messenger whatsapp viber zalo phone mail
Biên bản

Biên bản

Biên bản là một loại văn bản ghi chép lại những sự việc đã xảy ra hoặc đang xảy ra. Biên bản không có hiệu lực pháp lý để thi hành mà chủ yếu được dùng làm chứng cứ minh chứng các sự kiện thực tế đã xảy ra. Biên bản có thể là biên bản ghi lại một sự kiện như biên bản cuộc họp, biên bản hội nghị… hoặc biên bản ghi lại một hành vi cụ thể như lập biên bản hành vi vi phạm pháp luật, biên bản bàn giao tài sản, biên bản giao nhận, biên bản đồng ý hoặc không đồng ý về một nội dung nào đó. Công ty Luật ACC là đơn vị hàng đầu trong việc tư vấn, hướng dẫn các loại biên bản có trên thực tiễn. Để có thêm thông tin, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi, chúng tôi sẽ giúp bạn trong mọi lĩnh vực.