Điều kiện, thủ tục thành lập công ty thẩm định giá từ A-Z

Doanh nghiệp thẩm định giá là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp và được Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp thẩm định giá có thể tồn tại dưới một trong các hình thức:Công ty cổ phần Công ty TNHH một thành viên Công ty TNHH hai thành viên trở lên

 • Công ty hợp doanh
 • Doanh nghiệp tư nhân. 

Để thành lập và đưa doanh nghiệp thẩm định giá đi vào hoạt động, cân tiến hành hai thủ tục: Đăng ký thành lập doanh nghiệp và xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

cac-thu-tuc-can-thuc-hien-sau-khi-thanh-lap-cong-ty-tai-phu-tho-3

Thủ tục, quy định, điều kiện thành lập công ty thẩm định giá

1. Thủ tục thành lập công ty thẩm định giá

Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp thẩm định giá

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Dự thảo điều lệ doanh nghiệp;
 • Danh sách thành viên đối với công ty hợp danh, công ty TNHH hai thành viên; danh sách cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần;
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực của các thành viên: Chứng minh thư nhân dân; hộ chiếu còn hiệu lực; giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác.

Thẩm quyền và thời gian giải quyết hồ sơ

Đơn vị thẩm quyền giải quyết là Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Thời gian giải quyết là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Phí công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp là 100.000 VNĐ.

Sau khi hoàn thành quy trình, doanh nghiệp sẽ nhận được giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

>>> Tham khảo: Tư vấn thủ tục quy trình thành lập công ty, doanh nghiệp

2. Trình tự, thủ tục đăng ký thành lập Công ty thẩm định giá

Bước 1: Nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư

Người nộp hồ sơ cần đến Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư để nộp hồ sơ đăng ký thành lập công ty thẩm định giá. Trong hồ sơ này, cần bao gồm các giấy tờ như giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, dự thảo điều lệ doanh nghiệp, danh sách thành viên (hoặc cổ đông sáng lập), và các giấy tờ chứng thực cá nhân.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ trao cho người nộp hồ sơ một Giấy biên nhận để xác nhận việc tiếp nhận hồ sơ. Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ xem xét hồ sơ để đảm bảo tính hợp lệ. Nếu có yêu cầu thay đổi hoặc bổ sung hồ sơ, họ sẽ thông báo cho người nộp hồ sơ.

Bước 3: Cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Sau khi hồ sơ được xác nhận là đầy đủ và hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty thẩm định giá.

quy-trinh-thu-tuc-hoan-thue-gtgt-hang-xuat-khau-2

 Quy trình thực hiện thủ tục thành lập công ty thẩm định giá

>>> Tham khảo: Hướng dẫn đăng ký thành lập doanh nghiệp online

3. Thủ tục xin Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

3.1 Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

Đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

 • Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật;

 • Có ít nhất 03 thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp, trong đó phải có thành viên là chủ sở hữu;

 • Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp.

Đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

 • Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật;

 • Có ít nhất 03 thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp, trong đó tối thiểu phải có 02 thành viên góp vốn;

 • Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp;

 • Phần vốn góp của thành viên là tổ chức không được vượt quá mức vốn góp do Chính phủ quy định. Người đại diện của thành viên là tổ chức phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp.

Đối với Công ty hợp danh

 • Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật;

 • Có ít nhất 03 thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp, trong đó tối thiểu phải có 02 thành viên hợp danh;

 • Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp.

Đối với Doanh nghiệp tư nhân

 • Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

 • Có ít nhất 03 thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp, trong đó có 01 thẩm định viên là chủ doanh nghiệp tư nhân;

 • Giám đốc doanh nghiệp tư nhân phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp.

Đối với Công ty cổ phần

 • Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật;
 • Có ít nhất 03 thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp, trong đó tối thiểu phải có 02 cổ đông sáng lập;
 • Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp;
 • Phần vốn góp của thành viên là tổ chức không được vượt quá mức vốn góp do Chính phủ quy định. Người đại diện của thành viên là tổ chức phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp.

3.2 Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện thành lập công ty thẩm định giá 

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thành lập công ty thẩm định giá
 • Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp;
 • Giấy đăng ký hành nghề thẩm định giá của các thẩm định viên đăng ký hành nghề thẩm định giá tại doanh nghiệp được doanh nghiệp xác nhận; Giấy chứng nhận bồi dưỡng kiến thức chuyên môn về thẩm định giá cho thẩm định viên về giá hành nghề (nếu có);
 • Bản sao Hợp đồng lao động hoặc Phụ lục hợp đồng lao động (nếu có) của các thẩm định viên về giá hành nghề tại doanh nghiệp;
 • Biên lai nộp lệ phí theo quy định;
 • Bản sao chứng thực văn bản bổ nhiệm chức vụ đối với đại điện pháp luật của doanh nghiệp, văn bản ủy quyền trong lĩnh vực thẩm định giá (nếu có).

3.3 Cơ quan giải quyết hồ sơ thành lập công ty thẩm định giá

Cơ quan chịu trách nhiệm giải quyết là Cục Quản lý giá thuộc Bộ Tài chính. Cơ quan này sẽ xử lý hồ sơ và quyết định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

3.4 Thời hạn giải quyết hồ sơ thành lập công ty thẩm định giá

Thời hạn giải quyết và cấp giấy chứng nhận là 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ 01 (một) bộ hồ sơ hợp lệ. Điều này có nghĩa là cơ quan sẽ xử lý hồ sơ và cung cấp kết quả trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

3.5 Chi phí xin cấp giấy phép thành lập công ty thẩm định giá 

Phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thành lập công ty giá là 4.000.000 VNĐ (Bốn triệu đồng). Đây là khoản phí mà doanh nghiệp cần thanh toán để đảm bảo việc xử lý và cấp giấy chứng nhận.

3.6 Kết quả nhận được sau khi hồ sơ đăng ký hợp lệ

Kết quả sau quá trình giải quyết là nhận được Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá. Đây là tài liệu xác nhận từ cơ quan chức năng về việc doanh nghiệp đủ điều kiện để hoạt động trong lĩnh vực thẩm định giá.

3.7 Trình tự, thủ tục thực hiện

Bước 1: Doanh nghiệp lập 01 (một) bộ hồ sơ gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá).

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) tiếp nhận hồ sơ và có thể yêu cầu thẩm định viên về giá hoặc doanh nghiệp giải trình hoặc cung cấp tài liệu phục vụ cho việc kiểm tra, đối chiếu, xác minh thông tin trong hồ sơ.

Các yêu cầu này có thể bao gồm việc yêu cầu bổ sung thông tin, giải thích chi tiết về hoạt động của doanh nghiệp hoặc cung cấp tài liệu hỗ trợ.

Bước 3: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

Trong trường hợp hồ sơ đủ điều kiện, Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) sẽ xem xét để cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

Thời hạn cấp giấy chứng nhận là 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ 01 (một) bộ hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp hồ sơ bị từ chối, Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) sẽ trả lời bằng văn bản và cung cấp lý do từ chối.

>>> Tham khảo: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

4. Dịch vụ thành lập công ty thẩm định giá 

Với nhiều năm kinh nghiệm trong kinh doanh, giúp đỡ nhiều công ty trong quá trình thành lập doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp xin giấy chứng nhận theo yêu cầu, quý khách sẽ có được những dịch vụ tư vấn tuyệt vời khi lựa chọn ACC như sau:

Được báo giá trọn gói và cam kết không phát sinh;

Không phải đi lại nhiều (từ khâu tư vấn, báo giá, ký hợp đồng, nhận hồ sơ, ký hồ sơ). 

Cung cấp hồ sơ rất đơn giản 

Được hướng dẫn set up đúng quy định với chi phí hợp lý, tiết kiệm cho cơ sở kinh doanh.

>>> Tham khảo: thành lập công ty nhỏ cho người mới khởi nghiệp 

5. Tổ chức nhân sự của công ty thẩm định giá được xây dựng như thế nào?

Thẩm định viên về giá:

Công ty cần có ít nhất 03 thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề.

Trong số này:

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên:

Ít nhất 01 thành viên phải là thẩm định viên về giá.

Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc cũng phải là thẩm định viên về giá.

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn chỉ có một thành viên:

Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc cũng phải là thẩm định viên về giá.

Nhân viên đáp ứng yêu cầu về trình độ, chuyên môn nghiệp vụ:

Công ty cần có đủ nhân viên đáp ứng yêu cầu về trình độ, chuyên môn nghiệp vụ theo quy định của pháp luật.

Điều này đảm bảo rằng công ty có đủ nguồn lực nhân sự để thực hiện các hoạt động kinh doanh du lịch một cách chuyên nghiệp và hiệu quả.

Những điều kiện này giúp đảm bảo rằng công ty du lịch có đủ số lượng và chất lượng nhân sự, cũng như có cơ cấu tổ chức hợp lý để hoạt động một cách hiệu quả và tuân thủ các quy định pháp luật.

6. Câu hỏi thường gặp khi thành lập công ty thẩm định giá

6.1 Các loại thuế, phí phải nộp khi thành lập công ty thẩm định giá?

Các loại thuế và phí mà công ty thẩm định giá phải nộp thường phụ thuộc vào quy định của pháp luật thuế tại quốc gia cụ thể mà công ty hoạt động. Tại Việt Nam, các loại thuế và phí cơ bản mà công ty thẩm định giá cần nộp bao gồm:

Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN): Đây là loại thuế áp dụng cho doanh nghiệp và doanh nghiệp thẩm định giá không nằm ngoài quy định này. Mức thuế được tính dựa trên lợi nhuận tài chính của doanh nghiệp.

Thuế giá trị gia tăng (VAT): Áp dụng cho các dịch vụ thẩm định giá được coi là hàng hóa và dịch vụ chịu thuế theo tỷ lệ cố định, thường là 10% hoặc 5% tùy vào loại hình dịch vụ.

Phí và lệ phí: Ngoài các loại thuế, các công ty thẩm định giá cũng phải nộp các loại phí và lệ phí khác như phí đăng ký kinh doanh, phí thẩm định giá, phí công bố thông tin, và các khoản phí khác có thể áp dụng tùy vào quy định của cơ quan chức năng.

6.2 Khi thành lập công ty thẩm định giá sẽ gặp phải những rủi ro gì?

Khi thành lập và vận hành công ty thẩm định giá, có thể gặp phải một số khó khăn sau đây:

Khó khăn về quy định pháp lý: Quy trình thành lập và hoạt động công ty thẩm định giá có thể phức tạp và cần phải tuân thủ nhiều quy định pháp lý, từ quy trình đăng ký kinh doanh đến các yêu cầu về chứng nhận, giấy tờ và báo cáo thuế.

Cạnh tranh gay gắt: Trong ngành thẩm định giá, cạnh tranh có thể rất gay gắt, đặc biệt là với các công ty lớn hoặc đã có uy tín trên thị trường. Điều này có thể làm giảm khả năng thu hút khách hàng mới.

Đào tạo và cập nhật kiến thức: Yêu cầu về kiến thức chuyên môn cao trong lĩnh vực định giá và định giá đúng cách có thể là một thách thức, đặc biệt là khi cần đào tạo nhân viên mới hoặc cập nhật kiến thức cho nhân viên hiện tại.

Quản lý rủi ro: Công ty thẩm định giá có thể phải đối mặt với các rủi ro liên quan đến việc đánh giá giá trị của tài sản hoặc tham gia vào các giao dịch phức tạp, cần có hệ thống quản lý rủi ro hiệu quả để giảm thiểu các rủi ro tiềm ẩn.

Thu hút và giữ chân nhân viên: Ngành thẩm định giá thường đòi hỏi sự chuyên môn cao và kiến thức sâu rộng. Do đó, việc thu hút và giữ chân nhân viên có khả năng và kinh nghiệm trong lĩnh vực này có thể là một thách thức.

6.3 Có những giải pháp nào để khắc phục những khó khăn trên?

Tìm hiểu và tuân thủ quy định pháp lý: Đảm bảo công ty luôn cập nhật với các quy định pháp luật mới nhất và tuân thủ chúng để tránh bất kỳ vấn đề nào liên quan đến vi phạm pháp luật.

Đầu tư vào đào tạo nhân viên: Cung cấp các khóa đào tạo và chương trình học liên quan đến thẩm định giá và quản lý rủi ro để nâng cao năng lực của nhân viên.

Xây dựng mối quan hệ và uy tín: Tăng cường mối quan hệ với khách hàng tiềm năng và xây dựng uy tín trong ngành bằng cách cung cấp các dịch vụ chất lượng và chính xác.

Quản lý rủi ro hiệu quả: Phát triển và triển khai các chiến lược quản lý rủi ro để giảm thiểu các rủi ro tiềm ẩn và đảm bảo sự ổn định trong hoạt động kinh doanh.

Tạo điều kiện làm việc thuận lợi: Tạo điều kiện làm việc thuận lợi và hấp dẫn để thu hút và giữ chân nhân viên có chuyên môn cao và có kinh nghiệm.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (750 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo