Thủ tục xin giấy phép xuất khẩu gạo (Cập nhật 2021)

logo accACC
Hoài Thắm

Dịch Vụ Thủ Tục Hải Quan Xuất Khẩu Gạo Cập Nhật Mới Nhất

Nội dung: Trong những năm gần đây, sản lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ, nhiều chuyên gia đánh giá, Việt Nam hoàn có khả năng vượt qua Thái Lan, vươn lên vị trí thứ hai thế giới. Nhà nước khuyến khích các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo, đồng thời cũng có những quy định chặt chẽ về điều kiện cũng như thủ tục hải quan chặt chẽ trước khi thông quan lô hàng gạo xuất khẩu. Việc kinh doanh xuất khẩu gạo là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, do đó, thương nhân khi tham gia vào hoạt động này cần đáp ứng các quy định nhất định. Vậy khi nào thương nhận đủ điều kiện để xuất khẩu gạo? Trường hợp nào không phải xin giấy phép xuất khẩu gạo? Thủ tục xin cấp giấy phép xuất khẩu gạo được tiến hành như thế nào? Cùng công ty Luật ACC tìm hiểu chi tiết trong nội dung bài viết dưới đây.

1. Cơ sở pháp lý quy định về cấp giấy phép xuất khẩu gạo

Việc xin giấy phép xuất khẩu gạo được quy định cụ thể tại các văn bản sau đây:

 • Luật Thương mại năm 2005;
 • Luật Quản lý ngoại thương năm 2017;
 • Nghị định 107/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về kinh doanh xuất khẩu gạo;
 • Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BCT Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ xuất khẩu gạo;
 • Các văn bản pháp luật liên quan.

2. Muốn kinh doanh xuất khẩu gạo cần đáp ứng điều kiện gì?

Theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020 thì kinh doanh xuất khẩu gạo là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, vì vậy cần đáp ứng các điều kiện trước khi xuất khẩu. Thông qua xác định điều kiện kinh doanh xuất khẩu chúng ta sẽ biết được vậy thương nhân xuất khẩu gạo có cần giấy phép xuất khẩu gạo hay không?

Tại Điều 4 Nghị định 107/2018/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo như sau:

Thương nhân được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật được kinh doanh xuất khẩu gạo khi đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có ít nhất 01 kho chuyên dùng để chứa thóc, gạo phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kho chứa thóc, gạo do cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật;
 • Có ít nhất 01 cơ sở xay, xát hoặc cơ sở chế biến thóc, gạo phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kho chứa và cơ sở xay, xát, chế biến thóc, gạo do cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

Kho chứa, cơ sở xay, xát, chế biến thóc, gạo để đáp ứng điều kiện kinh doanh quy định nêu trên có thể thuộc sở hữu của thương nhân hoặc do thương nhân thuê của tổ chức, cá nhân khác, có hợp đồng thuê bằng văn bản theo quy định của pháp luật với thời hạn thuê tối thiểu 05 năm.

Thương nhân có Giấy chứng nhận không được cho thuê, cho thuê lại kho chứa, cơ sở xay, xát, chế biến thóc, gạo đã được kê khai để chứng minh việc đáp ứng điều kiện kinh doanh trong đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận của mình để thương nhân khác sử dụng vào mục đích xin cấp Giấy chứng nhận.

Như vậy, có thể thấy để được kinh doanh xuất khẩu gạo cần có giấy phép xuất khẩu gạo hay có tên gọi chính xác hơn là giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo.

3. Trường hợp nào không phải xin giấy phép xuất khẩu gạo?

Theo như quy định trên thì đối với trường hợp thương nhân chỉ xuất khẩu gạo hữu cơ, gạo đồ, gạo tăng cường vi chất dinh dưỡng không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu gạo hay còn gọi tắt là giấy phép xuất khẩu gạo, không phải thực hiện dự trữ lưu thông và có trách nhiệm báo cáo theo quy định.

Đồng thời, khi thực hiện thủ tục hải quan xuất khẩu, thương nhân xuất khẩu gạo hữu cơ, gạo đồ, gạo tăng cường vi chất dinh dưỡng không có Giấy chứng nhận chỉ cần xuất trình cho cơ quan Hải quan bản chính hoặc bản sao có chứng thực của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền văn bản xác nhận, chứng nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc chứng thư giám định gạo xuất khẩu do tổ chức giám định cấp theo quy định của pháp luật về việc sản phẩm gạo xuất khẩu phù hợp với các tiêu chí, phương pháp xác định do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế hướng dẫn theo quy định.

4. Thủ tục xin cấp giấy phép xuất khẩu gạo (Cập nhật 2021)

Thương nhân có đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo sẽ phải tiến hành các thủ tục xin cấp giấy phép xuất khẩu gạo để được cấp giấy phép này.

Căn cứ theo Điều 6 Nghị định 107/2018/NĐ-CP thì trình tự, thủ tục cấp giấy phép xuất khẩu gạo như sau:

Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xuất khẩu gạo gồm:

 • Đơn đề nghị theo mẫu 01 bản chính;
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đầu tư: 01 bản sao, có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân;
 • Hợp đồng thuê kho chứa, cơ sở xay, xát, chế biến thóc, gạo (đối với trường hợp thương nhân thuê kho chứa, cơ sở xay, xát, chế biến) hoặc giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất, quyền sở hữu kho chứa, cơ sở xay, xát, chế biến (đối với trường hợp kho chứa, cơ sở xay, xát, chế biến thuộc sở hữu của thương nhân): 01 bản sao, có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân.

Trình tự thực hiện:

Thương nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Bộ Công Thương hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện (địa chỉ nhận hồ sơ: Bộ Công Thương, số 54, Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội) hoặc nộp hồ sơ trên Trang dịch vụ công trực tuyến, Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương.

Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Bộ Công Thương, thương nhân có thể nộp bản chụp các giấy tờ, tài liệu quy định và xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Công Thương xem xét, cấp Giấy chứng nhận theo mẫu.

Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận, trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Công Thương phải trả lời thương nhân bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Như vậy, thời hạn giải quyết cấp giấy phép xuất khẩu gạo là 15 ngày tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

5. Giấy phép xuất khẩu gạo có thời hạn bao lâu?

giấy phép xuất khẩu gạo có hiệu lực trong 05 năm kể từ ngày cấp.

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xuất khẩu gạo mới nhất

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xuất khẩu gạo có dạng như sau:

TÊN THƯƠNG NHÂN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: …. …, ngày… tháng… năm 20…

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo

Kính gửi: Bộ Công Thương.

 1. Tên thương nhân:………………………………………………………………………………

– Tên thương nhân bằng tiếng nước ngoài (nếu có):…………………………………………

– Tên viết tắt bằng tiếng nước ngoài (nếu có):…………………………………………………

– Địa chỉ trụ sở chính:……………………Số điện thoại:……………………. số fax:…………

– Địa chỉ website (nếu có):………………………………………………………………………..

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) số…………..do……………(tên cơ quan cấp)……… cấp ngày….. tháng…… năm……..

Đề nghị Bộ Công Thương cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo cho thương nhân theo quy định tại Nghị định số……./2018/NĐ-CP ngày…tháng…năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo.

 1. Thông tin về kho chuyên dùng để chứa thóc, gạo và cơ sở xay, xát, chế biến thóc, gạo của thương nhân:
 2. a) Kho chuyên dùng để chứa thóc, gạo:
STT Tên kho Địa chỉ Hình thức sở hữu

(Ghi rõ thuộc sở hữu của thương nhân hoặc thuê)

Sức chứa (tấn) Điều kiện bảo quản Ghi chú
Thóc Gạo
1. ……… ……….. ……….. ………… …………
2. ……… ……….. ……….. ………… …………
 1. b) Cơ sở xay, xát, chế biến thóc, gạo:
STT Tên cơ sở xay, xát, chế biến Địa chỉ Hình thức sở hữu

(Ghi rõ thuộc sở hữu của thương nhân hoặc thuê)

Công suất (tấn/giờ) Sản phẩm Ghi chú
1. ………… ……….. …………… ………. ……… ……….
2. ………… ……….. …………… ………. ……… ……….
 1. Hồ sơ kèm theo gồm:

– ………………………………………………………………………………………………………

– ………………………………………………………………………………………………………

 1. Thương nhân cam đoan những nội dung kê khai trên đây là đúng sự thật, xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung kê khai trên đây và các giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ gửi kèm theo Đơn này./.

 


Đồng kính gửi:
– Sở Công Thương nơi thương nhân có trụ sở chính;
– Sở Công Thương nơi thương nhân có kho chứa, cơ sở xay, xát, chế biến đã kê khai để đáp ứng điều kiện kinh doanh.
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA THƯƠNG NHÂN
(Ký

 Lưu ý khi viết đơn xin đề nghị cấp giấy phép xuất khẩu gạo:

– Mục địa chỉ: Ghi cụ thể, chính xác số nhà (nếu có); đường/phố (hoặc thôn, xóm, ấp); xã/phường/thị trấn; huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh; tỉnh/thành phố.

– Mục hình thức sở hữu: Ghi rõ kho chứa, cơ sở xay, xát thóc, gạo thuộc sở hữu của thương nhân hoặc thuê của tổ chức, cá nhân khác.

– Mục “Điều kiện bảo quản” (của kho chứa): Ghi rõ điều kiện bảo quản đảm bảo hay không đảm bảo; thời gian bảo quản tối đa được bao lâu.

– Mục “Sản phẩm” (của cơ sở xay, xát, chế biến): Ghi rõ các loại sản phẩm, thông tin cơ bản về sản phẩm chế biến.

 6. Dịch vụ xin cấp giấy phép xuất khẩu gạo của ACC

Như vậy, qua các nội dung của bài viết giấy phép xuất khẩu gạo ở phần trên, đã giúp cho Quý bạn đọc hiểu được về giấy phép xuất khẩu gạo. Hiện nay, Quý khách đang có nhu cầu xin giấy phép xuất khẩu nhưng không có thời gian để tìm hiểu cũng như chưa nắm rõ được thủ tục cấp giấy phép xuất khẩu. Có quá nhiều vấn đề khiến bạn không thể tự mình làm thủ tục xin cấp giấy phép xuất khẩu.

Hãy đến với ACC, với kinh nghiệm cung cấp dịch vụ đăng ký giấy phép xuất khẩu, cam kết mang tới chất lượng dịch vụ tốt nhất, nhanh chóng hoàn thành thủ tục để giúp quý khách thuận lợi trong quá trình hoạt động.

Trên đây là nội dung bài viết giấy phép xuất khẩu gạo. Nếu bạn có nhu cầu sử dụng dịch vụ xin cấp giấy phép nhập khẩu, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giấy phép nhập khẩu một cách nhanh chóng. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào quý khách có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số điện thoại 1900.3330 hoặc qua zalo 084.696.7979 hoặc qua email: info@accgroup.vn để được tư vấn tận tình. Xin chân thành cảm ơn.

Viết một bình luận