Thủ tục Quy trình thành lập chi nhánh công ty (Mới nhất 2023)
Author

Tham vấn bởi: Đội Ngũ Luật Sư Công ty Luật ACC

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty bao gồm các bước Chuẩn bị hồ sơ thành lập chi nhánh, Nộp hồ sơ thành lập chi nhánh, thẩm định và cấp giấy chứng nhận thành lập chi nhánh, Công bố thông tin, khắc dấu chi nhánh, Đăng ký thuế và các vấn đề thuế, bắt đầu hoạt động chi nhánh.

Thủ Tục Thành Lập Chi Nhánh Công Ty

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty

1. Thủ tục quy trình các bước thành lập chi nhánh công ty (Kể từ ngày 20/7/2023)

Bước 1: Thông qua quyết định thành lập chi nhánh và bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh.

Bước 2: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh tại Phòng ĐKKD tỉnh nơi đặt trụ sở chi nhánh.

Bước 3: Đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

Bước 4: Nhận Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh từ Phòng ĐKKD.

Bước 5: Khắc dấu tròn chi nhánh.

Bước 6: Mở tài khoản ngân hàng cho chi nhánh.

Bước 7: Đăng ký chữ ký số điện tử, hóa đơn điện tử cho chi nhánh

Dưới đây là Quy trình cụ thể của thành lập chi nhánh công ty

Quy trình, thủ tục thành lập chi nhánh

Quy trình thành lập chi nhánh công ty cổ phần và thành lập chi nhánh công ty TNHH là như nhau, đều bao gồm các bước sau:

 • Bước 1: Thông qua quyết định thành lập chi nhánh và bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh.
 • Bước 2: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh tại Phòng ĐKKD tỉnh nơi đặt trụ sở chi nhánh.
 • Bước 3: Đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.
 • Bước 4: Nhận Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh từ Phòng ĐKKD.
 • Bước 5: Khắc dấu tròn chi nhánh.
 • Bước 6: Mở tài khoản ngân hàng cho chi nhánh.
 • Bước 7: Đăng ký chữ ký số điện tử, hóa đơn điện tử cho chi nhánh

Quy trình thành lập chi nhánh công ty mất khoảng 15 ngày trong đó thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh từ Phòng ĐKKD khoảng 7 ngày trong thực tế.

Dưới đây là giải thích chi tiết cho mỗi bước trong quy trình thành lập chi nhánh và hoạt động của nó:

Bước 1: Thông qua quyết định thành lập chi nhánh và bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh.

 • Trước tiên, công ty hoặc tổ chức cần quyết định thành lập một chi nhánh mới. Quyết định này có thể được đưa ra bởi ban giám đốc hoặc cơ quan quản lý cao cấp của công ty.
 • Sau khi quyết định thành lập chi nhánh, người điều hành sẽ bổ nhiệm một Giám đốc chi nhánh. Người này sẽ chịu trách nhiệm quản lý và điều hành các hoạt động của chi nhánh.

Bước 2: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh tại Phòng ĐKKD tỉnh nơi đặt trụ sở chi nhánh.

 • Sau khi có quyết định thành lập chi nhánh và đã bổ nhiệm được Giám đốc chi nhánh, công ty cần nộp hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh tới cơ quan Phòng Đăng ký kinh doanh (ĐKKD) tại tỉnh nơi đặt trụ sở chi nhánh.
 • Hồ sơ đăng ký bao gồm các thông tin cần thiết về công ty, giấy tờ xác nhận quyết định thành lập chi nhánh và giấy ủy quyền cho Giám đốc chi nhánh.

Bước 3: Đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

 • Khi nộp hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, công ty sẽ phải đóng lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định của cơ quan Phòng ĐKKD. Lệ phí này thường được tính dựa trên số vốn đăng ký và các yếu tố khác liên quan đến quy mô hoạt động của chi nhánh.

Bước 4: Nhận Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh từ Phòng ĐKKD.

 • Sau khi tiến hành đóng lệ phí và kiểm tra hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, Phòng ĐKKD sẽ xem xét và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh nếu hồ sơ đáp ứng đủ các yêu cầu và quy định.
 • Giấy chứng nhận này sẽ xác nhận rằng chi nhánh đã được đăng ký và hoạt động hợp pháp trong khu vực đó.

Bước 5: Khắc dấu tròn chi nhánh.

 • Sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, công ty cần chuẩn bị một con dấu tròn cho chi nhánh. Đây là bước quan trọng để công nhận và xác nhận các văn bản, hợp đồng, giấy tờ chính thức của chi nhánh.

Bước 6: Mở tài khoản ngân hàng cho chi nhánh.

 • Chi nhánh cần có tài khoản ngân hàng riêng để quản lý tài chính và các hoạt động kinh doanh. Do đó, sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, công ty sẽ tiến hành mở tài khoản ngân hàng cho chi nhánh.

Bước 7: Đăng ký chữ ký số điện tử, hóa đơn điện tử cho chi nhánh.

 • Cuối cùng, để thuận tiện trong việc giao dịch điện tử và phát hành hóa đơn điện tử, chi nhánh cần đăng ký chữ ký số điện tử và hóa đơn điện tử tại cơ quan có thẩm quyền. Quy trình này đảm bảo tính hợp pháp và pháp lý của các giao dịch và tài liệu điện tử mà chi nhánh thực hiện.

Như vậy, sau khi hoàn thành tất cả các bước trên, chi nhánh sẽ được thành lập và hoạt động chính thức trong phạm vi địa phương đã đăng ký.

2. Hồ sơ thành lập chi nhánh cần chuẩn bị những gì? (Kể từ ngày 20/7/2023)

Thông báo thành lập chi nhánh (do người đại diện theo pháp luật ký)

 • Đây là thông báo việc thành lập chi nhánh của doanh nghiệp.
 • Thông báo này được ký bởi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, tức là người được ủy quyền đại diện cho doanh nghiệp trong các vấn đề pháp lý.

Quyết định bằng văn bản về việc thành lập chi nhánh (của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên, của Hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần, của các thành viên công ty hợp doanh)

 • Quyết định này được ban hành bởi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên, Hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần, hoặc các thành viên công ty hợp danh tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp.
 • Quyết định này đưa ra các quyết định và thông tin cụ thể về việc thành lập chi nhánh, bao gồm tên chi nhánh, địa chỉ, người đứng đầu, và các điều khoản khác liên quan.

Biên bản họp về việc thành lập chi nhánh (doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH một thành viên không cần có loại biên bản này)

 • Biên bản họp là một tài liệu ghi lại các nội dung và quyết định trong cuộc họp của ban quản lý hoặc ban điều hành của doanh nghiệp.
 • Đối với doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty TNHH một thành viên, không cần có loại biên bản này, vì quyết định được đưa ra bởi chủ sở hữu doanh nghiệp.

Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh

 • Quyết định này xác định và bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh, người sẽ đại diện và quản lý công việc của chi nhánh.
 • Quyết định này có thể được ban hành bởi chủ sở hữu công ty hoặc bởi ban quản lý của công ty, tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp.

Giấy tờ cá nhân chứng thực của người đứng đầu chi nhánh:

 • Đây là các giấy tờ xác nhận danh tính và quốc tịch của người được bổ nhiệm làm người đứng đầu chi nhánh.
 • Nếu người đứng đầu chi nhánh có quốc tịch Việt Nam, bạn cần cung cấp bản sao công chứng của Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
 • Ngoài ra, đối với một số ngành nghề được quy định bởi pháp luật, bạn cũng sẽ cần cung cấp bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc của các cá nhân khác thuộc chi nhánh.

Đối với một số ngành nghề do pháp luật quy định, bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh (hoặc của cá nhân khác thuộc chi nhánh) sẽ được yêu cầu

Giầy tờ ủy quyền cho người khác thực hiện thủ tục (do pháp luật quy định người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tiến hành thủ tục này).

 • Đối với các trường hợp không phải người đứng đầu chi nhánh, bạn cần cung cấp giấy tờ ủy quyền để người khác thực hiện thủ tục đăng ký chi nhánh thay mặt bạn.
 • Giấy tờ ủy quyền này được quy định bởi pháp luật và cần tuân thủ quy định về đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

3. Thành lập chi nhánh là gì?

Thành lập chi nhánh là quá trình tạo ra một đơn vị kinh doanh mới thuộc sở hữu của một tổ chức hoặc công ty mẹ, hoạt động dưới sự kiểm soát và quản lý của công ty mẹ. Chi nhánh giúp mở rộng phạm vi hoạt động và đáp ứng nhu cầu khách hàng, đồng thời nhận được sự hỗ trợ và nguồn lực từ công ty mẹ.

4. Đăng ký thành lập chi nhánh là gì?

Đăng ký thành lập chi nhánh là quá trình hình thành một đơn vị kinh doanh mới, thuộc sở hữu công ty mẹ, đáp ứng các yêu cầu pháp lý. Nó giúp mở rộng hoạt động, tận dụng cơ hội thị trường, gắn kết khách hàng và tuân thủ quy định pháp luật, đồng thời tạo độ tin cậy cho các bên liên quan.

5. Quy trình các bước đăng ký thành lập chi nhánh qua mạng (Kể từ ngày 28/6/2023)

Đăng ký thành lập chi nhánh qua mạng
Đăng ký thành lập chi nhánh qua mạng

Bước 1: Tìm hiểu yêu cầu và quy định

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ

Bước 3: Đăng ký trực tuyến

Bước 4: Thanh toán phí

Bước 5: Xem xét và phê duyệt

Bước 6: Nhận giấy phép

Quy trình đăng ký thành lập chi nhánh qua mạng có thể khác biệt tùy theo quy định của từng quốc gia và tổ chức cung cấp dịch vụ đăng ký. Dưới đây là một khung chung về quy trình đăng ký thành lập chi nhánh qua mạng:

Tìm hiểu yêu cầu và quy định

Tra cứu và tìm hiểu yêu cầu và quy định liên quan đến đăng ký thành lập chi nhánh qua mạng tại quốc gia mà bạn muốn thành lập chi nhánh. Xác định các yêu cầu về tài liệu, thông tin và hình thức đăng ký.

Chuẩn bị hồ sơ

Thu thập và chuẩn bị các tài liệu và thông tin cần thiết cho việc đăng ký. Điều này có thể bao gồm giấy tờ công ty mẹ, giấy tờ cá nhân của người đại diện pháp luật, thông tin chi tiết về chi nhánh và các tài liệu liên quan khác.

Đăng ký trực tuyến

Truy cập vào hệ thống đăng ký trực tuyến của cơ quan chính phủ hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ đăng ký. Điền đầy đủ thông tin và tải lên các tài liệu cần thiết theo yêu cầu.

Thanh toán phí

Thực hiện thanh toán các khoản phí liên quan đến đăng ký thành lập chi nhánh qua mạng. Cung cấp thông tin thanh toán theo yêu cầu.

Xem xét và phê duyệt

Hồ sơ của bạn sẽ được xem xét và kiểm tra bởi cơ quan chính phủ hoặc tổ chức có thẩm quyền. Quá trình này có thể mất thời gian khá lâu tuỳ thuộc vào quốc gia và tổ chức cung cấp dịch vụ.

Nhận giấy phép

Sau khi hồ sơ được phê duyệt, bạn sẽ nhận được giấy phép thành lập chi nhánh qua mạng. Giấy phép này xác nhận việc thành lập chi nhánh và cho phép hoạt động kinh doanh.

Lưu ý rằng quy trình đăng ký thành lập chi nhánh qua mạng có thể thay đổi và cần tuân theo quy định pháp luật của quốc gia và tổ chức cung cấp dịch vụ. Đề nghị bạn tìm hiểu cụ thể và liên hệ với cơ quan chính phủ hoặc tổ chức có thẩm quyền để biết thêm thông tin chi tiết và hướng dẫn.

✅ Dịch vụ: ⭕Thành lập chi nhánh
✅ Kinh nghiệm: ⭐ Hơn 20 năm kinh nghiệm
✅ Năng lực: ⭐ Chuyên viên trình độ cao
✅ Cam kết:: ⭕ Thủ tục nhanh gọn
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330

6. Thủ tục quy trình thành lập chi nhánh công ty cổ phần (Kể từ ngày 20/7/2023)

Bước 1: Quyết định thành lập chi nhánh công ty cổ phần

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ thành lập chi nhánh công ty cổ phần

Bước 3: Đăng ký kinh doanh chi nhánh công ty cổ phần

Bước 4: Đăng ký thuế chi nhánh công ty cổ phần

Bước 5: Thành lập cơ cấu quản lý chi nhánh công ty cổ phần

Bước 6: Mua sắm thiết bị và nhân sự

Bước 7: Khai trương và quảng bá

Bước 8: Theo dõi và báo cáo

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty cổ phần
Thủ tục thành lập chi nhánh công ty cổ phần

Quy trình thành lập chi nhánh công ty cổ phần bao gồm các bước chi tiết sau:

Quyết định thành lập chi nhánh

Ban lãnh đạo công ty cổ phần quyết định thành lập chi nhánh và chọn địa điểm phù hợp cho nó. Quyết định này thường được ghi trong biên bản họp đồng và đăng ký tại cơ quan quản lý.

Chuẩn bị hồ sơ

Chuẩn bị hồ sơ gồm bản sao công chứng Điều lệ công ty cổ phần, quyết định thành lập chi nhánh, bản khai đăng ký doanh nghiệp, giấy ủy quyền từ công ty mẹ, giấy phép kinh doanh của công ty mẹ, hồ sơ công ty bao gồm báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động và giấy phép thành lập công ty.

Đăng ký kinh doanh

Nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh và các giấy tờ liên quan đến cơ quan quản lý như Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư địa phương. Hồ sơ này bao gồm đơn đăng ký kinh doanh, thông tin về công ty mẹ, danh sách người đại diện, danh sách cơ cấu quản lý, hợp đồng thuê địa điểm và các giấy tờ liên quan.

Đăng ký thuế

Đăng ký mã số thuế cho chi nhánh và các loại thuế cần thiết cho hoạt động kinh doanh của chi nhánh. Bước này bao gồm nộp đơn đăng ký mã số thuế, hồ sơ đăng ký thuế và các giấy tờ liên quan.

Thành lập cơ cấu quản lý

Bổ nhiệm người đại diện pháp luật cho chi nhánh, thành lập cơ cấu quản lý chi nhánh bao gồm các phòng ban và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận.

Mua sắm thiết bị và nhân sự

Tiến hành mua sắm thiết bị và tuyển dụng nhân sự phù hợp cho hoạt động của chi nhánh. Bước này bao gồm lựa chọn và mua sắm các thiết bị cần thiết và tuyển dụng nhân sự theo yêu cầu công việc.

Khai trương và quảng bá

Tổ chức lễ khai trương chi nhánh và tiến hành các hoạt động quảng bá, marketing để thu hút khách hàng và xây dựng thương hiệu của chi nhánh.

Theo dõi và báo cáo

Theo dõi hoạt động của chi nhánh, thực hiện các báo cáo tài chính và báo cáo hoạt động hàng tháng, quý và năm. Điều này đảm bảo việc giám sát và báo cáo kết quả hoạt động của chi nhánh được thực hiện đúng quy định.

Quy trình này đòi hỏi sự chú ý đến từng bước và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan để đảm bảo việc thành lập chi nhánh công ty cổ phần diễn ra thuận lợi và thành công.

7. Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty cổ phần (Kể từ ngày 20/7/2023)

Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty cổ phần cần bao gồm các giấy tờ và tài liệu sau đây:

Bản sao công chứng Điều lệ công ty cổ phần

Điều lệ công ty cổ phần được công chứng để xác nhận tính chính xác và hiệu lực của nó.

Quyết định thành lập chi nhánh

Quyết định của Ban lãnh đạo công ty cổ phần về việc thành lập chi nhánh, bao gồm thông tin về địa điểm và mục đích thành lập.

Bản khai đăng ký doanh nghiệp

Bản khai đăng ký doanh nghiệp chi nhánh, bao gồm thông tin về tên công ty mẹ, thông tin địa chỉ, ngành nghề kinh doanh và các thông tin liên quan khác.

Giấy ủy quyền

Bản giấy ủy quyền từ công ty mẹ cho người đại diện pháp luật của chi nhánh, xác nhận quyền hành và trách nhiệm pháp lý của người đại diện.

Giấy phép kinh doanh của công ty mẹ

Bản sao giấy phép kinh doanh của công ty mẹ, xác nhận quyền và phạm vi hoạt động kinh doanh của công ty mẹ.

Hồ sơ công ty

Báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động, giấy phép thành lập công ty và các tài liệu liên quan khác về công ty mẹ.

Hợp đồng thuê địa điểm

Hợp đồng thuê địa điểm mà chi nhánh sẽ hoạt động, xác nhận quyền sử dụng và điều kiện thuê.

Các tài liệu trên cần được chuẩn bị, sao chép và công chứng để đảm bảo tính chính xác và pháp lý của hồ sơ thành lập chi nhánh công ty cổ phần.

8. Chi nhánh là gì?

Căn cứ theo Điều 44 Luật Doanh nghiệp năm 2020, Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Do đó, chi nhánh không có tư cách pháp nhân giống như các loại hình doanh nghiệp.

Chi nhánh bao gồm chi nhánh hạch toán độc lập và chi nhánh hạch toán phụ thuộc. Địa chỉ của chi nhánh có thể không cùng với địa chỉ của trụ sở chính. Pháp luật về doanh nghiệp không phân biệt chi nhánh hạch toán độc lập hay phụ thuộc, nhưng có sự khác nhau đối với chế độ kế toán của từng loại hình chi nhánh.

Trước khi đăng ký thành lập chi nhánh, bạn cần chọn trước loại hình hoạt động của chi nhánh phù hợp với nhu cầu của mình

Để hiểu thêm về cách thành lập công ty mời các bạn đọc thêm bài viết: Thủ tục thành lập công ty, doanh nghiệp (Quy định mới 2023)

8.1 Chi nhánh độc lập có đặc điểm như sau:

 • Có mã số thuế riêng, có con dấu riêng, tài khoản ngân hàng riêng, sử dụng hoá đơn và báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn tại chi nhánh;
 • Trực tiếp kê khai thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quyết toán thế thu nhập doanh nghiệp tại chi nhánh.
 • Phòng kế toán hay bộ phận kế toán ở chi nhánh độc lập là một đơn vị kế toán theo Luật kế toán (mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh của chi nhánh được ghi sổ kế toán tại chi nhánh), tự lập và nộp báo cáo tài chính tại chi nhánh;
 • Chi nhánh độc lập sẽ tự làm hết mọi việc như một doanh nghiệp bình thường, công ty mẹ sẽ làm báo cáo tài chính hợp nhất;
 • Đối với những công ty có ngành dịch vụ ăn uống, thì được mặc định là hạch toán độc lập. Do ngành nghề liên quan đến ăn uống đăng ký ở quận nào thì quận đó quản lý, nên dù công ty thành lập chi nhánh trong cùng tỉnh hoặc khác tỉnh thì vẫn phải đăng ký hình thức hoạch toán độc lập, kê khai thuế hằng quý, làm báo cáo tài chính cuối năm độc lập so với công ty mẹ.

Ưu điểm: Dễ quản lý chi phí, chứng từ, phân tích lỗ lãi của công ty và chi nhánh.

Nhược điểm: Cuối tháng phải lập 2 báo cáo tài chính, 2 báo cáo thuế (các loại), các báo cáo cho các cơ quan chức năng khác cũng phải làm riêng cho công ty và chi nhánh, chứng từ cũng phải

8.2 Chi nhánh phụ thuộc có đặc điểm như sau:

 • Chi nhánh phụ thuộc sẽ chuyển số liệu, hoá đơn, chứng từ, chi về công ty.
 • Công ty kết hợp số liệu của các chi nhánh khác cùng công ty và hoạt động của công ty để hạch toán và thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Số liệu trong sổ sách là một phần của sổ sách của công ty. Đơn vị kế toán của công ty bao gồm bộ phận kế toán các chi nhánh.

Ưu điểm: Giảm thiểu một số công việc kế toán như lập các loại báo cáo.

Nhược điểm: Khó quản lý chi phí, lỗ lãi, chứng từ.

9. Điều kiện để thành lập chi nhánh của doanh nghiệp Việt Nam.

9.1 Chủ thể thành lập chi nhánh

Các loại hình Công ty có thể thành lập chi nhánh gồm: Doanh nghiệp tư nhân, Công ty hợp danh, Công ty TNHH 1 thành viên, Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, Công ty cổ phần.

Khi các doanh nghiệp mong muốn mở rộng kinh doanh có thể thành lập một hoặc một vài chi nhánh tại địa chỉ khác để thực hiện 1 phần hoặc toàn bộ các chức năng kinh doanh hiện tại của doanh nghiệp chính.

9.2 Tên của chi nhánh

Tên chi nhánh là do doanh nghiệp tự lựa chọn nhưng phải tuân thủ quy tắc sau:

 • Tên chi nhánh phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu.
 • Tên chi nhánh phải bao gồm tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Chi nhánh”.
 • Phần tên riêng trong tên chi nhánh  không được sử dụng cụm từ “công ty”, “doanh nghiệp”

Ngoài tên bằng tiếng Việt, chi nhánh cũng có thể đăng ký tên bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt. Tên bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên tiếng Việt sang một trong những tiếng nước ngoài hệ chữ La-tinh. Tên viết tắt được viết tắt từ tên tiếng Việt hoặc tên bằng tiếng nước ngoài.

9.3 Ngành nghề kinh doanh của chi nhánh

Khi đăng ký ngành nghề kinh doanh cho chi nhánh, bạn chỉ được đăng ký những ngành nghề kinh doanh mà đã được đăng ký cho doanh nghiệp sở hữu chi nhánh đó.

Nếu muốn đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh khác, bạn cần đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh đó cho doanh nghiệp chính trước rồi mới thực hiện việc đăng ký bổ sung cho chi nhánh sau.

9.4 Địa chỉ hoạt động của chi nhánh

Địa chỉ đăng ký hoạt động cho chi nhánh đặt trên lãnh thổ Việt Nam phải có đầy đủ các đơn vị hành chính sau:

 • Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn
 • Xã/phường/thị trấn
 • Quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
 • Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương

Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều chi nhánh tại một địa phương theo địa giới hành chính. Ngoài ra, Doanh nghiệp cũng có thể thành lập chi nhánh của công ty tại nước ngoài.

9.5 Người đứng đầu của chi nhánh

Người đứng đầu chi nhánh là cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự được Doanh nghiệp bổ nhiệm, có thể là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người khác.

10. Hướng dẫn chi tiết soạn hồ sơ thành lập chi nhánh

10.1 Hồ sơ thành lập chi nhánh của doanh nghiệp tư nhân

Quý doanh nghiệp cần chuẩn bị:

 • Thông báo thành lập chi nhánh do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký (Theo mẫu quy định tại phụ lục II-7 ban hành theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đứng đầu chi nhánh (không quá 6 tháng).
 • Văn bản ủy quyền và bản sao giấy tờ pháp lý của người được ủy quyền (nếu người nộp hồ sơ không phải người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp).

10.2 Hồ sơ thành lập chi nhánh của Công ty TNHH 1 thành viên

Quý doanh nghiệp cần chuẩn bị:

 • Thông báo thành lập chi nhánh do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký (Theo mẫu quy định tại phụ lục II-7 ban hành theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).
 • Nghị quyếtquyết định của chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thành lập chi nhánh.
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đứng đầu chi nhánh (không quá 6 tháng).
 • Văn bản ủy quyền và bản sao giấy tờ pháp lý của người được ủy quyền (nếu người nộp hồ sơ không phải người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp).

10.3 Hồ sơ thành lập chi nhánh của Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Quý doanh nghiệp cần chuẩn bị:

 • Thông báo thành lập chi nhánh do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký (Theo mẫu quy định tại phụ lục II-7 ban hành theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).
 • Nghị quyết/quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc thành lập chi nhánh.
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đứng đầu chi nhánh (không quá 6 tháng).
 • Văn bản ủy quyền và bản sao giấy tờ pháp lý của người được ủy quyền (nếu người nộp hồ sơ không phải người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp).

10.4 Hồ sơ thành lập chi nhánh của Công ty cổ phần

Quý doanh nghiệp cần chuẩn bị:

  • Thông báo thành lập chi nhánh do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký (Theo mẫu quy định tại phụ lục II-7 ban hành theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).
  • Nghị quyết/quyết định và biên bản họp của Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc thành lập chi nhánh.
  • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đứng đầu chi nhánh (không quá 6 tháng).
  • Văn bản ủy quyền và bản sao giấy tờ pháp lý của người được ủy quyền (nếu người nộp hồ sơ không phải người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp).

10.5 Hồ sơ thành lập chi nhánh của Công ty hợp danh

Quý doanh nghiệp cần chuẩn bị:

 • Thông báo thành lập chi nhánh do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký (Theo mẫu quy định tại phụ lục II-7 ban hành theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).
 • Nghị quyết/quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh.
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đứng đầu chi nhánh (không quá 6 tháng).
 • Văn bản ủy quyền và bản sao giấy tờ pháp lý của người được ủy quyền (nếu người nộp hồ sơ không phải người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp).

11. Các thủ tục cần thực hiện sau khi được cấp giấy phép thành lập chi nhánh

Sau khi thực hiện thủ tục thành lập chi nhánh và nhận Giấy Chứng nhận phép, doanh nghiệp còn cần phải thực hiện những công việc sau:

11.1 Nộp tờ khai thuế và nộp thuế môn bài:

Căn cứ quy định tại Nghị định số 139/2016/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 302/2016 /TT-BTC của Bộ tài chính: Công ty phải nộp tờ khai và nộp thuế môn bài cho chi nhánh là 1.000.000 đồng/năm.

Nếu chi nhánh thành lập trước ngày 01/07 hàng năm thì nộp đủ thuế môn bài là: 1.000.000 đồng/năm. Nếu chi nhánh thành lập sau ngày 01/07 hàng năm thì nộp ½ thuế môn bài năm đầu thành lập: 500.000 đồng/năm.

Chi nhánh kê khai và nộp thuế môn bài trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh

11.2 Mua và sử dụng chữ ký số để kê khai và nộp thuế điện tử

Để kê khai và nộp thuế điện tử được, Quý doanh nghiệp cần phải mua chữ ký số điện tử (hay còn gọi là token).

Sau khi chi nhánh nhận được Giấy chứng nhận hoạt động, nhân viên công ty phải gửi thông tin đăng ký hoạt động chi nhánh cho cơ quan thuế, nộp hồ sơ khai thuế ban đầu nếu chi nhánh đặt ở tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khác. Ngoài ra vào định kỳ tháng quý chi nhánh cũng phải thực hiện khai thuế Giá trị gia tăng về các khoản thu chi của chi nhánh.

Nếu cần tư vấn và hỗ trợ Quý doanh nghiệp có thể liên hệ Công ty Luật ACC.

11.3 Treo biển chi nhánh:

Chi nhánh phải treo biển chi nhánh công ty tại trụ sở chi nhánh với các nội dung như sau: Tên cơ quan chủ quản (cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tức Sở Kế hoạch và Đầu tư), tên chi nhánh, địa chỉ trụ sở, số điện thoại hoặc email (nếu có)

12. Nên thành lập chi nhánh hay địa điểm kinh doanh

Sự khác nhau giữa chi nhánh và địa điểm kinh doanh:

Tiêu chí Chi nhánh Địa điểm kinh doanh
Khái niệm Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền. Địa điểm kinh doanh cũng là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp nhưng Địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp chỉ được tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể.
Phạm vi Chi nhánh có thể được đặt tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi doanh nghiêp đặt trụ sở chính. Địa điểm kinh doanh có thể được lập khác tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.
Hoạt động kinh doanh Chi nhánh thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả việc thực hiện hoạt động kinh doanh và chức năng đại diện theo uỷ quyền. Chính vì vậy, chi nhánh phát sinh thêm hoạt động báo cáo thuế như công ty (trừ chi nhánh phụ thuộc không phải lập báo cáo tài chính công ty cuối năm). Địa điểm kinh doanh được phép kinh doanh trong phạm vi nhóm ngành cụ thể đã đăng ký ngành ngành của công ty mẹ.
Con dấu Chi nhánh được phép đăng ký và sử dụng con dấu riêng của mình. Địa điểm kinh doanh không được đăng ký sử dụng con dấu.
Về tổ chức hạch toán, kế toán và kê khai thuế Chi nhánh có thể lựa chọn hạch toán phụ thuộc hoặc hạch toán độc lập với doanh nghiệp. Do đó, chi nhánh có thể sử dụng mã số thuế riêng, hoá đơn riêng trong trường hợp lựa chọn hạch toán độc lập. Địa điểm kinh doanh hoàn toàn phụ thuộc vào trụ sở chính, hình thức kê khai thuế tập trung, sử dụng hoá đơn của công ty.

Thông qua bảng trên, doanh nghiệp nên dựa vào nhu cầu thực tế để quyết định lựa chọn thành lập loại hình đơn vị trực thuộc nào:

 • Nếu doanh nghiệp muốn mở rộng kinh doanh mà chỉ có chức năng kinh doanh, không có chức năng đại diện thì doanh nghiệp có thể lựa chọn lập địa điểm kinh doanh.
 • Nếu doanh nghiệp muốn mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh khác tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chính và có cả chức năng đại diện theo uỷ quyền thì doanh nghiệp nên thành lập chi nhánh. Chi nhánh được hoạt động kinh doanh như công ty mẹ, được quyền đăng ký con dấu riêng, thay công ty mẹ ký hợp đồng kinh tế, có thể kê khai nộp thuế riêng như một đơn vị độc lập nếu đăng ký là chi nhánh hạch toán độc lập. Việc hoạt động độc lập như vậy giúp thuận tiện cho khách hàng khi chỉ cần đến chi nhánh gần nhất để giao dịch thay vì phải đến trụ sở chính của công ty. Tuy nhiên, công ty khi thành lập chi nhánh sẽ phát sinh thủ tục kê khai thuế độc lập cho chi nhánh. Đối với chi nhánh hạch toán độc lập, cuối năm chi nhánh cần lập báo cáo tài chính cho hoạt động của mình.

13. Thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài

13.1 Điều kiện

 • Thương nhân nước ngoài được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc được pháp luật các quốc gia, vùng lãnh thổ này công nhận;
 • Thương nhân nước ngoài đã hoạt động ít nhất 05 năm, kể từ ngày được thành lập hoặc đăng ký;
 • Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài có quy định thời hạn hoạt động thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 01 năm tính từ ngày nộp hồ sơ;
 • Nội dung hoạt động của Chi nhánh phải phù hợp với cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và phù hợp với ngành nghề kinh doanh của thương nhân nước ngoài;
 • Trường hợp nội dung hoạt động của Chi nhánh không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, việc thành lập Chi nhánh phải được sự chấp thuận của Bộ trưởng Bộ quản lý chuyên ngành.
 • Cơ quan giải quyết: Vụ Kế hoạch thuộc Bộ Công Thương.

13.2 Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty nước ngoài

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;
 • Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài;
 • Văn bản của thương nhân nước ngoài cử/bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh;
 • Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp hoặc xác nhận, chứng minh sự tồn tại và hoạt động của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất;
 • Bản sao Điều lệ hoạt động của Chi nhánh;
 • Bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (nếu là người Việt Nam) hoặc bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu Chi nhánh;
 • Tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Chi nhánh bao gồm:
  • Bản sao biên bản ghi nhớ hoặc thỏa thuận thuê địa điểm hoặc bản sao tài liệu chứng minh thương nhân có quyền khai thác, sử dụng địa điểm để đặt trụ sở Chi nhánh;
  • Bản sao tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Chi nhánh theo quy định tại Điều 28 Nghị định 07/2016/NĐ-CP và quy định pháp luật có liên quan.

Về thủ tục giải thể chi nhánh xin tham khảo bài viết sau: Giải Thể Chi Nhánh

14. Một số lưu ý khi thành lập chi nhánh công ty

 • Đối với việc thành lập chi nhánh doanh nghiệp nằm trong khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất thì do hồ sơ sẽ được nhận và xử lý bởi Ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp đó. Thủ tục thành lập chi nhánh trong khu công nghiệp, khu chế xuất năm 2023 được ACC hướng dẫn cụ thể tại một bài khác, mời bạn đọc tham khảo.
 • Sau khi được cấp phép, chi nhánh cần phải thực hiện việc thông báo hoạt động, chính thức đi vào hoạt động như thông tin đã cung cấp cho Sở Công Thương.

15. Dịch vụ thành lập chi nhánh công ty của ACC có lợi ích gì?

Tự hào là đơn vị hàng đầu về đăng ký công ty khi thuộc trường hợp phải đăng ký công ty, vì vậy luôn đảm bảo tỉ lệ ra giấy cao nhất với thời gian nhanh nhất cho quý khách. ACC sẽ không nhận dự án nếu nhận thấy mình không có khả năng chắc chắn ra giấy cho quý khách.

loi-ich-acc-1024x691

 

16. Quy trình đăng ký công ty của ACC:

 

quy-trinh-lam-viec-acc2-910x1024

17. Các câu hỏi thường gặp

Quy trình các bước đăng ký thành lập chi nhánh gồm những gì? (Kể từ ngày 20/6/2023)

 • Bước 1: Chuẩn bị tài liệu thành lập chi nhánh
 • Bước 2: Xác định địa điểm thành lập chi nhánh
 • Bước 3: Đăng ký với cơ quan chính phủ
 • Bước 4: Thanh toán các khoản phí
 • Bước 5: Xem xét và phê duyệt
 • Bước 6: Cấp giấy phép thành lập chi nhánh

Lệ phí nhà nước khi thực hiện thủ tục thành lập chi nhánh công ty như thế nào?

Lệ phí nhà nước khi thực hiện thủ tục thành lập chi nhánh được quy định cụ thể trong Thông tư số 47/2019/TT-BTC.

 • 50.000 đồng đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh.
 • Miễn lệ phí đối với hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử. Phí công bố thông tin là: 100.000 đồng

Hiện nay có thể nộp hồ sơ thành lập chi nhánh công ty qua mạng không?

Có. Hiện nay trên cả nước đã triển khai nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng thông qua trang web https://dangkykinhdoanh.gov.vn. Doanh nghiệp thực hiện đăng ký thay đổi online và không cần phải nộp lại hồ sơ giấy đến phòng đăng ký kinh doanh.

Quý bạn đọc xem hướng dẫn chi tiết tại bài viết thủ tục nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng.

Công ty Luật ACC có cung cấp dịch vụ tư vấn về thủ tục thành lập chi nhánh công ty không?

Hiện là công ty luật uy tín và có các văn phòng luật sư cũng như cộng tác viên khắp các tỉnh thành trên toàn quốc, Công ty Luật ACC thực hiện việc cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý cho quý khách hàng, trong đó có dịch vụ làm tư vấn về thành lập chi nhánh uy tín, trọn gói cho khách hàng.

Chi phí dịch vụ tư vấn về thủ tục thành lập chi nhánh công ty của công ty Luật ACC là bao nhiêu?

Công ty Luật ACC luôn báo giá trọn gói, nghĩa là không phát sinh. Luôn đảm bảo hoàn thành công việc mà khách hàng yêu cầu; cam kết hoàn tiền nếu không thực hiện đúng, đủ, chính xác như những gì đã giao kết ban đầu. Quy định rõ trong hợp đồng ký kết. Bạn liên hệ Công ty ACC chúng tôi sẽ báo giá trong từng trường hợp cụ thể.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (1.178 lượt)

  Liên hệ với chúng tôi

  Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay

  tu-van-vien-2

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Vấn đề cần báo phí không được để trống

  Bài viết liên quan:

  default_image

  Thủ tục xin visa c3-1 Hàn Quốc 10 năm [Chi tiết nhất 2023]

  Khi nói đến việc du lịch hoặc công tác tại Hàn Quốc, việc sở hữu một visa hợp lệ là điều không thể thiếu. Đặc biệt, visa c3-1 10 năm đã trở thành một lựa chọn hàng đầu cho nhiều người Việt Nam. Bài ...

  Lượt xem: 1.207

  default_image

  Thủ tục xin visa c3-1 Hàn Quốc 5 năm [Chi tiết nhất 2023]

  Đến với Hàn Quốc, một quốc gia với nền văn hóa độc đáo, lịch sử hào hùng và cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, nhiều người mong muốn có cơ hội được trải nghiệm lâu dài tại đây. Đặc biệt, visa c3-1 5 năm ...

  Lượt xem: 2.947

  a-1

  Divorce petition

  1.The divorce process The divorce begins with a petition for divorce. The petition is drafted by one spouse (the sponsor) and sent to the other spouse. The petition will then be filed in state court ...

  Lượt xem: 1.083

  default_image

  HƯỚNG DẪN TRA CỨU NGÀNH NGHỀ KINH DOANH THEO MÃ SỐ THUẾ

  HƯỚNG DẪN TRA CỨU NGÀNH NGHỀ KINH DOANH THEO MÃ SỐ THUẾ Bước 1:  Truy cập vào website:  Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp .  Trang chủ của trang web Cổng thông tin quốc gia về đăng ký ...

  Lượt xem: 1.875

  default_image

  Bệnh viện ung bướu cơ sở 2

  Cơ sở 2 Bệnh viện Ung bướu TP.HCM vận hành toàn bộ hoạt động khám chữa bệnh Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cơ sở 2 chính thức đi vào hoạt động toàn bộ với 16 phòng mổ. Bệnh nhân có chỗ chờ đợi khám, chữa ...

  Lượt xem: 3.826

  Phản hồi (11)

  H
  ngọc huyền
  Em có một số thắc mắc, nhờ luật sư giải đáp
  11:00 06/09/2023
  TRẢ LỜI
  A
  Công ty Luật ACC
  Quản trị viên
  Dạ cho em xin thông tin liên hệ ạ
  11:00 06/09/2023
  TRẢ LỜI
  A
  phan anh
  Tôi ở nước ngoài, có tư vấn qua Viber, whatsapp hay skype không?
  10:59 06/09/2023
  TRẢ LỜI
  A
  Công ty Luật ACC
  Quản trị viên
  Dạ bên em có đủ, cho em xin thông tin để kết nối
  11:00 06/09/2023
  TRẢ LỜI
  P
  phước
  Bên mình có tư vấn ngoài giờ hành chính không?
  10:59 06/09/2023
  TRẢ LỜI
  A
  Công ty Luật ACC
  Quản trị viên
  Dạ có ạ. Cho em xin sđt để tư vấn ạ.
  11:00 06/09/2023
  TRẢ LỜI
  P
  phúc
  Tôi muốn ghé văn phòng để được tư vấn có được không?
  10:58 06/09/2023
  TRẢ LỜI
  A
  Công ty Luật ACC
  Quản trị viên
  Dạ được ạ. cho em xin sđt và tên để em xếp lịch tư vấn cho mình ạ.
  10:59 06/09/2023
  TRẢ LỜI
  B
  vạn bằng
  Tôi cần tư vấn chuyên sâu 0902796789
  10:58 06/09/2023
  TRẢ LỜI
  A
  Công ty Luật ACC
  Quản trị viên
  10:59 06/09/2023
  TRẢ LỜI

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Phone Hotline Báo giá Zalo
  Chat Ngay
  Hotline Tổng đài WhatsApp Zalo báo giá' Chat Zalo