Công thức tính thuế nhà thầu (Cập nhật 2022)

Đàm Như

Công thức tính thuế nhà thầu (Cập nhật 2022)

Đàm Như

07/01/2022

Thuế nhà thầu là gì và công thức tính thuế nhà thầu như thế nào là một trong những câu hỏi mà ACC nhận được nhiều nhất trong thời gian gần đây. Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp có ý định tham gia đấu thầu, ACC xin gửi tới quý khách hàng bài viết “Công thức tính thuế nhà thầu” (Cập nhật 2022) với những nội dung sau đây!

cong thuc tinh thue nha thau

Công thức tính thuế nhà thầu (Cập nhật 2022)

1. Thuế nhà thầu là gì?

Thuế nhà thầu là loại thuế áp dụng đối với cá nhân, tổ chức (nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài) khi kinh doanh hoặc có thu nhập tại Việt Nam theo quy định.

2. Ai phải nộp thuế nhà thầu?

Căn cứ Điều 1 Thông tư 103/2014/TT-BTC, đối tượng áp dụng thuế nhà thầu gồm:

– Tổ chức nước ngoài kinh doanh có cơ sở thường trú tại Việt Nam hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam; cá nhân nước ngoài kinh doanh là đối tượng cư trú tại Việt Nam hoặc không là đối tượng cư trú tại Việt Nam (gọi chung là Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài) kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thỏa thuận, hoặc cam kết giữa Nhà thầu nước ngoài với tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc giữa Nhà thầu nước ngoài với Nhà thầu phụ nước ngoài để thực hiện một phần công việc của Hợp đồng nhà thầu.

– Tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa tại Việt Nam theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ và có phát sinh thu nhập tại Việt Nam trên cơ sở Hợp đồng ký giữa tổ chức, cá nhân nước ngoài với các doanh nghiệp tại Việt Nam (trừ trường hợp gia công và xuất trả hàng hóa cho tổ chức, cá nhân nước ngoài) hoặc thực hiện phân phối hàng hóa tại Việt Nam hoặc cung cấp hàng hóa theo điều kiện giao hàng của các điều khoản thương mại quốc tế – Incoterms mà người bán chịu rủi ro liên quan đến hàng hóa vào đến lãnh thổ Việt Nam.

– Tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện một phần hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh phân phối hàng hóa, cung cấp dịch vụ tại Việt Nam trong đó tổ chức, cá nhân nước ngoài vẫn là chủ sở hữu đối với hàng hóa giao cho tổ chức Việt Nam hoặc chịu trách nhiệm về chi phí phân phối, quảng cáo, tiếp thị, chất lượng dịch vụ, chất lượng hàng hóa giao cho tổ chức Việt Nam hoặc ấn định giá bán hàng hóa hoặc giá cung ứng dịch vụ; bao gồm cả trường hợp uỷ quyền hoặc thuê một số tổ chức Việt Nam thực hiện một phần dịch vụ phân phối, dịch vụ khác liên quan đến việc bán hàng hóa tại Việt Nam.

– Tổ chức, cá nhân nước ngoài thông qua tổ chức, cá nhân Việt Nam để thực hiện việc đàm phán, ký kết các hợp đồng đứng tên tổ chức, cá nhân nước ngoài.

– Tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, phân phối tại thị trường Việt Nam, mua hàng hóa để xuất khẩu, bán hàng hóa cho thương nhân Việt Nam theo pháp luật về thương mại.

3. Ai không phải nộp thuế nhà thầu?

Theo Thông tư 103, những đối tượng không phải nộp thuế nhà thầu là:

– Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Dầu khí, Luật các Tổ chức tín dụng.

– Tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện cung cấp hàng hóa cho tổ chức, cá nhân Việt Nam không kèm theo các dịch vụ được thực hiện tại Việt Nam dưới các hình thức:

+ Giao hàng tại cửa khẩu nước ngoài: người bán chịu mọi trách nhiệm, chi phí, rủi ro liên quan đến việc xuất khẩu hàng và giao hàng tại cửa khẩu nước ngoài; người mua chịu mọi trách nhiệm, chi phí, rủi ro liên quan đến việc nhận hàng, chuyên chở hàng từ cửa khẩu nước ngoài về đến Việt Nam (kể cả trường hợp giao hàng tại cửa khẩu nước ngoài có kèm điều khoản bảo hành là trách nhiệm và nghĩa vụ của người bán).

+ Giao hàng tại cửa khẩu Việt Nam: người bán chịu mọi trách nhiệm, chi phí, rủi ro liên quan đến hàng hóa cho đến điểm giao hàng tại cửa khẩu Việt Nam; người mua chịu mọi trách nhiệm, chi phí, rủi ro liên quan đến việc nhận hàng, chuyên chở hàng từ cửa khẩu Việt Nam (kể cả trường hợp giao hàng tại cửa khẩu Việt Nam có kèm điều khoản bảo hành là trách nhiệm và nghĩa vụ của người bán).

– Tổ chức, cá nhân nước ngoài có thu nhập từ dịch vụ được cung cấp và tiêu dùng ngoài Việt Nam.

– Tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện cung cấp dịch vụ dưới đây cho tổ chức, cá nhân Việt Nam mà các dịch vụ được thực hiện ở nước ngoài:

+ Sửa chữa phương tiện vận tải (tàu bay, động cơ tàu bay, phụ tùng tàu bay, tàu biển), máy móc, thiết bị (kể cả đường cáp biển, thiết bị truyền dẫn), có bao gồm hoặc không bao gồm vật tư, thiết bị thay thế kèm theo;

+ Quảng cáo, tiếp thị (trừ quảng cáo, tiếp thị trên internet);

+ Xúc tiến đầu tư và thương mại;

+ Môi giới: bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài;

+ Đào tạo (trừ đào tạo trực tuyến);

+ Chia cước (cước thanh toán) dịch vụ, viễn thông quốc tế giữa Việt Nam với nước ngoài mà các dịch vụ này được thực hiện ở ngoài Việt Nam, dịch vụ thuê đường truyền dẫn và băng tần vệ tinh của nước ngoài theo quy định của Luật Viễn thông; Chia cước (cước thanh toán) dịch vụ bưu chính quốc tế giữa Việt Nam với nước ngoài theo quy định của Luật Bưu chính, các điều ước quốc tế về Bưu chính mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tham gia ký kết mà các dịch vụ này được thực hiện ở ngoài Việt Nam.

– Tổ chức, cá nhân nước ngoài sử dụng kho ngoại quan, cảng nội địa (ICD) làm kho hàng hóa để phụ trợ cho hoạt động vận tải quốc tế, quá cảnh, chuyển khẩu, lưu trữ hàng hoặc để cho doanh nghiệp khác gia công.

4. Căn cứ tính thuế nhà thầu là gì?

Trước khi tìm hiểu về công thức tính thuế nhà thầu cần biết về căn cứ tính thuế. Căn cứ tính thuế nhà thầu như sau:

– Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng:

+ Dịch vụ hoặc dịch vụ gắn với hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng.

+ Hàng hóa hoặc hàng hóa gắn với dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng.

– Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân:

+ Thu nhập phát sinh từ hoạt động cung cấp, phân phối hàng hóa cung cấp dịch vụ, dịch vụ gắn với hàng hóa tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ.

+ Cung cấp hàng hóa, cung cấp hàng hóa kèm theo dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

+ Thu nhập phát sinh dưới bất kỳ hình thức nào dựa trên hợp đồng nhà thầu.

5. Phương pháp tính và công thức tính thuế nhà thầu

Khi tìm hiểu về công thức tính thuế nhà thầu thì không thể không tìm hiểu về phương pháp tính thuế. Các phương pháp tính thuế nhà thầu chủ yesu sau đây:

5.1. Phương pháp kê khai:

– Đối tượng và điều kiện áp dụng:

+ Có cơ sở thường trú tại Việt Nam, hoặc là đối tượng cư trú tại Việt Nam;

+ Thời hạn kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ từ 183 ngày trở lên kể từ ngày hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ có hiệu lực;

+ Áp dụng chế độ kế toán Việt Nam và thực hiện đăng ký thuế, được cơ quan thuế cấp mã số thuế.

– Cách thức nộp thuế: Thực hiện việc nộp thuế theo quy định về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

5.2. Phương pháp trực tiếp:

– Đối tượng và điều kiện áp dụng: Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài không đáp ứng được một trong những điều kiện nêu tại phương pháp kê khai thì bên Việt Nam nộp thay thuế cho nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài.

– Đối với thuế giá trị gia tăng: Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế giá trị gia tăng x Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu.

5.3. Phương pháp hỗn hợp:

– Đối tượng và điều kiện áp dụng: Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nếu đáp ứng đủ về phương diện nộp trực tiếp và nộp kê khai.

– Cách thức nộp: Tương tự như hai phương pháp trên.

Căn cứ theo quy định nêu trên, cá nhân người nước ngoài nêu trên đang thực hiện hoạt động thiết kế logo cho Công ty bạn thì cá nhân này có trách nhiệm nộp thuế nhà thầu.

Theo Điều 12, Điều 13 Thông tư 103/2014/TT-BTC thì thuế nhà thầu này sẽ bao gồm thuế GTGT 5% và thuế thu nhập cá nhân 5%.

Doanh thu xác định tính thuế nhà thầu sẽ được áp dụng một trong hai công thức sau:

– Nhà thầu nhận được doanh thu “NET”: Doanh thu tính thuế = Doanh thu được nhận: 0,05

– Doanh thu nhận được là “GROSS”: Doanh thu tính thuế = Doanh thu được nhận.

Trên đây là tư vấn của ACC về nội dung “Công thức tính thuế nhà thầu” (Cập nhật 2022). Công thức tính thuế nhà thầu gắn liền với từng phương pháp tính thuế. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác quý khách vui lòng liên hệ với ACC để được giải đáp nhanh chóng.

 

 

Đánh giá post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận