Thủ tục thành lập chi nhánh công ty cập nhật năm 2024

Chi nhánh công ty là một đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Việc thành lập chi nhánh công ty mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiêp, vậy Thành lập chi nhánh công ty cần những gì? Thủ tục thành lập chi nhánh công ty như thế nào bài viết này ACC sẽ cung cấp tất cả thông tin đến bạn

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty năm 2024Thủ tục thành lập chi nhánh công ty mới cập nhật năm 2024

1. Chi nhánh của doanh nghiệp là gì? 

Theo khoản 1 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020, Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, được thành lập nhằm mục đích mở rộng quy mô hoạt động, thị trường kinh doanh của doanh nghiệp. Chi nhánh có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền.

Chi nhánh của một doanh nghiệp là một cơ sở thứ hai hoặc một văn phòng hoạt động tại một địa điểm khác ngoài trụ sở chính của doanh nghiệp. Chi nhánh thường hoạt động dưới tên của doanh nghiệp mẹ và có thể thực hiện một phần hoặc tất cả các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mẹ.

Một số đặc điểm của chi nhánh bao gồm:

 • Hoạt động dưới sự điều hành của doanh nghiệp mẹ: Dù có tư cách pháp nhân độc lập hay không, chi nhánh thường hoạt động dưới sự điều hành và kiểm soát của doanh nghiệp mẹ.

 • Tổ chức và quản lý hoạt động: Chi nhánh có thể tổ chức và quản lý các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mẹ tại địa phương, bao gồm bán hàng, cung cấp dịch vụ, quản lý nhân sự và tài chính.

 • Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể: Chi nhánh thường được giao các nhiệm vụ cụ thể như tiếp thị, bán hàng, hỗ trợ kỹ thuật hoặc nghiên cứu thị trường tại khu vực địa phương.

 • Được quản lý và kiểm soát pháp lý: Doanh nghiệp mẹ chịu trách nhiệm về các hoạt động của chi nhánh và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật địa phương.

Chi nhánh thường được sử dụng để mở rộng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mẹ tới các thị trường mới hoặc tận dụng cơ hội kinh doanh tại các địa điểm khác.

2. Điều kiện để được thành lập chi nhánh của doanh nghiệp Việt Nam

Điều kiện về tư cách hoạt động của chi nhánh

Theo quy định tại Điều 45 Luật Doanh nghiệp 2020, chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Do đó, để được thành lập chi nhánh, doanh nghiệp cần phải đáp ứng các điều kiện về tư cách hoạt động như sau:

 • Doanh nghiệp phải được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Doanh nghiệp phải có tư cách pháp nhân, nghĩa là có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Vì thế doanh nghiệp cùng lúc thực hiện thủ tục thành lập chi nhánh và thành lập công ty.

Điều kiện về tên chi nhánh

 • Tên chi nhánh phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu. Ví dụ: Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế Vạn Phúc,...
 • Tên chi nhánh phải bao gồm tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Chi nhánh” đối với chi nhánh. Ví dụ: Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế Vạn Phúc tại Đà Nẵng,...
 • Tên chi nhánh không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp và tên của các chi nhánh khác cùng của doanh nghiệp. Ví dụ: Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Hoa Mai không thể đặt tên chi nhánh là "Chi nhánh Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Hoa Mai".
 • Ngoài tên bằng tiếng Việt, chi nhánh của doanh nghiệp có thể đăng ký tên bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt.

Điều kiện về trụ sở chính của chi nhánh

Trụ sở chính của chi nhánh phải có địa chỉ rõ ràng, cụ thể, dễ tìm kiếm cụ thể như sau: Tên đường, phố, ngõ, hẻm, ngách, xóm, thôn, ấp, khu phố, tổ dân phố, phường, xã, thị trấn, quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Số nhà, số phòng hoặc tầng, nếu có. Tên khu vực, cụm dân cư (nếu có). Tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Tùy vào nhu cầu, mỗi doanh nghiệp có thể lựa chọn thành lập chi nhánh công ty cùng tỉnh hoặc thành lập chi nhánh khác tỉnh. Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều chi nhánh tại một địa phương theo địa giới hành chính. Ngoài ra, cũng có thể thành lập chi nhánh của công ty tại nước ngoài.

Điều kiện về ngành, nghề kinh doanh chi nhánh

Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải thuộc ngành, nghề kinh doanh của công ty mẹ. Trường hợp chi nhánh kinh doanh ngành, nghề có điều kiện, chi nhánh phải đáp ứng đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều kiện về người đứng đầu chi nhánh

Người đứng đầu chi nhánh là người đại diện theo pháp luật của chi nhánh. Người đứng đầu chi nhánh có thể là người khác hoặc là thành viên công ty và phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
 • Không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
 • Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh.
Điều kiện thành lập chi nhánh công ty

Điều kiện thành lập chi nhánh công ty

3. Hồ sơ thành lập chi nhánh cần chuẩn bị những gì?

Theo quy định tại Điều 31 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, hồ sơ thành lập chi nhánh công ty bao gồm các giấy tờ sau:

Mẫu văn bản thông báo đăng ký hoạt động chi nhánh công ty

Văn bản thông báo đăng ký hoạt động chi nhánh công ty là văn bản do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký, trong đó nêu rõ các nội dung sau:

 • Tên chi nhánh và địa chỉ: Trong văn bản thông báo, cần ghi rõ tên chi nhánh và địa chỉ trụ sở chính của chi nhánh.

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương: Cần đính kèm bản sao hoặc bản photo của giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc các giấy tờ tương đương khác của doanh nghiệp mẹ.

 • Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh: Thông tin về ngành, nghề kinh doanh mà chi nhánh dự kiến sẽ hoạt động.

 • Họ tên, chức vụ của người đứng đầu chi nhánh: Cần ghi rõ họ tên và chức vụ của người đứng đầu chi nhánh, người sẽ chịu trách nhiệm cho hoạt động của chi nhánh.

Văn bản thông báo này thường được nộp tại cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và các bên liên quan khác để thông báo và đăng ký hoạt động của chi nhánh theo quy định pháp luật.

Mẫu văn bản thông báo đăng ký hoạt động chi nhánh công ty được quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 01/2021/NĐ-CP.

Văn bản quyết định của Hội đồng quản trị liên quan đến lập chi nhánh: là văn bản do Hội đồng quản trị của doanh nghiệp ký, trong đó quyết định thành lập chi nhánh, bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh và các nội dung liên quan khác.

Biên bản về việc lập chi nhánh của Hội đồng quản trị: là văn bản ghi lại nội dung cuộc họp của Hội đồng quản trị, trong đó có nội dung quyết định thành lập chi nhánh, bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh và các nội dung liên quan khác.

Tờ quyết định về việc bổ nhiệm Người đứng đầu chi nhánh: văn bản do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký, trong đó bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh.

Văn bản ủy quyền cho cá nhân đại diện thực hiện thủ tục: là văn bản do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký, trong đó ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh.

Bản sao hợp pháp giấy tờ pháp lý cá nhân của người đứng đầu chi nhánh bao gồm: Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu, Giấy chứng nhận sức khỏe.

Bản sao hợp pháp giấy tờ pháp lý cá nhân của người được ủy quyền bao gồm: Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

4. Thủ tục thành lập chi nhánh công ty 

Thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh công ty bao gồm các bước chi tiết sau:

Bước 1: Soạn hồ sơ thành lập chi nhánh

Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty bao gồm các giấy tờ như ở mục 2. Các giấy tờ trên phải được lập thành 01 bộ và nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc gửi qua đường bưu điện.

Lưu ý: Hồ sơ thành lập chi nhánh phải được ký tên, đóng dấu của doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ nộp qua đường bưu điện, doanh nghiệp phải nộp 01 bộ hồ sơ gốc và 01 bộ hồ sơ sao y công chứng.

Bước 2: Nộp hồ sơ thành lập chi nhánh công ty và lệ phí công bố thông tin

Doanh nghiệp nộp hồ sơ thành lập chi nhánh tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ các ngày nghỉ lễ, tết. 

 • Chuẩn bị hồ sơ: Doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ và hoàn chỉnh hồ sơ cần thiết theo yêu cầu của pháp luật và cơ quan quản lý địa phương. Hồ sơ thông thường bao gồm các giấy tờ như đề án thành lập chi nhánh, bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp mẹ, giấy ủy quyền cho người đại diện pháp luật, và các giấy tờ liên quan khác.

 • Nộp hồ sơ: Doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh để nộp hồ sơ. Thời gian tiếp nhận hồ sơ thường từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ các ngày nghỉ lễ và tết theo quy định của pháp luật và cơ quan quản lý địa phương.

 • Xử lý hồ sơ: Cơ quan Đăng ký kinh doanh sẽ tiếp nhận và xem xét hồ sơ để đảm bảo rằng tất cả các yêu cầu và điều kiện đã được đáp ứng đầy đủ.

 • Công bố thông tin: Sau khi hồ sơ được xem xét và chấp nhận, doanh nghiệp sẽ phải thanh toán lệ phí công bố thông tin theo quy định của pháp luật. Lệ phí này thường được tính dựa trên các quy định cụ thể của từng địa phương.

 • Hoàn tất thủ tục: Sau khi thanh toán lệ phí, cơ quan Đăng ký kinh doanh sẽ hoàn tất các thủ tục cần thiết và cấp giấy chứng nhận thành lập chi nhánh cho doanh nghiệp.

Quy trình này có thể có sự biến động nhỏ tùy thuộc vào quy định cụ thể của từng địa phương và quốc gia.

Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp

Phòng Đăng ký kinh doanh (hoặc các cơ quan tương đương tại các quốc gia khác) thường có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và giải quyết các yêu cầu từ doanh nghiệp. Dưới đây là một số hoạt động mà Phòng Đăng ký kinh doanh thường thực hiện:

 • Kiểm tra hồ sơ: Các nhân viên của Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ kiểm tra hồ sơ mà doanh nghiệp nộp để đảm bảo rằng tất cả các thông tin và giấy tờ cần thiết đã được đưa ra và đáp ứng các yêu cầu pháp lý.

 • Giải quyết hồ sơ: Sau khi kiểm tra hồ sơ và xác nhận tính hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp. Điều này có thể bao gồm việc cấp giấy phép hoặc chứng nhận, hoặc thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất quá trình đăng ký.

 • Cung cấp hỗ trợ và tư vấn: Phòng Đăng ký kinh doanh cũng có thể cung cấp hỗ trợ và tư vấn cho doanh nghiệp trong quá trình chuẩn bị và nộp hồ sơ, bao gồm việc giải đáp các câu hỏi về quy trình và yêu cầu pháp lý.

 • Giám sát và tuân thủ: Phòng Đăng ký kinh doanh cũng có thể có trách nhiệm giám sát và đảm bảo rằng các doanh nghiệp tuân thủ các quy định và luật lệ pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh.

 • Xử lý yêu cầu và khiếu nại: Phòng Đăng ký kinh doanh cũng có thể xử lý các yêu cầu và khiếu nại từ doanh nghiệp hoặc từ công chúng liên quan đến quá trình đăng ký và hoạt động kinh doanh.

Bước 4: Nhận kết quả thành lập chi nhánh công ty

Sau khi nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ tiến hành thẩm tra và cấp Giấy xác nhận đăng ký hoạt động chi nhánh cho doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ tiến hành thẩm tra và xử lý để cấp Giấy xác nhận đăng ký hoạt động chi nhánh cho doanh nghiệp. Dưới đây là quy trình thông thường và thời gian xử lý:

 • Thẩm tra hồ sơ: Các nhân viên của Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ tiến hành thẩm tra hồ sơ để đảm bảo rằng tất cả các thông tin và giấy tờ cần thiết đã được cung cấp và đáp ứng các yêu cầu pháp lý.

 • Xử lý hồ sơ: Sau khi thẩm tra hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ tiến hành xử lý để cấp Giấy xác nhận đăng ký hoạt động chi nhánh cho doanh nghiệp. Quá trình này bao gồm việc xác nhận thông tin và điều kiện cần thiết, và gửi kết quả cho doanh nghiệp.

 • Cấp Giấy xác nhận đăng ký hoạt động chi nhánh: Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy xác nhận đăng ký hoạt động chi nhánh cho doanh nghiệp. Giấy xác nhận này chứng nhận rằng chi nhánh đã được đăng ký và có quyền hoạt động theo quy định của pháp luật.

Quá trình này có thể có sự biến động nhỏ tùy thuộc vào quy định cụ thể của từng quốc gia và cơ quan quản lý địa phương.

>>> Xem chi tiết thủ tục các bước thành lập chi nhánh công ty tại đây.

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty (cập nhật mới nhất)

5. Thời gian hoàn thành thủ tục thành lập chi nhánh công ty 

Theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP, thời hạn giải quyết thủ tục thành lập chi nhánh công ty là 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Như vậy, nếu hồ sơ của bạn đầy đủ và hợp lệ, bạn có thể nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh.

Xem chi tiết: Dịch vụ đăng ký kinh doanh hộ cá thể

6. Lệ phí cấp giấy phép thành lập chi nhánh

Lệ phí đăng ký thành lập chi nhánh công ty được quy định tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP. Mức lệ phí cụ thể như sau:

 • Đối với chi nhánh công ty có vốn điều lệ từ 1 tỷ đồng trở xuống: 500.000 đồng
 • Đối với chi nhánh công ty có vốn điều lệ từ 1 tỷ đồng đến dưới 10 tỷ đồng: 1.000.000 đồng
 • Đối với chi nhánh công ty có vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở lên: 2.000.000 đồng

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng phải nộp thêm lệ phí xét duyệt giấy phép thành lập chi nhánh theo quy định tại Thông tư số 01/2022/TT-BKHĐT.

7. Cách đăng ký thành lập chi nhánh qua mạng 

Để đăng ký thành lập chi nhánh qua mạng, bạn cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Đăng ký tài khoản đăng ký kinh doanh

Để đăng ký tài khoản đăng ký kinh doanh, bạn cần truy cập vào cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (dangkykinhdoanh.gov.vn) và thực hiện theo hướng dẫn.

Bước 2: Kê khai thông tin hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh

Sau khi đăng ký tài khoản thành công, bạn cần đăng nhập vào hệ thống và thực hiện kê khai thông tin hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh.

Các thông tin cần kê khai bao gồm:

 • Tên chi nhánh
 • Địa chỉ trụ sở chi nhánh
 • Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh
 • Người đứng đầu chi nhánh
 • Người đại diện theo pháp luật của chi nhánh

Bước 3: Đính kèm các giấy tờ trong hồ sơ

Sau khi kê khai thông tin, bạn cần đính kèm các giấy tờ trong hồ sơ. Các giấy tờ cần đính kèm bao gồm:

 • Quyết định thành lập chi nhánh
 • Điều lệ chi nhánh
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp
 • Bản sao giấy tờ chứng minh nhân thân của người đứng đầu chi nhánh

Bước 4: Ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Sau khi đính kèm các giấy tờ, bạn cần ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Bạn có thể ký xác thực hồ sơ bằng chữ ký điện tử hoặc chữ ký số.

Bước 5: Thanh toán phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp

Sau khi ký xác thực hồ sơ, bạn cần thanh toán phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp. Phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp được miễn đối với trường hợp đăng ký qua mạng.

Bước 6: Theo dõi tình trạng hồ sơ

Sau khi thanh toán phí, lệ phí, bạn có thể theo dõi tình trạng hồ sơ tại cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Cách đăng ký thành lập chi nhánh qua mạng

Cách đăng ký thành lập chi nhánh qua mạng

8. Các việc cần thực hiện sau khi được cấp giấy phép thành lập chi nhánh

Sau khi thực hiện thủ tục thành lập chi nhánh và nhận Giấy Chứng nhận cấp phép thành lập chi nhánh, doanh nghiệp còn cần phải thực hiện những công việc sau:

8.1 Nộp tờ khai thuế và nộp thuế môn bài:

Căn cứ quy định tại Nghị định số 139/2016/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 302/2016 /TT-BTC của Bộ tài chính: Công ty phải nộp tờ khai và nộp thuế môn bài cho chi nhánh là 1.000.000 đồng/năm.

Nếu chi nhánh thành lập trước ngày 01/07 hàng năm thì nộp đủ thuế môn bài là: 1.000.000 đồng/năm. Nếu chi nhánh thành lập sau ngày 01/07 hàng năm thì nộp ½ thuế môn bài năm đầu thành lập: 500.000 đồng/năm.

Chi nhánh kê khai và nộp thuế môn bài trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh

8.2 Mua và sử dụng chữ ký số để kê khai và nộp thuế điện tử

Để kê khai và nộp thuế điện tử được, Quý doanh nghiệp cần phải mua chữ ký số điện tử (hay còn gọi là token).

Sau khi chi nhánh nhận được Giấy chứng nhận hoạt động, nhân viên công ty phải gửi thông tin đăng ký hoạt động chi nhánh cho cơ quan thuế, nộp hồ sơ khai thuế ban đầu nếu chi nhánh đặt ở tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khác. Ngoài ra vào định kỳ tháng quý chi nhánh cũng phải thực hiện khai thuế Giá trị gia tăng về các khoản thu chi của chi nhánh.

Nếu cần tư vấn và hỗ trợ Quý doanh nghiệp có thể liên hệ Công ty Luật ACC.

8.3 Treo biển chi nhánh

Chi nhánh phải treo biển chi nhánh công ty tại trụ sở chi nhánh với các nội dung như sau: Tên cơ quan chủ quản (cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tức Sở Kế hoạch và Đầu tư), tên chi nhánh, địa chỉ trụ sở, số điện thoại hoặc email (nếu có).

 • Tên cơ quan chủ quản: Thông thường là cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, như Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 • Tên chi nhánh: Tên chính thức của chi nhánh cần được ghi rõ trên biển treo.

 • Địa chỉ trụ sở: Địa chỉ chính xác của trụ sở chi nhánh cần được hiển thị trên biển treo.

 • Số điện thoại hoặc email (nếu có): Thông tin liên hệ như số điện thoại hoặc địa chỉ email của chi nhánh có thể được bao gồm trên biển treo để tiện cho việc liên lạc.

Bằng cách treo biển chi nhánh tại địa điểm trụ sở, doanh nghiệp không chỉ tuân thủ các quy định pháp lý mà còn giúp mọi người dễ dàng nhận biết và tìm đến văn phòng của chi nhánh khi cần thiết.

9. Những trường hợp bị thu hồi giấy phép thành lập chi nhánh công ty

Theo quy định tại Điều 28 Luật Doanh nghiệp 2020, chi nhánh công ty bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động trong các trường hợp sau:

 • Chi nhánh hoạt động không đúng phạm vi, ngành, nghề đã đăng ký.
 • Chi nhánh không báo cáo hoặc báo cáo không đúng thời hạn hoặc báo cáo sai lệch tình hình hoạt động và tài chính của chi nhánh với doanh nghiệp.
 • Chi nhánh không thực hiện đúng nghĩa vụ nộp thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.
 • Chi nhánh không thực hiện đúng chế độ báo cáo, thống kê theo quy định của pháp luật.
 • Chi nhánh có hành vi giả mạo, tẩy xóa, sửa chữa, làm sai lệch nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh.
 • Chi nhánh không hoạt động liên tục từ 01 năm trở lên mà không thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh.
 • Chi nhánh bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp.

10. Chi nhánh doanh nghiệp có tư cách pháp nhân không?

Theo Điều 84 của Bộ luật Dân sự 2015 quy định về chi nhánh và văn phòng đại diện của pháp nhân, chi nhánh không có tư cách pháp nhân mà chỉ là đơn vị phụ thuộc của pháp nhân. Chi nhánh có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của pháp nhân mẹ.

Điều này có nghĩa là chi nhánh hoạt động dưới sự điều hành và kiểm soát của pháp nhân mẹ, và không có khả năng ký kết hợp đồng hoặc thực hiện các giao dịch pháp lý độc lập. Thay vào đó, các hoạt động của chi nhánh thường được coi là hoạt động của pháp nhân mẹ và chịu trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật.

11. Dịch vụ thành lập chi nhánh công ty của ACC 

Công ty Luật TNHH ACC (ACC Group) là một trong những công ty luật hàng đầu tại Việt Nam, với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp luật và cung cấp dịch vụ pháp lý. Trong đó, dịch vụ thành lập chi nhánh công ty là một trong những dịch vụ mũi nhọn của ACC. 

Dịch vụ thành lập chi nhánh công ty của ACC cung cấp cho khách hàng các lợi ích sau:

 • Tư vấn pháp lý chuyên nghiệp

Trước khi thực hiện thủ tục thành lập chi nhánh công ty, ACC sẽ tư vấn cho khách hàng về các quy định pháp luật liên quan đến việc thành lập chi nhánh công ty, bao gồm:

- Điều kiện thành lập chi nhánh công ty

- Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty

- Trình tự thủ tục thành lập chi nhánh công ty

 • Soạn thảo hồ sơ thành lập chi nhánh công ty: ACC sẽ soạn thảo hồ sơ thành lập chi nhánh công ty theo đúng quy định pháp luật.
 • Nộp hồ sơ và nhận kết quả thành lập chi nhánh công ty: ACC sẽ thay mặt khách hàng nộp hồ sơ thành lập chi nhánh công ty và nhận kết quả từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Bàn giao kết quả thành lập chi nhánh công ty cho khách hàng: Sau khi nhận được kết quả thành lập chi nhánh công ty từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền, ACC sẽ bàn giao kết quả cho khách hàng.
 • Giá cả hợp lý: ACC cung cấp dịch vụ thành lập chi nhánh công ty với giá cả hợp lý, cạnh tranh trên thị trường.
Dịch vụ thành lập chi nhánh công ty

Dịch vụ thành lập chi nhánh công ty

12. Các câu hỏi thường gặp

12.1 Giấy phép thành lập chi nhánh là gì?

Giấy phép thành lập chi nhánh là một tài liệu chứng nhận do cơ quan quản lý nhà nước cấp, xác nhận rằng một doanh nghiệp đã đăng ký thành lập một chi nhánh tại một địa điểm cụ thể.

Trong giấy phép này, thông tin quan trọng như tên chi nhánh, địa chỉ trụ sở, ngành nghề kinh doanh, thông tin về doanh nghiệp mẹ, và các điều kiện và quy định khác cần thiết có thể được ghi rõ.

Giấy phép này chứng minh rằng chi nhánh đã hoàn thành các thủ tục đăng ký theo quy định pháp luật và được phép hoạt động theo quy định. Nó thường được yêu cầu để bắt đầu và thực hiện các hoạt động kinh doanh của chi nhánh và cũng là một trong những văn bản quan trọng để thể hiện tư cách pháp lý của chi nhánh.

12.2 Có cần phải thành lập chi nhánh công ty không?

Câu trả lời là không bắt buộc. Công ty có thể hoạt động kinh doanh mà không cần thành lập chi nhánh. Tuy nhiên, việc thành lập chi nhánh công ty có thể mang lại một số lợi ích cho công ty, chẳng hạn như:

 • Mở rộng phạm vi kinh doanh, tiếp cận được nhiều khách hàng hơn.
 • Giảm thiểu chi phí vận chuyển, lưu kho, bảo quản hàng hóa.
 • Tăng cường khả năng cạnh tranh của công ty.

12.3 Chi nhánh công ty có tư cách pháp nhân không?

Chi nhánh của một công ty thường không có tư cách pháp nhân độc lập với công ty chủ quản. Thay vào đó, chi nhánh được xem là một phần của công ty mẹ và thường hoạt động dưới sự điều hành và kiểm soát của công ty mẹ.

Dưới đây là một số điểm cụ thể:

 • Đơn vị phụ thuộc: Chi nhánh được coi là một đơn vị phụ thuộc của công ty chủ quản, không có sự tự độc lập pháp lý.

 • Thực hiện quyền và nghĩa vụ: Chi nhánh có thể thực hiện một số quyền và nghĩa vụ dân sự, nhưng cũng phải tuân thủ sự điều hành và kiểm soát từ công ty mẹ.

 • Phụ thuộc vào công ty mẹ: Các quyền và nghĩa vụ của chi nhánh thường được xác định bởi quyết định của công ty mẹ và các quy định của pháp luật.

 • Trách nhiệm pháp lý: Trong hầu hết các trường hợp, công ty mẹ chịu trách nhiệm pháp lý cho các hành động của chi nhánh.

Do đó, dù chi nhánh có thể thực hiện một số hoạt động kinh doanh, quyền lợi và nghĩa vụ của nó thường phụ thuộc vào công ty mẹ và không tự độc lập pháp lý. 

12.4 Chi nhánh công ty có phải nộp thuế không?

Chi nhánh công ty có nghĩa vụ nộp các loại thuế theo quy định của pháp luật, bao gồm:

 • Thuế giá trị gia tăng (GTGT): Chi nhánh công ty cần thực hiện việc tính và nộp thuế GTGT cho các hoạt động kinh doanh mua bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật.

 • Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN): Nếu chi nhánh có hoạt động kinh doanh mang lại thu nhập, họ cần tính và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

 • Thuế thu nhập cá nhân (TNCN): Nếu có cá nhân làm việc tại chi nhánh và nhận được thu nhập từ công việc đó, chi nhánh cần tính và nộp thuế thu nhập cá nhân cho các cá nhân đó.

Ngoài ra, chi nhánh công ty cũng phải thực hiện nghĩa vụ nộp các loại thuế khác theo quy định của pháp luật.

12.5 Chi nhánh công ty có được sử dụng con dấu riêng không?

Theo quy định tại Điều 47 của Luật Doanh nghiệp 2020, chi nhánh công ty có thể sử dụng con dấu riêng. Tuy nhiên, con dấu của chi nhánh phải tuân thủ các quy định của pháp luật và phải phù hợp với con dấu của công ty chủ quản.

Điều này có nghĩa là con dấu của chi nhánh phải có hình thức và nội dung phù hợp với quy định của pháp luật và không được trùng lặp hoặc gây nhầm lẫn với con dấu của công ty chủ quản.

Việc sử dụng con dấu riêng giúp chi nhánh thực hiện các giao dịch và thủ tục pháp lý một cách dễ dàng và chính xác, đồng thời cũng tạo ra sự phân biệt về tính chất pháp lý giữa chi nhánh và công ty chủ quản.

Trên đây là toàn bộ thông tin về Thủ tục thành lập chi nhánh công ty mới cập nhật năm 2024. Công ty Luật ACC hi vọng với những thông tin trên sẽ giúp bạn hoàn thành thủ tục một cách nhanh nhóng. Nếu có bất kì thắc mắc nào bạn có thể liên hệ qua hotline 1900 3330 hoặc website accgroup.vn của chúng tôi. 

Nội dung bài viết:

  Hãy để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  comment-blank-solid Bình luận

  L
  Loan
  tôi cần thành lập chi nhánh công ty về thực phẩm tại Bình Dương, báo giá
  Trả lời
  A
  Công ty Luật ACC
  Quản trị viên
  Dạ vâng ạ, bên em nhận dịch vụ thành lập chi nhánh phụ thuộc phí 1.200.000 ạ, mình cần hỗ trợ nhắn em 0703 0909 57 ạ
  Trả lời
  P
  Hà Phan
  Công ty mình cần mở 2 chi nhánh một lúc được không luật sư
  Trả lời
  A
  Công ty Luật ACC
  Quản trị viên
  Dạ được ạ, mình cần hỗ trợ có thể liên hệ 1900 3330 để bên em hỗ trợ nha
  Trả lời
  H
  ngọc huyền
  Em có một số thắc mắc, nhờ luật sư giải đáp
  Trả lời
  A
  Công ty Luật ACC
  Quản trị viên
  Dạ cho em xin thông tin liên hệ ạ
  Trả lời
  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo