Chỉ định thầu có cần đăng báo không? (Cập nhật 2022)

Đàm Như

Chỉ định thầu có cần đăng báo không? (Cập nhật 2022)

Đàm Như

01/01/2022

Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, để phát triển kinh doanh các doanh nghiệp cần thu về nhiều dự án và các chi phí đầu tư cho các dự án đó. Khi đó, việc tham gia các phiên đấu thầu là hoạt động thường xuyên diễn ra. Do vậy, do yêu cầu cần thiết nắm rõ được các quy định của pháp luật về đấu thầu, nhiều người thường có câu hỏi chỉ định thầu có cần đăng báo không. Qua bài viết dưới đây, ACC Group sẽ trả lời cho quý khách hàng câu hỏi chỉ định thầu có cần đăng báo không. Mong rằng quý khách hàng sẽ hiểu rõ hơn và nắm bắt được những thông tin về chỉ định thầu có cần đăng báo không.

chi dinh thau co can dang bao khong

Chỉ định thầu có cần đăng báo không? (Cập nhật 2022)

1. Chỉ định thầu là gì?

Chỉ định thầu là một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu được quy định tại Luật Đấu thầu 2013. Các chủ đầu tư áp dụng chỉ định thầu nhằm đẩy nhanh tiến độ của gói thầu/dự án và giảm bớt rủi ro cho chủ đầu tư vì khi chỉ định thầu, chỉ có một nhà thầu tham gia; việc kiến nghị trong đấu thầu, sai sót khi tổ chức lựa chọn nhà thầu…hiếm khi xảy ra.

2. Các trường hợp chỉ định thầu theo quy định của pháp luật

Theo quy định tại Điều 22 Luật đấu thầu 2013, hình thức chỉ định thầu đối với nhà thầu được áp dụng trong các trường hợp sau đây:

Thứ nhất, thực hiện gói thầu để khắc phục, xử lý hậu quả do sự cố bất khả kháng, liên quan bí mật nhà nước, trường hợp cấp bách đối với các gói thầu về thuốc, hóa chất, vật tư y tế, trường hợp tránh gây ảnh hưởng công trình liền kề, ảnh hưởng tính mạng, sức khỏe, tài sản của công dân.

Thứ hai, gói thầu cần thực hiện cấp bách liên quan đến vấn đề bảo vệ chủ quyền, biên giới quốc gia và hải đảo.

Thứ ba, thực hiện các gói thầu cần đảm bảo tính thương tích liên quan đến công nghệ, bản quyền mà không thể mua được từ nhà thầu khác liên quan đến các dịch vụ tư vấn, phi tư vấn, mua sắm hàng hóa. Các gói thầu liên quan đến nghiên cứu, thử nghiệm, bản quyền sở hữu trí tuệ.

Thứ tư, các gói thầu về cung cấp dịch vụ tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng được chỉ định cho tác giả khi họ có đủ điều kiện năng lực. Gói thầu thi công xây dựng về những tác phẩm nghệ thuật, tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng gắn liền với quyền tác giả.

Thứ năm, gói thầu do đơn vị chuyên ngành quản lý liên quan đến di dời công trình hạ tầng kỹ thuật, gói thầu rà phá bom, mìn, vật nổ để chuẩn bị mặt bằng thi công.

Thứ sáu, gói thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công và những gói thầu có giá trong hạn mức được áp dụng chỉ định thầu như:

– Các gói thầu về cung cấp các dịch vụ tư vấn, phi tư vấn, dịch vụ công có giá không quá 500 triệu đồng. Các gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắm, hỗn hợp, mua thuốc, vật tư y tế hoặc sản phẩm công có giá không quá 01 tỷ đồng.

– Đối với các gói thầu thuộc vào dự toán mua sắm thường xuyên có giá không quá 100 triệu đồng đối.

3. Điều kiện áp dụng chỉ định thầu theo quy định của pháp luật

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 22 Luật đấu thầu năm 2013 trừ việc thực hiện gói thầu để khắc phục, xử lý hậu quả do sự cố bất khả kháng, liên quan bí mật nhà nước, trường hợp cấp bách đối với các gói thầu về thuốc, hóa chất, vật tư y tế, trường hợp tránh gây ảnh hưởng công trình liền kề, ảnh hưởng tính mạng, sức khỏe, tài sản của công dân thì với những gói thầu khác việc thực hiện chỉ định thầu phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

Thứ nhất, trừ gói thầu tư vấn phải chuẩn bị dự án, gói thầu chìa khóa trao tay và các gói thầu EP, EC, EPC thì những gói thầu còn lại phải có quyết định đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc dự toán được phê duyệt

Thứ hai, thời gian thực hiện chỉ định thầu được tính là không quá 45 ngày, kể từ ngày phê duyệt hồ sơ yêu cầu đến ngày ký kết hợp đồng, đối với những trường hợp gói thầu có quy mô lớn, phức tạp thì thời gian này được xác định là không quá 90 ngày.

Thứ ba, nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu phải đảm bảo có tên trong cơ sở dữ liệu về đấu thầu của cơ quan có thẩm quyền.

Lưu ý: Với những trường hợp đủ điều kiện chỉ định thầu nhưng đồng thời vẫn có thể áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu khác thì khuyến khích áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu khác.

4. Các trường hợp chỉ định thầu áp dụng đối với nhà đầu tư

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 22 Luật đấu thầu năm 2013, Hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 9 Nghị định 25/2020/NĐ-CP, nhà đầu tư được áp dụng chỉ định thầu đối với các trường hợp sau:

Thứ nhất, trong trường hợp gói thầu chỉ có một nhà đầu tư đăng ký và đáp ứng yêu cầu hoặc chỉ có một nhà đầu tư trúng sơ tuyển.

Thứ hai, gói thầu liên quan đến những vấn đề đặc thù như sở hữu trí tuệ, bí mật thương mại, công nghệ, thu xếp vốn chỉ có một nhà đầu tư có khả năng thực hiện.

Thứ ba, dự án do nhà đầu tư đề xuất đáp ứng yêu cầu thực hiện dự án khả thi và hiệu quả cao nhất có mục tiêu bảo vệ chủ quyền quốc gia, biên giới quốc gia, hải đảo theo quy định.

5. Chỉ định thầu có cần đăng báo không?

Điểm b Khoản 2 Điều 38 Luật Đấu thầu quy định đối với chỉ định thầu theo quy trình rút gọn bao gồm các bước: chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu; thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; trình, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; ký kết hợp đồng. Theo đó, kết quả chỉ định thầu theo quy trình rút gọn phải được đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo Đấu thầu. Việc đăng tải thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Chỉ định thầu là hình thức được nhiều doanh nghiệp lựa chọn bởi lẽ thủ tục lựa chọn nhà thầu khá đơn giản, thời gian thực hiện chỉ định nhà thầu thường khá ngắn… Tuy nhiên, khi thực hiện thủ tục chỉ định nhà thầu bạn cũng cần phải đáp ứng được những điều kiện nhất định của pháp luật, một trong số đó là nắm rõ quy định về chỉ định thầu có cần đăng báo không. Mong rằng qua bài viết của ACC Group, quý khách hàng đã có câu trả lời của mình cho câu hỏi chỉ định thầu có cần đăng báo không.

Đánh giá post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận