Thủ tục quy trình cấp giấy phép kinh doanh bia rượu thuốc lá [2024]

Bia rượu và thuốc lá là những mặt hàng đặc biệt, có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người và an ninh trật tự xã hội. Bởi đó mà Nhà nước đã thiết lập các quy định chặt chẽ và hệ thống giấy phép cần thiết. Bài viết này, ACC cung cấp chi tiết về quy trình, thủ tục cấp giấy phép kinh doanh bia, rượu, và thuốc lá, hỗ trợ các tổ chức và cá nhân muốn tham gia vào lĩnh vực này.thủ tục cấp giấy phép kinh doanh bia, rượu, và thuốc láThủ tục cấp giấy phép kinh doanh bia, rượu, và thuốc lá

1. Giấy phép kinh doanh bia rượu thuốc lá là gì?

Giấy phép kinh doanh bia rượu thuốc lá là một loại giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu kinh doanh các mặt hàng bia, rượu, thuốc lá trên lãnh thổ Việt Nam. Giấy phép này đóng vai trò như một văn bản pháp lý, xác nhận sự hợp pháp của hoạt động kinh doanh và đảm bảo các điều kiện cần thiết để kinh doanh các mặt hàng đặc biệt này.

Có hai loại giấy phép kinh doanh bia rượu thuốc lá chính:

 • Giấy phép bán lẻ bia, rượu, thuốc lá: Loại giấy phép này cấp cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh các mặt hàng bia, rượu, thuốc lá trực tiếp cho người tiêu dùng cuối cùng.
 • Giấy phép bán buôn bia, rượu, thuốc lá: Loại giấy phép này cấp cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh các mặt hàng bia, rượu, thuốc lá cho các tổ chức, cá nhân khác, không bán trực tiếp cho người tiêu dùng cuối cùng

2. Thành phần hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh bia rượu thuốc lá 

 Tùy thuộc vào loại hình kinh doanh và sản phẩm mà bạn cần xin cấp Giấy phép phù hợp khi chuẩn bị hồ sơ để xin cấp giấy phép kinh doanh bia rượu thuốc lá:

 • Giấy phép bán lẻ rượu: Áp dụng cho việc bán lẻ rượu bia trực tiếp cho người tiêu dùng tại cửa hàng, quán ăn, nhà hàng,...
 • Giấy phép bán buôn rượu: Cho phép bán buôn rượu bia cho các đơn vị bán lẻ hoặc bán buôn khác.
 • Giấy phép phân phối rượu: Cấp cho doanh nghiệp phân phối rượu bia do nhà sản xuất ủy quyền.
 • Giấy phép kinh doanh bia: Cho phép sản xuất, kinh doanh bia.
 • Giấy phép kinh doanh thuốc lá: Cấp phép cho hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc lá.

 Thành phần hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh bia rượu thuốc lá bao gồm các giấy tờ, tài liệu cụ thể sau:

 Đơn Đề Nghị Cấp Giấy Phép

 • Sử dụng mẫu đơn theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Điền đầy đủ thông tin về cá nhân/tổ chức, loại hình kinh doanh, địa điểm kinh doanh, và các thông tin khác liên quan.
 • Ký tên và đóng dấu (nếu có).

Giấy Tờ Chứng Thực Pháp Nhân

 • Bản sao hợp lệ của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.
 • Giấy ủy quyền (nếu có) cho người đại diện theo pháp luật.

Giấy Tờ Chứng Minh Địa Điểm Kinh Doanh

 • Bản sao hợp đồng thuê nhà hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 • Bản vẽ mặt bằng kinh doanh cần phải có tỷ lệ.

Giấy Tờ Về Nguồn Gốc Hàng Hóa

 • Hợp đồng mua bán hoặc hợp đồng ủy quyền phân phối (nếu có).
 • Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm (CQCL).

Các Giấy Tờ Khác

 • Giấy khám sức khỏe của người trực tiếp kinh doanh (nếu có yêu cầu).
 • Sơ đồ mô tả quy trình kinh doanh (nếu có yêu cầu).

3. Thủ tục, quy trình cấp giấy phép kinh doanh bia rượu thuốc lá

AL1+tc4yayVkAAAAAElFTkSuQmCC 

3.1. Thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh bia rượu:

– Hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh rượu bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ, đại lý bán lẻ rượu.
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận mã số thuế.
 • Văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng bán lẻ/hợp đồng đại lý bán lẻ với ít nhất một nhà cung cấp rượu.

– Thẩm quyền giải quyết: Nộp tại Phòng Kinh tế/Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

– Thời hạn giải quyết: Thời gian xử lý hồ sơ phụ thuộc vào loại Giấy phép bạn đang nộp:

a) Giấy phép bán lẻ bia:

 • Hồ sơ hợp lệ: Dự kiến trong vòng 10 ngày làm việc, bạn sẽ nhận được kết quả.
 • Hồ sơ không hợp lệ: Trong trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện, chúng tôi sẽ cần thêm 05 ngày làm việc để thông báo và hướng dẫn bạn cần điều chỉnh, bổ sung.

b) Giấy phép bán buôn bia:

 • Hồ sơ hợp lệ: Thời gian xử lý dự kiến là 15 ngày làm việc.
 • Hồ sơ không hợp lệ: Nếu hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, chúng tôi sẽ cung cấp thông báo và thời gian 05 ngày làm việc để bạn điều chỉnh, bổ sung.

c) Giấy phép bán lẻ rượu:

 • Hồ sơ hợp lệ: Dự kiến cần khoảng 20 ngày làm việc để hoàn tất quy trình.
 • Hồ sơ không hợp lệ: Nếu có yếu cầu bổ sung hoặc sửa đổi, chúng tôi sẽ thông báo trong vòng 05 ngày làm việc.

d) Giấy phép bán buôn rượu:

 • Hồ sơ hợp lệ: Thời gian giải quyết ước lượng là 25 ngày làm việc.
 • Hồ sơ không hợp lệ: Trong trường hợp cần điều chỉnh, bổ sung, chúng tôi sẽ cung cấp thông báo và thời hạn 05 ngày làm việc để bạn hoàn thiện hồ sơ.

3.2. Thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh thuốc lá

– Hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh thuốc lá:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá (theo mẫu).
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Bản sao có chứng thực đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện/công văn hành chính hoặc Bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp).
 • Văn bản giới thiệu của thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá, trong đó ghi rõ địa điểm kinh doanh
 • Tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá của thương nhân.

– Thẩm quyền giải quyết: Phòng Kinh tế hoặc phòng Công thương cấp quận/ huyện.

– Thời hạn giải quyết: 

Theo quy định tại Nghị định số 105/2020/NĐ-CP, thời hạn nộp hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh bia thuốc lá như sau:

 • Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày doanh nghiệp thành lập.
 • Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày chủ hộ kinh doanh đăng ký hộ kinh doanh.

4. Các loại giấy phép kinh doanh bia rượu thuốc lá

Các loại giấy phép kinh doanh bia rượu thuốc lá

Các loại giấy phép kinh doanh bia rượu thuốc lá

Căn cứ theo Nghị định 105/2017/NĐ-CP ngày 14/09/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu, bia, thuốc lá, cá nhân hoặc tổ chức muốn kinh doanh mặt hàng này cần phải xin cấp ba loại giấy phép sau:

Giấy phép kinh doanh bia:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ bia.
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh an toàn thực phẩm.
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy.
 • Bản vẽ mặt bằng, sơ đồ vị trí địa điểm kinh doanh.
 • Giấy cam kết thực hiện các quy định của pháp luật về kinh doanh bia.

Giấy phép kinh doanh thuốc lá:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn bia.
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh an toàn thực phẩm.
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy.
 • Bản vẽ mặt bằng, sơ đồ vị trí kho chứa hàng hóa.
 • Giấy cam kết thực hiện các quy định của pháp luật về kinh doanh bia.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh rượu:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh sản xuất rượu.
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Giấy phép đầu tư (đối với trường hợp thành lập doanh nghiệp mới).
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh an toàn thực phẩm.
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy.
 • Bản vẽ mặt bằng, sơ đồ vị trí nhà máy sản xuất rượu.
 • Giấy cam kết thực hiện các quy định của pháp luật về kinh doanh rượu.

5. Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh bia rượu thuốc lá

5.1 Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh rượu

Căn cứ Mục 1 Chương II Nghị định 105/2017/NĐ-CP, điều kiện để được cấp giấy phép kinh doanh rượu bao gồm:

- Điều kiện sản xuất rượu công nghiệp

 • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Có dây chuyền máy móc, thiết bị, quy trình công nghệ sản xuất rượu đáp ứng quy mô dự kiến sản xuất.
 • Bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.
 • Bảo đảm các điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định.
 • Đáp ứng các quy định về ghi nhãn hàng hóa rượu.
 • Có cán bộ kỹ thuật có trình độ, chuyên môn phù hợp với ngành, nghề sản xuất rượu.

- Điều kiện sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

 • Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm và ghi nhãn hàng hóa rượu theo quy định.

- Điều kiện phân phối rượu

 • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Có hệ thống phân phối rượu trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên; tại địa bàn mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải có ít nhất 01 thương nhân bán buôn rượu.
 • Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu khác hoặc nhà cung cấp rượu ở nước ngoài.

- Điều kiện bán rượu

 • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Có hệ thống bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi thương nhân đặt trụ sở chính với ít nhất 03 thương nhân bán lẻ rượu.
 • Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu khác.

5.2 Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá

 • Thương nhân có đăng ký ngành nghề kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá;
 • Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, trang thiết bị theo quy định;
 • Diện tích điểm kinh doanh dành cho thuốc lá tối thiểu phải có từ 03 m2 trở lên;
 • Có văn bản giới thiệu, hợp đồng mua bán của các doanh nghiệp bán buôn sản phẩm thuốc lá;
 • Phù hợp với Quy hoạch hệ thống mạng lưới mua bán sản phẩm thuốc lá được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

6. Báo cáo tình trạng kinh doanh rượu sau khi cấp giấy phép kinh doanh bia rượu thuốc lá 

Báo cáo tình trạng kinh doanh rượu sau khi cấp giấy phép kinh doanh bia rượu thuốc lá cung cấp một cái nhìn tổng quan về tình trạng kinh doanh rượu sau khi doanh nghiệp được cấp giấy phép kinh doanh bia rượu thuốc lá. Đồng thời, báo cáo này sẽ đánh giá cụ thể tác động của việc cấp phép này đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Báo cáo trình bày theo mẫu số 09 Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương

  Mẫu số 09

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......... ngày.... tháng..... năm........

BÁO CÁO

Tình hình phân phối rượu/bán buôn rượu/bán lẻ rượu năm........

Kính gửi:......................... 

Tên thương nhân:..............................  ....................................................................

Địa chỉ trụ sở chính:.................................     .............................................................

Điện thoại:........................................................... Fax:............    ..............................

Giấy phép phân phối rượu/bán buôn rượu/bán lẻ rượu số:................. do............. cấp ngày..... tháng.... năm.....

Giấy phép phân phối rượu/bán buôn rượu/bán lẻ rượu sửa đổi, bổ sung hoặc cấp lại (nếu có) số:........ do........... cấp ngày...... tháng.... năm.........

(Tùy vào loại hình phân phối rượu/bán buôn rượu/bán lẻ rượu, thương nhân chọn các bảng tương ứng dưới đây để điền thông tin)

 1. ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI RƯỢU/BÁN BUÔN RƯỢU
 2. Tình hình mua vào

STT

Tên nhà cung cấp

Địa chỉ trụ sở chính của nhà cung cấp

Tên rượu

Xuất xứ

Nồng   độ cồn

Số   lượng mua (lít)

Tổng giá    trị mua (nghìn đồng)

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG CỘNG

 

 

 1. Tình hình bán ra

STT

Tên khách hàng

Địa chỉ trụ sở chính của khách hàng

Tên rượu

Xuất xứ

Nồng   độ cồn

Số   lượng bán (lít)

Tổng giá    trị bán (nghìn đồng)

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG CỘNG

 

 

 

 1. ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG BÁN LẺ RƯỢU

STT

Tên nhà cung cấp

Địa chỉ trụ sở chính nhà cung cấp

Tên rượu

Nồng độ cồn

Mua trong năm

Bán trong năm

Số lượng (lít)

Tổng trị giá (nghìn đồng)

Số lượng (lít)

Tổng trị giá

(nghìn đồng)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG CỘNG

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

7. Dịch vụ tư vấn xin cấp giấy phép kinh doanh bia rượu thuốc lá tại Luật ACC

Chúng tôi là đơn vị tư vấn có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn các vấn đề liên quan đến giấy phép, đến nay đã xây dựng được đội ngũ chuyên viên làm việc có chuyên môn cao, hiểu sâu về luật Doanh nghiệp, luật thuế và Luật đầu tư.

Các bạn sẽ luôn cảm thấy yên tâm khi gọi điện và sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Tại ACC, chúng tôi cung cấp các dịch vụ liên quan đến giấy phép kinh doanh rượu bia thuốc lá như:

 • Tư vấn xin giấy phép phân phối rượu tại Bộ Công Thương
 • Tư vấn xin giấy phép bán buôn rượu tại Sở Công Thương
 • Tư vấn xin giấy phép bán lẻ rượu trong cửa hàng, siêu thị
 • Giấy phép hoạt động bán rượu tiêu dùng tại chỗ
 • Giấy phép bán lẻ rượu trong cửa hàng, nhà hàng, quán karaoke, quán bia club.
 • Hướng dẫn xin các loại giấy phép liên quan đến sản phẩm thuốc lá.

8. Câu hỏi thường gặp

Có cần có giấy phép kinh doanh để bán bia rượu thuốc lá không?

Có. Việc kinh doanh bia rượu thuốc lá cần phải có giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

Cá nhân có thể xin cấp giấy phép kinh doanh bia rượu thuốc lá không?

Có. Tuy nhiên, cá nhân phải đáp ứng các điều kiện về năng lực hành vi dân sự, không thuộc diện cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Lệ phí xin cấp giấy phép kinh doanh bia rượu thuốc lá là bao nhiêu?

Mức lệ phí cụ thể sẽ tùy thuộc vào loại hình kinh doanh và địa điểm kinh doanh.

Hy vọng qua bài viết, Công ty Luật ACC đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh bia, rượu và thuốc. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với Công ty Luật ACC nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.

 
 

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (993 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (12)

  khoa
  Tôi cần tư vấn chuyên sâu 0902796869
  TRẢ LỜI
  A
  Công ty Luật ACC
  Quản trị viên
  Dạ bên em sẽ liên hệ ạ
  TRẢ LỜI
  Chí Đoan
  Tôi muốn ghé văn phòng để được tư vấn có được không?
  TRẢ LỜI
  A
  Công ty Luật ACC
  Quản trị viên
  Dạ được ạ. cho em xin sđt và tên để em xếp lịch tư vấn cho mình ạ.
  TRẢ LỜI
  hoàng
  Bên mình có tư vấn ngoài giờ hành chính không?
  TRẢ LỜI
  A
  Công ty Luật ACC
  Quản trị viên
  Dạ có ạ. Cho em xin sđt để tư vấn ạ.
  TRẢ LỜI
  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo