Thủ Tục Giảm Vốn Điều Lệ Công Ty Cổ Phần Cập Nhật 2020.

Trang chủ / Dịch Vụ / Thành Lập / Thủ Tục Giảm Vốn Điều Lệ Công Ty Cổ Phần Cập Nhật 2020.
Thủ Tục Giảm Vốn Điều Lệ Công Ty Cổ Phần
Thủ Tục Giảm Vốn Điều Lệ Công Ty Cổ Phần

Trong nền kinh tế thị trường nhiều thành phần thì hiện nay nền kinh tế càng phát triển trong thời đại 4.0 thì các doanh nghiệp mới thành lập ngày càng nhiều. Công ty cổ phần là một trong những loại hình doanh nghiệp được nhiều người ưa chuộng bởi tính chất của nó. Vốn điều lệ công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại. Qua bài viết dưới đây, công ty ACC xin tư vấn thủ tục giảm vốn điều lệ công ty cổ phần cập nhật năm 2020.

Vốn điều lệ công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại. Vốn điều lệ của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và ghi trong điều lệ công ty.

Thời hạn góp vốn vào công ty cổ phần tối đa là 90 ngày theo quy định của luật doanh nghiệp 2014. Trên thực tế Việt Nam hiện nay rất nhiều công ty sử dụng vốn ảo (tức là không góp vốn thực tế) mà chỉ ghi nhận trên sổ sách, điều này sẽ không ảnh hưởng nhiều nếu hoạt động kinh doanh của công ty không có vấn đề gì.Tuy nhiên nếu bị phát hiện mức phạt không góp đủ vốn có thể lên tới 20.000.000 VNĐ.

Do vậy, một số trường hợp công ty cổ phần sẽ phải làm thủ tục giảm vốn. Nhưng không phải lúc nào cũng được giảm vốn mà việc giảm vốn đối với công ty cổ phần phải đáp ứng một số điều kiện nhất định.

1. Điều kiện giảm vốn điều lệ công ty cổ phần :

 • Thứ nhất, công ty cổ phần chỉ được đăng ký giảm vốn điều lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau
  • Giảm vốn theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, công ty hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông.
  • Công ty mua lại cổ phần đã phát hành quy định tại Điều 129 và Điều 130 của Luật doanh nghiệp 2014.
  • Vốn điều lệ không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 112 của Luật doanh nghiệp 2014.
 •  Thứ hai, doanh nghiệp đảm bảo và xuất trình được tài liệu chứng minh năng lực tài chính khi thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại phòng đăng ký kinh doanh. Tài liệu cung cấp thường là báo cáo tài chính tại thời điểm thay đổi và báo cáo tài chính bản nộp lên thuế gần nhất để xác minh tính logic của thông tin.
 •  Thứ ba, việc đăng ký giảm vốn điều lệ không xác lập dựa trên sự lừa dối, ép buộc hoặc để trốn tránh nghĩa vụ dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự 2015.

2. Công ty đăng ký giám vốn điều lệ thì cần làm gì?

Công ty đăng ký giảm vốn điều lệ phải thực hiện những công việc sau:

 • Thứ nhất trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc giảm vốn điều lệ, công ty phải thông báo bằng văn bản đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.
 • Thứ hai là thông báo cho các chức danh quản lý công ty để phòng tránh việc vượt quá thẩm quyền đại diện của những người này. Ví dụ: Khi công ty đăng ký giảm vốn điều lệ do hoàn trả lại tài sản góp vốn cho cổ đông công ty, đồng nghĩa với việc tổng tài sản công ty thay đổi. Theo luật doanh nghiệp 2014 hợp đồng kinh tế lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản công ty phải thông qua Hội đồng quản trị nên Giám đốc công ty nếu không biết việc thẩm quyền đại diện ký hợp đồng đến đâu nếu không được thông báo. Tất nhiên việc này không dẫn đến hợp đồng vô hiệu nhưng không phải là không ảnh hưởng.
 • Thứ ba công ty phải thực hiện việc thông báo cho các cơ quan liên quan nếu đây là nghĩa vụ đã được ghi nhận trong thỏa thuận, trong hợp đồng đã ký. Ví dụ: Hợp đồng vay vốn quy định khi công ty biến động về tổng tài sản phải thông báo cho ngân hàng.
 • Thứ tư công ty ghi nhận lại nguồn vốn chủ sở hữu cho phù hợp.

3. Hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty cổ phần:

 • Thông báo về việc giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần.
 • Biên bản của Đại hội đồng cổ đông về việc giảm vốn điều lệ công ty cổ phần.
 • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần.
 • Danh sách cổ đông công ty cổ phần.
 • Thông báo lập sổ cổ đông công ty cổ phần.
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Báo cáo tài chính gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ . Báo cáo tài chính phải đảm bảo tiền mặt đủ để hoàn trả vốn góp cho cổ đông, cũng như đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác liên quan đến hoạt động của công ty cổ phần.

Đối với công ty có phần vốn sở hữu nước ngoài chiếm trên 50%, báo cáo tài chính phải được xác nhận của kiểm toán độc lập.

4. Thủ tục giảm vốn điều lệ công ty cổ phần:

Bước 1: Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: Giảm vốn điều lệ công ty cổ phần

Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh/thành phố.

Trong vòng từ 03 ngày Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh/thành phố sẽ có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và thực hiện thủ tục thay đổi giảm vốn điều lệ cho công ty;

Trường hợp từ chối bổ sung vào hồ sơ đăng ký kinh doanh thì Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh/thành phố có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do, các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có);

Hoàn tất thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh kể từ ngày 01/07/2015 doanh nghiệp sẽ được nhận 02 loại giấy tờ như sau:

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hiện nay chỉ còn 04 nội dung là: Tên công ty; Địa chỉ trụ sở; Vốn điều lệ; Người đại diện theo pháp luật;
 • Giấy xác nhận về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp. Bao gồm các nội dung: Ngành nghề kinh doanh; Thông tin đăng ký thuế; Danh sách cổ đông sáng lập; Thông tin về người quản lý doanh nghiệp.

Bước 2: Công bố thông tin thay đổi giảm vốn điều lệ trên Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia.

Sau khi thay đổi giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần, doanh nghiệp phải công bố thông tin thay đổi trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia trong vòng 30 ngày kể từ ngày thay đổi.

Sau khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục Công bố thông tin thay đổi giảm vốn điều lệ công ty cổ phần trên Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh/thành phố sẽ cấp cho doanh nghiệp Giấy Biên nhận công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Bước 3: Kê khai mẫu 08, Tờ khai thuế môn bài.

Trong trường hợp việc giảm vốn của doanh nghiệp làm giảm mức thuế môn bài doanh nghiệp phải nộp thì doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục như sau:

 • Kê khai và nộp mẫu 08-MST;
 • Nộp tờ khai thuế môn bài bổ sung;

Thủ tục giảm vốn Công ty cổ phần phức tạp và thực hiện khó khăn hơn nhiều so với thủ tục tăng vốn điều lệ. Vì vậy, các cổ đông sáng lập công ty cần cân nhắc kĩ về khả năng tài chính của doanh nghiệp mình để đăng ký số vốn Điều lệ cho phù hợp nhằm hạn chế những thủ tục phức tạp trong quá trình giảm vốn.

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Hotline: 0909928884

Tổng Đài: 1800.0006

Mail: hotro@accgroup.vn

Viết một bình luận

Language »