Mẫu báo cáo tài chính vay ngân hàng [Chi tiết 2024]

 

Báo cáo tài chính thể hiện tình hình tài chính doanh nghiệp. Các chỉ số kinh doanh có đảm bảo sẽ trả được gốc lẫn lãi cho ngân hàng không, độ rủi ro của việc cho vay. Đồng thời việc lập báo cáo tài chính thể hiện nguồn vốn kinh doanh trong một doanh nghiệp.

Thể hiện số tài sản cố định và tài sản lưu động và là căn cứ để thực hiện thủ tục giải ngân. Mời bạn tham khảo bài viết: Mẫu báo cáo tài chính vay ngân hàng công ty mới thành lập [Chi tiết 2023] để biết thêm chi tiết.

Mẫu Báo Cáo Tài Chính Vay Ngân Hàng

Mẫu báo cáo tài chính vay ngân hàng [Chi tiết 2023]

1. Báo cáo tài chính là gì?

Báo cáo tài chính là báo cáo kế toán thể hiện và truyền tải thông tin kế toán tài chính có tính tổng quát, toàn diện đến những người sử dụng thông tin (chủ yếu là các đối tượng bên ngoài doanh nghiệp và đặc biệt là các nhà đầu tư), giúp họ ra được các quyết định kinh tế phù hợp.

Báo cáo tài chính là phương pháp tổng hợp số liệu từ các sổ kế toán theo cá chỉ tiêu kinh tế tài chính tổng hợp, phản ánh có hệ thống tình hình tài sản, nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp, tình hình và hiệu quả sản xuất kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ và tình hình quản lý, sử dụng vốn của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định vào một hệ thống biểu mẫu quy định thống nhất.

Báo cáo tài chính có 4 loại chính là: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Chính vì có 4 loại báo cáo tài chính nên mỗi loại báo cáo tài chính lại có những yếu tố cấu thành khác nhau, vì vậy, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua từng loại báo cáo tài chính.

>>>>>>>Nếu các bạn có nhu cầu sử dụng dịch vụ kiểm toán hãy đọc bài viết và liên hệ với chúng tôi: Dịch vụ kiểm toán trọn gói, chuyên nghiệp (Cập nhật 2023)

bctc2
Báo cáo tài chính là gì?

 

2. Mục đích của Báo cáo tài chính doanh nghiệp

Theo Điều 97 Thông tư 200/2014/TT-BTC thì báo cáo tài chính dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của một doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý của chủ doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và nhu cầu hữu ích của những người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh tế.

Báo cáo tài chính phải cung cấp những thông tin của một doanh nghiệp về:

- Tài sản;

- Nợ phải trả;

- Vốn chủ sở hữu;

- Doanh thu, thu nhập khác, chi phí sản xuất kinh doanh và chi phí khác;

- Lãi, lỗ và phân chia kết quả kinh doanh;

- Các luồng tiền.

Ngoài các thông tin này, doanh nghiệp còn phải cung cấp các thông tin khác trong “Bản thuyết minh Báo cáo tài chính” nhằm giải trình thêm về các chỉ tiêu đã phản ánh trên các Báo cáo tài chính tổng hợp và các chính sách kế toán đã áp dụng để ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, lập và trình bày Báo cáo tài chính.

3. Kỳ lập Báo cáo tài chính doanh nghiệp theo Thông tư 200

Kỳ lập Báo cáo tài chính doanh nghiệp được quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC như sau:

- Kỳ lập Báo cáo tài chính năm: Các doanh nghiệp phải lập Báo cáo tài chính năm theo quy định của Luật kế toán.

- Kỳ lập Báo cáo tài chính giữa niên độ: Báo cáo tài chính giữa niên độ gồm Báo cáo tài chính quý (bao gồm cả quý IV) và Báo cáo tài chính bán niên.

- Kỳ lập Báo cáo tài chính khác

+ Các doanh nghiệp có thể lập Báo cáo tài chính theo kỳ kế toán khác (như tuần, tháng, 6 tháng, 9 tháng...) theo yêu cầu của pháp luật, của công ty mẹ hoặc của chủ sở hữu.

+ Đơn vị kế toán bị chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản phải lập Báo cáo tài chính tại thời điểm chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản.

- Xác định niên độ tổng hợp Báo cáo tài chính của cơ quan tài chính, thống kê:

Khi tổng hợp thống kê, trường hợp nhận được Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp có năm tài chính khác năm dương lịch, cơ quan quản lý Nhà nước thực hiện theo nguyên tắc:

+ Trường hợp Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp bắt đầu từ 1/4, kết thúc vào 31/3 hàng năm thì số liệu trên Báo cáo tài chính được tổng hợp thống kê vào số liệu của năm trước liền kề;

+ Trường hợp Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp bắt đầu tư 1/7, kết thúc vào 30/6 hàng năm, Báo cáo tài chính dùng để tổng hợp thống kê là Báo cáo tài chính bán niên;

+ Trường hợp Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp bắt đầu từ 1/10, kết thúc vào 30/9 hàng năm thì số liệu trên Báo cáo tài chính được tổng hợp thống kê vào số liệu của năm sau.

4. Mẫu báo cáo tài chính vay ngân hàng [Chi tiết 2023]

Bộ báo cáo tài chính để vay vốn ngân hàng

1. Báo cáo kết quả kinh doanh
2. Bảng cân đối kế toán
3. Yêu cầu thêm tùy ngân hàng

+ Bảng cân đối tài khoản
+ Báo cáo kết quả kinh doanh
+ Lưu chuyển tiền tệ

4. Yêu cầu các báo cáo chi tiết

+ Báo cáo hàng tồn kho
+ Báo cáo công nợ phải thu của khách hàng
+ Báo cáo công nợ phải trả cho nhà cung cấp
+ Ngoài ra 1 số ngân hàng yêu cầu về bảng lương chi tiết.

Các chỉ tiêu trên báo cáo ngân hàng cần lưu ý

1. Doanh thu: Doanh thu căn cứ doanh thu nội bộ doanh nghiệp và số tiền vay theo yêu cầu của ngân hàng.

2. Lợi nhuận: Lợi nhuận ít nhất bằng 10%/doanh thu hoặc cao hơn là 15% doanh thu.

3. Tiền gửi ngân hàng: Riêng chỉ tiêu này bạn cần căn cứ sổ phụ và dư nợ 112 trùng với dư nợ trên sổ phụ tại thời điểm chốt báo giá vay vốn.

4. Tiền mặt: Tiền mặt để chỉ tiêu này bé mới hợp lý để vay vốn

5. Hàng tồn kho: Để chỉ tiêu hàng tồn kho ít nếu một doanh nghiệp có hàng tồn kho nhiều là một doanh nghiệp không bán hàng hiệu quả.

6. Về thuế GTGT: Thuế GTGT cần cần khớp trên tờ khai thuế nếu như Ngân hàng yêu cầu Báo cáo thuế.

7. Về thuế TNDN: Báo cáo tài chính vay vốn không được để nợ thuế TNDN và các loại thuế khác và luôn có TK 821 để thể hiện số thuế TNDN phải nộp.

3_Phu_luc_02_BCTC_20220705103148

5. Một số câu hỏi thường gặp

Báo cáo tài chính có giá trị pháp lý hay không?

Dữ liệu báo cáo được cung cấp tại Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia được xây dựng trên cơ sở truyền tải dữ liệu báo cáo từ Tổng cục Thuế sang Cục Quản lý đăng ký kinh doanh. Do vậy, dữ liệu báo cáo được lưu ở Cục Quản lý đăng ký kinh doanh hoàn toàn trùng khớp với dữ liệu báo cáo được lưu tại Tổng cục Thuế.

Tại sao cần phải báo cáo tài chính?

Báo cáo tài chính có ý nghĩa hết sức quan trọng không chỉ riêng với các cơ quan, doanh nghiệp mà cả với các cơ quan quan nhà nước có thẩm quyền. Báo cáo tài chính phản ánh trung thực nhất tình hình kinh doanh của một doanh nghiệp, giúp các nhà quản trị doanh nghiệp đánh giá khách quan được sức mạnh tài chính doanh nghiệp, khả năng sinh lời và triển vọng phát triển của doanh nghiệp. Ngoài ra, báo cáo tài chính giúp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền nắm được tình hình doanh nghiệp

Chi phí khi sử dụng dịch vụ báo cáo tại chính của ACC là bao nhiêu?

Tùy vào từng trường hợp cụ thể của từng doanh nghiệp mà mức chi phí sẽ khác nhau tuy nhiên Công ty ACC luôn cung cấp cho quý khách hàng mức giá ưu đãi nhất. Liên hệ với ACC để được hỗ trợ nhé!

Báo cáo tài chính cho doanh nghiệp mới thành lập nộp khi nào?

Các doanh nghiệp thông thường không có vốn đầu tư nhà nước sẽ nộp báo cáo tài chính thường niên vào đầu năm, hạn chót là 30/3 hằng năm. Một câu hỏi được đặt ra doanh nghiệp mới thành lập có cần nộp báo cáo tài chính hay không? Câu trả lời là sẽ tùy thuộc vào thời điểm thành lập của doanh nghiệp...

Trên đây là một số thông tin về Mẫu báo cáo tài chính vay ngân hàng [Chi tiết 2023], mời bạn đọc thêm tham khảo và nếu có thêm những thắc mắc về bài viết này hay những vấn đề pháp lý khác về dịch vụ luật sư, tư vấn nhà đất, thành lập doanh nghiệp… hãy liên hệ với ACC theo thông tin bên dưới để nhận được sự hỗ trợ nhanh chóng và hiệu quả từ đội ngũ luật sư, chuyên viên pháp lý có nhiều năm kinh nghiệm từ chúng tôi. ACC đồng hành pháp lý cùng bạn.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (620 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo