Thủ Tục Đăng Ký Mã Số Thuế Cho Văn Phòng Đại Diện 2024

ACC sẽ tư vấn cho quý khách hàng những vấn đề liên quan đến “Thủ Tục Đăng Ký Mã Số Thuế Cho Văn Phòng Đại Diện 2023" qua bài viết sau.

Thu Tuc Dang Ky Ma So Thue Cho Van Phong Dai Dien
Thu Tuc Dang Ky Ma So Thue Cho Van Phong Dai Dien

1. Văn phòng đại diện là gì

Thu Tuc Dang Ky Ma So Thue Cho Van Phong Dai Dien
Thu Tuc Dang Ky Ma So Thue Cho Van Phong Dai Dien

 

Văn phòng đại diện của doanh nghiệp được thành lập với chức năng nắm bắt, tìm hiểu thị trường và xúc tiến thương mại,… mặc dù không có chức năng kinh doanh, song văn phòng đại diện vẫn phải thực hiện các thủ tục đăng ký mã số thuế theo quy định.

 Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Sau khi doanh nghiệp đăng ký thành lập văn phòng đại diện, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ cấp cho văn phòng đại diện một mã số phụ thuộc, mã số này được dùng để thực hiện các nghĩa vụ về thuế cũng như các quyền, nghĩa vụ khác của văn phòng đại diện theo quy định.

Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp, mã số này được kích hoạt sử dụng ngay tại cơ quan thuế, do vậy, doanh nghiệp là đơn vị chủ quản phải tiến hành thủ tục đăng ký thuế cho văn phòng đại diện của mình.

Người nộp thuế phải thực hiện đăng ký thuế và được cơ quan thuế cấp mã số thuế trước khi bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc có phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Việc cấp mã số thuế được quy định như sau:

 • Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác được cấp 01 mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt quá trình hoạt động từ khi đăng ký thuế cho đến khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế.
 • Người nộp thuế có chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị phụ thuộc trực tiếp thực hiện nghĩa vụ thuế thì được cấp mã số thuế phụ thuộc.
 • Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị phụ thuộc thực hiện đăng ký thuế theo cơ chế một cửa liên thông cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh thì mã số ghi trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đồng thời là mã số thuế;
 • Mã số thuế 13 số được cấp cho: Các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp được cấp mã số đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.

>>>>>> Nếu các bạn muốn biết thêm thông tin và sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói hãy đọc bài viết: Dịch vụ kế toán thuế trọn gói, chuyên nghiệp toàn quốc 2023

2. Các trường hợp đăng ký mã số thuế cho văn phòng đại diện

            Trường hợp 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký thuế đến cơ quan thuế nơi văn phòng đại diện đóng trụ sở đề nghị cấp mã số thuế 13 số đang ở trạng thái T (mã số thuế mới được tạo tại cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp, chưa được cấp và sử dụng)

Nhưng đã được cơ quan đăng ký kinh doanh sử dụng để ghi trên giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện của doanh nghiệp sang trạng thái Y (mã số thuế đã được cấp tại cơ quan thuế quản lý của văn phòng đại diện) trên ứng dụng TMS để doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi thông tin cho văn phòng đại diện tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

            Trường hợp 2: Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký thuế đến cơ quan thuế nơi văn phòng đại diện đóng trụ sở đề nghị cấp mã số thuế 13 số cho văn phòng đại diện của doanh nghiệp đã được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trước ngày 01/11/2015.

Nhưng chưa thực hiện đăng ký thuế tại cơ quan thuế theo quy định tại Khoản 8 Điều 8 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ để doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi thông tin cho văn phòng đại diện tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

3. Thủ tục đăng ký mã số thuế cho văn phòng đại diện

            Bước 1: Nộp hồ sơ đăng ký mã số thuế

Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký mã số thuế tại cơ quan thuế nơi văn phòng đại diện đặt trụ sở chính

Thành phần hồ sơ đăng ký thuế bao gồm:

  • Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 02-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế.
  • Bản sao Giấy phép tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp là bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện có mã số đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp là mã số thuế 13 số ở trạng thái T (đối với trường hợp 1) và bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện được cấp trước ngày 01/11/2015 (đối với trường hợp 2).
  • Giấy giới thiệu cho người đi nộp hồ sơ (nếu có).

Hướng dẫn kê khai hoàn thiện hồ sơ đăng ký mã số thuế:

Doanh nghiệp kê khai đầy đủ các chỉ tiêu trên tờ khai 02/ĐK-TCT theo quy định tại Thông tư số 95/2016/TT-BTC, trừ chỉ tiêu 4 (để trống, không kê khai) và kê khai chỉ tiêu 5a, 5b, 5c như sau:

  • Chỉ tiêu 5a “Số giấy phép”: kê khai mã số thuế 13 số (đối với trường hợp 1) và mã số đăng ký kinh doanh trên Giấy chứng nhận, mã số này không phải là mã số thuế (đối với trường hợp 2);
  • Chỉ tiêu 5b “ngày cấp”: kê khai ngày cấp lần đầu trên Giấy chứng nhận (đối với trường hợp 1) và ngày cấp này phải trước ngày 01/11/2015 (đối với trường hợp 2).
  • Chỉ tiêu 5c “cơ quan cấp”: kê khai tên cơ quan đăng ký kinh doanh trên Giấy chứng nhận.

            Bước 2: Xử lý hồ sơ

 • Cơ quan Thuế sử dụng chức năng 2.1.11 “Nhập TK 02/ĐK-TCT hỗ trợ xử lý dữ liệu lịch sử” để cập nhật thông tin đăng ký thuế và cấp mã số thuế 13 đang ở trạng thái T cho chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của doanh nghiệp (đối với trường hợp 1) hoặc cấp mã số thuế 13 cho chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của doanh nghiệp theo quy tắc max+1 (đối với trường hợp 2).
 • Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan thuế có thẩm quyền cấp mã số thuế (13 số) cho văn phòng đại diện trực thuộc của doanh nghiệp có yêu cầu.
 • Sau khi được cấp mã số thuế, văn phòng đại diện thực hiện các nghĩa vụ về thuế, thủ tục hành chính và quyền, nghĩa vụ khác theo đúng quy định của pháp luật.

            Lưu ý: Trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện, doanh nghiệp là đơn vị chủ quản của văn phòng đại diện phải thực hiện thủ tục đăng ký thuế với cơ quan thuế quản lý nơi văn phòng đại diện đặt trụ sở.

Nếu quá thời hạn nêu trên mà không thực hiện, doanh nghiệp sẽ bị xử phạt hành chính về việc chậm đăng ký thuế theo quy định của pháp luật.

4. Một số câu hỏi thường gặp về thủ tục đăng ký mã số thuế cho văn phòng đại diện

Văn phòng đại diện có cần đăng ký mã số thuế không?

Các văn phòng đại diện đều phải thực hiện đăng ký mã số thuế với 2 loại thuế là: Thuế môn bài và Thuế thu nhập cá nhân. Việc đăng ký mã số thuế được thực hiện theo quy định tại thông tư 80/2012/TT-BTC.

Cơ quan nào có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ ?

Cơ quan thuế nơi văn phòng đại diện đặt trụ sở chính.

Thời hạn cấp mã số thuế cho văn phòng đại diện?

Kể từ lúc nhận đầy đủ mọi hồ sơ hợp lệ trong khoảng thời gian không quá 3 ngày,

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ của ACC

 • Giá trọn gói và không phát sinh.
 • Tiết kiệm chi phí đi lại và thời gian công sức của khách hàng.
 • Cung cấp hồ sơ rất đơn giản, tư vấn miễn phí
 • Làm đúng quy định với chi phí hợp lý, tiết kiệm cho khách hàng.
 • Đội ngũ nhân viên có chuyên môn, trình độ

Chi phí khi sử dụng dịch vụ của ACC

Công ty ACC cung cấp dịch vụ và tư vấn thủ tục đăng ký mã số thuế cho văn phòng đại diện với chi phí thấp giúp quý khách hàng hoàn thiện hồ sơ, các thủ tục pháp lý nhanh chóng và chính xác nhất.

Trong quá trình tìm hiểu nếu như quý khách hàng còn thắc mắc hay quan tâm về hủ tục đăng ký mã số thuế cho văn phòng đại diện vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin sau:

 

✅ Thủ tục đăng ký: ⭕ mã số thuế cho văn phòng đại diện
✅ Cập nhật: ⭐ 2022
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (305 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (12)

  Quỳnh Trang
  Bên mình có dịch vụ này không? nếu có gửi báo giá qua mail này giúp tôi [email protected]
  TRẢ LỜI
  A
  Công ty Luật ACC
  Quản trị viên
  Dạ bên em có. Bên em đã gửi báo giá cho bên mình ạ
  TRẢ LỜI
  Mai Anh
  Mình cần tư vấn dịch vụ, 0388650901
  TRẢ LỜI
  A
  Công ty Luật ACC
  Quản trị viên
  Dạ bên em sẽ liên hệ ngay ạ
  TRẢ LỜI
  Bảo An
  Em có một số thắc mắc, nhờ luật sư giải đáp
  TRẢ LỜI
  A
  Công ty Luật ACC
  Quản trị viên
  Dạ cho em xin thông tin liên hệ ạ
  TRẢ LỜI
  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo