Dịch Vụ Thay Đổi Địa Chỉ Trụ Sở Chính Công Ty Cổ Phần 2020

logo accACC
Hoài Thắm

Để đăng ký kinh doanh, mỗi doanh nghiệp nói chung và công ty cổ phần nói riêng đều cần có một trụ sở chính. Vậy khi địa điểm này thay đổi cần thực hiện thủ tục gì. Bài viết dưới đây cung cấp thông tin về dịch vụ thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty cổ phần.

Dịch Vụ Thay Đổi Địa Chỉ Trụ Sở Chính Công Ty Cổ Phần
Dịch Vụ Thay Đổi Địa Chỉ Trụ Sở Chính Công Ty Cổ Phần

Dịch Vụ Thay Đổi Địa Chỉ Trụ Sở Chính Công Ty Cổ Phần

1. Khái niệm công ty cổ phần

Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:

 • Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;
 • Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03; không hạn chế số lượng tối đa;
 • Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ; nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;
 • Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật doanh nghiệp.
 • Công ty cp có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Công ty cp có quyền phát hành cổ phần các loại để huy động vốn.

2. Trụ sở chính của công ty cổ phần

 • Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc của doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam; có địa chỉ được xác định gồm số nhà; ngách, hẻm, ngõ phố; phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường thị trấn; huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).
 • Doanh nghiệp không được đặt địa chỉ tại chung cư, nhà tập thể.
 • Trụ sở là nhà chủ sở hữu cần có sổ đỏ; hợp đồng thuê trụ sở nếu là trụ sở thuê nhằm chứng minh quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu hợp pháp đối với trụ sở.
 • Khi muốn thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty cổ phần cần thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Xem thêm: Văn Phòng Ảo Quận 2 (Dịch Vụ Cho Thuê Trọn Gói, Phí Thấp)

3. Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty cổ phần

Thủ tục chuẩn bị trước khi thay đổi địa chỉ trụ sở

 • Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

Nộp hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh

Chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Hồ sơ bao gồm:

 • Thông báo đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
 • Nội dung Thông báo gồm:
 • Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);
 • Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến;
 • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

 • Doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi dự định đặt trụ sở mới.
 • Hồ sơ bao gồm:
  • Thông báo đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Nội dung Thông báo gồm:
   • Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);
   • Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến;
   • Họ, tên, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
  • Bản sao hợp lệ Điều lệ đã sửa đổi của công ty;
  • Danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài đối với công ty cổ phần;
  • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.

Nhận kết quả

Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp nộp hồ sơ trao Giấy biên nhận; kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp; gửi thông tin đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi trước đây doanh nghiệp đã đăng ký (nếu có).

4. Các công việc cần thực hiện sau khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty cổ phần

Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự; thủ tục và phải trả phí theo quy định. Thời hạn thông báo công khai là 30 ngày, kể từ ngày được công khai.

Khắc con dấu pháp nhân và công bố mẫu dấu (nếu cần)

Doanh nghiệp tiến hành khắc con dấu pháp nhân mới; công bố mẫu dấu theo trình tự, thủ tục được quy định.

Trước khi sử dụng, doanh nghiệp gửi thông báo về mẫu con dấu của doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Nội dung thông báo bao gồm:

 • Tên; mã số; địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp hoặc chi nhánh hoặc văn phòng đại diện;
 • Số lượng con dấu; mẫu con dấu; thời điểm có hiệu lực của mẫu con dấu.
 • Kèm theo thông báo phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần về nội dung, hình thức và số lượng con dấu.

Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận cho doanh nghiệp; thực hiện đăng tải thông báo của doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và cấp Thông báo về việc đăng tải thông tin về mẫu con dấu của doanh nghiệp.

5. Lợi ích khi sử dụng dịch vụ thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty cổ phần của ACC Group

Khi sử dụng dịch vụ thay đổi địa chỉ trụ sở chính cổ phần của ACC Group, khách hàng được nhận những lợi ích sau:

 • Tư vấn chi tiết; đầy đủ về các quy định của pháp luật về thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty cổ phần.
 • Cung cấp hồ sơ đơn giản, dễ đàng với cách thức do khách hàng lựa chọn.
 • Báo giá 01 lần duy nhất, không phát sinh các chi phí khác
 • Đại diện khách hàng thực hiện thủ tục với cơ quan nhà nước trong trường hợp cần thiết
 • Nhận kết quả và bàn giao cho khách hàng.

6. Những thắc mắc thường gặp khi thay đổi trụ sở chính công ty cổ phần

Chi phí thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty cổ phần là bao nhiêu?

ACC cung cấp dịch vụ thay đổi địa chỉ trụ sở chính cổng ty cổ phần chỉ với giá …..

Chi phí đã bao gồm tất cá các dịch vụ trọn gói chưa?

ACC luôn báo giá trọn gói, nghĩa là không phát sinh. Luôn đảm bảo ra giấy chứng nhận cho khách hàng; cam kết hoàn tiền nếu không ra giấy. Quy định rõ trong hợp đồng ký kết.

Có hỗ trợ tư vấn và nhận hồ sơ tại nhà không?

ACC luôn có đội ngũ nhân viên nhiệt tình, chuyện nghiệp hỗ trợ khách hàng. Khách hàng không phải đi lại và nhận giấy phép hồ sơ tại nhà.

Thủ Tục Thay Đổi Nội Dung Đăng Ký Thuế Công Ty Cổ Phần

Thủ Tục Thay Đổi Tỷ Lệ Góp Vốn Công Ty Cổ Phần

Thủ Tục Giảm Vốn Điều Lệ Công Ty Cổ Phần Cập Nhật 2020.

Dịch Vụ Thay Đổi Địa Chỉ Trụ Sở Chính Công Ty Cổ Phần 2020

Chuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phần (Thủ tục 2020)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận