Thủ Tục Kế Toán Thuế, Bảo Hiểm Cho Công Ty Mới Thành Lập

Thủ tục kế toán thuế bảo hiểm cho công ty mới thành lập
Thủ tục kế toán thuế bảo hiểm cho công ty mới thành lập

Kế toán thuế và bảo hiểm là 02 công việc cực kỳ quan trọng và cấp bách sau khi thành lập công ty. Thế nhưng không phải ai cũng đã nắm rõ về các công việc này.

Bài viết sau đây, Công ty tư vấn doanh nghiệp ACC sẽ hướng dẫn chi tiết về quy trình, thủ tục kế toán thuế bảo hiểm cho công ty mới thành lập theo quy định hiện hành của pháp luật, tư vấn toàn bộ thông tin và thủ tục giấy tờ về kế toán thuế bảo hiểm cho công ty mới thành lập.

1. Sổ kế toán là gì?

Sổ kế toán dùng để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh có liên quan đến đơn vị kế toán.

Sổ kế toán phải ghi rõ tên đơn vị kế toán; tên sổ; ngày, tháng, năm lập sổ; ngày, tháng, năm khóa sổ; chữ ký của người lập sổ, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán; số trang; đóng dấu giáp lai. Sổ kế toán phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

 • Ngày, tháng, năm ghi sổ;
 • Số hiệu và ngày, tháng, năm của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ;
 • Tóm tắt nội dung của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;
 • Số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh ghi vào các tài khoản kế toán;
 • Số dư đầu kỳ, số phát sinh trong kỳ, số dư cuối kỳ

2. Thủ tục Mở sổ, ghi sổ, khóa sổ và lưu trữ sổ kế toán

Nguyên tắc điều kiện mở sổ kế toán

Sổ kế toán phải được mở vào đầu kỳ kế toán năm hoặc ngay sau khi có quyết định thành lập. Và bắt đầu hoạt động của đơn vị kế toán. Sổ kế toán được mở đầu năm tài chính, ngân sách mới. Để chuyển số dư từ sổ kế toán năm cũ chuyển sang và ghi ngay nghiệp vụ kinh tế, tài chính mới phát sinh thuộc năm mới từ ngày 01/01 của năm tài chính, ngân sách mới.

Số liệu trên các sổ kế toán theo dõi tiếp nhận và sử dụng nguồn ngân sách nhà nước sau ngày 31/12. Được chuyển từ tài khoản năm nay sang tài khoản năm trước. Để tiếp tục theo dõi số liệu phát sinh trong thời gian chỉnh lý quyết toán. Phục vụ lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước theo quy định.

Đơn vị được mở thêm các sổ kế toán chi tiết theo yêu cầu quản lý của đơn vị.

Trường hợp mở sổ kế toán bằng tay (thủ công)

Đơn vị kế toán phải hoàn thiện thủ tục pháp lý của sổ kế toán như sau:

 • Đối với sổ kế toán đóng thành quyển:
  • Ngoài bìa (góc trên bên trái) phải ghi tên đơn vị kế toán. Giữa bìa ghi tên sổ, ngày, tháng năm lập sổ, ngày, tháng, năm khóa sổ, họ tên và chữ ký của người lập sổ. Kế toán trưởng. Hoặc người phụ trách kế toán và thủ trưởng đơn vị ký tên, đóng dấu. Ngày, tháng, năm kết thúc ghi sổ hoặc ngày chuyển giao sổ cho người khác.
  • Các trang sổ kế toán phải đánh số trang từ trang một (01) đến hết trang số cuối cùng. Giữa hai trang sổ phải đóng dấu giáp lai của đơn vị kế toán.
  • Sổ kế toán sau khi làm đầy đủ các thủ tục trên mới được coi là hợp pháp.
 • Đối với sổ tờ rời:
  • Đầu mỗi sổ tờ rời phải ghi rõ tên đơn vị, số thứ tự của từng tờ sổ, tên sổ, tháng sử dụng, họ tên của người giữ sổ và ghi sổ kế toán.
  • Các sổ tờ rời trước khi sử dụng phải được Thủ trưởng đơn vị ký xác nhận, đóng dấu và ghi vào sổ đăng ký sử dụng thẻ tờ rời.
  • Các sổ tờ rời phải sắp xếp theo thứ tự các tài khoản kế toán và phải đảm bảo an toàn và dễ tìm.

Trường hợp lập sổ kế toán trên phương tiện điện tử:

Phải đảm bảo các yếu tố của sổ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán. Nếu lựa chọn lưu trữ sổ kế toán trên phương tiện điện tử. Thì vẫn phải in sổ kế toán tổng hợp ra giấy, đóng thành quyển và phải làm đầy đủ các thủ tục quy định.

Các sổ kế toán còn lại, nếu không in ra giấy, mà thực hiện lưu trữ trên các phương tiện điện tử. Thì Thủ trưởng đơn vị kế toán phải chịu trách nhiệm để bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin dữ liệu. Và phải bảo đảm tra cứu được trong thời hạn lưu trữ.

3. Chuẩn bị các thủ tục thuế cho công ty mới thành lập

Bước 1: Mở tài khoản ngân hàng mua chữ kí số

Khi nhận được giấy phép kinh doanh, tức là có mã số thuế, các bạn đi đăng kí ngay một tài khoản ngân hàng và mua chữ ký số (token)

Bước 2: Kê khai nộp thuế môn bài

Sau khi có tài khoản ngân hàng và chữ kí số. Khách hàng đi kê khai thuế môn bài và nộp thuế môn bài (hạn chậm nhất là cuối tháng từ lúc bắt đầu kinh doanh nộp chậm sẽ bị phạt chậm nộp). Nộp trực tiếp hoặc nộp qua kho bạc nhà nước hay các cơ sở giao dịch ngân hàng khác trên toàn quốc .

Bước 3: Lựa chọn phương pháp kê khai thuế GTGT + TNDN + Hóa đơn

Có hai phương pháp kê khai thuế: khấu trừ hoặc trực tiếp. Có hai kì trực tiếp hoặc khấu trừ ( Dn mới thành lập kê khai theo quý).

Bạn lựa chọn DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì dùng hóa đơn GTGT. Nếu DN chọn kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp thì dùng hóa đơn bán hàng

Bước 4: Lựa chọn hình thức kế toán + khấu hao TSCĐ

Bạn phải xác định quy mô doanh nghiệp để lựa chọn hình thức kế toán. Doanh nghiệp nhỏ theo thông tư 133, doanh nghiệp lớn theo thông tư 200.

4. Đăng ký tài khoản ngân hàng cho doanh nghiệp mới thành lập

Mỗi ngân hàng sẽ có những yêu cầu riêng về hồ sơ đăng ký tài khoản ngân hàng đối với các doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhìn chung sẽ có các giấy tờ cơ bản sau đây:

 • Giấy đề nghị mở tài khoản theo mẫu của ngân hàng (có thể tải về từ trang web của ngân hàng hoặc đến lấy trực tiếp tại chi nhánh, văn phòng giao dịch của ngân hàng);
 • 01 bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • 01 bản sao chứng thực Thẻ căn cước/Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu còn liệu lực của người đại diện pháp luật;
 • 01 bản sao chứng thực của Giấy chứng nhận mẫu dấu.

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, người đại diện mở tài khoản ngân hàng đem hồ sơ và con dấu của doanh nghiệp đến ngân hàng và làm theo hướng dẫn của nhân viên ngân hàng.

Sau khi hoàn tất các thủ tục và có được tài khoản ngân hàng, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thông báo tài khoản ngân hàng tới Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Thông báo tài khoản ngân hàng tới Sở Kế hoạch và Đầu tư

Trình tự thực hiện:

Doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Sau khi thực hiện các thủ tục trên, việc mở tài khoản ngân hàng cho công ty mới thành lập và đăng ký bổ sung tài khoản ngân hàng với cơ quan quản lý Nhà nước được hoàn tất.

5. Dịch vụ làm giấy phép kinh doanh của ACC

Quy trình làm việc của ACC

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ của ACC:

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận