messenger whatsapp viber zalo phone mail

Tìm hiểu về mô hình chủ nghĩa xã hội là gì? – Luật ACC

(LLCT) – Khái niệm “mô hình” có khả năng diễn đạt tinh thần thực tiễn, tính chất năng động và cả khả năng bổ sung, phát triển, điều chỉnh của quan niệm về CNXH. Thành tựu của thực tiễn đổi mới và của quá trình phát triển tư duy lý luận về CNXH hiện nay đã xác nhận khái niệm mô hình CNXH, vì vậy trong các văn kiện của Đảng và trong nghiên cứu lý luận, nên sử dụng khái niệm mô hình CNXH rộng rãi hơn.

Chế độ nói về chủ nghĩa xã hội là để trả lời câu hỏi này: khái niệm chủ nghĩa xã hội là gì, hay chủ nghĩa xã hội là gì? Mô hình xã hội chủ nghĩa là phạm trù khái niệm hệ thống xã hội, chính trị và kinh tế được xác lập phù hợp với các nguyên tắc của chủ nghĩa xã hội khoa học và phù hợp với điều kiện của mỗi nước. Nó bao gồm đặc điểm kinh tế, đặc điểm chính trị xã hội, đặc điểm tư tưởng, văn hóa… Theo đó, bản chất của chủ nghĩa xã hội từng bước được hoàn thiện, thể hiện những đặc điểm nổi bật. Khái niệm mô hình xã hội chủ nghĩa thể hiện quan điểm của các đảng cộng sản, giai cấp công nhân và nhân dân lao động các nước về xây dựng xã hội. Vì vậy, khái niệm mô hình xã hội chủ nghĩa liên quan trực tiếp đến hiệu quả, thậm chí là thành công của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nếu quan niệm không đúng thì hành động sẽ không đạt kết quả. Các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác rất quan tâm đến câu hỏi này.
C. Mác đã từng phê phán những người theo chủ nghĩa xã hội không tưởng có quan điểm sai lầm về mô hình xã hội tương lai, như phê phán quan niệm hão huyền về mô hình xã hội chủ nghĩa của công nhân Pháp trong “Đấu tranh giai cấp ở Pháp 1848-1850”, “Nội chiến Pháp”, “ Nội chiến Pháp”, sự hiểu lầm của Lasan về mô hình xã hội chủ nghĩa của chủ nghĩa cộng sản trong “sự chỉ trích chương trình Gothic” … Sự chỉ trích của Engels về “những bức tranh biếm họa lịch sử”, khác xa với “sự phân mảnh”. “Vùng đất chân chính” của những người cộng sản trong khái niệm chủ nghĩa xã hội. Bản thân ông cũng thừa nhận: “Lịch sử chứng minh chúng ta cũng mắc sai lầm, lịch sử chứng minh nhận thức của chúng ta lúc đó là ảo tưởng. Lịch sử còn tiến thêm một bước: lịch sử không chỉ loại bỏ sai lầm của chúng ta lúc bấy giờ mà còn lật đổ hoàn toàn những điều kiện mà chúng ta đã mắc phải. giai cấp vô sản đánh nhau… thế thôi”. Thế thôi. Một điểm đáng để nghiên cứu thêm” (1). Để tránh tình trạng này, Ăng-ghen yêu cầu: “Nhiệm vụ đầu tiên hiện nay là nghiên cứu sâu hơn về nó, hiểu rõ mọi chi tiết và mọi mối liên hệ của nó” (2) .
V. I. Lê-nin cũng có nhiều lời phê phán những quan điểm ngây thơ, vội vàng, bè phái của cánh tả… trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của những người Bôn-sê-vích, của “Văn học dân gian”…
Thực tiễn chủ nghĩa xã hội hàng chục năm qua cũng khẳng định ý nghĩa chiến lược của việc đổi mới tư duy, nhận thức toàn diện, đúng đắn về mô hình chủ nghĩa xã hội. Những thành tựu đạt được và những tồn tại của công cuộc cải cách, đổi mới luôn đòi hỏi cơ quan hoạch định chính sách chiến lược phải coi việc tiếp tục nâng cao nhận thức về mô hình xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ thường xuyên và cấp bách.
Mô hình chủ nghĩa xã hội là sản phẩm của tư duy chiến lược do Đảng Cộng sản lãnh đạo, lãnh đạo sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Khả năng điều chỉnh mô hình chủ nghĩa xã hội phụ thuộc vào hoạt động thực tiễn và khả năng tư duy lý luận của những người cộng sản. Nhu cầu thực tế của các nước, đặc điểm của bối cảnh thời đại, sự kiểm chứng thực tiễn của sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa thực tế, sự giao lưu học hỏi giữa các Đảng Cộng sản, kế thừa kinh nghiệm đều là những nhân tố thực tế thúc đẩy việc điều chỉnh ngươi mâu.
Thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội cũng bộc lộ vấn đề về tính quy luật, đó là ở các nước có thể có nhiều mô hình chủ nghĩa xã hội khác nhau và một mô hình có thể được điều chỉnh nhiều lần trong quá trình hiện thực hóa. Năng lực tư duy lý luận của người cộng sản là nhân tố tác động trực tiếp đến việc xây dựng và điều chỉnh mô hình xã hội chủ nghĩa, bao gồm: năng lực nhận thức cái mới hoặc những khiếm khuyết trong quá trình hiện thực hóa mô hình; sự nhạy bén với những điều kiện thay đổi, khả năng điều chỉnh hành động, và khả năng tìm tòi Biết kiên định nguyên tắc khi chuyển đổi mô hình hoặc thay đổi phương thức triển khai mô hình… Ngoài ra, sự kiên định về ý chí chính trị, sự đồng thuận xã hội đối với mô hình đã xác lập cũng là một yếu tố mà thực tiễn đã chứng minh có vai trò hết sức quan trọng trong việc thực hiện mô hình xã hội chủ nghĩa.
Mô hình chủ nghĩa xã hội trên thế giới cũng đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển. Mô hình chủ nghĩa xã hội đặc thù kiểu Xô-viết được nhiều nước vận dụng rộng rãi, ít thay đổi, sau đổi mới, cải cách đã ra đời nhiều mô hình sáng tạo không làm mất đi đặc trưng chủ nghĩa xã hội, như mô hình chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, mô hình chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam ., mô hình chủ nghĩa xã hội của Cuba, mô hình chủ nghĩa xã hội của Lào… Tương ứng với đó, lý luận chủ nghĩa xã hội ngày càng hoàn thiện và tiệm cận với thực tiễn hơn. Sự xuất hiện những mô hình chủ nghĩa xã hội điển hình trong thời kỳ đổi mới, mở cửa không chỉ khẳng định sức sống của chủ nghĩa xã hội mà còn là thành tựu lý luận quan trọng nhất của chủ nghĩa xã hội đương đại.
Trong nghiên cứu lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội Việt Nam, khái niệm mô hình theo nghĩa trên được sử dụng rộng rãi, nội hàm của nó khá thống nhất, nhưng trong các văn kiện của Đảng Cộng sản Việt Nam không thấy xuất hiện khái niệm mô hình chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. . Chưa sử dụng nó. Thay vào đó là những khái niệm tương đương để phản ánh “xã hội xã hội chủ nghĩa do nhân dân ta xây dựng” (TƯ 1991, Cương lĩnh 2011) “quan niệm về chủ nghĩa xã hội” hay những đặc điểm khác của chủ nghĩa xã hội Việt Nam…
Khái niệm “mô hình” không những có thể phản ánh tinh thần thực tiễn và tính chất năng động của khái niệm xã hội chủ nghĩa, mà còn bổ sung, phát triển và điều chỉnh cùng với khái niệm xã hội chủ nghĩa. Những thành tựu của thực tiễn ngày nay và sự phát triển của tư duy lý luận xã hội chủ nghĩa đã khẳng định khái niệm mô hình chủ nghĩa xã hội, vì vậy trong các văn kiện của Đảng và nghiên cứu lý luận nên sử dụng khái niệm chủ nghĩa xã hội. Một mô hình rộng lớn hơn của chủ nghĩa xã hội.
Đánh giá post
✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác
✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay
Tu Van Vien 2


  Bài viết liên quan:

  Dịch vụ làm giấy phép an toàn thực phẩm vsattp trọn gói 2023

  ACC – dịch vụ pháp lý doanh nghiệp chuyên nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm. Dịch vụ làm thủ tục cấp giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm cho những cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm là dịch vụ mà ACC rất chuyên nghiệp và xử lý rất nhiều hồ sơ, loại hình…

  Lượt xem: 2.938

  Văn phòng ảo là gì? Dịch vụ cho thuê văn phòng ảo Chuyên nghiệp, Trọn gói [Mới 2023]

  Mô hình dịch vụ cho thuê văn phòng ảo phát triển mạnh mẽ trong mảng cho thuê văn phòng. Hiện nay, văn phòng ảo được các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp startups, cũng như các chi nhánh, văn phòng đại diện khá ưa chuộng. Đây được xem là vị cứu tinh của họ trong vấn…

  Lượt xem: 2.646

  Dịch vụ ly hôn nhanh trọn gói giải quyết ngay chỉ từ 1 ngày

  Bạn đang tìm kiếm Dịch vụ ly hôn thuận tình nhanh? Dịch vụ ly hôn đơn phương nhanh? Bạn đang thắc mắc về vấn đề ly hôn và gặp khó khăn trong việc làm thủ tục ly hôn? Bạn có thể chọn Dịch vụ ly hôn của Công ty Luật ACC. Với nhiều năm kinh…

  Lượt xem: 2.082

  Dịch vụ kế toán thuế trọn gói, chuyên nghiệp toàn quốc 2023

  Dịch vụ kế toán trọn gói là một dịch vụ hỗ trợ cho doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của pháp luật về kế toán, thuế, doanh nghiệp. Kế toán đối với hoạt động doanh nghiệp thì nó chiếm vai trò quan trọng. Về mặt pháp lý là công việc bắt buộc về thủ…

  Lượt xem: 2.765

  Dịch vụ kiểm toán trọn gói, chuyên nghiệp (Cập nhật 2023)

  Vai trò của kiểm toán ngày càng phổ biến do quá trình toàn cầu hóa được đẩy mạnh, nhất là thị trường chứng khoán. Sự phát triển của lực lượng các nhà đầu tư quốc tế đã làm tăng nhu cầu đảm bảo độ tin cậy của báo cáo tài chính. Bên cạnh đó, tình trạng…

  Lượt xem: 1.537

  Thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh theo quy định mới 2023

  Đăng ký giấy phép kinh doanh là thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình. Bài viết này sẽ giúp bạn có thêm thông tin về quy trình, cách thức, thủ tục để đăng ký kinh doanh; hoàn thành thủ tục ban đầu để có thể tiến…

  Lượt xem: 2.020

  Phản hồi (0)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *