiết về khái niệm, quy định ...

  Lượt xem: 2.561

  default_image

  Thủ tục đăng ký tạm trú cho người ở nhờ

  Thủ tục đăng ký tạm trú là một bước quan trọng và bắt buộc theo quy định của pháp luật Việt Nam đối với những người muốn tạm trú tại một địa điểm nào đó ngoài nơi thường trú của mình. Điều này đặc ...

  Lượt xem: 1.784

  default_image

  Quy định về luật cư trú - tạm trú mới nhất 2023

  Quy định về luật cư trú - tạm trú : Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, việc hiểu rõ về luật cư trú tạm trú trở nên vô cùng quan trọng, không chỉ đối với người nước ngoài muốn định cư tại Việt Nam mà còn ...

  Lượt xem: 1.722

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo
  Chat Ngay
  Hotline Tổng đài WhatsApp Zalo báo giá' Chat Zalo