Thủ Tục Thay Đổi Tỷ Lệ Góp Vốn Công Ty Cổ Phần

Trong quá trình hoạt động công ty cổ phần; tỷ lệ phần vốn góp của các cổ đông có thể thay đổi theo nhiều trường hợp như do không góp đủ vốn, chuyển nhượng, tặng cho hoặc thừa kế. Khi có sự thay đổi về tỷ lệ vống góp, doanh nghiệp nên thực hiện thủ tục thông báo về thay đổi tỷ lệ vốn góp cổ đông với cơ quan đăng ký kinh doanh. Bài viết cung cấp thông tin, dịch vụ đăng ký thay đổi tỷ lệ góp vốn công ty cổ phần 2020.

Thủ Tục Thay Đổi Tỷ Lệ Góp Vốn Công Ty Cổ Phần
Thủ Tục Thay Đổi Tỷ Lệ Góp Vốn Công Ty Cổ Phần

1. Khái niệm

 • Công ty cổ phần là doanh nghiệp có:
  • Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;
  • Cổ đông có thể là cá nhân hoặc tổ chức. Tối thiểu phải có 03 cổ đông và không hạn chế số lượng tối đa;
  • Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ; nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp;
  • Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình; trừ trường hợp chuyển nhượng cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập trong 03 năm đầu sau khi thành lập.
 • Góp vốn là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty. Góp vốn bao gồm góp vốn để thành lập doanh nghiệp hoặc góp thêm vốn điều lệ của doanh nghiệp đã được thành lập. Khi góp vốn vào doanh nghiệp thì người góp vốn trở thành một trong những chủ sở hữu của doanh nghiệp.

2. Thủ tục đăng ký thay đổi tỷ lệ góp vốn công ty cổ phần

Hồ sơ đăng ký thay đổi tỷ lệ vốn góp

 • Thông báo thay đổi nội đăng ký doanh nghiệp (Theo mẫu tại phụ lục II-1 Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT): Kê khai phần thông tin cổ đông sáng lập và tỷ lệ vốn góp trong thông báo.
 • Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi tỷ lệ vốn góp của Đại hội đồng cổ đông.
 • Bản sao biên bản họp về việc  thay đổi tỷ lệ vốn góp của Đại hội đồng cổ đông.
 • Danh sách cổ đông sáng lập (phải ghi đầy đủ các thông tin cổ đông sáng lập khi thay đổi).
 • Hợp đồng chuyển nhương cổ phần (nếu có).
 • Biên bản thanh lý Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần (nếu có).
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; đăng ký thuế;
 • Văn bản ủy quyền cho người thực hiện đăng ký thay đổi: Gồm có giấy ủy quyền; Bản sao Giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền.
 • Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);
 • Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

Một số lưu ý về hồ sơ đăng ký thay đổi

 • Quyết định phải có nội dung chính về: Thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập; Thay đổi tỷ lệ vốn góp của các cổ đông; Sửa đổi điều lệ của công ty cổ phần. Ngoài ra, thời điểm thực hiện việc thay đổi trong quyết định phải thống nhất với thời điểm hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần.
 • Biên bản phải có nội dung chính về: Thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập; Thay đổi tỷ lệ vốn góp của các cổ đông; Sửa đổi điều lệ của công ty cổ phần (Nếu có cổ đông là pháp nhân, ngoài thông tin của Pháp nhân đó; trong biên bản phải có thông tin người được ủy quyền dự họp).
 • Căn cứ Khoản 3 Điều 119 Luật Doanh nghiệp 2014, Cổ đông sáng lập chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng đó (Số biểu quyết phải trừ đi số phiếu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết được chuyển nhượng). Ngoài ra, Thời điểm thực hiện việc thay đổi trong Biên bản phải thống nhất với thời điểm hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần.

Trình tự thực hiện

 • Công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký trong thời hạn 10 ngày; kể từ ngày có thay đổi. Kèm theo Thông báo phải có các văn bản được nêu tại Thành phần hồ sơ.
 • Doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc Người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận; kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu; Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.
 • Trường hợp hồ sơ thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần không hợp lệ; Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc.
 • Trường hợp có thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần mà doanh nghiệp không thông báo thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

3. Dịch vụ đăng ký thay đổi tỷ lệ góp vốn công ty cổ phần của ACC có lợi ích gì?

 • Khách hàng được tư vấn trọn vẹn pháp lý liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp hoàn toàn miễn phí.
 • Có tất cả các dịch vụ liên quan đến doanh nghiệp. Hỗ trợ trọn vẹn cho doanh nghiệp các giấy tờ hồ sơ.
 • Đội ngũ luật sư cùng chuyên viên kế toán nhiều kinh nghiệm sẽ đảm bảo tính đúng đắn; an tâm cho khách hàng.
 • Không phải đi lại và nhận giấy phép hồ sơ tại nhà.
 • Có hợp đồng cam kết trách nhiệm.
 • Chi phí hợp lý và luôn được báo giá trọn gói. Không gây hiểu lầm và báo phí nhiều lần.
 • Hồ sơ thủ tục khách hàng cung cấp đơn giản, dễ dàng.

4. Những câu hỏi thường gặp khi đăng ký thay đổi tỷ lệ góp vốn công ty cổ phần

Chi phí đăng ký thay đổi tỷ lệ góp vốn công ty cổ phần là bao nhiêu?

 • ACC luôn báo giá trọn gói, nghĩa là không phát sinh. Luôn đảm bảo ra giấy chứng nhận cho khách hàng; cam kết hoàn tiền nếu không ra giấy. Quy định rõ trong hợp đồng ký kết.

Có tư vấn và soạn đầy đủ hồ sơ không?

 • ACC luôn có đội ngũ nhân viên nhiệt tình, chuyện nghiệp hỗ trợ khách hàng. ACC sẽ soạn đầy đủ hồ sơ để gửi khách hàng ký; hỗ trợ, hướng dẫn khách hàng ký hồ sơ. Giao kết quả tận nhà.

Công ty có cung cấp những dịch vụ khác liên quan đến doanh nghiệp không?

 • ACC là đơn vị chuyên nghiệp thực hiện các thủ tục thành lập, thay đổi doanh nghiệp.

Tư Vấn Thủ Tục Đăng Ký Thành Lập Công Ty Cổ Phần 2020

Thủ Tục Giải Thể Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cập Nhật 2020

Thủ Tục Giảm Vốn Điều Lệ Công Ty Cổ Phần Cập Nhật 2020.

Dịch Vụ Thay Đổi Tên Công Ty Cổ Phần Cập Nhật 2020

Dịch Vụ Thay Đổi Địa Chỉ Trụ Sở Chính Công Ty Cổ Phần 2020

Thủ Tục Giải Thể Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cập Nhật 2020

Điều Kiện Hồ Sơ Để Thành Lập Công Ty Cổ Phần

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận