Hồ sơ, Thủ tục tự công bố sản phẩm [Năm 2024]

Công bố sản phẩm là một trong các nghĩa vụ của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. Trong đó, đây là việc các bên được quy định cần phải làm trước khi đưa sản phẩm nhập khẩu hoặc sản phẩm sản xuất trong nước lưu hành tự do trên thị trường Việt Nam. Nói cách khác, công bố chất lượng sản phẩm chính là việc các cá nhân, tổ chức cần phải làm để có trong tay giấy phép lưu hành sản phẩm trên thị trường. Cùng ACC tìm hiểu nhé!

Quy định Thực Hiện Thủ Tục Công Bố Mẫu đơn tự công bố sản phẩmSản Phẩm Mới Nhất
Thủ tục công bố sản phẩm

1. Công bố sản phẩm là gì?

Công bố sản phẩm là quá trình xác nhận và thông báo chính thức với cơ quan quản lý và người tiêu dùng rằng sản phẩm đã được hoàn thành và sẵn sàng để đưa ra thị trường. Quá trình này bao gồm việc đảm bảo rằng sản phẩm đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, an toàn và quy định.

2. Thủ tục tự công bố sản phẩm

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ tự công bố

- Chuẩn bị hồ sơ thông tin về sản phẩm cần công bố, bao gồm tên sản phẩm, nhãn sản phẩm, hạn sử dụng, thông tin cảnh báo, quy cách đóng gói.

- Lập chỉ tiêu công bố cho sản phẩm.

- Tạo nhãn sản phẩm và dịch nhãn nếu sản phẩm là hàng nhập khẩu.

Bước 2: Kiểm nghiệm sản phẩm

- Quý khách hàng thực hiện kiểm nghiệm sản phẩm trong vòng 12 tháng để chuẩn bị hồ sơ. Các tiêu chí kiểm nghiệm phụ thuộc vào loại sản phẩm cụ thể.

- Nếu chưa kiểm nghiệm, ACC hỗ trợ xây dựng chỉ tiêu tự công bố và hỗ trợ kiểm nghiệm sản phẩm miễn phí.

Bước 3: Nộp hồ sơ tự công bố

- ACC hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục tự công bố sản phẩm trên toàn quốc.

- Hồ sơ tự công bố sản phẩm bao gồm:

+ Bản tự công bố sản phẩm theo mẫu.

+  Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

+  Nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến.

+ Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về an toàn thực phẩm hoặc Giấy chứng nhận có giá trị tương đương.

- Nộp hồ sơ tự công bố sản phẩm:

+ Tổ chức hoặc cá nhân tự công bố sản phẩm trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trang thông tin điện tử của mình.

+ Đồng thời, công bố trên Hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật về an toàn thực phẩm. Trong trường hợp chưa có hệ thống này, nộp 01 bản tự công bố đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để lưu trữ và đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận.

3. Hồ sơ thực hiện thủ tục công bố sản phẩm

Công bố sản phẩm là thủ tục hành chính cần thiết, nhằm mục đích kiểm nghiệm sản phẩm an toàn và đưa sản phẩm công khai sử dụng trên thị trường. Tùy từng sản phẩm nhất định, nguồn gốc, xuất xứ, các thành phần mà việc công bố sản phẩm được thực hiện khác nhau.
Căn cứ vào Luật An toàn thực phẩm và Nghị định hướng dẫn chi tiết chỉ rõ có 02 hình thức công bố sản phẩm: Tự công bố sản phẩm và đăng ký công bố sản phẩm với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền

>>>>>>>Nếu các bạn có nhu cầu sử dụng dịch vụ kiểm toán hãy đọc bài viết và liên hệ với chúng tôi: Dịch vụ kiểm toán trọn gói, chuyên nghiệp (Cập nhật 2024)

3.1. Hồ sơ tự công bố sản phẩm

Hồ Sơ Tự Công Bố Sản Phẩm
Hồ Sơ Tự Công Bố Sản Phẩm

Đối với thực phẩm có thể tự công bố (Thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ chứa đựng thực phẩm, vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm) cần chuẩn bị những giấy tờ cụ thể sau:

 • Bản tự công bố sản phẩm theo Mẫu số 01 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP
 • Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025 gồm các chỉ tiêu an toàn do Bộ Y tế ban hành theo nguyên tắc quản lý rủi ro phù hợp với quy định của quốc tế hoặc các chỉ tiêu an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng do tổ chức, cá nhân công bố trong trường hợp chưa có quy định của Bộ Y tế (bản chính hoặc bản sao chứng thực)
 • Các giấy tờ khác nếu có phát sinh

>>>>>>>Để biết thêm về thông tin về tra cứu giấy công bố sản phẩm - Xin mời quý khách tham khảo bài viết sau đây: Hướng dẫn tra cứu giấy công bố sản phẩm [2024] 

3.2. Hồ sơ đăng ký công bố sản phẩm

3.2.1 Hồ sơ đăng ký công bố thực phẩm nhập khẩu

 • Bản công bố sản phẩm được quy định tại Mẫu số 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP
 • Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale) hoặc Giấy chứng nhận xuất khẩu (Certificate of Exportation) hoặc Giấy chứng nhận y tế (Health Certificate)
 • Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ hoặc các chỉ tiêu an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng do tổ chức, cá nhân công bố trong trường hợp chưa có quy định của Bộ Y tế (bản chính hoặc bản sao chứng thực)
 • Bằng chứng khoa học chứng minh công dụng của sản phẩm hoặc của thành phần tạo nên công dụng đã công bố (bản chính hoặc bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân).
 • Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP) hoặc chứng nhận tương đương trong trường hợp sản phẩm nhập khẩu là thực phẩm bảo vệ sức khỏe áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 (bản có xác nhận của tổ chức, cá nhân)

3.2.2 Hồ sơ đăng ký công bố thực phẩm sản xuất trong nước

 • Bản công bố sản phẩm được quy định tại Mẫu số 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP
 • Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ hoặc các chỉ tiêu an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng do tổ chức, cá nhân công bố trong trường hợp chưa có quy định của Bộ Y tế (bản chính hoặc bản sao chứng thực)
 • Bằng chứng khoa học chứng minh công dụng của sản phẩm hoặc của thành phần tạo nên công dụng đã công bố (bản chính hoặc bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân).
 • Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong trường hợp cơ sở thuộc đối tượng phải cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định (bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân)
 • Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP) trong trường hợp sản phẩm sản xuất trong nước là thực phẩm bảo vệ sức khỏe áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 (bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân)

3.2.3 Hồ sơ công bố sản phẩm là dược, mĩ phẩm

 • Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (02 bản) kèm theo dữ liệu công bố (bản mềm của Phiếu công bố);
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường (có chữ ký và đóng dấu của doanh nghiệp). Trường hợp mỹ phẩm sản xuất trong nước mà tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường không phải là nhà sản xuất thì phải có bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà sản xuất (có chứng thực hợp lệ)
 • Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hợp lệ Giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường được phân phối sản phẩm mỹ phẩm tại Việt Nam. Đối với sản phẩm nhập khẩu thì
 • Giấy uỷ quyền phải là bản có chứng thực chữ ký và được hợp pháp hoá lãnh sự đáp ứng các yêu cầu quy định tại Điều 6 Thông tư 06/2011/TT-BYT
 • Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS)

Chú ý:  Các tài liệu trong hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm phải được thể hiện bằng tiếng Việt; trường hợp có tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch sang tiếng Việt và được công chứng. Tài liệu phải còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm.

Từ lâu, công bố thực phẩm không phải là một khái niệm quá mới nhưng nó lại được cần thiết bởi vì tính an toàn của thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Mời bạn đọc theo dõi bài viết: Công bố thực phẩm là gì để biết thêm chi tiết

 

4. Các đối tượng cần thực hiện tự công bố sản phẩm, thực phẩm

 Các đối tượng cần thực hiện tự công bố sản phẩm, thực phẩm

Các đối tượng cần thực hiện tự công bố sản phẩm, thực phẩm

Sản xuất và kinh doanh thực phẩm cần thực hiện thủ tục tự công bố đối với các sản phẩm sau:

- Thực Phẩm Đóng Gói và Chế Biến: Các sản phẩm thực phẩm đã qua quá trình đóng gói và chế biến cần phải tự công bố để đảm bảo an toàn và chất lượng.

- Thực Phẩm Bổ Sung (Supplements): Đối với các sản phẩm bổ sung như vitamin, khoáng chất, thảo dược, cần thực hiện tự công bố để người tiêu dùng biết rõ về thành phần và công dụng.

- Thực Phẩm Chức Năng: Các sản phẩm được quảng cáo với những tác dụng chức năng đặc biệt, ngoài chức năng dinh dưỡng cơ bản, cũng cần phải được tự công bố.

- Thực Phẩm Dinh Dưỡng Đặc Biệt: Đối với các sản phẩm dành cho nhóm đối tượng cụ thể như trẻ em, người già, người ốm, cần phải có thông tin đầy đủ và chính xác để đảm bảo an toàn và hiệu quả.

- Thực Phẩm Có Thành Phần Đặc Biệt hoặc Công Nghệ Mới: Các sản phẩm có thành phần đặc biệt hoặc sử dụng công nghệ mới cũng cần phải thực hiện tự công bố để giới thiệu và giải thích các đặc điểm độc đáo.

Quá trình tự công bố giúp xác định rõ ràng thông tin về sản phẩm, đồng thời tạo niềm tin và uy tín từ phía người tiêu dùng và cơ quan quản lý.

5. Quy định chung về tự công bố sản phẩm

Quy định chung về tự công bố sản phẩm bao gồm nhiều khía cạnh quan trọng nhằm đảm bảo sự an toàn, minh bạch và tuân thủ pháp luật trong quá trình đưa sản phẩm ra thị trường. Dưới đây là những điểm cụ thể và rõ ràng:

- Thông Tin Sản Phẩm: Doanh nghiệp cần cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm, bao gồm thành phần, hàm lượng, cách sử dụng, cảnh báo về an toàn, và nguồn gốc xuất xứ.

- Tuân Thủ Tiêu Chuẩn và Quy Định: Sản phẩm cần tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng, an toàn và môi trường quy định bởi cơ quan quản lý và tổ chức có liên quan.

- Bảo Đảm An Toàn: Doanh nghiệp phải đảm bảo rằng sản phẩm không chỉ đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn mà còn không gây hại cho người sử dụng khi sử dụng theo đúng cách.

- Phản Hồi và Xử Lý Khiếu Nại: Cần thiết lập quy trình để thu thập và xử lý phản hồi từ người tiêu dùng và đối tác kinh doanh, cũng như đảm bảo xử lý kịp thời khiếu nại và sự cố liên quan đến sản phẩm.

- Giao Tiếp Hiệu Quả: Chiến lược giao tiếp cần được xây dựng để thông báo mọi thông tin liên quan đến sản phẩm đến công chúng và đối tác kinh doanh, đồng thời giải đáp mọi thắc mắc và nghi ngờ từ phía khách hàng.

- Bảo Vệ Thương Hiệu và Quyền Lợi Người Tiêu Dùng: Quy định cần bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và đồng thời đảm bảo rằng việc tự công bố không làm ảnh hưởng đến uy tín và giá trị thương hiệu của doanh nghiệp.

- Thực Hiện Theo Luật Pháp: Doanh nghiệp cần thực hiện tự công bố theo đúng các quy định pháp luật của quốc gia, vùng lãnh thổ và ngành công nghiệp liên quan.

Những quy định này không chỉ tạo ra sự minh bạch mà còn đặt ra tiêu chí cao về chất lượng và an toàn cho người tiêu dùng, đồng thời giữ vững uy tín của doanh nghiệp trên thị trường. 

6. Một số lưu ý khi công bố sản phẩm

 

Thủ Tục Công Bố Sản Phẩm
Thủ Tục Công Bố Sản PhẩmKhi công bố sản phẩm cần lưu ý 05 vấn đề chính như sau:

 • Doanh nghiệp đăng ký tự công bố sản phẩm trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trang thông tin điện tử của mình hoặc niêm yết công khai tại trụ sở của doanh nghiệp và công bố trên Hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật về an toàn thực phẩm
 • Trong trường hợp chưa có Hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật về an toàn thực phẩm thì tổ chức, cá nhân nộp 01 bản qua đường bưu điện; hoặc trực tiếp đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân tỉnh; thành phố trực thuộc trung ương chỉ định; để lưu trữ hồ sơ và đăng tải tên tổ chức, cá nhân và tên các sản phẩm tự công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận.
 • Ngay sau khi đăng ký tự công bố sản phẩm; doanh nghiệp được quyền sản xuất, kinh doanh sản phẩm và chịu trách nhiệm hoàn toàn về an toàn của sản phẩm đó.
 • Trong trường hợp doanh nghiệp có từ 02 (hai) cơ sở sản xuất trở lên cùng sản xuất một sản phẩm thì tổ chức; cá nhân chỉ nộp hồ sơ tại một cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương có cơ sở sản xuất do tổ chức, cá nhân lựa chọn. Khi đã lựa chọn cơ quan quản lý nhà nước để nộp hồ sơ thì các lần tự công bố tiếp theo phải nộp hồ sơ tại cơ quan đã lựa chọn trước đó.
 • Các tài liệu trong hồ sơ tự công bố phải được thể hiện bằng tiếng Việt; trường hợp có tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch sang tiếng Việt và được công chứng. Tài liệu phải còn hiệu lực tại thời điểm tự công bố.
 • Trường hợp sản phẩm có sự thay đổi về tên sản phẩm, xuất xứ, thành phần cấu tạo thì tổ chức, cá nhân phải tự công bố lại sản phẩm. Các trường hợp có sự thay đổi khác; tổ chức, cá nhân thông báo bằng văn bản về nội dung thay đổi đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; và được sản xuất, kinh doanh sản phẩm ngay sau khi gửi thông báo.

Trong bài viết bên dưới, Luật ACC xin gửi đến quý khách hàng chi tiết về thủ tục công bố sản phẩm tại Hải Phòng năm 2024 của ACC với những lợi ích chi tiết nhất

7. Dịch vụ công bố sản phẩm trọn gói, nhanh chóng tại ACC

Hiện nay, mức phí công bố thực phẩm của Luật ACC được áp dụng đối với từng loại như sau:

 • Dịch vụ công bố thực phẩm thường nhập khẩu
 • Dịch vụ công bố thực phẩm thường sản xuất trong nước
 • Dịch vụ công bố thực phẩm chức năng nhập khẩu và trong nước
 • Dịch vụ công bố với bao bì thực phẩm nhập khẩu

Giá dịch vụ của Luật ACC được áp dụng tùy thuộc vào việc Quý Khách hàng lựa chọn dịch vụ làm thường hay làm nhanh và trong thời gian bao lâu thì nhận được kết quả là công bố sản phẩm

Để thuận lợi cho quý khách hàng sử dụng dịch vụ, Luật ACC sẽ thực hiện các công việc cụ thể như sau:

 • Tiếp nhận tài liệu, thông tin và yêu cầu của khách hàng: giấy phép kinh doanh, sản phẩm, các chứng từ liên quan đảm bảo cho việc hồ sơ đầy đủ từ A - Z
 • Tư vấn miễn phí, toàn diện các vấn đề pháp lý, điều kiện, quy trình công bố thực phẩm thường sản xuất tại Việt Nam theo quy định được cập nhật mới nhất của pháp luật hiện hành
 • Kiểm tra và tư vấn chi tiết về tính hợp pháp và hợp lệ của từng tài liệu cũng như chủ động trong việc sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện các tài liệu. Bên cạnh đó, chuẩn bị các tài liệu mới để đáp ứng kịp yêu cầu về mặt thời gian theo quy định của pháp luật hiện hành  năm 2022
 • Xây dựng chỉ tiêu xét nghiệm và gửi mẫu và nhận kết quả kiểm định nếu cần thiết với các sản phẩm phải bắt buộc kiểm định
 • Xây dựng, nộp hồ sơ công bố để tiến hành đăng ký tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về công bố sản phẩm
 • Đóng phí nhà nước và theo dõi quy trình thẩm định hồ sơ, ra giấy phép. Sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu như có yêu cầu
 • Nhận giấy chứng nhận và hồ sơ đã được xác nhận, trao gửi cho khách hàng

Đừng lo lắng bởi đến với Luật ACC, chúng tôi có:

 • ACC có đội ngũ nhân sự đông đảo, có kinh nghiệm thực tế trong xin giấy công bố sản phẩm, thực hiện các dịch vụ tận tình, chu đáo sẽ đưa đến dịch vụ tư vấn cho quý khách hàng một cách tận tình, chu đáo nhất và đảm bảo sang tên cho quý khách hàng
 • ACC có sự uy tín trong thời hạn giải quyết hồ sơ, thái độ làm việc chuyên nghiệp và môi trường hòa đồng luôn hết mình sẽ tạo được niềm tin từ quý khách hàng.
 • ACC là nơi có chi phí hợp lý và phù hợp điều kiện khách hàng. Bên cạnh đó, ùy theo từng hình thức dịch vụ, phí thu của ACC sẽ khác nhau và đặc biệt, một vài dịch vụ của chúng tôi sẽ tư vấn miễn phí cho quý khách hàng
 • ACC làm việc hầu hết vào giờ hành chính nhưng nếu như cần tư vấn vào khoảng thời gian này, hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp đầy đủ những yêu cầu về dịch vụ sang tên xe ô tô được nói ở trên.
 • ACC là công ty làm việc tư vấn cho rất nhiều khách hàng cá nhân, khác hàng doanh nghiệp và luôn luôn cam kết thực hiện đầy đủ các công việc thỏa thuận được giao, có hơn 20 năm kinh nghiệm tư vấn, kinh doanh trên sự tử tế, tận tâm và lâu bền, chắc chắn sẽ làm hài lòng quý khách về chất lượng dịch vụ.

>>>>>>>Để biết thêm thông tin về Dịch vụ làm giấy công bố sản phẩm - Luật ACC xin mời quý khách tham khảo bài viết sau đây: Dịch vụ làm giấy công bố sản phẩm uy tín năm 2024

8. Mọi người cùng hỏi

8.1. Tự công bố sản phẩm và đăng ký sản phẩm khác nhau như thế nào?

 • Tự công bố sản phẩm là cá nhân, tổ chức tự làm hồ sơ và công khai lên các trang thông tin được quy định và Công bố sản phẩm đăng ký phải thông qua cơ quan nhà nước có thẩm quyền

8.2. Có thể tự công bố sản phẩm với sản phẩm chức năng được không?

Bộ Y tế quy định Thực phẩm chức năng (functional foods) hay hiểu phổ biến là thực phẩm dinh dưỡng bổ sung (dietary supplement) là thực phẩm có chức năng liên quan, hổ trợ cho công việc chữa bệnh, hổ trợ cho thuốc hay dinh dưỡng, nâng cao thể trạng cơ thể. Bao gồm các dạng:

 • Thực phẩm bổ sung (Supplemented Food) là thực phẩm thông thường được bổ sung vi chất và các yếu tố có lợi cho sức khỏe
 • Thực phẩm bảo vệ sức khỏe (Health Supplement, Food Supplement, Dietary Supplement)
 • Thực phẩm dinh dưỡng y học còn gọi là thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế đặc biệt (Food for Special Medical Purposes, Medical Food)
 • Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt (Food for Special Dietary Uses) dùng cho người ăn kiêng, người già và các đối tượng đặc biệt khác

Thông tư số 43/2014/TT-BYT quy định về Quản lý thực phẩm chức năng chỉ rõ thực phẩm phải được công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm và đăng ký bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm tại Bộ Y tế (Cục An toàn thực phẩm) trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường cho nên không được phép tự công bố thực phẩm chức năng

8.3. Sự khác nhau giữa tự công bố sản phẩm và đăng ký công bố sản phẩm là gì?

 • Giống như tên của nó, tự công bố sản phẩm là cá nhân, tổ chức tự làm hồ sơ và công khai lên các trang thông tin được quy định và đăng ký công bố sản phẩm thì phải do cơ quan nhà nước có thẩm quyền

8.4. Thời gian thực hiện tự công bố thực phẩm bao lâu?

 • Đối với hồ sơ tự công bố: Thời gian khoảng từ 10 đến 15 ngày làm việc kể từ khi bắt đầu kiểm nghiệm cho đến khi cơ quan chức năng đăng tải lên website quản lý

8.5. Thời gian thực hiện đăng ký công bố thực phẩm bao lâu?

 • Đối với hồ sơ phải đăng ký công bố sản phẩm: Thời gian khoảng từ 30 ngày đến 60 ngày làm việc kể từ khi bắt đầu kiểm nghiệm cho đến khi ra bản công bố

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết Quy định thực hiện Thủ tục công bố sản phẩm. Công ty Luật ACC luôn sẵn sàng giải đáp thắc mắc của Quý bạn đọc về công bố sản phẩm. Xem thêm bài viết về các chủ đề khác của của chúng tôi tại đây. Trân trọng !Nếu quý khách hàng có nhu cầu tư vấn thủ tục công bố sản phẩm hãy liên hệ ngay CÔNG TY LUẬT ACC

Tư vấn: 1900.3330

Zalo: 084.696.7979

Fanpage: : ACC Group – Đồng Hành Pháp Lý Cùng Bạn

Mail: [email protected]

Công ty Luật ACC tự hào là đơn vị hàng đầu hỗ trợ mọi vấn đề liên quan đến pháp lý, tư vấn pháp luật, thủ tục giấy tờ cho khách hàng là cá nhân và doanh nghiệp trên Toàn quốc với hệ thống văn phòng tại các thành phố lớn và đội ngũ cộng tác viên trên tất cả các tỉnh thành: Hà Nội, TP. HCM, Bình Dương, TP. Cần Thơ, TP. Đà Nẵng và Đồng Nai. Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (803 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (10)

  Alisa
  Tôi ở nước ngoài, có tư vấn qua Viber, whatsapp hay skype không?
  TRẢ LỜI
  A
  Công ty Luật ACC
  Quản trị viên
  Dạ bên em có đủ, cho em xin thông tin để kết nối
  TRẢ LỜI
  Nguyệt
  Tôi muốn ghé văn phòng để được tư vấn có được không?
  TRẢ LỜI
  A
  Công ty Luật ACC
  Quản trị viên
  Dạ được ạ. cho em xin sđt và tên để em xếp lịch tư vấn cho mình ạ.
  TRẢ LỜI
  trang
  Bên mình có dịch vụ này không? nếu có gửi báo giá qua mail này giúp tôi [email protected]
  TRẢ LỜI
  A
  Công ty Luật ACC
  Quản trị viên
  Dạ bên em có. Bên em đã gửi báo giá cho bên mình ạ
  TRẢ LỜI
  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo