Thủ Tục Đổi Tên Công Ty TNHH Theo Luật Doanh Nghiệp 2020

Thủ tục đổi tên công ty TNHH là một thủ tục phổ biến trong đăng ký kinh doanh về thông báo thay đổi đăng ký doanh nghiệp. Để thực hiện được vấn đề này, cần nắm rõ những vấn đề pháp lý sau:

1. Khái niệm Công ty TNHH

Công ty TNHH, hay được hiểu là Công ty Trách nhiệm hữu hạn, là một loại hình tồn tại của doanh nghiệp, một tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2021, tồn tại hai loại hình công ty TNHH đó là:

 • Công ty TNHH 1TV: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.
 • Công ty TNHH 2TV trở lên: Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định khác

Như vậy, tùy vào từng loại hình công ty TNHH chọn lựa, mà thủ tục thành lập cũng có sự khác nhau để đảm bảo tính hợp pháp khi kinh doanh trên thực tế

2. Quy định pháp luật về tên công ty trách nhiệm hữu hạn

 Hiện nay, tên của công ty TNHH được quy định tại Điều 37 Luật DN 2020, hướng dẫn tại Điều 18, 19 NĐ 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, theo đó:

 • Tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây:
  • Loại hình doanh nghiệp;
  • Tên riêng.
 • Loại hình doanh nghiệp được viết là “công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “công ty TNHH” đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; được viết là “công ty cổ phần” hoặc “công ty CP” đối với công ty cổ phần; được viết là “công ty hợp danh” hoặc “công ty HD” đối với công ty hợp danh; được viết là “doanh nghiệp tư nhân”, “DNTN” hoặc “doanh nghiệp TN” đối với doanh nghiệp tư nhân.
 • Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.
 • Tên doanh nghiệp phải được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.

Bên cạnh đó, người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp không được đăng ký tên doanh nghiệp trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp khác đã đăng ký trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc, trừ những doanh nghiệp đã giải thể hoặc đã có quyết định có hiệu lực của Tòa án tuyên bố doanh nghiệp bị phá sản. Nếu doanh nghiệp không đáp ứng được điều kiện này thì Phòng Đăng ký kinh doanh có quyền chấp thuận hoặc từ chối tên dự kiến đăng ký của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Để tránh tên doanh nghiệp bị trùng, nhầm và vi phạm quy định về đặt tên doanh nghiệp, ý kiến Phòng Đăng ký kinh doanh là quyết định cuối cùng. Trường hợp không đồng ý với quyết định của Phòng Đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp có thể khởi kiện theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

3. Hồ sơ thực hiện thủ tục thay đổi tên công ty TNHH

Hồ sơ thực hiện thủ tục thay đổi tên công ty TNHH thực chất là thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp mà ở đây là đăng ký đổi tên doanh nghiệp theo quy định tại Điều 48, Nghị định 01/2021/NĐ-CP về Đăng ký doanh nghiệp hiện hành. Theo đó, hồ sơ bao gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký (Mẫu tại Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT)
 • Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên,
 • Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc đổi tên doanh nghiệp.
 • Văn bản ủy quyền cho ACC thực hiện thủ tục thay doanh nghiệp về thay đổi tên doanh nghiệp

4. Thủ tục thay đổi tên công ty TNHH

Về cơ bản, việc thay đổi tên công ty TNHH một thành viên hay hai thành viên đều không có sự thay đổi nhất định, do đó, việc thay đổi bao gồm các bước sau đây:

Thủ tục đổi tên công ty TNHH hai thành viên và thủ tục thay đổi tên công ty TNHH MTV

 • Bước 1:Tra cứu tên công ty mới đánh giá khả năng sử dụng tên mới, tránh nhầm lẫn với tên các doanh nghiệp đã tồn tại trước đó
 • Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ thay đổi tên công ty TNHH với danh mục các giấy tờ được chuẩn bị ở mục trên
 • Bước 3: Nhập thông tin trên cổng thông tin quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp và chờ hồ sơ hợp lệ
 • Bước 4: Sau khi hồ sơ hợp lệ thì chủ kinh doanh hoặc bên ủy quyền nộp hồ sơ bản cứng tại cơ quan đăng ký kinh doanh
 • Bước 5: Nhận kết quả
 • Bước 6: Thông báo thay đổi tên công ty (Mẫu thông báo thay đổi tên công ty)

5. Thủ tục thuế khi thay đổi tên công ty TNHH

Thay đổi tên công ty có phải nộp mẫu 08?

Nếu như trước đây, khi tiến hành thay đổi tên công ty, sẽ phải nộp mẫu số 08-MST để thông báo với cơ quan thuế thì hiện nay, trách nhiệm này thuộc về việc cập nhật các thông tin thay đổi của Phòng Đăng ký kinh doanh trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện.

Do đó, nếu công ty đã thực hiện thủ tục xin thay đổi tên doanh nghiệp và nhận được giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới thì được xác nhận là đã hoàn thành thủ tục và không cần thông báo lên cơ quan quản lý thuế về vấn đề này. Việc doanh nghiệp chuyển đổi tên sẽ không làm thay đổi mã số thuế hiện tại của mình. Sau khi thay đổi tên công ty, doanh nghiệp cần phải thực hiện thông báo đến cơ quan thuế chỉ trong trường hợp công ty có sử dụng phát hành hóa đơn. Trong trường hợp công ty phải thông báo thay đổi tên công ty đến cơ quan thuế và phải sử dụng thông báo mẫu TB04/AC của Thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ tài chính.

Trường hợp doanh nghiệp không sử dụng hóa đơn thì chỉ cần thực hiện thủ tục hồ sơ gửi đến Phòng đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP. Theo đó doanh nghiệp cần phải làm theo mẫu Phụ lục I-15 và nộp thông báo tài khoản ngân hàng theo mẫu PL I-15 (thay thế Mẫu 08/MST)

Như vậy, khi thay đổi tên công ty không cần phải nộp mẫu 08/MST. Trường hợp này, doanh nghiệp cần phải xử lý hóa đơn khi thay đổi tên công ty bằng cách thay đổi tên công ty trên hóa đơn điện tử.

Mẫu thông báo thay đổi tên công ty gửi cơ quan thuế

Dưới đây là mẫu thông báo bạn có thể thông báo từ ACC chúng tôi:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                                                                        ….., ngày … tháng … năm …

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY

Kính gửi: Quý khách hàng, đối tác và các cổ đông của công ty

Sau một thời gian dài doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trên thị trường, với mong muốn có những thay đổi trong định hướng phát triển cũng như mở rộng chiến lược kinh doanh của mình. Chúng tôi – Công ty ………  muốn thay đổi tên để nhằm phù hợp hơn với mô hình phát triển và mục đích kinh doanh của công ty. Do đó, chúng tôi xin trân trọng thông báo đến quý khách hàng, đối tác và cổ đông về việc thay đổi tên công ty … kể từ ngày … tháng … năm … như sau:

Tên doanh nghiệp cũ:

– Tên tiếng việt:

– Tên nước ngoài:

– Tên viết tắt:

Tên doanh nghiệp mới:

– Tên tiếng việt:

– Tên nước ngoài:

– Tên viết tắt:

Kể từ ngày … tháng … năm …, công ty chúng tôi chuyển sang sử dụng tên mới như trên. Các giao dịch kinh doanh, ký kết hợp đồng hay liên quan đến giao dịch dân sự, xin vui lòng liên hệ trao đổi theo tên công ty mới trên đây.

Thông báo này, được thông báo thay cho công văn và thư gửi tới các đối tác và khách hàng của chúng tôi. Với sự thay đổi tên không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ cũng như các hoạt động khác của công ty. Trân trọng cảm ơn quý khách, quý đối tác, quý cổ đông … đã luôn đồng hành cùng chúng tôi (tên công ty, tổ chức) trong thời gian qua.

Chúng tôi hy vọng sẽ nhận được sự hỗ trợ, hợp tác tốt hơn trong thời gian sắp tới của quý khách hàng, đối tác, cổ đông…

Trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe!

Nơi nhận:                                                                                                                  ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO CÔNG TY

 • Như trên;                                                                                                                   (ký tên, đóng dấu)
 • Lưu: VT 

6. Dịch vụ đăng ký thay đổi tên công ty TNHH của ACC có lợi ích gì?

 • Được đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn của ACC có kinh nghiệm thực tế trong đăng ký kinh doanh phục vụ nhu cầu quý khách hàng
 • Phí dịch vụ hợp lý và phù hợp điều kiện khách hàng. Một vài dịch vụ của chúng tôi sẽ tư vấn miễn phí mọi lúc, mọi nơi tùy theo từng hình thức câu hỏi và mục đích của từng khách hàng
 • Được ACC tư vấn hầu hết trong mọi thời gian. Hiện nay, ACC chủ yếu làm việc theo giờ hành chính, do đó, nếu có nhu cầu, hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp thắc mắc tốt nhất.
 • Khi làm việc với ACC, chúng tôi sẽ đảm bảo ra giấy cho quý khách và đồng thời chịu trách nhiệm hoàn toàn nếu thực hiện sai thủ tục pháp lý

7. Những câu hỏi thường gặp khi đăng ký thay đổi tên công ty TNHH.

 • Chi phí đăng ký thay đổi tên công ty TNHH là bao nhiêu?

Theo quy định pháp luật, việc thay đổi tên công ty nếu do chủ doanh nghiệp tự thực hiện thì rơi vào chi phí:100.000đ/1 bộ hồ sơ

 • Chi phí đã bao gồm tất cả các dịch vụ chưa? có phát sinh thêm chi phí không?

Chi phí trên chỉ là chi phí với cơ quan nhà nước, đối với ACC, khi bạn thực hiện dịch vụ tại chúng tôi, là chi phí trọn gói và cam kết không phát sinh bất kì chi phí bên ngoài và chúng tôi sẽ đảm bảo đúng như hợp đồng đã thỏa thuận với quý khách hàng

 • Có hỗ trợ tư vấn và nhận hồ sơ tại nhà không?

Chúng tôi có hỗ trợ tư vấn và nhận hồ sơ tại nhà nếu quý khách hàng có nhu cầu

Nếu như có thắc mắc về vấn đề này, hãy đến với chúng tôi, Luật ACC – Đồng hành pháp lý cùng bạn. Liên hệ với chúng tôi qua:

Tổng đài tư vấn: Hotline 1900.3330

Zalo: Qua số điện thoại: 084.696.7979

Mail: info@accgroup.vn

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận