Mẫu quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh karaoke 2022

Nhiều cơ sở kinh doanh karaoke lập ra sau khi được cấp phép kinh doanh lại bị thu hồi. Vậy lý do thu hồi giấy phép kinh doanh karaoke là gì? Mẫu quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh karaoke có dạng ra sao? Hãy cùng ACC tìm hiểu qua bài viết dưới đây quý vị nhé!

thu-tuc-2

Mẫu quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh karaoke 2022

1. Giấy phép kinh doanh karaoke là gì?

Khái niệm giấy phép kinh doanh karaoke Giấy phép kinh doanh là loại giấy được cấp cho doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề có điều kiện; loại giấy này thông thường được cấp sau Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Kinh doanh karaoke là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Do vậy khi xin giấy phép kinh doanh karaoke cần lưu ý đến xin giấy phép hoạt động cho doanh nghiệp.

 

2. Điều kiện kinh doanh karaoke

Trước khi đi vào giải đáp thắc mắc kinh doanh karaoke cần những giấy tờ gì? chúng tôi lưu ý về các điều kiện kinh doanh karaoke như sau:

– Phòng karaoke phải có diện tích sử dụng từ 20m2 trở lên, không kể công trình phụ, đảm bảo điều kiện về cách âm, phòng, chống cháy nổ.

– Cửa phòng karaoke phải là cửa kính không màu; bên ngoài nhìn thấy toàn bộ phòng; nếu có khung thì không được quá hai khung dọc và ba khung ngang; diện tích khung không quá 15% diện tích cửa.

– Không được đặt khóa, chốt cửa bên trong hoặc đặt thiết bị báo động để đối phó với hoạt động kiểm tra của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

– Khoảng cách từ 200m trở lên đo theo đường giao thông từ cửa phòng đến cổng trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử – văn hóa, cơ quan hành chính Nhà nước. Khoảng cách đó chỉ áp dụng trong các trường hợp trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử – văn hóa, cơ quan hành chính Nhà nước có trước, chủ địa điểm kinh doanh đăng ký kinh doanh hoặc đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh sau:

+ Phù hợp với quy hoạch về karaoke được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

+ Âm thanh vang ra ngoài phòng karaoke không vượt quá quy định của Nhà nước về tiêu chuẩn mức ồn tối đa cho phép được đo tại phía ngoài cửa sổ và cửa ra vào phòng karaoke.

+ Nhà hàng karaoke có nhiều phòng thì phải đánh số thứ tự hoặc đặt tên cho từng phòng.

– Cơ sở kinh doanh dịch vụ tổ chức hoạt động karaoke tại nơi kinh doanh để đáp ứng nhu cầu của nhân viên thuộc cơ sở mình phải riêng biệt với khu vực kinh doanh và không được để cho khách vào hát karaoke tại nơi dành cho nhân viên thuộc cơ sở mình.

– Cơ sở kinh doanh dịch vụ tổ chức hoạt động karaoke tại nơi kinh doanh để đáp ứng nhu cầu của khách dù không thu riêng tiền dịch vụ karaoke mà chỉ thu tiền ăn, uống hoặc dịch vụ khác tại phòng karaoke cũng phải có đủ điều kiện kinh doanh karaoke và phải được cấp giấy phép.

3. Các trường hợp thu hồi giấy phép kinh doanh karaoke

Nội dung này nêu tại Điều 16 Nghị định 54/2019/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 19/6/2019 quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường.

Theo đó, có 06 trường hợp doanh nghiệp, hộ kinh doanh kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường bị thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh:

- Được cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh nhưng không kinh doanh trong 12 tháng liên tục.

- Giả mạo hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh.

- Vi phạm điều kiện kinh doanh gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản.

- Không tạm ngừng kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan cấp Giấy phép.

Doanh nghiệp, hộ kinh doanh bị yêu cầu tạm dừng hoạt động kinh doanh khi vi phạm điều kiện kinh doanh mà chưa gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản hoặc vi phạm lần thứ 2 về trách nhiệm khi hoạt động kinh doanh.

- Hết thời hạn tạm ngừng kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan cấp Giấy phép mà không khắc phục hoặc khắc phục không đầy đủ các vi phạm.

- Trong 02 năm kể từ ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan cấp Giấy phép mà tái phạm các hành vi vi phạm đã nêu tại văn bản yêu cầu tạm ngừng kinh doanh.

4. Thẩm quyền thu hồi giấy phép kinh doanh karaoke

Căn cứ Điều 9 Nghị định 54/2019/NĐ-CP(có hiệu lực từ ngày 01/09/2019) về kinh doanh dịch vụ karaoke dịch vụ vũ trường có quy định về thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ trường theo đó:

- Cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (sau đây gọi là cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh) có thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ trường (sau đây gọi là Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh).

- Cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh thực hiện phân cấp, ủy quyền cho cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện được cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke theo quy định của pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương.

5. Mẫu quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh karaoke 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN/HUYỆN…

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: …………. ……, ngày…..tháng…..năm……

 QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Căn cứ Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

Căn cứ Thông báo số ................................................................................................ ;

Căn cứ ....................................................................................................................... .

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh của hộ kinh doanh sau:

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ................................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: ............................................................

Do: ..................................................................... Cấp ngày: ............. /.......... /...........

Địa điểm kinh doanh: ................................................................................................

Điện thoại: .............................................................. Fax: ........................................

Email: .................................................................. Website: ........................................

Do Ông/Bà (ghi họ tên bằng chữ in hoa): ..................................................................

Sinh ngày: ........................ /....... /....... Dân tộc: ...........................  Quốc tịch: ...............................

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: ...............................................................................

Số giấy chứng thực cá nhân: ......................................................................................

Ngày cấp: ......................... /....... /....... Ngày hết hạn: .............. /....... /....... Nơi cấp: ......................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ............................................................................................................

Điện thoại: ................................................................ Fax: ........................................

Email: .................................................................. Website: ........................................

Là người đại diện hộ kinh doanh.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ........................................ /........ /.......... các Ông/Bà .............................................và .......................................................... có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh bị thu hồi GCNĐKHKD;

- Chi cục thuế quận, huyện nơi hộ kinh doanh đăng ký địa điểm kinh doanh;

- Cơ quan quản lý thị trường quận, huyện;

- ……….;

- Lưu: …..

TRƯỞNG PHÒNG

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

6. Những câu hỏi thường gặp

6.1 Quán karaoke cho khách sử dụng ma túy có bị thu hồi giấy phép không?

Trường hợp khách sử dụng ma túy nhưng chủ kinh doanh không biết và đã để khách lợi dụng cơ sở của mình để sử dụng ma túy thì sẽ không bị thu hồi giấy phép kinh doanh, nhưng sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định đã nêu trên. Tuy nhiên, trong trường hợp cơ quan chức năng chứng minh được chủ quán karaoke biết được và để khách sử dụng ma túy tại quán karaoke của mình thì có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự và bị xử lý theo quy định của Bộ luật hình sự.

6.2 Quán karaoke không hoạt động nữa có bị thu hồi giấy phép đủ điều kiện kinh doanh không?

Trường hợp tự chấm dứt kinh doanh dịch vụ karaoke thì phải thông báo cho cơ quan có thẩm quyền. Trường hợp không thông báo thì sau thời gian 12 tháng liên tục không hoạt động, cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh thực hiện thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh.

6.3 Công ty Luật ACC có cung cấp dịch vụ tư vấn về quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh karaoke không?

Hiện là công ty luật uy tín và có các văn phòng luật sư cũng như cộng tác viên khắp các tỉnh thành trên toàn quốc, Công ty Luật ACC thực hiện việc cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý cho quý khách hàng, trong đó có dịch vụ làm tư vấn về quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh karaoke uy tín, trọn gói cho khách hàng.

6.4 Chi phí dịch vụ tư vấn về quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh karaoke của công ty Luật ACC là bao nhiêu?

Công ty Luật ACC luôn báo giá trọn gói, nghĩa là không phát sinh. Luôn đảm bảo hoàn thành công việc mà khách hàng yêu cầu; cam kết hoàn tiền nếu không thực hiện đúng, đủ, chính xác như những gì đã giao kết ban đầu. Quy định rõ trong hợp đồng ký kết.

Tóm lại, bài viết trên ACC đã trình bày tới quý khách hàng 06 trường hợp bị thu hồi giấy phép kinh doanh karaoke và Mẫu quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh karaoke (Cập nhật 2022). Quý vị cần hiểu rõ để tuân thủ đúng các quy định pháp luật. Nếu cần hỗ trợ gì thêm vui lòng liên hệ với ACC quý vị nhé!

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (1163 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo