Thủ tục thành lập doanh nghiệp | Các bước mở công ty tnhh 1 thành viên | ACC

Để bắt đầu khởi nghiệp, người ta thường nghĩ ngay đến việc mở công ty, nhưng nhiều người còn e ngại các vấn đề pháp lý về thủ tục thành lập doanh nghiệp, từ khi bắt tay vào việc mở công ty cho đến khi đi vào hoạt động ổn định và phát triển.

Đồng thời, một vấn đề thường được quan tâm nhất là lựa chọn loại hình công ty nào cho phù hợp với hoạt động kinh doanh của mình, rồi tới cách thức thành lập đó ra sao. Đơn giản, chỉ cần một thành viên bạn đã có thể thành lập  TNHH hoặc nếu muốn quy mô lớn hơn bạn có thể lựa chọn loại hình công ty TNHH Hai thành viên trở lên, hoặc nếu bạn muốn linh hoạt về nguồn vốn thì công ty cổ phần cũng là một lựa chọn cho bạn.

Bài viết ngày hôm nay ACC xin chia sẻ cho các bạn các vấn đề pháp lý liên quan đến thủ tục thành lập công ty TNHH, đây là loại hình doanh nghiệp phổ biến nhất ở Việt nam hiện nay, phù hợp với quy mô hoạt động kinh doanh vừa và nhỏ.

Mời bạn xem nhanh bài viết tại đây:

Công ty TNHH là mô hình như thế nào?

Công ty TNHH là loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, được thành lập và tồn tại độc lập với những thành viên sở hữu nó. Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: “Công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.”

Ví dụ về mô hình Công ty TNHH
Ví dụ về mô hình Công ty TNHH

Như vậy, chỉ cần có từ một thành viên là đủ điều kiện thành lập công ty TNHH một thành viên và số lượng tối đa không quá 50 thành viên để cùng góp vốn thành lập  TNHH. Về cơ bản hai loại hình công ty TNHH này giống nhau, chỉ khác nhau ở số lượng thành viên và cơ cấu tổ chức.

Công ty TNHH HTV trở lên được quy định tại Điều 47 Luật Doanh nghiệp 2014 như sau:

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó:

 • Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá 50;
 • Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.
 • Phần vốn góp của thành viên có thể được chuyển nhượng thành viên khác hoặc người không phải thành viên công ty nhưng được Hội đồng thành viên.

Điều 73 Luật Doanh nghiệp 2014 qui định về công ty TNHH một thành viên như sau: “Công ty TNHH MTV là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty sẽ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty”. Chủ sở hữu TNHH MTV có thể là tổ chức hoặc cá nhân.

Về cơ cấu tổ chức, Công ty TNHH HTV trở lên bao gồm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Hội đồng thành viên và Giám đốc. Nếu Công ty TNHH có nhiều hơn mười một thành viên thì bắt buộc phải có Ban kiểm soát. Trường hợp Công ty TNHH MTV có chủ sở hữu là tổ chức thì cơ cấu tổ chức tương tự với Công ty TNHH HTV trở lên.

Các bước thành lập doanh nghiệp

Thủ tục thành lập doanh nghiệp
Thủ tục thành lập doanh nghiệp

Cũng giống như các loại hình doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp khác, quy trình thành lập công ty TNHH theo quy định tại Điều 27 Luật Doanh nghiệp 2014 và được quy định chi tiết tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP gồm các bước sau:

 • Bước 1: Người thành lập  hoặc người được ủy quyền gửi hồ sở đăng ký doanh nghiệp cho cơ quan đăng ký kinh doanh.
 • Bước 2: Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm tiếp nhận, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.
 • Bước 3: Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp từ chối cấp Giấp phép kinh doanh phải thông báo bằng văn bản cho người thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp,  trong thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Thành lập công ty TNHH cần những điều kiện gì?

Thủ tục mở công ty tương đối giống nhau đối với các loại hình công ty. Tuy nhiên, về hồ sơ giữa công ty TNHH MTV và Công ty TNHH HTV trở lên lại có sự khác nhau, cụ thể:

Hồ sơ thành lập công ty TNHH một thành viên

theo quy định tại Điều 23 Nghị định 78/2015 NĐ-CP bao gồm:

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu qui định).
 2. Điều lệ công ty TNHH MTV.
 3. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân, cụ thể: thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của người đại diện theo ủy quyền đối với công ty TNHH MTV được tổ chức quản lý theo mô hình: Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

Danh sách người đại diện theo ủy quyền và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của từng đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo mô hình: Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

 1. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:
 2. a) Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân;
 3. b) Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước);
 4. c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.
 5. Đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức, cần có thêm văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền.

Đối với loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp cần chuẩn bị theo Điều 22 Nghị định 78/2015 NĐ-CP bao gồm:

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu quy định).
 2. Điều lệ công ty THHH hai thành viên trở lên.
 3. Danh sách thành viên công ty TNHH HTV trở lên. Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức.
 4. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:

         a) Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân;

        b) Quyết định thành lập hoặc Giấychứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đạidiện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức;

        c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầutư nước ngoài hoặc tổ chứckinh tế có vốn đầutư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư.

Đăng ký thành lập công ty ở đâu?

Khi chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, quý khách hàng có thể nộp hồ sơ để mở công ty tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở KH và ĐT tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính (căn cứ theo quy định tại Điều 27, Điều 28 Nghị định 78/2015/NĐ-CP).

Đăng ký thành lập công ty ở đâu
Đăng ký thành lập công ty ở đâu

So sánh công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần

Để hiểu rõ hơn về các điều kiệncũng như chuẩn bị chi phí, ACC sẽ cung cấp cho độc giả những thông tin của loại hình công ty phổ biến nhất hiện nay, đó chính là công ty TNHH.

Thứ nhất, ưu điểm của việc thành lập  TNHH:  

 • Về trách nhiệm: Chịu trách nhiệm hữu hạn các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác trong phạm vi số vốn đã góp.
 • Về việc chuyển nhượng vốn góp: Vì số lượng thành viên hạn chế, thành viên muốn chuyển nhượng phần vốn góp cho người không phải thành viên công ty thì phải chào bán cho thành viên công ty trước, nếu các thành viên còn lại mà không đồng ý mua thì mới được quyền chuyển nhượng cho thành viên ngoài công ty. Do đó, Công ty TNHH dễ dàng quản lý, tránh được sự tham gia của các cá nhân không quen biết, hạn chế được nhiều rủi ro trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Kinh nghiệm thành lập công ty

cho thấy, khác với thành lập công ty cổ phần, khi công ty TNHH kinh doanh chưa có lãi, nếu thành viên công ty muốn chuyển nhượng vốn thì chỉ phải làm tờ khai thuế thu nhập cá nhân chuyển nhượng vốn mà không bị áp mức thuế cố định cho việc chuyển nhượng.

Về cơ cấu tổ chức: cơ cấu tổ chức đơn giản, phù hợp với các công ty mới khởi nghiệp, công ty vừa và nhỏ của gia đình hoặc các công ty có các đặc thù nghề nghiệp, kinh doanh riêng.

Thứ hai, hạn chế của công ty trách nhiệm hữu hạn:

Công ty TNHH chỉ có một mặt hạn chế lớn nhất là khả năng huy động vốn kém hơn so với công ty cổ phần. Bởi công ty TNHH không được quyền phát hành cổ phần để huy động vốn, do đó công ty chỉ được phát hành trái phiếu để huy động vốn vay chứ không được phát hành cổ phiếu và không được tham gia thị trường chứng khoán.

Quy trình thủ tục thành lập công ty TNHH tại ACC

Nếu quý khách muốn đơn giản hóa các thủ tục thành lập doanh nghiệp và khỏi phải đâu đầu về các vấn đề chi phí hay cách thức mở công ty, quý khách có thể lựa chọn sử dụng dịch vụ thành lập công ty TNHH nói riêng và  nói chung tại ACC. Quy trình  cụ thể như sau:

Quy trình thủ tục thành lập công ty TNHH tại ACC
Quy trình thủ tục thành lập công ty TNHH tại ACC

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ

Sau khi tiếp nhận thông tin từ khách hàng , ACC sẽ tiến hành tư vấn cho khách hàng các vấn đề liên quan đến tên công ty, trụ sở, loại hình doanh nghiệp, vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh dự kiến của công ty.

Trên cơ sở đó, ACC sẽ soạn thảo hồ sơ hoàn chỉnh, chuyển cho khách hàng ký hồ sơ và ACC sẽ nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

Thời gian thực hiện: từ 03 – 05 ngày.

Kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi doanh nghiệp đủ điều kiện mở công ty.

Bước 2: Khắc dấu và công bố mẫu dấu cho công ty

Sau khi có kết quả Giấy phép thành lập doanh nghiệp và có mã số thuế công ty, ACC sẽ tiến hành việc khắc dấu.

Để con dấu có hiệu lực, chúng ta cần thực hiện thủ tục công bố mẫu dấu của công ty trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. ACC sẽ tiến hành bước này cho Quý khách ngay sau khi có con dấu.

Thời gian thực hiện: 02 ngày.

Bước 3: Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Nội dung công bố bao gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông tin về ngành, nghề kinh doanh.

Thời gian thực hiện: 01 ngày.

Thời hạn thông báo công khai các thông tin về doanh nghiệp là 30 ngày, kể từ ngày được công khai.

 

Kết quả nhận được khi sử dụng thủ tục mở công ty TNHH tại ACC?

 • Giấy phép kinh doanh đồng thời là mã số thuế doanh nghiệp.
 • Con dấu doanh nghiệp (dấu tròn hoặc dấu vuông).
 • Thông báo về việc đăng tải thông tin mẫu dấu của công ty.
 • Điều lệ công ty TNHH và hồ sơ nội bộ của công ty.
 • Hỗ trợ kê khai thuế và các thủ tục vể thuế, cách thức phát hành hoá đơn VAT sau khi thành lập công ty;
 • Tư vấn miễn phí pháp lý trong quá trình hoạt động của công ty TNHH.
Đơn vị tư vấn thành lập doanh nghiệp nhanh chóng và hiệu quả hàng đầu Việt Nam
Đơn vị tư vấn thành lập doanh nghiệp nhanh chóng và hiệu quả hàng đầu Việt Nam

ACC – đơn vi tư vấn thành lập doanh nghiệp nhanh chóng và hiệu quả hàng đầu Việt Nam.

Với năng lực sẵn có cùng đội ngũ luật sư, chuyên viên tâm huyết, giàu kinh nghiệm, ACC tự hào là đơn vị đi đầu trong lĩnh vực tư vấn thành lập doanh nghiệp nói riêng và tư vấn pháp lý doanh nghiệp nói chung.

Nếu ý khách hàng vẫn còn những câu hỏi về việc thành lập, cần những gì, cần bao nhiêu vốn hay vô vàn câu hỏi khác về vấn đề pháp lý doanh nghiệp, quý khách có thể tham khảo bài viết sau: Dịch vụ thành lập công ty, doanh nghiệp giá rẻ tại TP HCM hoặc liên hệ với ACC chúng tôi qua tổng đài: 090.992.8884 để được hỗ trợ và phục vụ khách hàng một cách tốt nhất.

Mời bạn đọc tham khảo thêm:

 

Viết một bình luận