Quy Trình Mở Công Ty Thương Mại (Thủ Tục Cập Nhật Năm 2024)

 

Quy trình thành lập công ty thương mại gồm có những thủ tục nào? Để thực hiện và tránh những vướn mắc trong việc thành lập công ty thương mại, sau đây ACC sẽ hướng dẫn bạn các bước mở công ty thương mại đúng pháp luật.

Hoạt động thương mại là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác. Bạn muốn tham gia hoạt động thương mại bằng hình thức thành lập công ty. Hãy tham khảo bài viết này của ACC nhé!

Mở công ty thương mại
Mở công ty thương mại

1. Những điều cần lưu ý khi đăng ký thành lập công ty thương mại

 • Chủ thể có quyền thành lập doanh nghiệp
 • Lựa chọn loại hình doanh nghiệp

Hiện nay có các loại hình doanh nghiệp sau:

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
 • Công ty cổ phần
 • Công ty hợp danh
 • Doanh nghiệp tư nhân

Tùy vào nguồn vốn, cách thức sở hữu vốn, nhu cầu kinh doanh mà bạn có thể lựa chọn loại hình kinh doanh phù hợp.

 • Ngành, nghề kinh doanh không bị pháp luật cấm
 • Đặt tên doanh nghiệp
 • Người đại điện theo pháp luật của doanh nghiệp
 • Trụ sở, địa chỉ của doanh nghiệp
 • Vốn điều lệ, vốn đầu tư của doanh nghiệp

2. Quy trình đăng ký thành lập công ty thương mại

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp gồm có:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty đối với trường hợp thành lập công ty hợp doanh, công ty TNHH và công ty cổ phần.
 • Danh sách thành viên đối với thành lập công ty TNHH và công ty hợp danh. Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với thành lập công ty cổ phần.
 • Bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của chủ doanh nghiệp tư nhân; các thành viên của công ty hợp danh; các thành viên là cá nhân của công ty TNHH; các cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân của công ty cổ phần.
 • Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức. Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự.
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

Khi đăng ký dịch vụ của ACC, quý khách hàng sẽ được nhân viên của ACC hỗ trợ tư vấn, thay mặt khách hàng soạn thảo, chuẩn bị đủ hồ sơ để thực hiện các thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Theo Nghị định số: 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, hiện nay có hai hình thức đăng ký doanh nghiệp:

Thứ nhất, Đăng ký trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền

Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp trực tiếp 01 bộ hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

Nộp phí và lệ phí theo quy định.

Thứ hai, Đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử

Tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn sử dụng chữ ký số công cộng hoặc sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

Sử dụng chữ ký số công cộng:

Người đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký số vào hồ sơ đăng ký điện tử và thanh toán lệ phí qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người đại diện theo pháp luật sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

Sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh:

Người đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của các giấy tờ chứng thực cá nhân tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để được cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh.

Người đại diện theo pháp luật sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

          Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người thành lập doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

Bước 3: Nhận kết quả

Đối với trường hợp đăng ký trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền

Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Nếu có sai sót, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi toàn bộ yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Và doanh nghiệp phải tiến hành sửa đổi bổ sung theo quy định pháp luật.

Đối với trường hợp đăng ký qua mạng điện tử

Sử dụng chữ ký số công cộng:

Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tự động tạo mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận được mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh:

Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét, gửi thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ. Khi hồ sơ đã đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tạo mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận được mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Sau khi nhận được thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật nộp một bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đến Phòng Đăng ký kinh doanh. Người đại diện theo pháp luật có thể nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy và Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc nộp qua đường bưu điện.

 Sau khi nhận được hồ sơ bằng bản giấy, Phòng Đăng ký kinh doanh đối chiếu đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử và trao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu nội dung đối chiếu thống nhất.

Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận được hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn hiệu lực.

3. Các thủ tục sau khi đăng ký thành lập doanh nghiệp

1. Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp bao gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; ngành, nghề kinh doanh; Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.

2. Nộp lệ phí môn bài

Doanh nghiệp phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

3. Đăng ký con dấu của doanh nghiệp

Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

4. Các thủ tục khác

 • Đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục khác theo quy định pháp luật thì mới được tiến hành tổ chức kinh doanh. Ví dụ như xin giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, giấy phép kinh doanh…
 • Mở tài khoản ngân hàng cho doanh nghiệp.
 • Làm biển công ty treo tại trụ sở chính.

4. Dịch vụ đăng ký công ty thương mại của ACC

ACC là công ty chuyên tư vấn thành lập công ty, với đội ngũ chuyên sâu và có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này, ACC sẽ cố gắng phục vụ ân cần, nhiệt tình giúp khách hàng hiểu rõ hơn về luật doanh nghiệp, ưu và nhược điểm của các loại hình doanh nghiệp để quý khách hàng có thể lựa chọn phù hợp với nhu cầu kinh doanh của mình, cung cấp cho khách hàng về cách đặt tên cũng những vấn đề khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Phí dịch vụ: ………

Quy trình tiến hành đăng ký công ty thương mại của ACC

 • Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ của khách hàng và tư vấn.
 • Bước 2: Các nhân viên của ACC báo giá qua điện thoại để khách hàng dễ dàng đưa ra quyết định có hợp tác hay không.
 • Bước 3: Soạn thảo và ký kết hợp đồng với khách hàng.
 • Bước 4: Khách hàng cung cấp giấy tờ cần thiết để ACC thực hiện thủ tục.
 • Bước 5: ACC sẽ tiến hành xin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho khách hàng.
 • Bước 6: Nhận giấy chứng nhận và bàn giao cho khách hàng.
 • Bước 7: Tư vấn cho khách hàng thực hiện các thủ tục khác sau khi nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Để biết thêm mọi thông tin chi tết bạn vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí và cung cấp dịch vụ uy tín nhất. Thành công của bạn là niềm vui của ACC!

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (880 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo