Thủ tục thành lập công ty 100 vốn nước ngoài trong 5 ngày

Bạn đang quan tâm đến công việc đầu tư và thành lập công ty với 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về các thủ tục và các công cụ hướng dẫn công cụ có thể thực hiện quá trình này. Nếu bạn cần được hỗ trợ và tư vấn chuyên nghiệp trong lĩnh vực luật pháp và doanh nghiệp, Công ty luật ACC sẽ là đối tác đáng tin cậy của bạn

Thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài
Thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

I. Thành lập công ty 100 vốn nước ngoài

1. Vốn đầu tư nước ngoài là gì?

Vốn đầu tư nước ngoài là tiền và tài sản khác theo quy định của pháp luật về dân sự và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh, do nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vào.

2. Công ty có 100 vốn đầu tư nước ngoài là gì?

Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài là công ty do nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông nắm giữ 100% vốn điều lệ. Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế được thành lập và hoạt động dựa theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đồng thời chịu sự điều chỉnh của các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

II. Một số lĩnh vực kinh doanh nhà đầu tư nước ngoài có thể thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

danh-muc-linh-vuc-dau-tư-100-von-nuoc-ngoai
Danh mục các lĩnh vực có thể thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

>> Nếu Quý khách hàng muốn phát triển các ngành nghề được phép kinh doanh thêm vào công ty 100% vốn nước ngoài hãy đọc bài viết để biết thêm thông tin chi tiết: Bổ sung ngành nghề cho Công ty 100% vốn nước ngoài.

III. Hướng dẫn thủ tục thành lập công ty 100 vốn nước ngoài

1. Thủ tục thành lập doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài

Trong quá trình thành lập một công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam, có một số thủ tục quan trọng cần phải kèm theo. Dưới đây, tôi sẽ trình bày lại quy trình này theo từng bước cụ thể:

Bước 1: Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Trước khi làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài cần đăng ký chủ tài khoản đầu tư thẩm quyền của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ hoặc Cơ quan Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh trong một số trường hợp. Sau khi được phê duyệt tài khoản chủ, cơ sở đăng ký đầu cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong khoảng thời gian từ 5-15 ngày, tùy theo từng trường hợp cụ thể.

Bước 2: Thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Bước 2.1: Chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà tư nước ngoài cần chuẩn bị hồ sơ để thành lập công ty 100% vốn nước ngoài. Hồ sơ này bao gồm:

Bài viết đề xuất đăng ký doanh nghiệp.
Công ty điều chỉnh 100% vốn nước ngoài.
Danh sách thành viên/ cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.
Bản sao thẻ căn chân công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của các thành viên là cá nhân; Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tổ chức và văn bản ủy quyền; giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương thích phải được hợp pháp hóa để thành viên là một tổ chức.
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà tư vấn nước ngoài.
Lưu ý rằng các giấy tờ ngoại quốc phải được hợp pháp hóa bằng cách lãnh đạo và dịch thuật, công bằng chứng minh quy định của pháp luật Việt Nam. Tuy nhiên, tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể, có thể cần cung cấp thêm một số tờ giấy khác.

Bước 2.2: Code hồ sơ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư (Phòng đăng ký kinh doanh)

Hồ sơ chỉnh sửa cần được hoàn thiện cho Kế hoạch và Đầu tư (Phòng đăng ký kinh doanh). Thời gian xử lý hồ sơ là từ 5-7 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hợp lệ hồ sơ.

Bước 3: Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký thành lập công ty tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, thông tin về đăng ký doanh nghiệp cần được công khai trên Cổng thông tin quốc gia trong vòng 30 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Cơ quan thực hiện là bộ phận đăng báo cáo của Cơ quan đăng ký kinh doanh và thời gian xử lý là trong vòng 30 ngày.

Bước 4: Con dấu của công ty

Cuối cùng, sau khi có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và đã được công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp, công ty cần tiến hành giải quyết dấu vết và thông báo mẫu dấu vết trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký kinh doanh. Công ty có quyền quyết định dấu chấm và số lượng dấu. Thời gian xử lý là khoảng 5-8 ngày làm việc.

2. Quy định về doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài

Một số quy định chính liên quan đến việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam:
Luật Đầu tư
Luật Doanh nghiệp
Luật Lao động
Luật Thuế
Quy định về Chuyển giao công nghệ
Quy định về thương mại và thị trường
Quy định về Tài chính và Ngân hàng.

IV. Hồ sơ thành lập công ty 100 vốn nước ngoài

Hồ sơ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam bao gồm các loại giấy tờ và tài liệu sau đây:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp: Là văn bản đề nghị thành lập công ty, bao gồm thông tin cơ bản về dự án đầu tư.

- Điều lệ công ty 100% vốn nước ngoài: Là tài liệu quy định các quyền, nghĩa vụ và cơ sở quản lý của công ty.

- Danh sách thành viên/ Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài: Liệt kê tên và thông tin của những người tham gia thành công ty, bao gồm cổ đông và thành viên sáng lập.

- Bản sao thẻ căn chân công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của các thành viên là cá nhân: Để xác minh danh tính của các cá nhân tham gia.

- Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tổ chức và văn bản ủy quyền: Đối với các tổ chức tham gia vào công ty.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương thích: Xác minh tình trạng pháp lý của công ty hoặc tổ chức tham gia.

- Bản cam kết tài chính của tổ chức chính hoặc công ty mẹ: Để đảm bảo có nguồn tài chính chính để thực hiện dự án.

- Đề xuất nhu cầu sử dụng đất: Đối với các dự án có liên quan đến việc sử dụng đất.

- Giải thích quy trình sử dụng công nghệ: Nếu dự án sử dụng công nghệ đặc biệt, cần giải thích chi tiết về công nghệ được sử dụng.

- Hợp đồng BCC (Xây dựng-Chuyển giao-Vận hành)

- Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà tư theo quy định của pháp luật (nếu có): Tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của dự án và luật pháp Việt Nam.

Lưu ý rằng các giấy tờ ngoại quốc cần được hợp pháp hóa thông tin và dịch thuật, chứng minh quy định của pháp luật Việt Nam. Các công cụ yêu cầu có thể thay đổi tùy chọn theo từng trường hợp và quy định pháp luật mới nhất.

V. Điều kiện thành lập công ty 100 vốn nước ngoài

dieu-kien-thanh-lap-cong-ty-100-von-nuoc-ngoai
Điều kiện thành lập công ty 100 vốn nước ngoài

1. Điều kiện về Quốc tịch của nhà đầu tư:

Nhà đầu tư nước ngoài phải đến từ các nước là thành viên của Tổ chức thương mại Thế giới (WTO) và có thể đầu tư theo các hình thức như hợp đồng kinh doanh, thành lập công ty 100% vốn nước ngoài, thành lập công ty liên doanh, hoặc thành lập văn phòng đại diện/chi nhánh công ty tại Việt Nam.

2. Điều kiện về địa điểm phát triển dự án và đặt trụ sở công ty:

Nhà tư vấn nước ngoài không được đăng ký công ty với mục tiêu sản xuất công ty nếu địa điểm phát triển dự án đặt tại các nhà văn phòng hoặc nhà dân sinh có diện tích nhỏ và công ty chế tạo khi thuê trụ sở công ty, thuê địa điểm phát triển dự án bên ngoài khu công nghiệp. Việc lựa chọn địa điểm phù hợp với mục tiêu kinh doanh rất quan trọng trong quá trình này.

3. Điều kiện về năng lực tài chính của nhà tư vấn:

Nhà tư vấn nước ngoài phải xuất trình giấy tờ chứng minh năng lực chính đối với số vốn dự kiến ​​góp ý vào dự án. Giấy tờ này có thể được xác nhận số dư tài khoản, giấy bảo lãnh của ngân hàng nước ngoài hoặc các tờ giấy khác. Ngoài ra, cần phải có quy định về tổng vốn đầu tư của dự án và thời hạn đủ số vốn đầu tư.

4. Điều kiện về kinh nghiệm của nhà tư vấn:

Nhà tư vấn nước ngoài cần cung cấp thông tin về kinh nghiệm kinh doanh của họ, đặc biệt là trong lĩnh vực dự án đầu tư đang xem xét. Kinh nghiệm này có thể giúp cơ quan quản lý đánh giá khả năng thực hiện dự án một cách thành công.

5. Điều kiện về ngành nghề kinh doanh và lĩnh vực đầu tư có điều kiện:

Cần thêm theo quy định về ngành nghề kinh doanh và lĩnh vực đầu tư có điều kiện, được quy định cụ thể trong Luật Đầu tư số 61/2020/QH14, Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư năm 2020 và danh hiệu lĩnh vực đầu tư. Điều này có thể liên quan đến việc áp dụng các quy định, giới hạn hoặc yêu cầu cụ thể cho từng ngành hoặc lĩnh vực kinh doanh.

Những điều kiện này Đòi hỏi sự chuẩn bị cẩn thận và kèm theo quy định luật pháp nghiêm ngặt để thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam.

VI. Mọi người cũng hỏi

1. Công ty 100% vốn nước ngoài có được hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán không?

Công ty 100% vốn nước ngoài được phép hoạt động trong các lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán theo quy định của pháp luật Việt Nam. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần đáp ứng các điều kiện cụ thể theo quy định của từng lĩnh vực.

2. Công ty 100% vốn nước ngoài có được thuê lao động Việt Nam không?

Công ty 100% vốn nước ngoài được phép thuê lao động Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần tuân thủ các quy định về lao động, bao gồm:

 • Tuân thủ các quy định về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.
 • Đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người lao động.
 • Không được phân biệt đối xử với người lao động.

3. Công ty 100% vốn nước ngoài có được chuyển nhượng vốn góp không?

Công ty 100% vốn nước ngoài được phép chuyển nhượng vốn góp theo quy định của pháp luật Việt Nam. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần thực hiện các thủ tục chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.

4. Công ty 100% vốn nước ngoài có được góp vốn vào doanh nghiệp khác không?

Công ty 100% vốn nước ngoài được phép góp vốn vào doanh nghiệp khác theo quy định của pháp luật Việt Nam. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần thực hiện các thủ tục góp vốn theo quy định của pháp luật.

>> Để biết thêm thông tin chi tiết về việc thành lập công ty 100% vốn nước ngoài xin mời xem thêm bài viết sau đây: Ưu, nhược điểm đối với loại hình Công ty 100% vốn nước ngoài.

Trên đây là những thông tin về quy định của pháp luật hiện hành về thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và Dịch vụ của ACC. Nếu quý khách có nhu cầu cung cấp thêm thông tin hoặc tư vấn, hỗ trợ về vấn đề này xin vui lòng liên hệ số hotline hoặc gửi email cho ACC chúng tôi để được giải đáp. Ngoài ra, khách hàng có nhu cầu có thể đến trực tiếp gặp mặt và đặt ra mong muốn, yêu cầu với ACC để được tư vấn bởi đội ngũ chuyên viên, luật sư giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thành lập công ty% 100 vốn đầu tư nước ngoài của chúng tôi.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (356 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo