CÔNG TY LUẬT ACC

Các nguyên tắc trong kế toán theo quy định (Cập nhật 2022)

Mạnh Hùng

Các nguyên tắc trong kế toán theo quy định (Cập nhật 2022)

Mạnh Hùng

16/04/2022

Kế toán là một trong những vấn đề được mọi người quan tâm đến nhất hiện nay. Tuy nhiên thì mọi người vẫn con đang thắc mắc về các nguyên tắc trong kế toán. Như vậy thì các nguyên tắc trong kế toán là gì? Các quy định hiện hành về các nguyên tắc trong kế toán. Để tìm hiểu hơn về các nguyên tắc trong kế toán các bạn hãy theo dõi bài viết dưới đây của ACC để tham khảo về các nguyên tắc trong kế toán nhé.

cac nguyen tac trong ke toan

Các nguyên tắc trong kế toán

1. Nguyên tắc trong kế toán.

 • Nguyên tắc kế toán là những chuẩn mực, quy ước, chỉ dẫn, hướng dẫn cơ bản nhất mà tất cả các tổ chức, doanh nghiệp phải thực xuyên suốt trong quá trình thực hiện các công việc kế toán và lập các báo cáo tài chính nhằm đảm bảo độ tin cậy thông tin tài chính kế toán cung cấp cho nhiều đối tượng khác nhau.

2. Các nguyên tắc trong kế toán là gì?

Nguyên tắc trong kế toán bao gồm các nguyên tắc sau:

 • Nguyên tắc cơ sở dồn tích
 • Nguyên tắc giá gốc căn bản
 • Nguyên tắc giá gốc căn bản
 • Nguyên tắc nhất quán
 • Nguyên tắc nhất quán
 • Nguyên tắc thận trọng trong kế toán
 • Nguyên tắc trọng yếu

3. Nguyên tắc cơ sở dồn tích.

 • Các nghiệp vụ kinh tế tài chính liên quan đến tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí được kế toán ghi sổ kế toán vào thời điểm phát sinh, không căn cứ vào thời điểm thực tế thu hay chi tiền, các báo cáo tài chính được lập trên cơ sở dồn tích giúp phản ánh tình hình tài chính của doanh nghiệp ở nhiều thời điểm khác nhau như quá khứ, hiện tại và tương lai. Thông qua nguyên tắc cơ sở dồn tích, mọi nghiệp vụ kinh tế của doanh nghiệp đều được ghi chép vào sổ kế toán từ thời điểm phát sinh giao dịch chứ không căn cứ vào thực tế thu chi

4. Nguyên tắc giá gốc căn bản.

 • Tài sản của doanh nghiệp phải được ghi nhận theo giá gốc (Giá doanh nghiệp chi trả để mua tài sản). Giá gốc được tính dựa trên số tiền hoặc khoản giá trị tương đương với tiền đã thanh toán, phải trả hoặc theo giá trị hợp lý của tài sản xác định vào thời điểm tài sản được ghi nhận.

5. Nguyên tắc hoạt động liên tục.

 • Với nguyên tắc hoạt động liên tục, nội dung nguyên tắc này yêu cầu báo cáo tài chính phải được lập trên cơ sở giả sử doanh nghiệp đang hoạt động và sẽ tiếp tục trong tương lai gần, tức là doanh nghiệp không có ý định hoặc bị bắt buộc ngừng hoạt động. Trường hợp nếu thực tế khác với giả định đưa ra thì báo cáo phải được lập trên một cơ sở khác, đồng thời đưa ra các giải thích về cơ sở mới để lập BCTC.

6. Nguyên tắc nhất quán.

 • Với nguyên tắc nhất quán, kế toán cần doanh nghiệp cần làm rõ sự thống nhất trong một kỳ kế toán giữa các chính sách và phương pháp kế toán mà doanh nghiệp đã lựa chọn để áp dụng. Các chính sách, phương pháp kế toán doanh nghiệp đã chọn phải được áp dụng nhất quán từ kỳ này sang kỳ khác và chỉ nên thay đổi khi có lý do đặc biệt và ít nhất phải chuyển sang kỳ kế toán sau.

7. Nguyên tắc phù hợp.

 • Nguyên tắc phù hợp nhắc nhở người sử dụng phải có sự phù hợp trong việc ghi nhận doanh thu và chi phí. Trường hợp khi ghi nhận khoản doanh thu thì cần có sự tương ứng với khoản chi phí liên quan. Khoản chi phí tương ứng với doanh thu bao gồm khoản chi phí của kỳ trước hoặc khoản chi phí liên quan đến doanh thu của kỳ đó. Khi ghi nhận các khoản chi phí hợp lý tương ứng với khoản doanh thu trong kỳ phát sinh sẽ giúp doanh nghiệp phân tích và tính toán chính xác các phần thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp. Điều này chính là cơ sở giúp doanh nghiệp tính được khoản thuế TNDN cần phải nộp cho nhà nước

8. Nguyên tắc thận trọng trong kế toán.

 • Đối với nguyên tắc này, yêu cầu cần đưa ra sự phán đoán, xem xét và cân nhắc kỹ lương để lập các ước tính kế toán trong điều kiện mình không chắc chắn.

9. Nguyên tắc trọng yếu.

 • Một trong các nguyên tắc kế toán quan trọng đó chính là nguyên tắc trọng yếu. Tính trọng yếu phụ thuộc vào độ lớn và tính chất của thông tin hoặc các sai sót trong hoàn cảnh cụ thể. Trường hợp thiếu thông tin hoặc thông tin không chính xác có thể làm sai lệch thông tin báo cáo tài chính. Tính trọng yếu của thông tin được xem xét dựa trên 2 phương diện là định tính và định lượng.

10. Kết luận kế toán kiểm toán là gì.

Trên đây là một số nội dung tư vấn của chúng tôi về kế toán kiểm toán là gì và như một số vấn đề pháp lý có liên quan đến kế toán kiểm toán là gì. Tất cả các ý kiến tư vấn trên của chúng tôi về kế toán kiểm toán là gì đều dựa trên các quy định pháp luật hiện hành. Nếu như khách hàng có bất cứ thắc mắc hay yêu cầu bất cứ vấn đề pháp lý nào liên quan đến vấn đề đã trình bày trên về kế toán kiểm toán là gì vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin sau:

 • Hotline: 19003330
 • Zalo: 084 696 7979
 • Gmail: info@accgroup.vn
 • Website: accgroup.vn
Đánh giá post

Viết một bình luận

NHẬN BÁO GIÁ