Thủ Tục Giải Thể Văn Phòng Đại Diện Cập Nhật Quy Định 2020

Văn phòng đại diện của doanh nghiệp không có chức năng kinh doanh; sản xuất mà chỉ có chức năng hoạt động như nghiên cứu; tiếp cận mở rộng thị trường; quảng bá thương hiệu, sản phẩm, tiếp xúc khách hàng… Tuy nhiên khi văn phòng đại diện hoạt động không còn hiệu quả hay không cần thiết nữa thì doanh nghiệp thường sẽ lựa chọn giải thể văn phòng đại diện để giảm thiểu chi phí. Bài viết cung cấp thông tin, dịch vụ giải thể văn phòng đại diện (cập nhất quy định 2020).

Thủ Tục Giải Thể Văn Phòng Đại Diện Cập Nhật Quy Định 2020
Thủ Tục Giải Thể Văn Phòng Đại Diện Cập Nhật Quy Định 2020

1. Khái niệm

 • Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp; có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp; bảo vệ các lợi ích đó. Doanh nghiệp có quyền lập văn phòng đại diện ở trong nước, nước ngoài. Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều văn phòng đại diện tại một địa phương theo địa giới hành chính.
 • Giải thể hay chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện là việc doanh nghiệp chấm dứt các hoạt động cũng như quyền, nghĩa vụ của văn phòng đại diện với doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị liên quan.

2. Quy định chung về chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện của doanh nghiệp

 • Văn phòng đại diện của doanh nghiệp được chấm dứt hoạt động theo quyết định của chính doanh nghiệp đó hoặc theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; người đứng đầu văn phòng đại diện bị giải thể liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực; chính xác của hồ sơ chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện; Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của văn phòng đại diện trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

3. Thủ tục giải thể văn phòng đại diện

Thành phần hồ sơ

 • Thông báo về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện theo mẫu;
 • Quyết định của doanh nghiệp về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện bao gồm quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân; của chủ sở hữu hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;
 • Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;
 • Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện;
 • Con dấu của văn phòng đại diện (nếu có).
 • Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động (trường hợp văn phòng đại diện trực thuộc doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương).

Nộp hồ sơ

 • Cách thức thực hiện: Doanh nghiệp nộp hồ sơ qua mạng điện tử đến Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt văn phòng đại diện.
 • Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện: Khi chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện; doanh nghiệp gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt văn phòng đại diện.
 • Doanh nghiệp nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện theo quy định thông qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.
 • Đối với việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện kèm theo Thông báo phải có các giấy tờ quy định; trong đó quyết định của doanh nghiệp về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện bao gồm quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của chủ sở hữu hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện.

Giải quyết hồ sơ

 • Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; chuyển tình trạng pháp lý của văn phòng đại diện; đồng thời ra Thông báo về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện.
 • Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh ra thông báo hợp lệ; cập nhật thông tin về chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện theo đề nghị của doanh nghiệp.
 • Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ; Cơ quan đăng ký kinh doanh ra thông báo bằng văn bản để doanh nghiệp sửa đổi; bổ sung hồ sơ.
 • Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Nhận kết quả

Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; chuyển tình trạng pháp lý trong Cơ sở dữ liệu sang tình trạng chấm dứt hoạt động; đồng thời ra Thông báo về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện.

Đối với trường hợp văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động do bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động

 • Trường hợp văn phòng đại diện bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động: Cơ quan đăng ký kinh doanh ra quyết định thu hồi trong trường hợp văn phòng đại diện ngừng hoạt động 01 (một) năm mà không thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế quản lý.
 • Xử lý hồ sơ chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện:
  • Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo bằng văn bản về hành vi vi phạm; yêu cầu người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến trụ sở của Phòng để giải trình theo giấy hẹn.
  • Sau 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc thời hạn hẹn trong thông báo mà người được yêu cầu không đến giải trình thì Phòng Đăng ký kinh doanh ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện.
 • Kể từ ngày Phòng Đăng ký kinh doanh ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện, văn phòng đại diện của doanh nghiệp đương nhiên chấm dứt hoạt động, các giao dịch liên quan kể từ sau ngày ra thông báo này không còn giá trị pháp lý.

4. Dịch vụ giải thể văn phòng đại diện của ACC có lợi ích gì?

 • Khách hàng được tư vấn trọn vẹn tất cả các điều kiện pháp lý liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp hoàn toàn miễn phí.
 • Có tất cả các dịch vụ liên quan đến doanh nghiệp. Hỗ trợ trọn vẹn cho doanh nghiệp các giấy tờ hồ sơ.
 • Đội ngũ luật sư cùng chuyên viên kế toán nhiều kinh nghiệm sẽ đảm bảo tính đúng đắn; an tâm cho khách hàng.
 • Soạn hồ sơ và đại diện ủy quyền làm việc với các cơ quan có thẩm quyền.
 • Có hợp đồng cam kết trách nhiệm.
 • Chi phí hợp lý và luôn được báo giá trọn gói. Không gây hiểu lầm và báo phí nhiều lần.
 • Hồ sơ thủ tục khách hàng cung cấp đơn giản, dễ dàng.

5. Những câu hỏi thường gặp khi sử dụng dịch vụ giải thể văn phòng đại diện

Chi phí dịch vụ giải thể văn phòng đại diện đã bảo gồm trộn gói chưa?

 • ACC luôn báo giá trọn gói, nghĩa là không phát sinh. Luôn đảm bảo ra kết quả cho khách hàng; cam kết hoàn tiền nếu không ra giấy. Quy định rõ trong hợp đồng ký kết.

Có hỗ trợ tư vấn và nhận hồ sơ tại nhà không?

 • ACC luôn có đội ngũ nhân viên nhiệt tình, chuyện nghiệp hỗ trợ khách hàng. Khách hàng không phải đi lại và nhận giấy phép hồ sơ tại nhà.

Chấm dứt văn phòng đại diện gồm các bước nào?

 • Khi chấm dứt văn phòng đại diện sẽ gồm các bước: Chấm dứt VPĐD tại cơ quan thuế (đóng mã số thuế VPĐD); Chấm dứt VPĐD tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

Đăng Ký Thay Đổi Nội Dung Đăng Ký Hoạt Động Của Văn Phòng Đại Diện Doanh Nghiệp Tư Nhân

Đăng Ký Thay Đổi Nội Dung Đăng Ký Hoạt Động Của Văn Phòng Đại Diện Công Ty Cổ Phần

Thủ Tục Giải Thể Văn Phòng Đại Diện Công Ty Cổ Phần 2020

Chức Năng Hoạt Động Của Văn Phòng Đại Diện Là Gì?

Thủ tục thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài 2020

Thành Lập Văn Phòng Đại Diện Khác Tỉnh (Thủ Tục 2020)

Tìm hiểu thêm về các dịch vụ khác của chúng tôi

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Hotline: 084.696.7979

Tổng Đài: 1800.0006

Mail: info@accgroup.vn

Leave a Comment

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Văn Phòng

ACC Building, Tầng 8, 520-526 Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Language »