Nên thành lập doanh nghiệp tư nhân hay công ty TNHH (2021)

logo accACC
Nguyen Vi

Vậy nên thành lập doanh nghiệp tư nhân hay công ty TNHH? Thành lập doanh nghiệp tư nhân và công ty TNHH có lợi gì? Nếu Quý bạn đọc có các thắc mắc trên vậy đừng bỏ qua bài viết này; bởi Công ty Luật ACC sẽ chia sẻ đến Quý bạn đọc đầy đủ và chi tiết về các quy định về doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH. Giúp bạn có thêm thông tin pháp lý quan trọng việc nên mở doanh nghiệp tư nhân hay công ty TNHH.

1.Thành lập doanh nghiệp tư nhân và công ty TNHH là gì?

Thành lập doanh nghiệp tư nhân hay thành lập công ty TNHH là việc thực hiện các thủ tục để thành lập một doanh nghiệp tư nhân hoặc một công ty TNHH. Theo quy định của pháp luật, đăng ký doanh nghiệp là việc người thành lập doanh nghiệp đăng ký thông tin về doanh nghiệp dự kiến thành lập, doanh nghiệp đăng ký những thay đổi trong thông tin về đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh và được lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

2.Hiểu rõ về doanh nghiệp tư nhân và công ty TNHH

2.1. Doanh nghiệp tư nhân

Theo quy định của pháp luật doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Như vậy bản chất của doanh nghiệp tư nhân là do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân do chủ doanh nghiệp tự đăng ký. Chủ doanh nghiệp tư nhân có nghĩa vụ đăng ký chính xác tổng số vốn đầu tư, trong đó nêu rõ số vốn bằng Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng và tài sản khác; đối với vốn bằng tài sản khác còn phải ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản.

Toàn bộ vốn và tài sản kể cả vốn vay và tài sản thuê được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán và báo cáo tài chính của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình hoạt động, chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư của mình vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Việc tăng hoặc giảm vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán. Trường hợp giảm vốn đầu tư xuống thấp hơn vốn đầu tư đã đăng ký thì chủ doanh nghiệp tư nhân chỉ được giảm vốn sau khi đã đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh.

2.2. Công ty TNHH

Công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

  • Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.
  • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

3.Nên thành lập doanh nghiệp tư nhân hay công ty TNHH

Vậy, nên thành lập doanh nghiệp tư nhân hay công ty TNHH? Việc mở doanh nghiệp tư nhân hay công ty TNHH phụ thuộc vào nhiều yếu tố, theo chúng tôi, mỗi loại hình đều có ưu điểm và nhược điểm riêng, nên tùy thuộc vào nhu cầu của khách hàng mà chọn loại hình doanh nghiệp cho phù hợp. Dưới đây là bảng so sánh những lợi ích của doanh nghiệp tư nhân và công ty TNHH mà quý khách hàng có thể xem xét.

 

Yếu tố

Doanh nghiệp tư nhân

Công ty TNHH

Trách nhiệm của chủ sở hữu/thành viên góp vốn

Chịu trách nhiệm vô hạn bằng tài sản của mình

Chịu trách nhiệm hữu hạn bằng tài sản đã góp

Quyền của chủ sở hữu/thành viên góp vốn

Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân, việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã nộp thuế và thực hiện nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

Công ty TNHH một thành viên thì chủ sở hữu có quyền quyết định cao nhất, tuy nhiên đối với Công ty TNHH từ 2 thành viên trở lên thì phụ thuộc vào Hội đồng thành viên

Quy mô kinh doanh

Phù hợp với phạm vi nhỏ

Phù hợp với phạm vi lớn hơn

Hạn chế

Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên hợp danh của công ty hợp danh.

Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.

Công ty trách nhiệm hữu hạn  không được phát hành cổ phần nhưng có quyền phát hành trái phiếu

Tính chuyển đổi doanh nghiệp

Doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần hoặc công ty hợp danh theo quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Doanh nghiệp được chuyển đổi phải có đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 27 của Luật Doanh nghiệp;

b) Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả khoản nợ chưa thanh toán và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn;

c) Chủ doanh nghiệp tư nhân có thỏa thuận bằng văn bản với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty được chuyển đổi tiếp nhận và tiếp tục thực hiện các hợp đồng đó;

d) Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân.

Công ty trách nhiệm hữu hạn có thể chuyển đổi thành công ty cổ phần theo phương thức sau đây:

a) Chuyển đổi thành công ty cổ phần mà không huy động thêm tổ chức, cá nhân khác cùng góp vốn, không bán phần vốn góp cho tổ chức, cá nhân khác;

b) Chuyển đổi thành công ty cổ phần bằng cách huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn;

c) Chuyển đổi thành công ty cổ phần bằng cách bán toàn bộ hoặc một phần phần vốn góp cho một hoặc một số tổ chức, cá nhân khác;

d) Kết hợp phương thức quy định tại các điểm a, b và c khoản này và các phương thức khác.


4.Những câu hỏi thường gặp về lợi ích khi thành lập doanh nghiệp tư nhân hay công ty TNHH

Nên thành lập doanh nghiệp tư nhân hay công ty TNHH?

Phù thuộc vào nhu cầu khách hàng và các thông tin của khách hàng.

Thành lập doanh nghiệp tư nhân có lợi gì?

Bài viết này đã đề cập rõ tại mục 3.

Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền gì?

Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền bán, cho thuê, quản lý doanh nghiệp tư nhân và thu lợi nhuận từ công việc kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân,

ACC Group có dịch vụ tư vấn về thành lập doanh nghiệp không?

ACC Group sẽ tư vấn cho quý khách cách thức, trình tự và toàn bộ các vấn đề liên quan đến việc thành lập công ty mới cho khách hàng, ACC cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng trong quá trình thành lập công ty?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận