Giấy phép môi trường là gì? Thủ tục mới nhất 2023
Author

Tham vấn bởi: Đội Ngũ Luật Sư Công ty Luật ACC

Môi trường là một tài nguyên quý giá và cần được bảo vệ và duy trì để đảm bảo sự tồn tại và phát triển bền vững của chúng ta. Trong quá trình phát triển kinh tế và xã hội, việc quản lý môi trường trở thành một ưu tiên hàng đầu. Đó là lý do tại sao giấy phép môi trường đóng một vai trò vô cùng quan trọng và cần thiết.

 

Thủ tục xin cấp giấy phép môi trường
Thủ tục xin cấp giấy phép môi trường

1. Giấy phép môi trường là gì?

Giấy phép môi trường là một loại văn bản pháp lý được cấp bởi cơ quan quản lý môi trường nhằm xác nhận rằng một hoạt động kinh doanh hoặc công trình xây dựng đáp ứng các quy định và yêu cầu về bảo vệ môi trường. Nó là một chứng chỉ cho phép chủ sở hữu hoặc nhà đầu tư thực hiện các hoạt động mà không gây hại đến môi trường xung quanh.

2. Quy trình các bước cấp giấy phép môi trường kể từ 15/06/2023

Bước 1: Tìm hiểu về quy định

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ

Bước 3: Nộp hồ sơ

Bước 4: Xem xét và kiểm tra

Bước 5: Đánh giá và giải quyết

Bước 6: Cấp giấy phép

Quy Trình Các Bước Cấp Giấy Phép Môi Trường

Quy trình các bước cấp giấy phép môi trường

Bước 1: 

Trước khi tiến hành xin cấp giấy phép môi trường, bạn cần tìm hiểu về quy định và qui trình cụ thể của địa phương hoặc cơ quan quản lý môi trường. Thông tin này có thể được tìm thấy trên trang web hoặc văn bản hướng dẫn của cơ quan quản lý môi trường.

Bước 2: 

 • Đơn xin cấp giấy phép môi trường: Ghi rõ thông tin cá nhân và mô tả chi tiết về hoạt động kinh doanh có liên quan đến môi trường.
 • Bản sao công văn đề nghị cấp giấy phép môi trường từ chủ đầu tư hoặc đơn vị quản lý.
 • Bản vẽ kỹ thuật: Bao gồm bản vẽ kỹ thuật về công trình hoặc quy trình sản xuất, mô tả rõ ràng về quy mô, công nghệ và các biện pháp bảo vệ môi trường.
 • Báo cáo đánh giá tác động môi trường: Nếu yêu cầu, cần có báo cáo đánh giá tác động môi trường từ tổ chức hoặc công ty chuyên về tác động môi trường.
 • Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hoặc sử dụng đất: Để chứng minh quyền sở hữu hoặc sử dụng đất cho hoạt động kinh doanh.

Bước 3: 

Sau khi chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, bạn cần nộp hồ sơ tới cơ quan quản lý môi trường địa phương hoặc cơ quan có thẩm quyền. Hồ sơ sẽ được tiếp nhận và ghi nhận ngày nộp.

Bước 4: 

Cơ quan quản lý môi trường sẽ tiến hành xem xét và kiểm tra hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường. Quá trình này nhằm đảm bảo tính phù hợp và tuân thủ các quy định về môi trường.

Bước 5: 

Cơ quan quản lý môi trường sẽ đánh giá hồ sơ và tiến hành giải quyết theo quy trình quy định. Quá trình này có thể bao gồm yêu cầu bổ sung thông tin, điều tra thực tế hoặc thảo luận với chủ đầu tư.

Bước 6: 

Sau khi xem xét và đánh giá, cơ quan quản lý môi trường sẽ quyết định cấp giấy phép hoặc từ chối cấp giấy phép. Trong trường hợp được cấp giấy phép, bạn sẽ nhận được giấy phép môi trường có hiệu lực.

3. Các loại giấy phép môi trường

Có nhiều cách để phân loại các giấy phép về môi trường.

 • Căn cứ vào loại tài nguyên:
  • Đối với tài nguyên nước, giấy phép tài nguyên nước bao gồm: Giấy phép thăm dò nước dưới đất; giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt; giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất; giấy phép khai thác, sử dụng nước biển; giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (Luật tài nguyên nước 2012)
  • Đối với thủy sản có thể kể đến giấy phép khai thác thủy sản trên biển, giấy phép đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài có tàu hoạt động thủy sản trong vùng biển Việt Nam (Luật thủy sản 2017)
  • Đối với khoáng sản: Giấy phép thăm dò khoáng sản, giấy phép khai thác khoáng sản, giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (Luật khoáng sản 2010)
 • Căn cứ theo lĩnh vực hoạt động:
  • Trong lĩnh vực giao thông vận tải: Giấy phép vận chuyển
  • Trong lĩnh vực xử lý chất thải: Giấy phép xử lý chất thải nguy hại
  • Trong lĩnh vực xây dựng: Giấy phép xây dựng.

>>>>>>>Để hiểu thêm về cách thành lập công ty mời các bạn đọc thêm bài viết: Thủ tục thành lập công ty, doanh nghiệp (Quy định mới 2023)

4. Nội dung giấy phép môi trường

Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 40 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định về nội dung giấy phép môi trường như sau:

– Nội dung giấy phép môi trường gồm thông tin chung về dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp; nội dung cấp phép môi trường; yêu cầu về bảo vệ môi trường; thời hạn của giấy phép môi trường; nội dung khác (nếu có).

– Nội dung cấp phép môi trường bao gồm:

+ Nguồn phát sinh nước thải; lưu lượng xả nước thải tối đa; dòng nước thải; các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải; vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải;

+ Nguồn phát sinh khí thải; lưu lượng xả khí thải tối đa; dòng khí thải; các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải; vị trí, phương thức xả khí thải;

+ Nguồn phát sinh và giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung;

+ Công trình, hệ thống thiết bị xử lý chất thải nguy hại; mã chất thải nguy hại và khối lượng được phép xử lý, số lượng trạm trung chuyển chất thải nguy hại, địa bàn hoạt động đối với dự án đầu tư, cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại;

+ Loại, khối lượng phế liệu được phép nhập khẩu đối với dự án đầu tư, cơ sở có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.

Cá nhân, tổ chức nào phải lập đề án bảo vệ môi trường? Mời Quý bạn đọc theo dõi bài viết Đối tượng phải lập đề án môi trường

5. Mẫu giấy phép môi trường

Mẫu giấy phép môi trường là mẫu 40 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 02/2022/TT-BTNMT.

mẫu giấy phép môi trường
Mẫu giấy phép môi trường

 

6. Các đối tượng phải có giấy phép môi trường

Đối Tượng Phải Có Giấy Phép Môi Trường
Giấy phép môi trường

Các đối tượng sau đây phải có giấy phép môi trường:

- Đối tượng 1: Dự án đầu tư nhóm I, nhóm II và nhóm III có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải khi đi vào vận hành chính thức.

Các đối tượng trên mà thuộc trường hợp dự án đầu tư công khẩn cấp theo quy định của pháp luật về đầu tư công được miễn giấy phép môi trường.

- Đối tượng 2: Dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày 01/01/2022 có tiêu chí về môi trường như đối tượng 1.

(Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường 2020)

7. Thời hạn của giấy phép môi trường

Thời hạn của giấy phép môi trường được quy định như sau:

- 07 năm đối với dự án đầu tư nhóm I;

- 07 năm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày 01/01/2022 có tiêu chí về môi trường như dự án đầu tư nhóm I;

- 10 năm đối với đối tượng không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản 4 Điều 40 Luật Bảo vệ môi trường 2020;

- Thời hạn của giấy phép môi trường có thể ngắn hơn thời hạn quy định tại các điểm a, b và c khoản 4 Điều 40 Luật Bảo vệ môi trường 2020 theo đề nghị của chủ dự án đầu tư, cơ sở, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp (sau đây gọi chung là chủ dự án đầu tư, cơ sở).

(Khoản 4 Điều 40 Luật Bảo vệ môi trường 2020)

Giấy phép môi trường
Giấy phép môi trường

8. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường

- Văn bản đề nghị cấp giấy phép môi trường;

- Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường;

- Tài liệu pháp lý và kỹ thuật khác của dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp.

Trong đề án bảo vệ môi trượng phải thể hiện được những nội dung gì? Mời Quý bạn đọc theo dõi bài viết Mẫu đề án môi trường

9. Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép môi trường

 

Đơn đề nghị cấp giấy phép môi trường được ban hành theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP

Đơn đề nghị cấp giấy phép môi trường

Đơn đề nghị cấp giấy phép môi trường

 Tải Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép môi trường đầy đủ tại đây

10. Trình tự, thủ tục xin giấy phép môi trường

Tùy thuộc vào lĩnh vực hoạt động, đối tượng tác động của dự án, chủ doanh nghiệp, chủ đầu tư dự án phải xin giấy phép bảo vệ môi trường khác nhau. Theo đó, thủ tục làm giấy phép môi trường cũng khác nhau. Tuy vậy, thủ tục xin giấy phép môi trường có thể được thực hiện thông qua các bước sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nộp hồ sơ và nộp phí thẩm định hồ sơ theo quy định của pháp luật cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có thể là:

 • Cục Quản lý tài nguyên nước thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
 • Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam
 • Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tiếp nhận
 • Sở Xây dựng
 • Sở Giao thông vận tải
 • Chi cục thủy sản các tỉnh, thành phố…

Bước 2: Tiếp nhận và xem xét hồ sơ

Trong thời hạn pháp luật quy định, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Trường hợp hồ sơ sau khi đã bổ sung mà vẫn không đáp ứng yêu cầu theo quy định thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ trả lại hồ sơ và thông báo rõ lý do cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép.

Bước 3: Thẩm định

Trong thời hạn pháp luật quy định, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định; nếu cần thiết thì kiểm tra thực tế hiện trường, lập hội đồng thẩm định. Trường hợp đủ điều kiện cấp phép, cơ quan tiếp nhận hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép; trường hợp không đủ điều kiện để cấp phép thì trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép và thông báo lý do không cấp phép;

Trường hợp phải bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nêu rõ những nội dung cần bổ sung, hoàn thiện đề án, báo cáo. Thời gian bổ sung, hoàn thiện hoặc lập lại đề án, báo cáo không tính vào thời gian thẩm định đề án, báo cáo.

Trường hợp không thể bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện, cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nêu rõ những nội dung chưa đạt yêu cầu, phải làm lại và trả lại hồ sơ đề nghị cấp phép.

Bước 4: Trả kết quả

Trong thời hạn pháp luật quy định, kể từ ngày nhận được giấy phép của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép để thực hiện nghĩa vụ tài chính và nhận giấy phép.

Xem thêm thông tin chi tiết về: làm giấy phép kinh doanh qua bài viết của ACC.

11. Mọi người cũng hỏi

Giấy phép môi trường gồm những nội dung gì?

Theo quy định tại Điều 40, Luật Môi trường năm 2020 thì Nội dung giấy phép môi trường bao gồm các thông tin chung về dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp; nội dung cấp phép môi trường; yêu cầu về bảo vệ môi trường; thời hạn của giấy phép môi trường; nội dung khác (nếu có).

Giấy phép môi trường có thời hạn trong bao nhiêu lâu?

Theo quy định của pháp luật thì giấy phép môi trường có thời hạn khác nhau đối với từng đối tượng, cụ thể:

 • Thời hạn là 07 năm đối với dự án đầu tư nhóm I;
 • Thời hạn 07 năm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày Luật môi trường 2020 có hiệu lực thi hành có tiêu chí về môi trường như dự án đầu tư nhóm I;
 • 10 năm đối với đối tượng không thuộc vào nhóm các đối tượng trên
 • Thời hạn của giấy phép môi trường có thể ngắn hơn thời hạn quy định như trên theo đề nghị của chủ dự án đầu tư, cơ sở, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp 

Giấy phép môi trường được cấp sau bao nhiêu lâu kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ?

Kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, chủ đầu tư sẽ nhận được giấy phép môi trường trong thời hạn như sau:

 • Không quá 45 ngày đối với giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an;
 • Không quá 30 ngày đối với giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Chi phí dịch vụ tư vấn thủ tục xin cấp giấy phép môi trường là bao nhiêu?

Công ty Luật ACC luôn báo giá trọn gói, nghĩa là không phát sinh. Luôn đảm bảo ra giấy chứng nhận cho khách hàng; cam kết hoàn tiền nếu không ra giấy. Quy định rõ trong hợp đồng ký kết.

Trên đây là một số thông tin về thủ tục xin cấp giấy phép môi trường. Nhìn chung, đây là thủ tục khá phức tạp, các cá nhân, tổ chức nên sử dụng dịch vụ của các công ty có uy tín và kinh nghiệm để việc thực hiện thủ tục được nhanh chóng, hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

Với thành tích đã đạt được của mình, ACC luôn đảm bảo đem lại cho Quý khách hàng chất lượng dịch vụ cao với chi phí hợp lý. Sau tiếp nhận yêu cầu xin cấp giấy phép môi trường của các cá nhân, tổ chức, ACC tiến hành tư vấn cho khách hàng, hỗ trợ khách hàng hoàn thiện hồ sơ và đại diện khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nếu khách hàng có nhu cầu và trả kết quả giấy phép cho khách hàng.

Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.

Công ty Luật ACC – Đồng hành pháp lý cùng bạn

- Tư vấn: 1900.3330

- Mail: [email protected]

Trân trọng!

✅ Dịch vụ:

⭕Giấy phép môi trường 

✅ Kinh nghiệm:

⭐ Hơn 20 năm kinh nghiệm

✅ Năng lực:

⭐ Chuyên viên trình độ cao

✅ Cam kết::

⭕ Thủ tục nhanh gọn

✅ Hỗ trợ:

⭐ Toàn quốc

✅ Hotline:

⭕ 1900.3330

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (2.578 lượt)

  Liên hệ với chúng tôi

  Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay

  tu-van-vien-2

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Vấn đề cần báo phí không được để trống

  Bài viết liên quan:

  default_image

  Thủ tục xin visa c3-1 Hàn Quốc 10 năm [Chi tiết nhất 2023]

  Khi nói đến việc du lịch hoặc công tác tại Hàn Quốc, việc sở hữu một visa hợp lệ là điều không thể thiếu. Đặc biệt, visa c3-1 10 năm đã trở thành một lựa chọn hàng đầu cho nhiều người Việt Nam. Bài ...

  Lượt xem: 1.279

  default_image

  Thủ tục xin visa c3-1 Hàn Quốc 5 năm [Chi tiết nhất 2023]

  Đến với Hàn Quốc, một quốc gia với nền văn hóa độc đáo, lịch sử hào hùng và cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, nhiều người mong muốn có cơ hội được trải nghiệm lâu dài tại đây. Đặc biệt, visa c3-1 5 năm ...

  Lượt xem: 1.514

  a-1

  Divorce petition

  1.The divorce process The divorce begins with a petition for divorce. The petition is drafted by one spouse (the sponsor) and sent to the other spouse. The petition will then be filed in state court ...

  Lượt xem: 1.082

  default_image

  HƯỚNG DẪN TRA CỨU NGÀNH NGHỀ KINH DOANH THEO MÃ SỐ THUẾ

  HƯỚNG DẪN TRA CỨU NGÀNH NGHỀ KINH DOANH THEO MÃ SỐ THUẾ Bước 1:  Truy cập vào website:  Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp .  Trang chủ của trang web Cổng thông tin quốc gia về đăng ký ...

  Lượt xem: 2.067

  default_image

  Bệnh viện ung bướu cơ sở 2

  Cơ sở 2 Bệnh viện Ung bướu TP.HCM vận hành toàn bộ hoạt động khám chữa bệnh Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cơ sở 2 chính thức đi vào hoạt động toàn bộ với 16 phòng mổ. Bệnh nhân có chỗ chờ đợi khám, chữa ...

  Lượt xem: 3.537

  Phản hồi (10)

  N
  ngọc
  Em có một số thắc mắc, nhờ luật sư giải đáp
  14:24 06/09/2023
  TRẢ LỜI
  A
  Công ty Luật ACC
  Quản trị viên
  Dạ cho em xin thông tin liên hệ ạ
  14:46 06/09/2023
  TRẢ LỜI
  N
  huệ nguyễn
  Tôi ở nước ngoài, có tư vấn qua Viber, whatsapp hay skype không?
  14:23 06/09/2023
  TRẢ LỜI
  A
  Công ty Luật ACC
  Quản trị viên
  Dạ bên em có đủ, cho em xin thông tin để kết nối
  14:46 06/09/2023
  TRẢ LỜI
  A
  tuấn anh
  Bên mình có tư vấn ngoài giờ hành chính không?
  14:22 06/09/2023
  TRẢ LỜI
  A
  Công ty Luật ACC
  Quản trị viên
  Dạ có ạ. Cho em xin sđt để tư vấn ạ.
  14:47 06/09/2023
  TRẢ LỜI
  T
  thanh trà
  Tôi muốn ghé văn phòng để được tư vấn có được không?
  14:20 06/09/2023
  TRẢ LỜI
  A
  Công ty Luật ACC
  Quản trị viên
  Dạ được ạ. cho em xin sđt và tên để em xếp lịch tư vấn cho mình ạ.
  14:48 06/09/2023
  TRẢ LỜI
  N
  đào Nguyễn
  Em cần dịch vụ, tư vấn qua zalo giúp e 0898647590
  14:19 06/09/2023
  TRẢ LỜI
  A
  Công ty Luật ACC
  Quản trị viên
  Dạ bên em đã kết nối zalo ạ
  14:48 06/09/2023
  TRẢ LỜI

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Phone Hotline Báo giá Zalo
  Chat Ngay
  Hotline Tổng đài WhatsApp Zalo báo giá' Chat Zalo