Thủ tục Thành lập chi nhánh công ty ở nước ngoài [Mới 2023]
Author

Tham vấn bởi: Đội Ngũ Luật Sư Công ty Luật ACC

Trình tự thủ tục để Thành lập chi nhánh công ty ở nước ngoài là gì? Chi phí để Thành lập chi nhánh công ty ở nước ngoài có mắc không? Cơ quan có thẩm quyền xử lý hồ sơ Thành lập chi nhánh công ty ở nước ngoài ? Các công Luật hỗ trợ dịch vụ Thành lập chi nhánh công ty ở nước ngoài uy tín. Nếu bạn đang gặp các thắc mắc như trên hãy liên hệ với chúng tôi và tham khảo bài viết liên quan đến Thành lập chi nhánh công ty ở nước ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo!

Thành lập chi nhánh công ty ở nước ngoài
Thành lập chi nhánh công ty ở nước ngoài

1.Thông tin chung về Thành lập chi nhánh công ty ở nước ngoài

Một là một doanh nghiệp đang có dự định mở rộng sản xuất kinh doanh bằng việc Thành lập chi nhánh công ty ở nước ngoài, tuy nhiên bạn vẫn chưa thực hiện được vì không biết trình tự thủ tục Thành lập chi nhánh công ty ở nước ngoài  ra sao, và hồ sơ Thành lập chi nhánh công ty ở nước ngoài gồm những gì. Bên cạnh đó, bạn cũng đang loay hoay tìm cho mình một dịch vụ uy tín để làm hồ sơ Thành lập chi nhánh công ty ở nước ngoài . Chúng tôi, công ty Luật ACC đi đầu trong lĩnh vực Thành lập chi nhánh công ty ở nước ngoài.

2. Thành lập chi nhánh công ty ở nước ngoài là gì?

Thành lập chi nhánh công ty ở nước ngoài  là đơn vị phụ thuộc của công ty ở nước ngoài và có nhiệm vụ thực hiện một phần hoặc toàn bộ chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền. Hiện nay, để đáp ứng nhu cầu kinh doanh và giao dịch, các doanh nghiệp thường hoạt động dưới hình thức chi nhánh. Vì thế, Thành lập chi nhánh công ty ở nước ngoài là phương án hữu hiệu để mở rộng phạm vi hoạt động tại Việt Nam.

3. Thủ tục thành lập chi nhánh công ty ở nước ngoài

Điều 45 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: Thủ tục Thành lập chi nhánh công ty ở nước ngoài

Doanh nghiệp có quyền thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài. Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều chi nhánh, văn phòng đại diện tại một địa phương theo địa giới đơn vị hành chính.

Nghị định 01/2021/NĐ-CP tại Điều 31 quy định:

Hồ sơ để Thành lập chi nhánh công ty ở nước ngoài bao gồm:

 • a) Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện;
 • b) Bản sao quyết định thành lập và bản sao biên bản họp về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp; bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.

Thành lập chi nhánh công ty ở nước ngoài  thực hiện theo quy định của pháp luật nước đó. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày chính thức Thành lập chi nhánh công ty ở nước ngoài doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Kèm theo thông báo phải có bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc giấy tờ tương đương. Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin về chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo.

Những lưu ý khi đặt tên cho chi nhánh

Theo quy định của pháp luật hiện hành, Luật doanh nghiệp 2020:

Tên chi nhánh phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu.

Tên chi nhánh phải mang tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Chi nhánh” đối với chi nhánh, cụm từ “Văn phòng đại diện” đối với văn phòng đại diện.

Tên chi nhánh phải được viết hoặc gắn tại trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt của doanh nghiệp trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do chi nhánh, văn phòng đại diện phát hành.

5. Cơ quan có thẩm quyền xử lý hồ sơ Thành lập chi nhánh công ty ở nước ngoài

Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư nơi đăng ký Thành lập chi nhánh công ty ở nước ngoài đặt trụ sở có trách nhiệm giải quyết các hồ sơ Thành lập chi nhánh công ty ở nước ngoài.

Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ; nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện thì thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do; các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện phải gửi thông tin cho Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính và gửi thông tin đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện cho cơ quan thuế, cơ quan thống kê trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; định kỳ gửi thông tin đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác cùng cấp, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện.

6. Phí/Lệ phí để Thành lập chi nhánh công ty con ở nước ngoài

Phí/Lệ phí để Thành lập chi nhánh công ty ở nước ngoài là 50.000 đồng/hồ sơ

7. Trình tự, thủ tục để tiến hành Phí/Lệ phí để Thành lập chi nhánh công ty ở nước ngoài

- Trình tự để Phí/Lệ phí để Thành lập chi nhánh công ty ở nước ngoài

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ:

Đoưn vị mong muốn Thành lập chi nhánh công ty ở nước ngoài có nhiệm vụ chuẩn bị hồ sơ Thành lập chi nhánh công ty ở nước ngoài bao gồm các giấy tờ được quy định theo luật doanh nghiệp hiện hành.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Đơn vị đăng ký Thành lập chi nhánh công ty ở nước ngoài nộp hồ sơ tại Phfong Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư nơi mong muốn đăng ký Thành lập chi nhánh công ty ở nước ngoài.

Bước 3: thẩm định hồ sơ

Phòng Đăng ký kinh doanh- Sở kế hoạch và đầu tư có nhiệm vụ thẩm định tính hợp pháp của hồ sơ đề nghị Thành lập chi nhánh công ty ở nước ngoài.

Bước 4: Ra kết quả

Phòng Đăng ký kinh doanh-Sở kế hoạch và đầu tư ra kết quả Thành lập chi nhánh công ty ở nước ngoài nếu hồ sơ hợp lệ

6. Thời gian thụ lý hồ sơ Thành lập chi nhánh công ty ở nước ngoài

Thời gian thụ lý hồ sơ Thành lập chi nhánh công ty ở nước ngoài là 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

8. Trình tự thủ tục gia hạn giấy phép thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài

Bước 1: Nộp hồ sơ

Thương nhân nước ngoài nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến Cơ quan cấp Giấy phép.

Bước 2: Xét duyệt hồ sơ

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra và yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ. Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ được thực hiện tối đa một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ.

Bước 3: Nhận kết quả

9. Dịch vụ thành lập chi nhánh công ty ở nước ngoài của công ty Luật ACC

Hiện nay, công ty Luật ACC cung cấp đa dạng các hình thức tư vấn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng khi có nhu cầu tư vấn, sử dụng dịch vụ của công ty Luật ACC như sau:

- Tư vấn trực tiếp: nếu khách hàng muốn được tư vấn trực tiếp thì khách hàng có thể đến trực tiếp hoặc đặt lịch hẹn trước để không phải mất nhiều thời gian.

- Tư vấn qua điện thoại: Nếu khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào nhưng không có thời gian đến trực tiếp thì cũng có thể gọi điện cho chúng tôi để trình bày vấn đề và được hỗ trợ tư vấn một cách tận tình.

- Tư vấn qua Email: Khách hàng cũng có thể gửi email về địa chỉ email của chúng tôi để nhận được tư vấn. Chúng tôi luôn có đội ngũ chuyên viên sẽ trả lời mail của khách hàng trong thời gian nhanh nhất.

Dịch vụ Thành lập chi nhánh công ty ở nước ngoài của công ty Luật ACC được thực hiện như sau;

Bước 1: Tư vấn khách hàng, nếu khách hàng đang có ý định Thành lập chi nhánh công ty ở nước ngoài hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn quy định của pháp luật liên quan để có thể đưa ra quyết định đúng đắn.

Bước 2:  Chuẩn bị hồ sơ và tiến hành thực hiện các thủ tục để Thành lập chi nhánh công ty ở nước ngoài

Bước 3: Nhận kết quả Thành lập chi nhánh công ty ở nước ngoài và giao kết quả cho khách hàng.

10. Tại sao nên sử dụng dịch vụ thành lập chi nhánh công ty nước ngoài của Công ty Luật ACC

Công ty Luật ACC tự hào có đội ngũ nhân viên là các Luật sư, Luật gia và chuyên gia pháp lý nhiều năm kinh nghiệm và tận tâm với nghề cam kết có thể hoàn thành công việc một cách nhanh chóng mà vẫn an toàn và hiệu quả. Công ty Luật ACC luôn tập trung cập nhật các quy định mới của pháp luật để tư vấn, làm hồ sơ cho khách hàng tránh trường hợp áp dụng luật cũ để giải quyết vấn đề cho khách hàng. Ngoài ra, thái độ làm việc của nhân viên công ty Luật ACC luôn được đánh giá là thân thiện, tạo cảm giác thoải mái cho khách hàng khi làm việc với công ty, cũng như khi khách hàng liên hệ để được tư vấn online.

Mức phí Thành lập chi nhánh công ty ở nước ngoài của công ty Luật ACC luôn được đánh giá là phù hợp, chúng tôi luôn cân nhắc điều chỉnh mức phí để sao cho giảm bớt gánh nặng tài chính cho khách hàng.

Với thế mạnh là lĩnh vực đầu tư, doanh nghiệp, công ty Luật ACC đã giải quyết rất nhiều hồ sơ về đầu tư, doanh nghiệp nói chung và hồ sơ liên quan Thành lập chi nhánh công ty ở nước ngoài Tất cả các hồ sơ đều được thực hiện một cách nhanh chóng đem lại kết quả như mong muốn cho khách hàng.

Bảo mật thông tin cho khách hàng cũng là một trong những nội dung được công ty Luật ACC quán triệt một cách triệt để. Chúng tôi hiểu được tầm quan trọng của việc bảo mật thông tin khách hàng, vì vậy khi khách hàng cung cấp thông tin cho công ty Luật ACC để làm hồ sơ thì khách hàng có thể hoàn toàn an tâm về tính bảo mật một cách tuyệt đối của thông tin. Chúng toi cam kết về nội dung này.

Cuối cùng, thời gian thực hiện dịch vụ nói chung và dịch vụ thành lập chi nhánh công ty ở nước ngoài nói riêng của công ty Luật ACC luôn được thực hiện một cách nhanh chóng, tránh để khách hàng chờ đợi lâu làm ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh của khách hàng.

11. Công ty Luật ACC cam kết

Với trình độ chuyên môn và kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đầu tư, doanh nghiệp, công ty Luật ACC cam kết chất lượng dịch vụ chắc chắn sẽ đem lại sự hài lòng cho khách hàng. Ngoài ra, với thế mạnh mảng đầu tư, doanh nghiệp cùng với đội ngũ nhân viên là các Luật sư, Luật gia tận tâm với nghề, công ty Luật ACC không chỉ đáp ứng nhu cầu tư vấn, chuẩn bị hồ sơ trong lĩnh vực thành lập công ty nước ngoài mà còn rất nhiều những lĩnh vực khác chúng tôi cũng có thể hỗ trợ, tư vấn khách hàng. Trên đây là những thông tin cơ bản về dịch vụ thành lập chi nhánh công ty ở nước ngoài của Công ty Luật ACC, nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc hay câu hỏi nào cần được giải đáp thì hãy liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại hoặc các tài khoản mạng xã hội, chúng tôi sẽ phản hồi cho khách hàng trong thời gian sớm nhất.

11. Câu hỏi thường gặp

Phí/Lệ phí để Thành lập chi nhánh công ty ở nước ngoài

Phí/Lệ phí để Thành lập chi nhánh công ty ở nước ngoài là 50.000 đồng/hồ sơ

Có được thực hiện việc thành lập văn phòng đại diện ở nước ngoài không? 

Công ty Việt Nam cho phép mở văn phòng đại diện tại nước ngoài. Tuy nhiên, các doanh nghiệp dù có quyền được phép thành lập văn phòng đại diện ở nước ngoài nhưng mà thủ tục thành lập văn phòng đại diện ở nước ngoài đó phải được thực hiện theo quy định pháp luật của nước sở tại nơi doanh nghiệp Việt Nam mở văn phòng đại diện. 

Thành lập chi nhánh công ty ở nước ngoài là gì?

Thành lập chi nhánh công ty ở nước ngoài  là đơn vị phụ thuộc của công ty ở nước ngoài và có nhiệm vụ thực hiện một phần hoặc toàn bộ chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền. Hiện nay, để đáp ứng nhu cầu kinh doanh và giao dịch, các doanh nghiệp thường hoạt động dưới hình thức chi nhánh. Vì thế, Thành lập công ty con ở nước ngoài là phương án hữu hiệu để mở rộng phạm vi hoạt động tại Việt Nam.

Thanh Lap Chi Nhanh Cong Ty Nuoc Ngoai
Thanh Lap Chi Nhanh Cong Ty Nuoc Ngoai

Công ty có vốn đầu tư nước ngoài phải đóng những loại thuế nào?

Tương tự doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cũng phải đóng các loại thuế cơ bản như: Thuế môn bài; thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất nhập khẩu (nếu có hoạt động xuất nhập khẩu)…

Công ty vốn đầu tư nước ngoài được thuê người lao động như thế nào theo quy định?

Công ty vốn đầu tư nước ngoài có thể thuê người lao động là người nước ngoài hoặc người Việt Nam để làm việc. Tuy nhiên; nếu có sử dụng lao động là người nước ngoài, công ty phải thực hiện các thủ tục xin cấp Visa, xin chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài; giấy phép lao động, thẻ tạm trú theo các điều kiện, thủ tục được pháp luật Việt Nam quy định.

Bị thu hồi giấy phép vì không đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành theo quy định, thì sau khi có quyết định thu hồi giấy phép doanh nghiệp sẽ phải làm gì?

Doanh nghiệp phải gửi báo cáo về việc hoàn thành nghĩa vụ với khách du lịch, cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch theo hợp đồng đã ký kèm theo giấy phép đã được cấp đến cơ quan cấp phép. 

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (1.517 lượt)

  Liên hệ với chúng tôi

  Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay

  tu-van-vien-2

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Vấn đề cần báo phí không được để trống

  Bài viết liên quan:

  default_image

  Thủ tục xin visa c3-1 Hàn Quốc 10 năm [Chi tiết nhất 2023]

  Khi nói đến việc du lịch hoặc công tác tại Hàn Quốc, việc sở hữu một visa hợp lệ là điều không thể thiếu. Đặc biệt, visa c3-1 10 năm đã trở thành một lựa chọn hàng đầu cho nhiều người Việt Nam. Bài ...

  Lượt xem: 3.441

  default_image

  Thủ tục xin visa c3-1 Hàn Quốc 5 năm [Chi tiết nhất 2023]

  Đến với Hàn Quốc, một quốc gia với nền văn hóa độc đáo, lịch sử hào hùng và cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, nhiều người mong muốn có cơ hội được trải nghiệm lâu dài tại đây. Đặc biệt, visa c3-1 5 năm ...

  Lượt xem: 3.755

  a-1

  Divorce petition

  1.The divorce process The divorce begins with a petition for divorce. The petition is drafted by one spouse (the sponsor) and sent to the other spouse. The petition will then be filed in state court ...

  Lượt xem: 3.338

  default_image

  HƯỚNG DẪN TRA CỨU NGÀNH NGHỀ KINH DOANH THEO MÃ SỐ THUẾ

  HƯỚNG DẪN TRA CỨU NGÀNH NGHỀ KINH DOANH THEO MÃ SỐ THUẾ Bước 1:  Truy cập vào website:  Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp .  Trang chủ của trang web Cổng thông tin quốc gia về đăng ký ...

  Lượt xem: 3.178

  default_image

  Bệnh viện ung bướu cơ sở 2

  Cơ sở 2 Bệnh viện Ung bướu TP.HCM vận hành toàn bộ hoạt động khám chữa bệnh Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cơ sở 2 chính thức đi vào hoạt động toàn bộ với 16 phòng mổ. Bệnh nhân có chỗ chờ đợi khám, chữa ...

  Lượt xem: 1.872

  Phản hồi (10)

  D
  dân
  Tôi muốn ghé văn phòng để được tư vấn có được không?
  10:17 06/09/2023
  TRẢ LỜI
  A
  Công ty Luật ACC
  Quản trị viên
  Dạ được ạ. cho em xin sđt và tên để em xếp lịch tư vấn cho mình ạ.
  10:20 06/09/2023
  TRẢ LỜI
  T
  thảo
  Tôi cần tư vấn chuyên sâu 0902798980
  10:16 06/09/2023
  TRẢ LỜI
  A
  Công ty Luật ACC
  Quản trị viên
  Dạ bên em sẽ liên hệ ngay ạ
  10:20 06/09/2023
  TRẢ LỜI
  H
  hữu
  Em cần dịch vụ, tư vấn qua zalo giúp e 08986476547
  10:15 06/09/2023
  TRẢ LỜI
  A
  Công ty Luật ACC
  Quản trị viên
  Dạ bên em sẽ liên hệ ngay ạ
  10:20 06/09/2023
  TRẢ LỜI
  M
  mai
  Bài viết hữu ích, cám ơn ACC
  10:14 06/09/2023
  TRẢ LỜI
  A
  Công ty Luật ACC
  Quản trị viên
  Dạ ACC cám ơn ạ
  10:20 06/09/2023
  TRẢ LỜI
  C
  công
  Tôi có quan tâm về vấn đề này muốn được hỗ trợ tư vấn chi tiết về hồ sơ thành lập cũng như chi phí về dịch vụ này như thế nào vậy?
  10:14 06/09/2023
  TRẢ LỜI
  A
  Công ty Luật ACC
  Quản trị viên
  Dạ có ạ. Cho em xin sđt để tư vấn ạ.
  10:19 06/09/2023
  TRẢ LỜI

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo
  Chat Ngay
  Hotline Tổng đài WhatsApp Zalo báo giá' Chat Zalo