Thủ Tục Thay Đổi Nội Dung Đăng Ký Thuế Công Ty Cổ Phần

Sau khi thành lập và đi vào hoạt động vì nhiều lý do khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh mà doanh nghiệp có những thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như tên công ty, địa chỉ trụ sở, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ, thành viên, thông tin thuế… Khi thực hiện thay đổi nội dung đăng ký thuế thì doanh nghiệp cần lưu ý những quy định của pháp luật. Bài viết cung cấp thông tin, dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký thuế công ty cổ phần.

Thủ Tục Thay Đổi Nội Dung Đăng Ký Thuế Công Ty Cổ Phần
Thủ Tục Thay Đổi Nội Dung Đăng Ký Thuế Công Ty Cổ Phần

1. Khái niệm

 • Công ty cổ phần là doanh nghiệp có:
  • Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;
  • Cổ đông có thể là cá nhân hoặc tổ chức. Tối thiểu phải có 03 cổ đông và không hạn chế số lượng tối đa;
  • Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ; nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp;
  • Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình; trừ trường hợp chuyển nhượng cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập trong 03 năm đầu sau khi thành lập.
 • Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thuế là một thủ tục mà doanh nghiệp cần thực hiện khi có sự thay đổi về nội dung thuế. Khi có sự thay đổi về thông tin trên tờ khai đăng ký thuế; bảng kê kèm theo tờ khai đăng ký thuế; thì doanh nghiệp phải làm thủ tục thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế.

2. Khi nào phải thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế công ty cổ phần?

Doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế khi có sự thay đổi về:

 • Tên chính thức của công ty cổ phần;
 • Địa chỉ trụ sở chính của công ty cổ phần;
 • Địa chỉ nhận thông báo thuế;
 • Quyết định thành lập;
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Đăng ký xuất nhập khẩu;
 • Ngành nghề kinh doanh chính;
 • Vốn điều lệ;
 • Ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh;
 • Loại hình kinh tế;
 • Hình thức hạch toán kế toán về kết quả kinh doanh;
 • Năm tài chính;
 • Thông tin về đơn vị chủ quản (cơ quan cấp trên trực tiếp);
 • Thông tin về người đại diện theo pháp luật;
 • Các loại thuế phải nộp;
 • Thông tin về các đơn vị có liên quan;
 • Thông tin khác về họ và tên, và số điện thoại liên lạc của Tổng giám đốc; Giám đốc,… và kế toán trưởng của doanh nghiệp;
 • Tình trạng trước khi tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp (nếu có);
 • Hoặc khi có bổ sung thông tin về tài khoản của người nộp thuế.

3. Pháp luật quy định về việc thay đổi nội đăng ký thuế công ty cổ phần

 • Trong trường hợp có sự thay đổi thông tin đăng ký thuế thì người đại diện của công ty cổ phần thông báo với Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty cổ phần đặt trụ sở; chứ không thực hiện thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
 • Phòng ĐKKD sau khi nhận thông báo sẽ nhập dữ liệu vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; chuyển thông tin sang cơ sở dữ liệu của Tổng cục Thuế. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng ĐKKD cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho công ty cổ phần.
 • Tuy nhiên, nếu công ty cổ phần thay đổi địa chỉ trụ sở của mình mà dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp, như: Công ty cổ phần thay đổi địa chỉ trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác; Công ty cổ phần do Chi cục Thuế quản lý thay đổi địa chỉ trụ sở trong cùng địa bàn tỉnh; thành phố trực thuộc Trung ương nhưng khác quận, huyện, thành phố trực thuộc tỉnh. Thì, người đại diện của công ty cổ phần phải tiến hành nộp Tờ khai điều chỉnh thông tin đăng ký thuế (mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC) đến cơ quan thuế đang quản lý trực tiếp mình. Sau đó, mới thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế của doanh nghiệp với Phòng Đăng ký kinh doanh nơi trụ sở mới chuyển đến.

4. Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký thuế công ty cổ phần

Trường hợp doanh nghiệp thay đổi thông tin đăng ký thuế không làm thay đổi cơ quan thuế quản lý

 • Trường hợp có sự thay đổi nội dung đăng ký thuế mà không làm thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh; thì công ty phải thực hiện thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế trong thời hạn 10 ngày; kể từ ngày có sự thay đổi.
 • Nếu doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở của mình mà dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp thì doanh nghiệp phải thông báo với cơ quan thuế đang quản lý trực tiếp.

Chuẩn bị hồ sơ

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu Phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT);
 • Đối với các công ty đang hoạt động theo Giấy phép đầu tư; Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì nộp kèm theo:
  • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư;
  • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế của công ty;
  • Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp (mẫu Phụ lục II-18 ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT).
 • Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là người đại diện theo pháp luật. Văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực;
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền thực hiện thủ tục (nếu có):
  • Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.
  • Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

Nộp hồ sơ

 • Nơi nộp hồ sơ: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty cổ phần đặt trụ sở chính.
 • Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Nhận kết quả

Sau khi được cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp thì công ty phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế và thủ tục công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp có thể được thực hiện đồng thời một lúc).

Trường hợp doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý

Chuẩn bị hồ sơ

 • Tại nơi người nộp thuế chuyển đi:
  • Tờ khai Điều chỉnh thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC
 • Tại nơi người nộp thuế chuyển đến:
  • Các giấy tờ liên quan đến việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
 • Bản sao hợp lệ Điều lệ đã sửa đổi của công ty
 • Danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài đối với công ty cổ phần; danh sách thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.

Nộp hồ sơ

 • Nơi nộp hồ sơ: Doanh nghiệp nộp bộ hồ sơ như quy định trên cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp của mình.
 • Doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ theo cách thức như: nộp trực tiếp; nộp trực tuyến qua mạng, nộp bằng đường bưu điện.
 • Riêng đối với trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến; người nộp thuế truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để cập nhật thay đổi; bổ sung thông tin đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan thuế (theo mẫu số 02/ĐK-TĐT ban hành kèm theo Thông tư 110/2015/TT-BTC Hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế), ký điện tử và gửi đến Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Nhận kết quả

 • Cơ quan quản lý thuế trực tiếp cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

5. Mức xử phạt đối với hành vi chậm thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế

Thời hạn thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế

Thông tư 95/2016/TT-BTC quy định rằng: khi có thay đổi một trong các thông tin trên tờ khai đăng ký thuế; bảng kê kèm theo tờ khai đăng ký thuế thì doanh nghiệp phải thực hiện thay đổi thông tin đăng ký thuế với cơ quan quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi.

Mức phạt chậm nộp thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế

Thông tư 166/2013/TT-BTC quy định như sau:

 • Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ.
 • Phạt tiền 700.000 đồng; nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức phạt không thấp hơn 400.000 đồng; nếu có tình tiết tăng nặng thì mức phạt tối đa không quá 1.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 30 ngày (trừ trường hợp bị phạt cảnh cáo)
 • Phạt tiền 1.400.000 đồng; nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức phạt không thấp hơn 800.000 đồng; nếu có tình tiết tăng nặng thì mức phạt tối đa không quá 2.000.000 đồng đối với các hành vi sau đây:
  • Nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế quá thời hạn quy định trên 30 ngày;
  • Không thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế;
  • Không nộp hồ sơ đăng ký thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp.

6. Dịch vụ thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế công ty cổ phần của ACC có lợi ích gì?

 • Khách hàng được tư vấn trọn vẹn pháp lý liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp hoàn toàn miễn phí.
 • Có tất cả các dịch vụ liên quan đến doanh nghiệp. Hỗ trợ trọn vẹn cho doanh nghiệp các giấy tờ hồ sơ.
 • Đội ngũ luật sư cùng chuyên viên kế toán nhiều kinh nghiệm sẽ đảm bảo tính đúng đắn; an tâm cho khách hàng.
 • Không phải đi lại và nhận giấy phép hồ sơ tại nhà.
 • Có hợp đồng cam kết trách nhiệm.
 • Chi phí hợp lý và luôn được báo giá trọn gói. Không gây hiểu lầm và báo phí nhiều lần.
 • Hồ sơ thủ tục khách hàng cung cấp đơn giản, dễ dàng.

7. Những câu hỏi thường gặp khi thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế công ty cổ phần

Chi phí thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế công ty cổ phần là bao nhiêu?

 • ACC luôn báo giá trọn gói, nghĩa là không phát sinh. Luôn đảm bảo ra giấy chứng nhận cho khách hàng; cam kết hoàn tiền nếu không ra giấy. Quy định rõ trong hợp đồng ký kết.

Có hỗ trợ tư vấn và nhận hồ sơ tại nhà không?

 • ACC luôn có đội ngũ nhân viên nhiệt tình, chuyện nghiệp hỗ trợ khách hàng. Khách hàng không phải đi lại và nhận giấy phép hồ sơ tại nhà.

Công ty có cung cấp những dịch vụ khác liên quan đến doanh nghiệp không?

 • ACC là đơn vị chuyên nghiệp thực hiện các thủ tục thành lập, thay đổi doanh nghiệp.

Tư Vấn Thủ Tục Đăng Ký Thành Lập Công Ty Cổ Phần 2020

Thủ Tục Thay Đổi Tỷ Lệ Góp Vốn Công Ty Cổ Phần

Thủ Tục Giải Thể Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cập Nhật 2020

Thủ Tục Giảm Vốn Điều Lệ Công Ty Cổ Phần Cập Nhật 2020.

Dịch Vụ Thay Đổi Tên Công Ty Cổ Phần Cập Nhật 2020

Dịch Vụ Thay Đổi Địa Chỉ Trụ Sở Chính Công Ty Cổ Phần 2020

Thủ Tục Giải Thể Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cập Nhật 2020

Điều Kiện Hồ Sơ Để Thành Lập Công Ty Cổ Phần

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận