Dịch Vụ Thay Đổi Tên Công Ty Cổ Phần Cập Nhật 2020

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, công ty thường phát sinh những trường hợp làm công ty thay đổi tên công ty như thay đổi chủ sở hữ, thay đổi phong thuỷ, …. Việc thay đổi tên công ty phải phù hợp với các điều kiện, thủ tục thèo quy định pháp luật. Bài viết cung cấp thông tin, dịch vụ thay đổi tên công ty cổ phần (cập nhật 2020).

Dịch Vụ Thay Đổi Tên Công Ty Cổ Phần
Dịch Vụ Thay Đổi Tên Công Ty Cổ Phần

1. Khái niệm công ty cổ phần

 • Công ty cổ phần là doanh nghiệp có:
  • Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;
  • Cổ đông có thể là cá nhân hoặc tổ chức. Tối thiểu phải có 03 cổ đông và không hạn chế số lượng tối đa;
  • Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ; nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp;
  • Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình; trừ trường hợp chuyển nhượng cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập trong 03 năm đầu sau khi thành lập.

2. Quy định của pháp luật về việc đặt tên công ty cổ phần

Quy định chung về đặt tên công ty

 • Tên công ty cổ phần có thể bao gồm: tên tiếng việt, tên nước ngoài và tên viết tắt
 • Tên tiếng Việt của công ty cổ phần bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây:
  • Loại hình doanh nghiệp. Tên loại hình doanh nghiệp được viết là “công ty cổ phần” hoặc “công ty CP” đối với công ty cổ phần
  • Tên riêng. Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W; chữ số và ký hiệu.
 • Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên tiếng Việt sang một trong những tiếng nước ngoài hệ chữ La-tinh. Khi dịch sang tiếng nước ngoài; tên riêng của doanh nghiệp có thể giữ nguyên hoặc dịch theo nghĩa tương ứng sang tiếng nước ngoài.
 • Trường hợp doanh nghiệp có tên bằng tiếng nước ngoài, tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt của doanh nghiệp tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp hoặc trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.
 • Tên viết tắt của doanh nghiệp được viết tắt từ tên tiếng Việt hoặc tên viết bằng tiếng nước ngoài.

Lưu ý khi đặt tên công ty

 • Những điều cấm trong đặt tên công ty
  • Đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký.
  • Sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị; tổ chức chính trị – xã hội; tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp; trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.
  • Sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa; đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.
 • Trước khi đăng ký tên doanh nghiệp; doanh nghiệp tham khảo tên các doanh nghiệp đã đăng ký trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Khi muốn thay đổi tên công ty cổ phần cần thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

3. Đăng ký thay đổi tên công ty cổ phần

Hồ sơ đăng ký thay đổi

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT). Nội dung Thông báo gồm:
  • Tên hiện tại, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng kýkinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);
  • Tên dự kiến thay đổi;
  • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Trình tự, thủ tục đổi tên công ty cổ phần

 • Doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng ĐKKD nơi doanh nghiệp đăng ký ban đầu. Kèm theo Thông báo phải có các văn bản được nêu tại Thành phần hồ sơ.
 • Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc Người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận; kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nếu tên dự kiến của doanh nghiệp không trái với quy định về đặt tên doanh nghiệp. Việc thay đổi tên của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.

4. Các công việc cần thực hiện sau khi thay đổi tên công ty cổ phần

Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

 • Doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự; thủ tục và phải trả phí theo quy định.
 • Thời hạn thông báo công khai các thông tin về doanh nghiệp là 30 ngày, kể từ ngày được công khai.

Khắc con dấu pháp nhân và công bố mẫu dấu

 • Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp tiến hành khắc con dấu pháp nhân mới và công bố mẫu dấu theo trình tự, thủ tục được quy định.
 • Trước khi sử dụng, doanh nghiệp gửi thông báo về mẫu con dấu của doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Nội dung thông báo bao gồm:
  • Tên, mã số, địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp hoặc chi nhánh hoặc văn phòng đại diện;
  • Số lượng con dấu, mẫu con dấu, thời điểm có hiệu lực của mẫu con dấu.
  • Kèm theo thông báo phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần về nội dung, hình thức và số lượng con dấu.
 • Sau khi nhận thông báo về mẫu con dấu, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận cho doanh nghiệp, thực hiện đăng tải thông báo của doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và cấp Thông báo về việc đăng tải thông tin về mẫu con dấu của doanh nghiệp.

Làm lại biển đặt tại trụ sở công ty

Sau khi thay đổi tên, công ty phả thay đổi biển hiệu đặt tại trụ sở. Nên thay đổi các thông tin, bảng hiệu có liên quan đến tên công ty cũ.

Xử lý hoá đơn cũ sau khi thay đổi

 • Đối với các số hóa đơn đã thực hiện thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng hết có in sẵn tên; địa chỉ trên từ hóa đơn; khi có sự thay đổi tên, địa chỉ nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp; nếu tổ chức kinh doanh vẫn có nhu cầu sử dụng hóa đơn đã đặt in thì thực hiện đóng dấu tên; địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng và gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.13 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC) và được sử dụng ngay hóa đơn.
 • Nếu tổ chức không có nhu cầu sử dụng số hóa đơn đã phát hành nhưng chưa sử dụng hết thì thực hiện hủy các số hóa đơn chưa sử dụng và thông báo kết quả hủy hóa đơn với cơ quan thuế quản lý và thực hiện thông báo phát hành hóa đơn mới.

5. Lợi ích khi sử dụng dịch vụ thay đổi tên công ty cổ phần của ACC Group

Khi sử dụng dịch vụ thay đổi tên công ty cổ phần của ACC Group, khách hàng được nhận những lợi ích sau:

 • Tư vấn chi tiết, đầy đủ về các quy định của pháp luật liên quan đến đổi tên công ty cổ phần.
 • Cung cấp hồ sơ đơn giản, dễ đàng với cách thức do khách hàng lựa chọn.
 • Báo giá 01 lần duy nhất, không phát sinh các chi phí khác.
 • Đại diện khách hàng thực hiện thủ tục với cơ quan nhà nước trong trường hợp cần thiết.
 • Nhận kết quả và bàn giao cho khách hàng.

6. Những câu hỏi thường gặp khi sử dụng dịch vụ thay đổi tên công ty cổ phần

Chi phí thay đổi tên công ty cổ phần trọn gói bao nhiêu?

 • ACC luôn báo giá trọn gói, nghĩa là không phát sinh. Luôn đảm bảo ra giấy chứng nhận cho khách hàng; cam kết hoàn tiền nếu không ra giấy. Quy định rõ trong hợp đồng ký kết.

Công ty có chung cấp những dịch vụ khác liên quan đến doanh nghiệp không?

 • ACC là đơn vị chuyên nghiệp thực hiện các thủ tục thành lập, thay đổi doanh nghiệp.

Có hướng dẫn đặt tên công ty cổ phần mới hay không?

 • ACC sẽ lắng nghe nguyện vọng, mong muốn, ý tưởng của khách hàng. Từ đó, ACC sẽ tư vấn chọn tên công ty phù hợp cho khách hàng.

Tư Vấn Thủ Tục Đăng Ký Thành Lập Công Ty Cổ Phần 2020

Thủ Tục Thay Đổi Tỷ Lệ Góp Vốn Công Ty Cổ Phần

Thủ Tục Giải Thể Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cập Nhật 2020

Dịch Vụ Thay Đổi Địa Chỉ Trụ Sở Chính Công Ty Cổ Phần 2020

Thủ Tục Giải Thể Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cập Nhật 2020

Điều Kiện Hồ Sơ Để Thành Lập Công Ty Cổ Phần

Thủ Tục Giải Thể Văn Phòng Đại Diện Công Ty Cổ Phần 2020

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận