Thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh Có Điều Kiện ( 2023)

Bài viết này cung cấp thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh có điều kiện.

Doanh nghiệp được quyền kinh doanh ngành nghề mà Nhà nước không cấm, tuy nhiên trên thực tế có nhiều ngành nghề đòi hỏi chứng chỉ hành nghề, vốn pháp định, lại có ngành nghề đòi hỏi giấy phép của cơ quan chuyên ngành con (các loại giấy phép đảm bảo điều kiện hoạt động kinh doanh tại Việt Nam). Do đó, đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện cần có Giấy phép con.

giấy phép kinh doanh có điều kiện
Thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh có điều kiện

ACC là đơn vị chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ xin cấp giấy phép kinh doanh có điều kiện. Mời bạn tham khảo chi tiết về dịch vụ này:

1. Khái niệm Giấy phép kinh doanh có điều kiện là gì?

 • Ngành nghề kinh doanh có điều kiện là ngành, nghề mà việc thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đó phải đáp ứng điều kiện, vì lý do quốc phòng; an ninh quốc gia, trật tự; an toàn xã hội; đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.
 • Giấy phép con hay con gọi là Giấy phép kinh doanh có điều kiện là sự hợp pháp hóa ngành nghề kinh doanh có điều kiện do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp khi doanh nghiệp có nhu cầu và đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

2. Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Phụ lục IV, Luật Đầu tư năm 2020 quy định 227 ngành nghề kinh doanh có điều kiện gồm các lĩnh vực sau:

Lĩnh vực An ninh quốc phòng

Lĩnh vực Tư pháp

Lĩnh vực Tài chính

Lĩnh vực Công Thương

Lĩnh vực Lao động, Thương Binh và Xã hội

Lĩnh vực Giao thông vận tải

Lĩnh vực Xây dựng

Lĩnh vực Thông tin và Truyền thông

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực Y tế

Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ

Lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

Lĩnh vực Ngân hàng

>>>Bên cạnh đó, Để hiểu thêm về cách thay đổi giấy phép kinh doanh, mời Quý đọc giả xem thêm về bài viết: Thay đổi ĐKKD cùng Công ty Luật ACC

3. Điều kiện để được kinh doanh ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Điều kiện về giấy phép kinh doanh có điều kiện

 • Giấy phép kinh doanh đôi khi còn được gọi là Giấy phép con. Được hiểu là loại giấy tờ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép các doanh nghiệp; chủ thể kinh doanh tiến hành một hoặc một số hoạt động kinh doanh trong một số lĩnh vực.
 • Giấy phép kinh doanh là loại giấy tờ có tính chất thông hành mà có nó thì các cá nhân; các tổ chức kinh doanh được hoạt động một cách hợp pháp. Doanh nghiệp buộc phải có các giấy phép này khi hoạt động những lĩnh vực thuộc Danh mục ngành; nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.
 • Giấy phép kinh doanh còn được sử dụng như một hình thức hạn chế kinh doanh đối với những ngành, nghề, lĩnh vực nhất định.
 • Các lĩnh vực quản lý nhà nước quy định nhiều loại Giấy phép là: Công thương; Giao thông vận tải; Nông nghiệp; Thông tin và Truyền thông.
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh:
  • Thông thường, đây là các điều kiện liên quan đến cơ sở vật chất hoặc con người của cơ sở đó. Khi chủ thể kinh doanh đã đáp ứng được những điều kiện đó thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ cấp cho họ Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.
  • Sau khi được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, chủ thể kinh doanh mới được phép kinh doanh trong ngành nghề, lĩnh vực đó.
  • Những loại giấy chứng nhận phổ biến hiện nay có thể kể đến như giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy; an ninh trật tự

>>>>>>>Để hiểu thêm về cách thành lập công ty mời các bạn đọc thêm bài viết: Thủ tục thành lập công ty, doanh nghiệp (Quy định mới 2023)

Điều kiện về chứng chỉ hành nghề

 • Chứng chỉ hành nghề là văn bản mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam hoặc hiệp hội nghề nghiệp được nhà nước ủy quyền cấp cho cá nhân có đủ trình độ chuyên môn; kinh nghiệm về một ngành, nghề nhất định.
 • Đối với những ngành nghề có điều kiện này, doanh nghiệp phải có người hoạt động trong ngành nghề đó có chứng chỉ hành nghề.
 • Tùy vào từng ngành nghề, lĩnh vực khác nhau được quy định trong pháp luật chuyên ngành mà yêu cầu số lượng cá nhân có giấy chứng nhận hành nghề; vị trí của người có giấy chứng nhận hành nghề trong doanh nghiệp cũng khác nhau. Chẳng hạn như:
  • Yêu cầu Giám đốc doanh nghiệp hoặc người đứng đầu cơ sở kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề: Giám đốc của doanh nghiệp. Hoặc người đứng đầu cơ sở kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề.
  • Yêu cầu giám đốc và người khác phải có chứng chỉ hành nghề: Giám đốc của doanh nghiệp. Và ít nhất một cán bộ chuyên môn theo quy định của pháp luật chuyên ngành trong doanh nghiệp phải có chứng chỉ hành nghề.
  • Đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà pháp luật không yêu cầu Giám đốc hoặc người đứng đầu cơ sở kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề. Ít nhất một cán bộ chuyên môn theo quy định của pháp luật chuyên ngành trong doanh nghiệp phải có chứng chỉ hành nghề.

Điều kiện về vốn pháp định

 • Yêu cầu về vốn pháp định thường được đặt ra đối với các ngành; lĩnh vực đòi hỏi trách nhiệm tài sản cao của doanh nghiệp hoặc các ngành; nghề có yêu cầu có cơ sở vật chất lớn. Ví dụ, pháp luật quy định doanh nghiệp hoạt động kinh doanh bất động sản phải có vốn pháp định là 20 tỷ đồng. Doanh nghiệp phải có vốn điều lệ 20 tỷ đồng mới được hoạt động lĩnh vực này.
 • Mục đích của yêu cầu về mức vốn tối thiểu này nhằm xác định năng lực hoạt động trong ngành; lĩnh vực đó của doanh nghiệp. Và góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể có giao dịch với doanh nghiệp đó.

Một số điều kiện khác

 • Văn bản xác nhận kinh nghiệm làm việc;
 • Phải lập dự án và được phê duyệt chủ trương đầu tư; thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước khi thành lập công ty để bắt đầu kinh doanh.
 • Các điều kiện mà cá nhân, tổ chức kinh tế phải đáp ứng để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh mà không cần phải có xác nhận, chấp thuận dưới các hình thức văn bản quy định.

Thủ tục xin cấp giấy phép con, giấy phép kinh doanh có điều kiện 2020

4. Các loại giấy phép kinh doanh có điều kiện

 • Xin giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa
 • Xin giấy phép hoạt động ngành in
 • Xin giấy chứng nhận đủ điều kiện ANTT
 • Xin giấy phép hoạt động sàn giao dịch bất động sản
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm
 • Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm
 • Giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ (tin học )
 • Xin giấy phép sản xuất thuốc thú y
 • Xin giấy phép thành lập trường mầm non
 • Giấy phép công bố lưu hành sản phẩm
 • Xin giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng khám
 • Xin giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm
 • Xin giấy phép nhập khẩu
 • Giấy phép quảng cáo
 • Giấy phép dạy nghề cơ sở
 • Giấy phép bán lẻ rượu
 • Giấy phép bán buôn rượu
 • Xin giấy phép sản xuất rượu
 • Giấy phép hoạt động trang tin điện tử ICP
 • Xin giấy phép đủ điều kiện kinh doanh hóa chất
 • Xin giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
 • Giấy phép khuyến mãi theo chương trình
 • Giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại nước ngoài
 • Giấy phép hoạt động dịch vụ xuất khẩu lao động

5. Thủ tục xin cấp giấy phép con, giấy phép có điều kiện

Tùy từng ngành nghề mà điều kiện kinh doanh cũng như thủ tục xin giấy phép con sẽ khác nhau. Thông thường bao gồm các giấy tờ sau:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh có điều kiện;
 • Điều lệ công ty;
 • Bản sao giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp có ngành nghề đăng ký kinh doanh;
 • Phương án kinh doanh;
 • Chương trình kinh doanh;
 • Giấy xác nhận kinh nghiệm hoặc giấy tờ chứng minh thời gian hoạt động của người điều hành hoạt động kinh doanh;
 • Các giấy tờ tùy thân của người đứng đầu kinh doanh, các thành viên trong công ty.

>> Trong quá trình xin giấy cho doanh nghiệp nếu có thắc mắc nào liên qua đến thành lập lập doanh nghiệp mời bạn tham khảo bài viết của ACC!

6. Thời gian xin giấy phép có điều kiện

Tổng thời gian cho việc xin giấy phép con, giấy phép có điều kiện cho khách hàng thời gian kéo dài khoảng 10 – 20 ngày làm việc, tùy thuộc vào việc giấy tờ cung cấp có đầy đủ, kịp thời cho cơ quan chức năng hay không.

7. Thẩm quyền, cơ quan cấp giấy phép kinh doanh có điều kiện

Tùy theo loại hình Giấy phép kinh doanh có điều kiện mà sẽ có những cơ quan chuyên trách sẽ cấp giấy phép. Ví dụ như: Bộ Y tế sẽ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm; Sở Du lịch hoặc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; ….

8. Khách hàng cung cấp gì khi sử dụng dịch vụ của ACC

Khách hàng chỉ cung cấp duy nhất 2 hồ sơ sau:

 • Giấy tờ tùy thân của chủ Doanh nghiệp: CMND/ Hộ chiếu/ Căn cước công dân sao y chứng thực không quá 6 tháng và còn hiệu lực của đại diện pháp luật và thành viên góp vốn.
 • Các giấy tờ liên quan đến Doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép kinh doanh:
  • Bản sao Giấy phép kinh doanh, Điều lệ công ty.
  • Danh sách thành viên góp vốn (đối với Doanh nghiệp TNHH 2 thành viên trở lên) danh sách cổ đông (đối với Doanh nghiệp cổ phần) danh sách thành viên hợp danh (đối với Doanh nghiệp hợp danh);
  • Bản sao chứng minh thư nhân dân (đối với thành viên góp vốn là cá nhân), đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập (đối với thành viên góp vốn là tổ chức);
  • Văn bản ủy quyền hoặc hợp đồng cung cấp dịch vụ của Doanh nghiệp cho người đại diện nộp hồ sơ;

9. Quy trình đăng ký giấy phép kinh doanh có điều kiện của ACC

 • Lắng nghe, nắm bắt thông tin khách hàng cung cấp để tiến hành tư vấn chuyên sâu và đầy đủ những vướng mắc, vấn đề khách hàng đang gặp phải;
 • Báo giá qua điện thoại để khách hàng dễ dàng đưa ra quyết định có hợp tác với ACC không;
 • Ký kết hợp đồng và tiến hành soạn hồ sơ trong vòng 3 ngày nếu khách hàng cung cấp đủ hồ sơ chúng tôi yêu cầu;
 • Khách hàng cung cấp hồ sơ bao gồm giấy giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy khám sức khỏe;
 • Nhận giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp và bàn giao cho khách hàng;
 • Hỗ trợ tư vấn miễn phí các vướng mắc sau khi đã được cấp giấy chứng nhận.

>> Tham khảo bài viết Thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh để nắm bắt các thông tin chi tiết về điều kiện, về hồ sơ và các yêu cầu khác liên quan đến việc đăng ký giấy phép kinh doanh.

10. Những câu hỏi thường gặp khi đăng ký giấy phép kinh doanh có điều kiện

Chi phí đăng ký giấy phép kinh doanh có điều kiện là bao nhiêu?

 • Tùy vào loại giấy phép kinh doanh có điều điện và tùy vào hồ sơ xin giấy phép mà ACC sẽ báo giá tương ứng. ACC sẽ báo giá qua điện thoại để khách hàng dễ dàng đưa ra quyết định có hợp tác với ACC không.

Phí dịch vụ trọn gói chưa? Có cam kết ra giấy?

 • ACC luôn báo giá trọn gói, nghĩa là không phát sinh. Luôn đảm bảo ra giấy chứng nhận cho khách hàng; cam kết hoàn tiền nếu không ra giấy. Quy định rõ trong hợp đồng ký kết.

ACC có cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh hay không?

ACC là đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh: Đối với thành lập loại hình công ty: 5.000.000 đồng. Đối với hộ kinh doanh: 2.000.000 đồng.

Giấy Chứng Nhận Đủ Điều Kiện An Ninh Trật Tự (Thủ tục)

Thủ Tục Xin Cấp Giấy Chứng Nhận Phòng Cháy Chữa Cháy

Xin Cấp Biên Bản Kiểm Tra An Toàn Về Phòng Cháy Chữa Cháy

Thủ Tục Thành Lập Công Ty Lắp Đặt Hệ Thống Phòng Cháy Chữa Cháy

Thủ Tục Xin Cấp Giấy Chứng Nhận Thẩm Duyệt Phòng Cháy Chữa Cháy

Thủ Tục Xin Cấp Giấy Phép Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Ở Thành Phố Hồ Chí Minh

Hồ Sơ Xin Giấy Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm

✅ Thủ tục: Đăng ký kinh doanh có ĐK
✅ Dịch vụ: ⭐ Trọn Gói - Tận Tâm
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330

Nội dung bài viết:

  Hãy để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  comment-blank-solid Bình luận

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo