Thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận đầu tư bị mất [2024]

Thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận đầu tư bị mất là một thủ tục khó. Tuy nhiên, công ty luật ACC với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này có thể giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng. Thông qua bài viết dưới đây chúng tôi sẽ cung cấp đến bạn một số kiến thức liên quan đến thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận đầu tư bị mất. Mời các bạn tham khảo.

Thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận đầu tư bị mất
Thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận đầu tư bị mất

 

1. Mất giấy chứng nhận đầu tư có được cấp lại không?

Căn cứ theo quy định tại Điều 41 Nghị định 31 Hướng dẫn luật đầu tư.

Thủ tục cấp lại và hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

1. Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bị mất hoặc bị hỏng, nhà đầu tư nộp văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho cơ quan đăng ký đầu tư để được cấp lại trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan đăng ký đầu tư nhận được văn bản đề nghị.

2. Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được lưu dưới dạng dữ liệu điện tử trong Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư có nội dung khác so với Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có nội dung được ghi đúng theo nội dung trong hồ sơ đăng ký đầu tư có giá trị pháp lý. Cơ quan đăng ký đầu tư hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của nhà đầu tư.

3. Trường hợp thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư chưa chính xác so với thông tin đăng ký tại hồ sơ thực hiện thủ tục đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của nhà đầu tư.

>> Để tìm hiểu thêm về Giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài, mời bạn tham khảo bài viết: Giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài.

2. Hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận đầu tư đã mất

-  Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đầu tư

-   Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư

-   Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài

-   Giấy tờ chứng thực cá nhân của nhà đầu tư là cá nhân; Giấy chứng nhận thành lập hoặc giấy tờ pháp lý có giá trị tương đương của nhà đầu tư là tổ chức

-  Đề xuất dự án đầu tư

-  Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư/ cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ hoặc của tổ chức tài chính/bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư/ giấy tờ tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính

-  Đề xuất nhu cầu sử dụng đất/ Hợp đồng thuê địa điểm

-  Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án.

Khi nội dung giấy chứng nhận đầu tư có những thay đổi, chủ đầu tư cũng phải tiến hành điều chỉnh giấy chứng nhận. ACC cung cấp bài viết gửi đến quý khách thông tin những trường hợp và thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

>>> Để hiểu thêm về Thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài, mời các bạn xem thêm bài viết tại đây: Thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài.

3. Thủ tục thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được quy định như thế nào?

Căn cứ nội dung tại Điều 41 Nghị định 31/2021/NĐ-CP, Thủ tục thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được quy định như sau:

Về hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Nhà đầu tư cần chuẩn bị Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Về trình tự thực hiện:

- Bước 1: Nhà đầu tư nộp văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho cho cơ quan đăng ký đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư).

- Bước 2:

+ Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của nhà đầu tư đối với cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

+ Cơ quan đăng ký đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư) cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong khi nhận được văn bản đề nghị của nhà đầu tư.

Về cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc gửi bưu điện.

>>> Để tìm hiểu thêm về Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài, mời bạn tham khảo bài viết: Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

4.   Cơ quan có thẩm quyền giải quyết các hồ sơ liên quan đến thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Cơ quan có thẩm quyền thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư là cơ quan đăng ký đầu tư, cụ thể là Phòng đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/ thành phố.

5. Thời gian giải quyết hồ sơ liên quan đến thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư  sở kế hoạch và đầu tư có trách nhiệm thẩm định tính hợp pháp của hồ sơ để tiến hành cấp lại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

6. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ghi nhận những thông tin gì của nhà đầu tư?

Căn cứ khoản 11 Điều 3 Luật Đầu tư 2020 có quy định về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như sau:

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là văn bản bằng bản giấy hoặc bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư.

Căn cứ quy định tại Điều 40 Luật Đầu tư 2020 có nội dung như sau:

Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

1. Tên dự án đầu tư.

2. Nhà đầu tư.

3. Mã số dự án đầu tư.

4. Địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng.

5. Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư.

6. Vốn đầu tư của dự án đầu tư (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động).

7. Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.

8. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư, bao gồm:

a) Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn;

b) Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư, trường hợp dự án đầu tư chia thành từng giai đoạn thì phải quy định tiến độ thực hiện từng giai đoạn.

9. Hình thức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu có).

10. Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư (nếu có).

Như vậy, Giấy chứng nhận đầu tư bao gồm các nội dung sau:

- Tên dự án đầu tư.

- Nhà đầu tư.

- Mã số dự án đầu tư.

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng.

- Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư.

- Vốn đầu tư của dự án đầu tư (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động).

- Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.

- Tiến độ thực hiện dự án đầu tư

- Hình thức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư

- Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư

7. Công ty Luật ACC hỗ trợ các thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Công ty Luật ACC là một trong những đơn có đội ngũ nhân viên làm việc chuyên nghiệp và được chú trọng bài bản, đầu vào nhân viên cũng được tuyển chọn rất gắt gao để có được những nhân viên ưu tú nhất. Qua quá trình tồn tại và phát triển, hiện tại chúng tôi đã xây dựng được đội ngũ Luật sư, Luật gia, các chuyên viên pháp lý có nhiều năm kinh nghiệm, tận tâm, hết sức nhiệt huyết với nghề Luật.

Giấy phép nhập khẩu là gì, có bắt buộc phải xin không? Mời Quý bạn đọc theo dõi bài viết Thủ tục xin giấy phép nhập khẩu

8. Câu hỏi thường gặp

Mất giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có điều chỉnh được giấy phép không?

Theo quy định khi công ty bạn điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh công ty phải nộp lại bản gốc GCN đăng ký đầu tư đã được cấp. Do đó khi điều chỉnh GCN đăng ký đầu tư mà công ty phát hiện bị mất bản gốc GCN đăng ký đầu tư hiện tại thì phải thực hiện thủ tục báo mất song song với thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Làm mất giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có bị xử phạt hay không?

Theo Luật đầu tư 2020 thì doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo tiêu chí sau:

✔  Số lượng bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tương ứng với số lượng nhà đầu tư được ghi nhận trong đó đảm bảo mỗi nhà đầu tư được cấp tổi thiểu 01 bản, công ty triển khai dự án được lưu giữ 01 bản.

✔  Thông tin ghi nhận trên các bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cấp cho nhà đầu tư và công ty triển khai dự án là như nhau.

Hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do mất

Để xin lại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ gồm những thành phần sau:

+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Bản phô tô giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

+ Bản đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đầu tư;

+ Giấy giới thiệu/Giấy ủy quyền cho cá nhân/tổ chức thực hiện thay thủ tục của người đại diện theo pháp luật;

Số lượng hồ sơ cần nộp: 02 bộ

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết các hồ sơ liên quan đến thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Cơ quan có thẩm quyền thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư là cơ quan đăng ký đầu tư, cụ thể là Phòng đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/ thành phố.

Trên đây là toàn bộ nội dung về Thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận đầu tư bị mất [2023] do Luật ACC cung cấp. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý bạn đọc. Trong quá trình tìm hiểu, nếu quý bạn đọc còn có thắc mắc, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua website hoặc Hotline để được hỗ trợ giải đáp.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (805 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo