Thủ Tục Giải Thể Công Ty Doanh Nghiệp Với Cơ Quan Thuế (Cập nhật 2023)

Khi thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp, một trong những vấn đề quan trọng là thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Chấm dứt hiệu lực mã số thuế là thủ tục cơ quan thuế xác định mã số thuế không còn giá trị sử dụng trong Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế. Cơ quan thuế thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế và thông báo công khai việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Bài viết cung cấp thông tin, dịch vụ giải thể doanh nghiệp với cơ quan thuế.

Thủ Tục Giải Thể Công Ty Doanh Nghiệp Với Cơ Quan Thuế
Thủ Tục Giải Thể Công Ty Doanh Nghiệp Với Cơ Quan Thuế

1. Quy định về giải thể doanh nghiệp với cơ quan thuế

 • Giải thể doanh nghiệp là việc chấm  dứt sự tồn tại và hoạt động của một doanh nghiệp; công ty theo ý chí của doanh nghiệp và sự can thiệp của cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt.
 • Doanh nghiệp đăng ký nội dung thông tin thuế như thế nào thì sẽ thực hiện nghĩa vụ quyết toán đối với loại thuế đó như:
  • Thuế thu nhập doanh nghiệp
  • Thuế thu nhập cá nhân
  • Các loại thuế khác (nếu có).
 • Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế với trường hợp giải thể doanh nghiệp chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm), kể từ ngày có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện giải thể.

2. Hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

 • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu.
 • Báo cáo tài chính năm hoặc báo cáo tài chính đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện giải thể.
 • Một hoặc một số phụ lục kèm theo tờ khai:
  • Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo mẫu.
  • Phụ lục chuyển lỗ theo mẫu.
  • Các Phụ lục về ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cần lưu ý những gì khi làm giải thể doanh nghiệp, mời Quý bạn đọc theo dõi bài viết: Thủ tục giải thể doanh nghiệp

3. Hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân

 • Tổ chức, cá nhân trả thu nhập đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế khai quyết toán thuế theo các mẫu sau:
  • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014
  • Kèm Bảng kê mẫu số 05-1/BK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 151/2014/TT-BTC .
  • Cùng Bảng kê mẫu số 05-2/BK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 151/2014/TT-BTC .
  • Bảng kê mẫu số 05-3/BK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 151/2014/TT-BTC

 (điểm b.2.1 khoản 1 Điều 16 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014)

 • Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập giải thể, chấm dứt hoạt động có phát sinh trả thu nhập nhưng không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập không thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân, chỉ cung cấp cho cơ quan thuế danh sách cá nhân đã chi trả thu nhập trong năm (nếu có) theo mẫu số 05/DS-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm) kể từ ngày có quyết định về việc giải thể, chấm dứt hoạt động.

Tại sao cần thuê luật sư để làm thủ tục giải thể công ty? Mời quý bạn đọc theo dõi bài viết Dịch vụ giải thể công ty

3. Hồ sơ hoàn thành nghĩa vụ thuế trước khi giải thể của doanh nghiệp

 • Quyết định giải thể;
 • Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với hoạt động xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan nếu doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu ;
 • Biên bản họp (đối với trường hợp doanh nghiệp tự giải thể);
 • Bản sao Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định của Toà án có hiệu lực (đối với trường hợp giải thể do bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo Quyết định của tòa án).

Tài sản cố định là tư liệu sản xuất dùng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vậy, thanh lý tài sản cố định là gì cùng các vấn đề pháp lý có liên quan là gì? Hãy cùng ACC theo dõi bài viết: Thanh lý tài sản cố định

4. Nộp hồ sơ hoàn thành nghĩa vụ thuế trước khi giải thể của doanh nghiệp

 • Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp tại chi cục thuế hoặc gửi qua hệ thống bưu chính, hoặc nộp hồ sơ đăng ký thuế điện tử qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.
 • Đối với hồ sơ hoàn thành nghĩa vụ trước khi giải thể của doanh nghiệp bằng giấy:
 • Công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ hoàn thành nghĩa vụ trước khi giải thể của doanh nghiệp và viết phiếu hẹn ngày trả kết quả.
 • Trường hợp hồ sơ hoàn thành nghĩa vụ trước khi giải thể của doanh nghiệp gửi bằng đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi sổ văn thư của cơ quan thuế.
 • Công chức thuế kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế, trường hợp cần bổ sung hồ sơ, cơ quan thuế phải thông báo cho người nộp thuế ngay trong ngày làm việc (đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại cơ quan thuế); trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (đối với hồ sơ gửi qua đường bưu chính).
 • Đối với hồ sơ gửi đến cơ quan thuế thông qua giao dịch điện tử: Việc tiếp nhận hồ sơ được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 110/2015/TT-BTC

Những điều cần lưu ý khi tạm ngừng kinh doanh là gì? Mời quý độc giả theo dõi bài viết Hướng dẫn thủ tục tạm ngừng kinh doanh

5. Thời hạn giải quyết

 • Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế của người nộp thuế, cơ quan thuế phải thực hiện Thông báo người nộp thuế ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo mẫu số 17/TB-ĐKT ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính gửi cho người nộp thuế. Đồng thời chuyển trạng thái của người nộp thuế và các đơn vị trực thuộc của người nộp thuế về trạng thái “NNT ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế” trên hệ thống ứng dụng đăng ký thuế.
 • Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
 • Cơ quan thuế ban hành Thông báo người nộp thuế ngừng hoạt động; đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

6. Quy trình giải thể doanh nghiệp với cơ quan thuế

 • Gửi công văn xin Giải thể lên Chi cục thuế (kèm bản sao công chứng Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận Đăng ký thuế);
 • Gửi Công văn xin quyết toán thuế;
 • Đóng các loại thuế còn nợ;
 • Nộp phạt (nếu có).

Cơ quan thuế ra biên bản kiểm tra thuế và truyền dữ liệu sang Sở Kế hoạch đầu tư để doanh nghiệp tiếp thực hiện thủ tục đóng của mã số thuế và giải thể doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và đầu tư.

7. Tại sao nên lựa chọn dịch vụ giải thể doanh nghiệp với cơ quan thuế của ACC?

 • Hỗ trợ tư vấn miễn phí 24/7 thông qua email; website; trong tất cả giờ hành chính hàng tuần thông qua hotline của công ty.
 • Giá dịch vụ pháp lý cạnh tranh.
 • Quy trình, hồ sơ, cung cấp dịch vụ pháp lý chi tiết, rõ ràng, cụ thể.
 • Đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm; với trình độ chuyên môn cao; đảm bảo đáp ứng được các yêu cầu cần tư vấn của khách hàng trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh.
 • Cam kết thời gian xử lý hồ sơ nhanh chóng, hiệu quả.
 • Cung cấp trọn gói các dịch vụ pháp lý sau nhận kết quả.
 • Giảm thiểu tối đa việc khách hàng phải đi lại; chúng tôi cung cấp pháp lý tận nơi; từ việc tư vấn ban đầu, nhận hồ sơ và trả kết quả cho quý khách.
 • Hỗ trợ tư vấn pháp lý trọn đời cho doanh nghiệp.

ACC cung cấp dịch vụ giải thể doanh nghiệp trọn gói, nhanh chóng năm 2022, quý khách có nhu cầu xem chi tiết tại đây và liên hệ với chúng tôi để được giải đáp thắc mắc tốt nhất.

8. Những thắc mắc thường gặp khi giải thể doanh nghiệp với cơ quan thuế

Chi phí dịch vụ giải thể doanh nghiệp với cơ quan thuế là bao nhiêu?

 • ACC luôn báo giá trọn gói, nghĩa là không phát sinh. Luôn đảm bảo ra giấy chứng nhận cho khách hàng; cam kết hoàn tiền nếu không ra giấy. Quy định rõ trong hợp đồng ký kết.

Có đại diện theo ủy quyền làm việc với các cơ quan có thẩm quyền không?

 • ACC luôn hướng đến sự tiện ích, lợi ích và nhu cầu của khách hàng. Công ty có đội ngũ nhân viên đầy đủ kiến thức, trình độ để đảm nhận việc đại diện theo ủy quyền.

Công ty có hỗ trợ tư vấn và nhận hồ sơ tại nhà không?

 • Để giảm thiểu tối đa việc khách hàng phải đi lại, ACC cung cấp pháp lý tận nơi; từ việc tư vấn ban đầu, nhận hồ sơ và trả kết quả cho quý khách.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (658 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Chat Ngay Báo Giá Chat Zalo