messenger whatsapp viber zalo phone mail

Thủ Tục Đăng Ký Mã Số Thuế Cho Văn Phòng Đại Diện 2023

ACC sẽ tư vấn cho quý khách hàng những vấn đề liên quan đến “Thủ Tục Đăng Ký Mã Số Thuế Cho Văn Phòng Đại Diện 2023″ qua bài viết sau.

Thủ Tục Đăng Ký Mã Số Thuế Cho Văn Phòng Đại Diện
Thủ Tục Đăng Ký Mã Số Thuế Cho Văn Phòng Đại Diện

Văn phòng đại diện của doanh nghiệp được thành lập với chức năng nắm bắt, tìm hiểu thị trường và xúc tiến thương mại,… mặc dù không có chức năng kinh doanh, song văn phòng đại diện vẫn phải thực hiện các thủ tục đăng ký mã số thuế theo quy định.

 Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Sau khi doanh nghiệp đăng ký thành lập văn phòng đại diện, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ cấp cho văn phòng đại diện một mã số phụ thuộc, mã số này được dùng để thực hiện các nghĩa vụ về thuế cũng như các quyền, nghĩa vụ khác của văn phòng đại diện theo quy định. Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp, mã số này được kích hoạt sử dụng ngay tại cơ quan thuế, do vậy, doanh nghiệp là đơn vị chủ quản phải tiến hành thủ tục đăng ký thuế cho văn phòng đại diện của mình.

Người nộp thuế phải thực hiện đăng ký thuế và được cơ quan thuế cấp mã số thuế trước khi bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc có phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Việc cấp mã số thuế được quy định như sau:

 • Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác được cấp 01 mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt quá trình hoạt động từ khi đăng ký thuế cho đến khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Người nộp thuế có chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị phụ thuộc trực tiếp thực hiện nghĩa vụ thuế thì được cấp mã số thuế phụ thuộc. Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị phụ thuộc thực hiện đăng ký thuế theo cơ chế một cửa liên thông cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh thì mã số ghi trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đồng thời là mã số thuế;
 • Mã số thuế 13 số được cấp cho: Các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp được cấp mã số đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.

1. Các trường hợp đăng ký mã số thuế cho văn phòng đại diện

            Trường hợp 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký thuế đến cơ quan thuế nơi văn phòng đại diện đóng trụ sở đề nghị cấp mã số thuế 13 số đang ở trạng thái T (mã số thuế mới được tạo tại cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp, chưa được cấp và sử dụng) nhưng đã được cơ quan đăng ký kinh doanh sử dụng để ghi trên giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện của doanh nghiệp sang trạng thái Y (mã số thuế đã được cấp tại cơ quan thuế quản lý của văn phòng đại diện) trên ứng dụng TMS để doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi thông tin cho văn phòng đại diện tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

            Trường hợp 2: Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký thuế đến cơ quan thuế nơi văn phòng đại diện đóng trụ sở đề nghị cấp mã số thuế 13 số cho văn phòng đại diện của doanh nghiệp đã được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trước ngày 01/11/2015 nhưng chưa thực hiện đăng ký thuế tại cơ quan thuế theo quy định tại Khoản 8 Điều 8 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ để doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi thông tin cho văn phòng đại diệntại cơ quan đăng ký kinh doanh.

2. Thủ tục đăng ký mã số thuế cho văn phòng đại diện

            Bước 1: Nộp hồ sơ đăng ký mã số thuế

Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký mã số thuế tại cơ quan thuế nơi văn phòng đại diện đặt trụ sở chính

Thành phần hồ sơ đăng ký thuế bao gồm:

  • Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 02-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế.
  • Bản sao Giấy phép tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp là bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện có mã số đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp là mã số thuế 13 số ở trạng thái T (đối với trường hợp 1) và bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện được cấp trước ngày 01/11/2015 (đối với trường hợp 2).
  • Giấy giới thiệu cho người đi nộp hồ sơ (nếu có).

Hướng dẫn kê khai hoàn thiện hồ sơ đăng ký mã số thuế:

Doanh nghiệp kê khai đầy đủ các chỉ tiêu trên tờ khai 02/ĐK-TCT theo quy định tại Thông tư số 95/2016/TT-BTC, trừ chỉ tiêu 4 (để trống, không kê khai) và kê khai chỉ tiêu 5a, 5b, 5c như sau:

  • Chỉ tiêu 5a “Số giấy phép”: kê khai mã số thuế 13 số (đối với trường hợp 1) và mã số đăng ký kinh doanh trên Giấy chứng nhận, mã số này không phải là mã số thuế (đối với trường hợp 2);
  • Chỉ tiêu 5b “ngày cấp”: kê khai ngày cấp lần đầu trên Giấy chứng nhận (đối với trường hợp 1) và ngày cấp này phải trước ngày 01/11/2015 (đối với trường hợp 2).
  • Chỉ tiêu 5c “cơ quan cấp”: kê khai tên cơ quan đăng ký kinh doanh trên Giấy chứng nhận.

            Bước 2: Xử lý hồ sơ

 • Cơ quan Thuế sử dụng chức năng 2.1.11 “Nhập TK 02/ĐK-TCT hỗ trợ xử lý dữ liệu lịch sử” để cập nhật thông tin đăng ký thuế và cấp mã số thuế 13 đang ở trạng thái T cho chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của doanh nghiệp (đối với trường hợp 1) hoặc cấp mã số thuế 13 cho chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của doanh nghiệp theo quy tắc max+1 (đối với trường hợp 2).
 • Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan thuế có thẩm quyền cấp mã số thuế (13 số) cho văn phòng đại diện trực thuộc của doanh nghiệp có yêu cầu.
 • Sau khi được cấp mã số thuế, văn phòng đại diện thực hiện các nghĩa vụ về thuế, thủ tục hành chính và quyền, nghĩa vụ khác theo đúng quy định của pháp luật.

            Lưu ý: Trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện, doanh nghiệp là đơn vị chủ quản của văn phòng đại diện phải thực hiện thủ tục đăng ký thuế với cơ quan thuế quản lý nơi văn phòng đại diện đặt trụ sở. Nếu quá thời hạn nêu trên mà không thực hiện, doanh nghiệp sẽ bị xử phạt hành chính về việc chậm đăng ký thuế theo quy định của pháp luật.

3. Một số câu hỏi thường gặp về thủ tục đăng ký mã số thuế cho văn phòng đại diện

Văn phòng đại diện có cần đăng ký mã số thuế không?

Các văn phòng đại diện đều phải thực hiện đăng ký mã số thuế với 2 loại thuế là: Thuế môn bài và Thuế thu nhập cá nhân. Việc đăng ký mã số thuế được thực hiện theo quy định tại thông tư 80/2012/TT-BTC.

Cơ quan nào có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ ?

Cơ quan thuế nơi văn phòng đại diện đặt trụ sở chính.

Thời hạn cấp mã số thuế cho văn phòng đại diện?

Kể từ lúc nhận đầy đủ mọi hồ sơ hợp lệ trong khoảng thời gian không quá 3 ngày,

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ của ACC

 • Giá trọn gói và không phát sinh.
 • Tiết kiệm chi phí đi lại và thời gian công sức của khách hàng.
 • Cung cấp hồ sơ rất đơn giản, tư vấn miễn phí
 • Làm đúng quy định với chi phí hợp lý, tiết kiệm cho khách hàng.
 • Đội ngũ nhân viên có chuyên môn, trình độ

Chi phí khi sử dụng dịch vụ của ACC

Công ty ACC cung cấp dịch vụ và tư vấn thủ tục đăng ký mã số thuế cho văn phòng đại diện với chi phí thấp giúp quý khách hàng hoàn thiện hồ sơ, các thủ tục pháp lý nhanh chóng và chính xác nhất.

Trong quá trình tìm hiểu nếu như quý khách hàng còn thắc mắc hay quan tâm về hủ tục đăng ký mã số thuế cho văn phòng đại diện vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin sau:

 • Hotline: 19003330
 • Zalo: 084 696 7979
 • Gmail: info@accgroup.vn
 • Website: accgroup.vn

 

✅ Thủ tục đăng ký: ⭕ mã số thuế cho văn phòng đại diện
✅ Cập nhật: ⭐ 2022
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330
3/5 - (1 bình chọn)
✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác
✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay
Tu Van Vien 2


  Bài viết liên quan:

  Dịch vụ làm giấy phép an toàn thực phẩm vsattp trọn gói 2023

  ACC chuyên dịch vụ làm giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, chuyên xin giấy phép vsattp trọn gói.

  Lượt xem: 1.918

  Văn phòng ảo là gì? Những thông tin cần thiết [Mới 2023]

  Mô hình dịch vụ cho thuê văn phòng ảo phát triển mạnh mẽ trong mảng cho thuê văn phòng. Hiện nay, văn phòng ảo được các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp startups, cũng như các chi nhánh, văn phòng đại diện khá ưa chuộng. Đây được xem là vị cứu tinh của họ trong vấn [...]

  Lượt xem: 1.723

  Dịch vụ ly hôn nhanh trọn gói giải quyết ngay chỉ từ 1 ngày

  Bạn đang tìm kiếm Dịch vụ ly hôn thuận tình nhanh? Dịch vụ ly hôn đơn phương nhanh? Bạn đang thắc mắc về vấn đề ly hôn và gặp khó khăn trong việc làm thủ tục ly hôn? Bạn có thể chọn Dịch vụ ly hôn của Công ty Luật ACC. Với nhiều năm kinh [...]

  Lượt xem: 2.455

  Bảng giá dịch vụ kế toán trọn gói toàn quốc [2023]

  Nội dung bài viết:1. Các trường hợp đăng ký mã số thuế cho văn phòng đại diện2. Thủ tục đăng ký mã số thuế cho văn phòng đại diện            Bước 1: Nộp hồ sơ đăng ký mã số thuế            Bước 2: Xử lý hồ sơ3. Một số câu hỏi thường gặp về thủ tục đăng [...]

  Lượt xem: 2.214

  Thủ Tục Đăng Ký Mã Số Thuế Cho Văn Phòng Đại Diện 2023

  ACC sẽ tư vấn cho quý khách hàng những vấn đề liên quan đến “Thủ Tục Đăng Ký Mã Số Thuế Cho Văn Phòng Đại Diện 2023″ qua bài viết sau. Văn phòng đại diện của doanh nghiệp được thành lập với chức năng nắm bắt, tìm hiểu thị trường và xúc tiến thương mại,… [...]

  Lượt xem: 1.525

  Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính (trọn gói , uy tín) [2023]

  Nội dung bài viết:1. Các trường hợp đăng ký mã số thuế cho văn phòng đại diện2. Thủ tục đăng ký mã số thuế cho văn phòng đại diện            Bước 1: Nộp hồ sơ đăng ký mã số thuế            Bước 2: Xử lý hồ sơ3. Một số câu hỏi thường gặp về thủ tục đăng [...]

  Lượt xem: 1.873

  Thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh theo quy định 2023-2024

  Đăng ký giấy phép kinh doanh là thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình. Bài viết này sẽ giúp bạn có thêm thông tin về quy trình, cách thức, thủ tục để đăng ký kinh doanh; hoàn thành thủ tục ban đầu để có thể tiến [...]

  Lượt xem: 2.313

  Phản hồi (0)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *