Dịch vụ ly hôn tại Cần Thơ uy tín giá rẻ

logo accACC
Huy Trọng Bùi

Cần Thơ là một trong những thành phố có sự phát triển mạnh mẽ hiện nay. Bên cạnh sự phát triển thì nhu cầu sử dụng các dịch vụ pháp lý liên quan đến hôn nhân cũng được quan tâm nhiều. Đặc biệt là dịch vụ ly hôn tại Cần Thơ. Bài viết dưới đây, công ty Luật ACC sẽ đưa đến bạn một số thông tin liên quan đến dịch vụ ly hôn tại Cần Thơ mời các bạn tham khảo! 

dich vu ly hon Can Tho

dịch vụ ly hôn tại Cần Thơ

1. Ly hôn là gì?

Khi một cặp đôi kết hôn với nhau sẽ tiến hành đăng ký các thủ tục đăng ký kết hôn tại Xã Phường, trị trấn nơi định cư. Và một mối quan hệ hôn nhân được xem là hợp pháp khi có giấy chứng nhận kết hôn và được pháp luật thừa nhận. Khi mối quan hệ hôn nhân được thừa nhận thì sẽ phát sinh các quan hệ với đối phương như quan hệ cha/mẹ con và quan hệ tài sản. 

Vậy, ly hôn là việc chấm dứt quan hệ hôn nhân trên thực tế. Cặp đôi sẽ không còn được xem là quan hệ vợ chồng. Trong quá trình ly hôn sẽ có một số vấn đề phát sinh liên quan đến con chung, tài sản chung hình thành sau hôn nhân….. Vậy tất cả những vấn đề sẽ được giải đáp dưới đây. 

2. Các vấn đề pháp lý phát sinh sau hôn nhân

2.1. Tài sản chung của vợ chồng

Tài sản chung của vợ chồng được quy định tại Điều 33 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014

“1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung”.

2.2. Nghĩa vụ chung của vợ chồng đối với tài sản chung

Căn cứ vào Điều 37 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định vè nghĩa vụ của vợ/chồng đối với tài sản chung

“Vợ chồng có các nghĩa vụ chung về tài sản sau đây:

1. Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà theo quy định của pháp luật vợ chồng cùng phải chịu trách nhiệm;

2. Nghĩa vụ do vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình;

3. Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung;

4. Nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng tài sản riêng để duy trì, phát triển khối tài sản chung hoặc để tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình;

5. Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do con gây ra mà theo quy định của Bộ luật dân sự thì cha mẹ phải bồi thường;

6. Nghĩa vụ khác theo quy định của các luật có liên quan.”

2.3. Chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân

Căn cứ theo quy định tại Điều 38 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014

+ Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung, trừ trường hợp quy định tại Điều 42 của Luật này; nếu không thỏa thuận được thì có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.

+ Thỏa thuận về việc chia tài sản chung phải lập thành văn bản. Văn bản này được công chứng theo yêu cầu của vợ chồng hoặc theo quy định của pháp luật.

+ Trong trường hợp vợ, chồng có yêu cầu thì Tòa án giải quyết việc chia tài sản chung của vợ chồng theo quy định tại Điều 59 của Luật này.

3. Con chung của vợ chồng

Căn cứ theo quy định tại Điều 88 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định về con chung của vợ chồng:

“1. Con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân hoặc do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân là con chung của vợ chồng.

Con được sinh ra trong thời hạn 300 ngày kể từ thời điểm chấm dứt hôn nhân được coi là con do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân.

Con sinh ra trước ngày đăng ký kết hôn và được cha mẹ thừa nhận là con chung của vợ chồng.

2. Trong trường hợp cha, mẹ không nhận con thì phải có chứng cứ và phải được Tòa án xác định“

4. giải quyết các vấn đề pháp lý

4.1. Đối với tài sản chung

Tài sản chung hình thành sau hôn nhân sẽ được xem xét và chia như sau:

Mỗi vợ hoặc chồng sẽ được nhận 1/2 số tài sản chung. Tuy nhiên, bên cạnh đó sẽ tính đến công sức đóng góp của vợ chồng. Nghĩa là nếu như vợ hoặc chồng có nhiều công sức trong việc tạo dựng và giữ gìn tài sản thì sẽ được xem xét để chia phần nhiều hơn. 

Căn cứ vào quy định tại Điều 59 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 Nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn

2. Tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây:
a) Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;
b) Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;
c) Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;
d) Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.

3. Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật, nếu không chia được bằng hiện vật thì chia theo giá trị; bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần chênh lệch.

4. Tài sản riêng của vợ, chồng thuộc quyền sở hữu của người đó, trừ trường hợp tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung theo quy định của Luật này.
Trong trường hợp có sự sáp nhập, trộn lẫn giữa tài sản riêng với tài sản chung mà vợ, chồng có yêu cầu về chia tài sản thì được thanh toán phần giá trị tài sản của mình đóng góp vào khối tài sản đó, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác.”

4.2. Đối với con chung

Căn cứ theo Quy định tại Điều 81 Luật Hôn nhân và Gia đình quy đinh Việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn

1. Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.

2. Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

3. Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.

5. Công ty luật ACC

Trên đây là những chia sẻ của công ty luật ACC về dịch vụ tư vấn ly hôn ở Cần Thơ. Nếu có bất kì thắc mắc nào bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ. Công ty luật ACC là đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý uy tín và có nhiều kinh nghiệm trong việc tư vấn thủ tục ly hôn tại Cần Thơ. ACC xin cảm ơn! 

Rate this post
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận