Chia tài sản và quyền nuôi con khi ly hôn quy định hiện hành

logo accACC
Mạnh Hùng

Trong một cuộc hôn nhân thì ly hôn không phải là vấn đề mà cả hai bên đều muốn. Khi hai bên đã cố gắng hết sức nhưng không thể giữ được cuộc hôn nhân này thì ly hôn là lựa chọn cuối cùng của họ tại thời điểm đó và đó là một quyết định cả hai hoặc là tất cả mọi người đều không mong muốn trong quan hệ hôn nhân. Trên thực tế thì ly hôn vẫn đã và đang diễn ra rất nhiều với hậu quả tốt hoặc xấu. Một trong những vấn đề được quan tâm đến khi ly hôn xảy ra là việc chia tài sản và quyền nuôi con khi ly hôn. Đề hiểu thêm về chia tài sản và quyền nuôi con khi ly hôn như thế nào thì các bạn hãy tham khảo bài viết dưới đây của ACC nhé.

Căn cứ pháp lý liên quan: Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014.

quyen nuoi con

Chia tài sản và quyền nuôi con khi ly hôn

1. Ly hôn là gì?

Theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 tại Khoản 14 Điều 3 thì ly hôn được định nghĩa như sau: Ly hôn là việc chấm dứt quan hệ vợ chồng theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án.

Như vậy, thì ly hôn là việc chấm dứt quan hệ vợ chồng tuy nhiên thì việc chấm dứt này phải có quyết định, theo bản án có hiệu lực của Tòa án nơi xét xử vụ việc ly hôn.

Và cơ quan quy nhất có trách nhiệm ra phán quyết chấm dứt quan hệ quan hệ hôn nhân của vợ chồng cũng chính là Toà án.

Phán quyết ly hôn của Tòa án thể hiện dưới hai hình thức: bản án hoặc quyết định.

– Trường hợp Tòa án ra quyết định: là nếu vợ chồng thuận tình ly hôn thỏa thuận với nhau có thể tự giải quyết được tất cả các nội dung quan hệ vợ chồng khi ly hôn thì Tòa án công nhận ra phán quyết là quyết định.

– Trường hợp là bản án: Là vợ chồng có mâu thuẫn, tranh chấp trong quan hệ hôn nhân thì Tòa án sẽ ra bản án.

2. Chia tài sản khi ly hôn.

2.1. Có thoả thuận.

Thứ nhất, trường hợp có thoả thuận trước hôn nhân: Nếu như vợ chồng trước khi đăng ký kết hôn có lập một thoả thuận về chế độ tài sản trong thời kỳ hôn nhân thì khi vợ chồng có yêu cầu ly hôn thì việc chia tài sản sẽ được thực hiện theo thoả thuânn đó.

Nếu như thoả thuận của vợ chồng không rõ ràng về chế độ tài sản khi chia thì sẽ phải áp dụng quy định của pháp luật về chia tài sản khi ly hôn.

Thứ hai, trường hợp có thoả thuận khi vợ chồng ly hôn thì sẽ chế độ tài sản của vợ chồng sẽ được chia theo thoả thuận. Và nếu như thoả thuận của vợ chồng không rõ ràng về chế độ tài sản khi chia thì sẽ phải áp dụng quy định của pháp luật về chia tài sản khi ly hôn.

2.2. Không có thoả thuận.

Trường hợp vợ chồng nếu trước khi kết hôn vợ chồng không có bất cứ thoả thuận nào về chế độ tài sản khi ly hôn và khi ly hôn cũng không có hoặc không thể thoả thuận được chế độ tài sản khi ly hôn thì lúc này vợ chồng có quyền yêu cầu Toà án giải quyết chế độ tài sản theo pháp luật.

2.3. Nguyên tắc chia tài sản khi ly hôn.

Theo quy định của pháp luật thì sẽ ưu tiên việc chia tài sản theo thỏa thuận của vợ chồng nếu như vợ chồng có thoả thuận về chế độ tài sản trước hoặc sau khi ly hôn. Căn cứ khoản 1 Điều 59 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 về nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn như sau:

 • Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định thì việc giải quyết tài sản do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì theo yêu cầu của vợ, chồng hoặc của hai vợ chồng, Tòa án giải quyết theo quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này và tại các điều 60, 61, 62, 63 và 64 của Luật này.
 • Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận thì việc giải quyết tài sản khi ly hôn được áp dụng theo thỏa thuận đó; nếu thỏa thuận không đầy đủ, rõ ràng thì áp dụng quy định tương ứng tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này và tại các điều 60, 61, 62, 63 và 64 của Luật này để giải quyết.

Trường hợp nếu như không có thoả thuận về tài sản và có yêu cầu Toà án giải quyết vấn đề tài sản khi ly hôn thì Toà án sẽ giải quyết như sau: 

Thứ nhất, về tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây:

 • Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;
 • Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;
 • Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;
 • Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.
 • Trong trường hợp tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật, nếu không chia được bằng hiện vật thì chia theo giá trị; bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần chênh lệch.

Thứ hai, tài sản riêng của vợ, chồng thuộc quyền sở hữu của người đó, trừ trường hợp tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung theo quy định của Luật này.

 • Trong trường hợp có sự sáp nhập, trộn lẫn giữa tài sản riêng với tài sản chung mà vợ, chồng có yêu cầu về chia tài sản thì được thanh toán phần giá trị tài sản của mình đóng góp vào khối tài sản đó, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác.

3. Quyền nuôi con khi ly hôn.

Quyền nuôi dưỡng con cái là quyền thiêng liêng của cha mẹ. Tuy nhiên không may mắn thì ly hôn xảy ra vậy ai sẽ là người trực tiếp nuôi dưỡng con cái. Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 đã có các quy định về việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn như sau:

 • Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.
 • Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.
 • Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.

Lưu ý: 

 • Việc xem xét giao con cho một bên trực tiếp nuôi dưỡng thì Toà án sẽ dựa vào các căn cứ như: điều kiện vật chất (điều kiện kinh tế, gia sản, thu nhập, tài sản, chỗ ở,…); Tinh thần (thời gian chăm sóc, giáo dục, dạy dỗ con, thời gian vui chơi với con, trình độ học vấn, nhân cách đạo đức,…)
 • Khi con dưới 36 tháng tuổi mà người chồng có căn cứ xác định người vợ không có đủ điều kiện để chăm sóc con và chứng minh mình có đủ điều kiện để nuôi dưỡng chăm sóc con thì sẽ được Toà án xem xét trao quyền trực tiếp nuôi con.

4. Kết luận.

Chia tài sản và quyền nuôi con khi ly hôn là hai việc mà khi ly hôn luôn được quan tâm đến và nhiều tranh chấp nhất. Pháp luật đã có các quy định cụ thể về chia tài sản và quyền nuôi con khi ly hôn với các điều khoản chi tiết. Như những gì đã phân tích trên thì đã liệt kê được một số các nội dung chính của vấn đề này.

Trên đây là một số nội dung tư vấn của chúng tôi về chia tài sản và quyền nuôi con khi ly hôn và như một số vấn đề pháp lý có liên quan đến việc chia tài sản và quyền nuôi con khi ly hôn. Tất cả các ý kiến tư vấn trên của chúng tôi đều dựa trên các quy định pháp luật hiện hành. Nếu như khách hàng có bất cứ thắc mắc, yêu cầu bất cứ vấn đề pháp lý nào liên quan đến vấn đề đã trình bày trên về chia tài sản và quyền nuôi con khi ly hôn vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin sau:

 • Hotline: 19003330
 • Zalo: 084 696 7979
 • Gmail: info@accgroup.vn
 • Website: accgroup.vn
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận