messenger whatsapp viber zalo phone mail

Dịch vụ giải thể công ty, doanh nghiệp trọn gói (Mới 2023)

Khi công ty làm ăn thua lỗ, hoạt động kinh doanh không còn hiệu quả hoặc vì một lý do nào đó mà bạn muốn giải thể Công ty nhưng bạn chưa có kinh nghiệm làm thủ tục này. Khi soạn thảo hồ sơ giải thể doanh nghiệp/công ty gặp bất kỳ khó khăn nào thì hãy liên hệ chúng tôi ACC là đơn vị chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ giải thể công ty/doanh nghiệp cho các cá nhân và tổ chức có nhu cầu trên cả nước. Vì thế khách hàng lựa chọn ACC sẽ được cung cấp đầy đủ các vấn đề pháp lý từ đội ngũ chuyên viên tư vấn với nhiều năm kinh nghiệm pháp lý.

Dịch Vụ Giải Thể Doanh Nghiệp
Dịch Vụ Giải Thể Doanh Nghiệp

1. Thế nào là giải thể doanh nghiệp?

Giải thể doanh nghiệp là thủ tục chấm dứt sự tồn tại của một doanh nghiệp về mặt pháp lý và cả trên thực tế. Việc giải thể công ty có thể xuất phát từ ý chí chủ quan của chủ doanh nghiệp hoặc bị bắt buộc giải thể theo quy định của pháp luật, các trường hợp cụ thể gồm:  

 • Thời hạn hoạt động của Công ty được ghi trong Điều lệ đã hết mà không có quyết định gia hạn thêm.
 • Theo quyết định chủ quan của doanh nghiệp gồm: Nghị quyết/quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh và Công ty TNHH 2 thành viên trở lên.
 • Công ty bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hoặc có quyết định của tòa án về việc bắt buộc giải thể doanh nghiệp.
 • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, cụ thể:

STT

Công ty

Số lượng thành viên tối thiểu

1

Công ty cổ phần

03 thành viên

2

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

02 thành viên

3

Công ty hợp danh

02 thành viên hợp danh

Để tìm hiểu thêm về thủ tục giải thể doanh nghiệp mời các bạn tham khảo tiếp thông tin dưới đây:

2. Điều kiện để thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp (giải thể công ty)

Nếu không thuộc các trường hợp bị bắt buộc giải thể thì doanh nghiệp có quyền được lựa chọn giữa việc tiếp tục hoạt động hoặc giải thể. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng được giải thể mà phải đảm bảo các điều kiện sau:

 • Trước khi thực hiện thủ tục đăng ký giải thể, doanh nghiệp phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.
 • Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài.

Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự ưu tiên sau đây:

 • Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;
 • Nợ thuế;
 • Các khoản nợ khác;
 • Sau khi đã thanh toán chi phí giải thể doanh nghiệp và các khoản nợ, phần còn lại chia cho chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp, cổ phần.

Trường hợp doanh nghiệp không có khả năng thanh toán nợ thì doanh nghiệp chưa đủ điều kiện giải thể mà phải giải quyết thủ tục phá sản theo quy định của Luật phá sản.

Tại sao phải giải thể doanh nghiệp? Hồ sơ, thủ tục, hậu quả pháp lý là gì? Mời Quý bạn đọc theo dõi bài viết Những điều cần biết về giải thể doanh nghiệp

3. Các hành vi cấm khi có quyết định giải thể

Khi có quyết định giải thể doanh nghiệp không được thực hiện các hành vi dưới đây theo quy định pháp luật:

 • Cất giấu, tẩu tán tài sản;
 • Từ bỏ hoặc giảm bớt quyền đòi nợ;
 • Chuyển các khoản nợ không có bảo đảm thành các khoản nợ có bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp;
 • Ký kết hợp đồng mới, trừ trường hợp để thực hiện giải thể doanh nghiệp;
 • Cầm cố, thế chấp, tặng cho, cho thuê tài sản;
 • Chấm dứt thực hiện hợp đồng đã có hiệu lực;
 • Huy động vốn dưới mọi hình thức.

4. Thủ tục giải thể doanh nghiệp (giải thể công ty) do ACC thực hiện

Để được xem là hoàn tất giải thể về mặt pháp lý, doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ và đúng trình tự các bước sau:

Bước 1: Thông báo quyết định giải thể đến cơ quan đăng ký kinh doanh;

Bước 2: Gửi thông báo đến các cơ quan có liên quan, người lao động, chủ nợ và niêm yết công khai quyết định giải thể.

Bước 3: Đến Cơ quan thuế Làm thủ tục quyết toán thuế và đóng mã số thuế.

Bước 4: Nộp hồ sơ đăng ký giải thể đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

Khi doanh nghiệp lựa chọn dịch vụ giải thể doanh nghiệp trọn gói tại ACC, chúng tôi sẽ giúp Quý doanh nghiệp thực hiện toàn bộ các quy trình trên đúng theo quy định của pháp luật, Dịch vụ giải thể doanh nghiệp trọn gói của ACC bao gồm:

4.1 Khảo sát thông tin và tư vấn pháp lý

Khi thực hiện dịch vụ tại ACC, bạn chỉ cần cung cấp đầy đủ thông tin doanh nghiệp cho chúng tôi bao gồm:

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ Công ty;
 • Danh sách cổ đông/thành viên công ty và tỷ lệ sở hữu vốn;
 • Sổ sách, chứng từ kế toán.
 • Danh sách người lao động.
 • Các thông tin khác phát sinh tùy thuộc vào hồ sơ của doanh nghiệp.

Sau khi khảo sát đầy đủ hồ sơ, đội ngũ nhân viên chuyên môn của ACC sẽ tư vấn đầy đủ về các vấn đề pháp lý liên quan đến việc giải thể doanh nghiệp và giải đáp các câu hỏi có liên quan từ khách hàng.

4.2 Gửi thông báo quyết định giải thể đến cơ quan đăng ký kinh doanh

ACC sẽ soạn thảo đầy đủ hồ sơ và gửi đến phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở để thông báo về việc giải thể doanh nghiệp, hồ sơ bao gồm:

 • Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc giải thể doanh nghiệp;
 • Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp (Theo mẫu quy định tại Phụ lục II-22 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT)
 • Phương án giải quyết nợ (nếu có).

Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo về việc giải thể doanh nghiệp hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đang làm thủ tục giải thể và gửi thông tin về việc giải thể của doanh nghiệp cho Cơ quan thuế.

4.3 Gửi thông báo đến các cơ quan có liên quan, người lao động, chủ nợ và niêm yết công khai quyết định giải thể

ACC sẽ giúp doanh nghiệp soạn thảo hồ sơ và gửi đến cơ quan có liên quan, người lao động, chủ nợ và niêm yết công khai quyết định giải thể, cụ thể:

 • Liên hệ cơ quan Hải quan để làm thủ tục Xác nhận nghĩa vụ hải quan
 • Liên hệ cơ quan bảo hiểm làm thủ tục chốt nghĩa vụ bảo hiểm, chốt sổ bảo hiểm (nếu có).
 • Gửi thông báo về quyết định giải thể tới người lao động trong doanh nghiệp để bảo đảm quyền lợi người lao động;
 • Gửi quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.
 • Niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

4.4 Đến Cơ quan thuế Làm thủ tục quyết toán thuế và đóng mã số thuế

Sau khi cơ quan đăng ký kinh doanh chấp thuận hồ sơ thông báo giải thể, ACC sẽ soạn thảo hồ sơ và liên hệ cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp mình để nộp Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc giải thể doanh nghiệp.

Sau đó bổ sung hồ sơ để quyết toán thuế theo yêu cầu của cơ quan thuế, chốt thuế còn thiếu và chốt số tiền phạt (nếu có). Thông thường trong vòng từ 01-03 tháng, sau khi nhận đủ hồ sơ và lệ phí/tiền thuế/tiền phạt, cơ quan thuế sẽ ra thông báo đóng mã số thuế và thông báo doanh nghiệp hoàn tất nghĩa vụ thuế.

4.5 Nộp hồ sơ đăng ký giải thể đến cơ quan đăng ký kinh doanh

Đây là bước cuối cùng để hoàn tất thủ tục giải thể, ACC soạn và gửi hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính các hồ sơ sau:

 • Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp (Theo mẫu quy định tại Phụ lục II-22 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT);
 • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp;
 • Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có).

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký giải thể hợp lệ của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể nếu không nhận được ý kiến từ chối của Cơ quan thuế, đồng thời ra thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp.

Có cần làm thủ tục giải thể chi nhánh không? Phải chuẩn bị những hồ sơ giấy tờ gì? Mời Quý bạn đọc theo dõi bài viết Thủ tục giải thể chi nhánh công ty

5. Dịch vụ giải thể doanh nghiệp/công ty của ACC có Lợi Ích gì?

 • Tự hào là đơn vị hàng đầu về tư vấn quy trình thủ tục giải thể doanh nghiệp, vì vậy luôn đảm bảo mọi vấn đề pháp lý cho quý khách. ACC sẽ không nhận dự án nếu nhận thấy mình không có khả năng chắc chắn cho quý khách.
 • Luôn báo giá trọn gói và không phát sinh chi phí.
 • Không phải đi lại nhiều (từ khâu tư vấn, báo giá, ký hợp đồng, nhận hồ sơ, ký hồ sơ). ACC có đội ngũ hỗ trợ nhiệt tình và tận nơi.
 • Cung cấp hồ sơ rất đơn giản, ACC thay mặt quý khách soạn thảo.
 • Tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức cho khách hàng. Công ty chúng tôi đã cung cấp dịch vụ cho hàng nghìn khách hàng trên toàn quốc nên ngoài việc chuyên viên được đào tạo về chuyên môn thì còn có rất nhiều kinh nghiệm làm việc với cơ quan nhà nước ở tất cả các tỉnh/thành. Do đó, khi làm việc với chúng tôi, bạn sẽ nhận được tất cả các thông tin và dịch vụ mình cần một cách nhanh nhất.

6. Quy trình đăng ký dịch vụ giải thể doanh nghiệp/công ty của ACC:

 • Lắng nghe, nắm bắt thông tin khách hàng cung cấp để tiến hành tư vấn chuyên sâu và đầy đủ những vướng mắc, vấn đề khách hàng đang gặp phải.
 • Báo giá qua điện thoại để khách hàng dễ dàng đưa ra quyết định có hợp tác với ACC không.
 • Khảo sát thực tế  (Đây là một bước vô cùng quan trọng để cá nhân hoặc tổ chức có thể thuận lợi )
 • Ký kết hợp đồng và tiến hành soạn hồ sơ trong vòng 3 ngày nếu khách hàng cung cấp đủ hồ sơ chúng tôi yêu cầu.
 • Khách hàng cung cấp hồ sơ bao gồm thông tin cá nhân, tổ chức trong hợp đồng.
 • Nhận bản soạn thảo hồ sơ thủ tục giải thể doanh nghiệp cho qúy khách;
 • Hỗ trợ tư vấn miễn phí các vướng mắc sau khi đã thực hiện các thủ tục giải thể doanh nghiệp.
Dịch vụ giải thể doanh nghiệp
Dịch vụ giải thể doanh nghiệp

7. Phí dịch vụ giải thể doanh nghiệp/công ty tại ACC

ACC cung cấp dịch vụ giải thể giá rẻ cho quý doanh nghiệp, quý công ty với giá chỉ từ 3.000.000 đồng, tùy thuộc vào hồ sơ của công ty mà chúng tôi sẽ tư vấn giá cả hợp lý. Dịch vụ tại ACC luôn luôn được thực hiện với sự tận tâm và giá cả cạnh tranh thị trường nên Quý khách hàng cứ yên tâm khi liên hệ với chúng tôi.

8. Các câu hỏi thường gặp

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp trọn gói của Luật ACC gồm những gì?

Các dịch vụ của chúng tôi sẽ thỏa mãn quý khách với các vấn đề được nói đến tại mục 3.

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp của ACC có đảm bảo cho doanh nghiệp không?

Chúng tôi đảm bảo luôn cung cấp dịch vụ chất lượng cho mọi khách hàng. ACC sẽ không nhận thực hiện dịch vụ nếu thấy mình không có khả năng chắc chắn cho quý khách.

Giá dịch vụ giải thể công ty đã bao gồm lệ phí nhà nước chưa?

Chúng tôi đảm bảo thực hiện trọn gói đã bao gồm phí/lệ phí giải thể theo quy định. Tuy nhiên, quý khách hàng cần lưu ý nếu công ty còn nợ thuế hoặc công ty đã thực hiện hành vi vi phạm trước đó và bị phạt do vi phạm hành chính thì quý công ty phải tự chi trả khoản này.

Sau khi giải thể công ty xong thì chủ doanh nghiệp còn trách nhiệm gì không?

Thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần, thành viên Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, chủ sở hữu công ty, chủ doanh nghiệp tư nhân, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, thành viên hợp danh, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của hồ sơ giải thể doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ giải thể không chính xác, giả mạo thì những chức danh nêu trên phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết, số thuế chưa nộp, số nợ khác chưa thanh toán và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những hệ quả phát sinh trong thời hạn 05 năm kể từ ngày nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Trên đây là nội dung tư vấn của ACC về dịch vụ giải thể doanh nghiệp. Nếu các bạn không muốn tự thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp thì có thể liên hệ dịch vụ đăng ký thủ tục giải thể doanh nghiệp của ACC để được hỗ trợ và tư vấn làm thủ tục nhanh chóng với chi phí giá rẻ. Tránh rắc rối về hồ sơ pháp lý cũng như thủ tục thuế. Chúc bạn thành công!

Nếu quý khách hàng có nhu cầu giải thể doanh nghiệp/công ty hãy liên hệ ngay

CÔNG TY LUẬT ACC

Tư vấn: 1900.3330

Zalo: 084.696.7979

Fanpage: : ACC Group – Đồng Hành Pháp Lý Cùng Bạn

Mail: info@accgroup.vn

Địa chỉ Công ty Luật ACC

Hồ Chí Minh: 565A Nơ Trang Long, P. 13, Q. Bình Thạnh

Quận 1: 221 Trần Quang Khải, P. Tân Định

Hà Nội: Tầng 8, 18 Khúc Thừa Dụ, P. Dịch Vọng, Q. Cầu giấy

Quận 4: 192 Nguyễn Tất Thành, P. 13

Bình Dương: 97 Huỳnh Văn Cù, Phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một

Quận 6: 33G Tân Hoà Đông, P. 13

Đà Nẵng: Tầng 3, Số 5 Cao Thắng, P. Thanh Bình, Q. Hải Châu

Quận 11: 8 Hòa Bình, P. 5

Đồng Nai: 45 Đồng Khởi, Tổ 41, KP8, Phường Tân Phong, Tp Biên Hòa

Quận 12: B99 Quang Trung, P. Đông Hưng Thuận

 

Quận Bình Thạnh: 395 Nơ Trang Long, P.13

 

Quận Gò Vấp: 1414 Lê Đức Thọ, P. 13

 

Quận Tân Bình: 264 Âu Cơ, P. 9

 

Quận Tân Phú: 385 Lê Trọng Tấn, P.Sơn Kỳ

Công ty Luật ACC tự hào là đơn vị hàng đầu hỗ trợ mọi vấn đề liên quan đến pháp lý, tư vấn pháp luật, thủ tục giấy tờ cho khách hàng là cá nhân và doanh nghiệp trên Toàn quốc với hệ thống văn phòng tại các thành phố lớn và đội ngũ cộng tác viên trên tất cả các tỉnh thành: Hà Nội, TP. HCM, Bình Dương, TP. Cần Thơ, TP. Đà Nẵng và Đồng Nai. Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.

#Dịch vụ giải thể doanh nghiệp 

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình
✅Dịch vụ ly hôn ⭕Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác
✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin
5/5 - (1050 bình chọn)
✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác
✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay
Tu Van Vien 2


  Bài viết liên quan:

  Dịch vụ làm giấy phép an toàn thực phẩm vsattp trọn gói 2023

  ACC – dịch vụ pháp lý doanh nghiệp chuyên nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm. Dịch vụ làm thủ tục cấp giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm cho những cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm là dịch vụ mà ACC rất chuyên nghiệp và xử lý rất nhiều hồ sơ, loại hình…

  Lượt xem: 2.061

  Văn phòng ảo là gì? Dịch vụ cho thuê văn phòng ảo Chuyên nghiệp, Trọn gói [Mới 2023]

  Mô hình dịch vụ cho thuê văn phòng ảo phát triển mạnh mẽ trong mảng cho thuê văn phòng. Hiện nay, văn phòng ảo được các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp startups, cũng như các chi nhánh, văn phòng đại diện khá ưa chuộng. Đây được xem là vị cứu tinh của họ trong vấn…

  Lượt xem: 2.648

  Dịch vụ ly hôn nhanh trọn gói giải quyết ngay chỉ từ 1 ngày

  Bạn đang tìm kiếm Dịch vụ ly hôn thuận tình nhanh? Dịch vụ ly hôn đơn phương nhanh? Bạn đang thắc mắc về vấn đề ly hôn và gặp khó khăn trong việc làm thủ tục ly hôn? Bạn có thể chọn Dịch vụ ly hôn của Công ty Luật ACC. Với nhiều năm kinh…

  Lượt xem: 2.234

  Dịch vụ kế toán thuế trọn gói, chuyên nghiệp toàn quốc 2023

  Dịch vụ kế toán trọn gói là một dịch vụ hỗ trợ cho doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của pháp luật về kế toán, thuế, doanh nghiệp. Kế toán đối với hoạt động doanh nghiệp thì nó chiếm vai trò quan trọng. Về mặt pháp lý là công việc bắt buộc về thủ…

  Lượt xem: 2.406

  Dịch vụ kiểm toán trọn gói, chuyên nghiệp (Cập nhật 2023)

  Vai trò của kiểm toán ngày càng phổ biến do quá trình toàn cầu hóa được đẩy mạnh, nhất là thị trường chứng khoán. Sự phát triển của lực lượng các nhà đầu tư quốc tế đã làm tăng nhu cầu đảm bảo độ tin cậy của báo cáo tài chính. Bên cạnh đó, tình trạng…

  Lượt xem: 2.686

  Thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh theo quy định mới 2023

  Đăng ký giấy phép kinh doanh là thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình. Bài viết này sẽ giúp bạn có thêm thông tin về quy trình, cách thức, thủ tục để đăng ký kinh doanh; hoàn thành thủ tục ban đầu để có thể tiến…

  Lượt xem: 2.971

  Phản hồi (2)

   • Avatar of Công ty Luật ACC
    Công ty Luật ACC :

    Dạ cảm ơn anh chị đã quan tâm thông tin của ACC, mình có thể liên hệ 1900 3330 gặp nhân viên ACC tư vấn trực tiếp ạ

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *