Giấy phép môi trường là gì? Thủ tục mới nhất 2024

Giấy phép môi trường là một loại giấy tờ pháp lý quan trọng, đóng vai trò thiết yếu trong việc bảo vệ môi trường và đảm bảo sự phát triển bền vững. Nó thể hiện sự cam kết của doanh nghiệp đối với việc bảo vệ môi trường, đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh không gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường xung quanh. Bài viết này sẽ làm rõ Giấy phép môi trường là gì? Thủ tục mới nhất.

Giấy phép môi trường là gì? Thủ tục mới nhất

Giấy phép môi trường là gì? Thủ tục mới nhất

1. Giấy phép môi trường là gì?

Giấy phép môi trường là một loại văn bản pháp lý được cấp bởi cơ quan quản lý môi trường nhằm xác nhận rằng một hoạt động kinh doanh hoặc công trình xây dựng đáp ứng các quy định và yêu cầu về bảo vệ môi trường. Nó là một chứng chỉ cho phép chủ sở hữu hoặc nhà đầu tư thực hiện các hoạt động mà không gây hại đến môi trường xung quanh.

2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường bao gồm các tài liệu sau:

- Tờ trình đề nghị cấp Giấy phép môi trường (theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP);
- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh);
- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với dự án đầu tư);
- Báo cáo đánh giá tác động môi trường;
- Kế hoạch bảo vệ môi trường;
- Biện pháp bảo vệ môi trường (đối với trường hợp cơ sở, dự án đầu tư thuộc nhóm I, nhóm II theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP);
- Kết quả giám sát môi trường (đối với trường hợp cơ sở, dự án đầu tư thuộc nhóm I, nhóm II theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP);
- Các tài liệu khác theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Trong đề án bảo vệ môi trượng phải thể hiện được những nội dung gì? Mời Quý bạn đọc theo dõi bài viết Mẫu đề án môi trường

3. Trình tự, thủ tục xin giấy phép môi trường

Quy Trình Các Bước Cấp Giấy Phép Môi Trường
Quy trình các bước cấp giấy phép môi trường

Tùy thuộc vào lĩnh vực hoạt động, đối tượng tác động của dự án, chủ doanh nghiệp, chủ đầu tư dự án phải xin giấy phép bảo vệ môi trường khác nhau. Theo đó, thủ tục làm giấy phép môi trường cũng khác nhau. Tuy vậy, thủ tục xin giấy phép môi trường có thể được thực hiện thông qua các bước sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nộp hồ sơ và nộp phí thẩm định hồ sơ theo quy định của pháp luật cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có thể là:

 • Cục Quản lý tài nguyên nước thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
 • Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam
 • Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tiếp nhận
 • Sở Xây dựng
 • Sở Giao thông vận tải
 • Chi cục thủy sản các tỉnh, thành phố…

Bước 2: Tiếp nhận và xem xét hồ sơ

Trong thời hạn pháp luật quy định, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Trường hợp hồ sơ sau khi đã bổ sung mà vẫn không đáp ứng yêu cầu theo quy định thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ trả lại hồ sơ và thông báo rõ lý do cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép.

Bước 3: Thẩm định

Trong thời hạn pháp luật quy định, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định; nếu cần thiết thì kiểm tra thực tế hiện trường, lập hội đồng thẩm định. Trường hợp đủ điều kiện cấp phép, cơ quan tiếp nhận hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép; trường hợp không đủ điều kiện để cấp phép thì trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép và thông báo lý do không cấp phép;

Trường hợp phải bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nêu rõ những nội dung cần bổ sung, hoàn thiện đề án, báo cáo. Thời gian bổ sung, hoàn thiện hoặc lập lại đề án, báo cáo không tính vào thời gian thẩm định đề án, báo cáo.

Trường hợp không thể bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện, cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nêu rõ những nội dung chưa đạt yêu cầu, phải làm lại và trả lại hồ sơ đề nghị cấp phép.

Bước 4: Trả kết quả

Trong thời hạn pháp luật quy định, kể từ ngày nhận được giấy phép của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép để thực hiện nghĩa vụ tài chính và nhận giấy phép.

Xem thêm thông tin chi tiết về: làm giấy phép kinh doanh qua bài viết của ACC.

4. Các loại giấy phép môi trường

Căn cứ quy định tại Điều 42 Luật Bảo vệ môi trường 2020, xác định có 7 loại giấy phép môi trường, gồm:

- Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường: được ấp cho chủ đầu tư sau khi hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quy định. Đây là căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền nghiệm thu, nghiệm thu công trình bảo vệ môi trường.

- Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường: Cấp cho tổ chức, cá nhân có hoạt động, sản phẩm, dịch vụ đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường quốc gia, tiêu chuẩn môi trường ban hành theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về môi trường. Là căn cứ để tổ chức, cá nhân sử dụng, quảng cáo, ghi nhãn môi trường cho hoạt động, sản phẩm, dịch vụ.

- Giấy phép xử lý chất thải nguy hại: Cấp cho tổ chức, cá nhân có hoạt động thu gom, vận chuyển xử lý chất thải nguy hại. Giúp kiểm soát chặt chẽ hoạt động xử lý chất thải nguy hại, đảm bảo an toàn cho con người và môi trường.

- Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước: Quy định về lưu lượng, chất lượng nước thải được phép xả thải, đảm bảo nguồn nước tiếp nhận đạt tiêu chuẩn môi trường.
- Giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi: Cấp cho tổ chức, cá nhân có hoạt động xả nước thải vào công trình thủy lợi. Đảm bảo nước thải xả thải không ảnh hưởng đến công trình thủy lợi và nguồn nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt.

>>>>>>>Để hiểu thêm về cách thành lập công ty mời các bạn đọc thêm bài viết: Thủ tục thành lập công ty, doanh nghiệp (Quy định mới 2023)

5. Nội dung giấy phép môi trường

Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 40 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định về nội dung giấy phép môi trường như sau:

– Nội dung giấy phép môi trường gồm thông tin chung về dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp; nội dung cấp phép môi trường; yêu cầu về bảo vệ môi trường; thời hạn của giấy phép môi trường; nội dung khác (nếu có).

– Nội dung cấp phép môi trường bao gồm:

+ Nguồn phát sinh nước thải; lưu lượng xả nước thải tối đa; dòng nước thải; các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải; vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải;

+ Nguồn phát sinh khí thải; lưu lượng xả khí thải tối đa; dòng khí thải; các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải; vị trí, phương thức xả khí thải;

+ Nguồn phát sinh và giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung;

+ Công trình, hệ thống thiết bị xử lý chất thải nguy hại; mã chất thải nguy hại và khối lượng được phép xử lý, số lượng trạm trung chuyển chất thải nguy hại, địa bàn hoạt động đối với dự án đầu tư, cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại;

+ Loại, khối lượng phế liệu được phép nhập khẩu đối với dự án đầu tư, cơ sở có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.

Cá nhân, tổ chức nào phải lập đề án bảo vệ môi trường? Mời Quý bạn đọc theo dõi bài viết Đối tượng phải lập đề án môi trường

6. Mẫu giấy phép môi trường

Mẫu giấy phép môi trường là mẫu 40 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 02/2022/TT-BTNMT.

mẫu giấy phép môi trường
Mẫu giấy phép môi trường

 

7. Các đối tượng phải có giấy phép môi trường

Đối Tượng Phải Có Giấy Phép Môi Trường
Giấy phép môi trường

Các đối tượng sau đây phải có giấy phép môi trường:

- Đối tượng 1: Dự án đầu tư nhóm I, nhóm II và nhóm III có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải khi đi vào vận hành chính thức.

Các đối tượng trên mà thuộc trường hợp dự án đầu tư công khẩn cấp theo quy định của pháp luật về đầu tư công được miễn giấy phép môi trường.

- Đối tượng 2: Dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày 01/01/2022 có tiêu chí về môi trường như đối tượng 1.

(Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường 2020)

8. Thời hạn của giấy phép môi trường

Thời hạn của giấy phép môi trường được quy định như sau:

- 07 năm đối với dự án đầu tư nhóm I;

- 07 năm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày 01/01/2022 có tiêu chí về môi trường như dự án đầu tư nhóm I;

- 10 năm đối với đối tượng không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản 4 Điều 40 Luật Bảo vệ môi trường 2020;

- Thời hạn của giấy phép môi trường có thể ngắn hơn thời hạn quy định tại các điểm a, b và c khoản 4 Điều 40 Luật Bảo vệ môi trường 2020 theo đề nghị của chủ dự án đầu tư, cơ sở, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp (sau đây gọi chung là chủ dự án đầu tư, cơ sở).

(Khoản 4 Điều 40 Luật Bảo vệ môi trường 2020)

Giấy phép môi trường
Giấy phép môi trường

 

9. Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép môi trường

 

Đơn đề nghị cấp giấy phép môi trường được ban hành theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP

Đơn đề nghị cấp giấy phép môi trường

Đơn đề nghị cấp giấy phép môi trường

 Tải Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép môi trường đầy đủ tại đây

10. Dịch vụ tư vấn cấp giấy phép môi trường tại ACC

ACC tự hào là đơn vị hàng đầu tư vấn và cấp giấy phép, đặc biệt là về giấy phép môi trường. Chúng tôi cam kết đảm bảo mọi vấn đề pháp lý và không nhận dự án nếu không chắc chắn. Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

 • Báo giá trọn gói, không phát sinh chi phí.
 • Hỗ trợ toàn diện từ tư vấn đến ký hồ sơ.
 • Tiết kiệm thời gian và công sức cho khách hàng.

Chúng tôi có kinh nghiệm và đội ngũ chuyên viên được đào tạo, đảm bảo cung cấp thông tin và dịch vụ nhanh chóng và đáng tin cậy nhất.

11. Câu hỏi thường gặp 

Tất cả các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh đều phải xin giấy phép môi trường?

Có. Theo Luật Bảo vệ Môi trường 2020, tất cả các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh đều phải xin giấy phép môi trường, trừ những trường hợp được quy định miễn.

Doanh nghiệp có thể tự làm hồ sơ xin giấy phép môi trường hay không?

Có. Doanh nghiệp có thể tự làm hồ sơ xin giấy phép môi trường hoặc thuê đơn vị tư vấn để hỗ trợ. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần đảm bảo hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp có thể bị phạt nếu không xin giấy phép môi trường?

Có. Doanh nghiệp không xin giấy phép môi trường hoặc hoạt động không đúng với nội dung giấy phép môi trường có thể bị phạt hành chính theo quy định của pháp luật.

Hy vọng qua bài viết, Công ty Luật ACC đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Giấy phép môi trường là gì? Thủ tục mới nhất. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với Công ty Luật ACC nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.

Công ty Luật ACC – Đồng hành pháp lý cùng bạn

- Tư vấn: 1900.3330

- Mail: [email protected]

Trân trọng!

✅ Dịch vụ:

⭕Giấy phép môi trường 

✅ Kinh nghiệm:

⭐ Hơn 20 năm kinh nghiệm

✅ Năng lực:

⭐ Chuyên viên trình độ cao

✅ Cam kết::

⭕ Thủ tục nhanh gọn

✅ Hỗ trợ:

⭐ Toàn quốc

✅ Hotline:

⭕ 1900.3330

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (1083 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (10)

  ngọc
  Em có một số thắc mắc, nhờ luật sư giải đáp
  TRẢ LỜI
  A
  Công ty Luật ACC
  Quản trị viên
  Dạ cho em xin thông tin liên hệ ạ
  TRẢ LỜI
  huệ nguyễn
  Tôi ở nước ngoài, có tư vấn qua Viber, whatsapp hay skype không?
  TRẢ LỜI
  A
  Công ty Luật ACC
  Quản trị viên
  Dạ bên em có đủ, cho em xin thông tin để kết nối
  TRẢ LỜI
  tuấn anh
  Bên mình có tư vấn ngoài giờ hành chính không?
  TRẢ LỜI
  A
  Công ty Luật ACC
  Quản trị viên
  Dạ có ạ. Cho em xin sđt để tư vấn ạ.
  TRẢ LỜI
  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo