Thủ tục, điều kiện thành lập công ty cho thuê tài chính 2024

Hiện nay với xu thế vay tiêu dùng cũng như nhu cầu thuê tài sản để sản xuất, kinh doanh ngày càng lớn của người dân, các công ty tài chính lần lượt ra đời và phát triển, dần khẳng định được vị trí quan trọng của mình trong nền kinh tế. Với những ưu điểm về hoạt động, cũng như điều kiện thành lập đơn giản hơn các tổ chức tín dụng khác mà xu hướng thành lập các công ty cho thuê tài chính ngày càng tăng. Để hiểu rõ hơn về Quy Định Thành Lập Công Ty Cho Thuê Tài Chính 2024 hãy cùng Công ty Luật ACC tìm hiểu bài viết sau.

cong-ty-con-la-gi-1

 Quy Định Thành Lập Công Ty Cho Thuê Tài Chính 2024

1. Công ty cho thuê tài chính là gì?

Theo khoản 7 Điều 3 Nghị định 39/2014/NĐ-CP, cho thuê tài chính là hoạt động cấp tín dụng trung hạn, dài hạn trên cơ sở hợp đồng cho thuê tài chính giữa bên cho thuê tài chính (công ty tài chính chuyên ngành) với bên thuê tài chính (doanh nghiệp hoặc cá nhân). Trong đó:

Bên cho thuê tài chính (công ty cho thuê tài chính hoặc công ty tài chính) cam kết mua tài sản cho thuê tài chính theo yêu cầu của bên thuê tài chính và nắm giữ quyền sở hữu đối với tài sản cho thuê tài chính trong suốt thời hạn cho thuê. Cụ thể, tài sản cho thuê tài chính là máy móc, thiết bị hoặc tài sản khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và được hướng dẫn cụ thể các loại tài sản cho thuê trong từng thời kỳ.

Bên thuê tài chính sử dụng tài sản thuê tài chính và thanh toán tiền thuê trong suốt thời hạn thuê quy định trong hợp đồng cho thuê tài chính.

Vậy công ty cho thuê tài chính là tổ chức tín dụng phi ngân hàng, hoạt động theo hình thức cung cấp vốn cho khách hàng cá nhân, doanh nghiệp thông qua việc cho thuê tài sản.

>>> Tham khảo: Công ty cho thuê tài chính có những loại hình doanh nghiệp nào? 

2. Quy định thành lập công ty cho thuê tài chính

2.1 Công ty cho thuê tài chính tại Việt Nam được cấp giấy phép khi có đủ các điều kiện

Khi đăng ký thành lập công ty cho thuê tài chính phải có vốn điều lệ tối thiểu là 150 tỷ đồng;

Chủ sở hữu công ty cho thuê tài chính là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập là pháp nhân đang hoạt động hợp pháp và có đủ năng lực tài chính để tham gia góp vốn; cổ đông sáng lập hoặc thành viên sáng lập là cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có đủ khả năng tài chính để góp vốn;

Điều kiện đối với chủ sở hữu của công ty cho thuê tài chính là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập do ngân hàng Nhà nước quy định.

Người quản lý, điều hành, thành viên Ban kiểm soát đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 và Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi năm 2017.

Có Điều lệ công ty phù hợp với quy định của Luật Các tổ chức tín dụng và các quy định khác của pháp luật có liên quan

Có Đề án thành lập, phương án kinh doanh khả thi, không gây ảnh hưởng đến sự an toàn, ổn định của hệ thống tổ chức tín dụng; không tạo ra sự độc quyền hoặc hạn chế cạnh tranh hoặc cạnh tranh không lành mạnh trong hệ thống tổ chức tín dụng.

2.2 Công ty cho thuê tài chính liên doanh, công ty cho thuê tài chính 100% vốn nước ngoài được cấp Giấy phép khi có đủ các điều kiện sau

Quy định tại các nội dung phía trên (tiến hành thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài hoặc cty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam);

Tổ chức tín dụng nước ngoài được phép thực hiện hoạt động ngân hàng theo quy định của pháp luật của nước nơi tổ chức tín dụng nước ngoài đặt trụ sở chính;

Hoạt động dự kiến xin phép thực hiện tại Việt Nam phải là hoạt động mà tổ chức tín dụng nước ngoài đang được phép thực hiện tại nước nơi tổ chức tín dụng nước ngoài đặt trụ sở chính;

Tổ chức tín dụng nước ngoài phải có hoạt động lành mạnh, đáp ứng các điều kiện về tổng tài sản có, tình hình tài chính, các tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước;

Tổ chức tín dụng nước ngoài phải có văn bản cam kết hỗ trợ về tài chính, công nghệ, quản trị, điều hành, hoạt động cho tổ chức tín dụng liên doanh, tổ chức tín dụng 100% vốn nước ngoài; bảo đảm các tổ chức này duy trì giá trị thực của vốn điều lệ không thấp hơn mức vốn pháp định và thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn của Luật này;

Cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài đã ký kết thỏa thuận với Ngân hàng Nhà nước về thanh tra, giám sát hoạt động ngân hàng, trao đổi thông tin giám sát an toàn ngân hàng và có văn bản cam kết giám sát hợp nhất theo thông lệ quốc tế đối với hoạt động của tổ chức tín dụng nước ngoài.

2.3 Một số quy định khác khi thành lập công ty cho thuê tài chính

a. Chuẩn bị và lập kế hoạch

Nghiên cứu thị trường và kế hoạch kinh doanh: Đánh giá nhu cầu thuê tài chính trong khu vực mục tiêu và xác định chiến lược kinh doanh.

 • Đánh giá nhu cầu thuê tài chính: Tiến hành nghiên cứu thị trường để hiểu rõ nhu cầu và xu hướng trong lĩnh vực thuê tài chính, bao gồm việc phân tích nhu cầu của khách hàng tiềm năng và đối thủ cạnh tranh.

 • Xác định mục tiêu kinh doanh: Đặt ra mục tiêu cụ thể và rõ ràng cho doanh nghiệp trong việc cung cấp dịch vụ thuê tài chính và xác định các chỉ tiêu hiệu suất cần đạt được.

 • Phát triển chiến lược kinh doanh: Dựa trên thông tin từ nghiên cứu thị trường, xây dựng chiến lược kinh doanh chi tiết bao gồm phân định thị trường mục tiêu, định vị thương hiệu, cách tiếp cận khách hàng, và phân phối dịch vụ.

Xác định loại hình công ty: Quyết định loại hình pháp lý phù hợp như Công ty TNHH hoặc Công ty Cổ phần.

 • Công ty TNHH (Trách nhiệm hữu hạn) hoặc Công ty Cổ phần: Quyết định loại hình pháp lý phù hợp với quy mô và kế hoạch phát triển của doanh nghiệp. Công ty TNHH thường phù hợp cho doanh nghiệp với quy mô nhỏ và quyết định nhanh, trong khi Công ty Cổ phần thích hợp cho doanh nghiệp lớn với kế hoạch mở rộng lâu dài.

 • Xác định cấu trúc vốn: Quyết định về cấu trúc vốn cần thiết cho công ty, bao gồm việc xác định cổ đông và tỷ lệ sở hữu, cũng như nguồn vốn đầu tư ban đầu.

b. Đăng ký doanh nghiệp

Chuẩn bị hồ sơ đăng ký: Bao gồm điền đơn đăng ký, điều lệ công ty, thông tin cá nhân của các cổ đông, giấy tờ chứng minh cá nhân, v.v.

 • Điền đơn đăng ký: Hoàn thành và ký đơn đăng ký doanh nghiệp. Thông thường, mẫu đơn này có thể được lấy từ cơ quan quản lý doanh nghiệp địa phương hoặc trực tuyến.
 • Soạn thảo điều lệ công ty: Lập điều lệ công ty theo quy định của pháp luật. Điều lệ này quy định các quyền và nghĩa vụ của công ty, cũng như quy định về quản lý và vận hành công ty.
 • Thu thập thông tin cá nhân và giấy tờ chứng minh cá nhân: Thu thập thông tin và giấy tờ cá nhân của các cổ đông, thành viên sáng lập công ty, bao gồm số CMND/CCCD hoặc hộ chiếu.
 • Chuẩn bị các tài liệu khác: Bao gồm bản sao chứng thực của các giấy tờ, giấy ủy quyền nếu cần.

Nộp hồ sơ đăng ký: Nộp hồ sơ và các tài liệu liên quan cho cơ quan quản lý doanh nghiệp địa phương hoặc cơ quan có thẩm quyền.

 • Chọn cơ quan quản lý doanh nghiệp: Nộp hồ sơ và các tài liệu liên quan cho cơ quan quản lý doanh nghiệp địa phương hoặc cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
 • Nộp hồ sơ trực tuyến (tuỳ chọn): Một số cơ quan quản lý doanh nghiệp cho phép nộp hồ sơ trực tuyến thông qua các hệ thống trực tuyến đã được xây dựng.

Sau khi nộp hồ sơ, doanh nghiệp cần chờ xem xét và duyệt từ cơ quan quản lý doanh nghiệp. Trong quá trình này, có thể cần điều chỉnh hoặc bổ sung thông tin hoặc giấy tờ theo yêu cầu của cơ quan quản lý doanh nghiệp. Sau khi hồ sơ được chấp nhận, công ty sẽ nhận được giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, và quá trình thành lập công ty sẽ hoàn tất.

c. Đăng ký thuế và các giấy tờ liên quan

Đăng ký với cơ quan thuế: Đăng ký mã số thuế và các vấn đề thuế khác liên quan đến hoạt động của công ty.

 • Đăng ký mã số thuế (MST): Công ty cần đăng ký mã số thuế với cơ quan thuế địa phương. Quá trình này bao gồm việc điền đơn đăng ký MST và nộp các tài liệu cần thiết, bao gồm giấy tờ công ty, thông tin về người đại diện pháp luật, và thông tin tài khoản ngân hàng của công ty.

 • Khai báo thuế: Sau khi nhận được MST, công ty cần thực hiện việc khai báo thuế đúng thời hạn và theo quy định của pháp luật. Các loại thuế cần khai báo có thể bao gồm thuế GTGT (thuế giá trị gia tăng), thuế TNDN (thuế thu nhập doanh nghiệp), thuế TNCN (thuế thu nhập cá nhân), và các loại thuế khác tùy thuộc vào hoạt động kinh doanh của công ty.

 • Thực hiện các nghĩa vụ thuế khác: Ngoài việc khai báo thuế, công ty cũng cần thực hiện các nghĩa vụ khác liên quan đến thuế như nộp thuế đúng hạn, duy trì hồ sơ kế toán và thuế theo quy định của pháp luật.

Đăng ký với cơ quan quản lý tài chính: Đăng ký với các cơ quan quản lý tài chính cần thiết, như Sở Tài chính hoặc Ngân hàng Nhà nước.

 • Đăng ký với Sở Tài chính: Công ty có thể cần đăng ký với Sở Tài chính hoặc cơ quan tài chính địa phương để thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến tài chính, bao gồm việc đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử (nếu áp dụng), cũng như thực hiện các quy định khác về tài chính do cơ quan này quản lý.

 • Đăng ký với Ngân hàng Nhà nước: Trong một số trường hợp, công ty cần phải đăng ký với Ngân hàng Nhà nước hoặc cơ quan tài chính có thẩm quyền để thực hiện các quy định về quản lý tài chính, bao gồm việc mở tài khoản ngân hàng và thực hiện các giao dịch tài chính khác.

d. Chuẩn bị cơ sở hạ tầng và văn phòng

Thuê hoặc mua văn phòng: Tìm kiếm và thuê văn phòng phù hợp để làm trụ sở hoạt động của công ty.

 • Tìm kiếm văn phòng: Đầu tiên, công ty cần xác định nhu cầu về diện tích và vị trí của văn phòng. Sau đó, tiến hành tìm kiếm các văn phòng phù hợp thông qua các kênh như mạng, bất động sản hoặc dịch vụ môi giới.

 • So sánh và lựa chọn: Công ty cần so sánh các lựa chọn về giá cả, diện tích, tiện ích và vị trí của các văn phòng để chọn ra sự lựa chọn tốt nhất phù hợp với nhu cầu và ngân sách.

 • Kiểm tra và ký hợp đồng: Trước khi thuê hoặc mua, công ty cần kiểm tra kỹ lưỡng về điều kiện văn phòng, điều khoản hợp đồng và các yếu tố khác liên quan. Sau đó, ký hợp đồng thuê hoặc mua văn phòng theo quy định pháp luật.

Cơ sở hạ tầng và trang thiết bị: Chuẩn bị cơ sở hạ tầng cần thiết và mua sắm trang thiết bị để hoạt động kinh doanh.

 • Chuẩn bị cơ sở hạ tầng: Công ty cần chuẩn bị cơ sở hạ tầng cần thiết như hệ thống điện, nước, internet, điều hòa không khí, vv. để đảm bảo hoạt động suôn sẻ của văn phòng.

 • Mua sắm trang thiết bị: Sau đó, công ty cần mua sắm các trang thiết bị văn phòng như bàn ghế, tủ kệ, máy tính, máy in, điện thoại, vv. để phục vụ cho hoạt động kinh doanh hàng ngày.

 • Xác định nguồn cung và mua sắm: Công ty cần xác định nguồn cung cấp uy tín và chất lượng để mua sắm trang thiết bị. Cân nhắc giữa việc mua mới hoặc sử dụng lại để tối ưu hóa ngân sách và đảm bảo chất lượng.

e. Thuê nhân viên và đào tạo

Tuyển dụng nhân viên: Tuyển dụng nhân viên cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ kinh doanh.

 • Xác định nhu cầu nhân sự: Đầu tiên, công ty cần xác định rõ nhu cầu về nhân sự, bao gồm số lượng, vị trí và kỹ năng cần thiết cho từng vị trí công việc.

 • Quảng cáo và tuyển dụng: Tiếp theo, công ty có thể sử dụng các kênh quảng cáo tuyển dụng như trang web, mạng xã hội, các trang tuyển dụng, hoặc thông qua dịch vụ tuyển dụng chuyên nghiệp.

 • Phỏng vấn ứng viên: Sau khi nhận được hồ sơ ứng viên, công ty cần tiến hành phỏng vấn để đánh giá kỹ năng, kinh nghiệm và phù hợp với vị trí công việc.

 • Chọn lựa và tuyển dụng: Dựa trên kết quả phỏng vấn, công ty chọn lựa ứng viên phù hợp nhất cho vị trí công việc và tiến hành thủ tục tuyển dụng.

Đào tạo nhân viên: Cung cấp đào tạo cần thiết cho nhân viên mới để họ hiểu về quy trình làm việc và tiêu chuẩn chất lượng của công ty.

 • Xác định nhu cầu đào tạo: Công ty cần xác định các kỹ năng và kiến thức cần thiết mà nhân viên mới cần phải học để thực hiện công việc một cách hiệu quả.

 • Lập kế hoạch đào tạo: Dựa trên nhu cầu đào tạo, công ty cần lập kế hoạch đào tạo chi tiết, bao gồm nội dung, thời gian và phương pháp đào tạo.

 • Thực hiện đào tạo: Công ty cung cấp đào tạo cho nhân viên mới, có thể bằng cách tổ chức các buổi hội thảo, khóa đào tạo hoặc hướng dẫn trực tiếp từ các nhân viên có kinh nghiệm.

 • Đánh giá và điều chỉnh: Sau đào tạo, công ty cần đánh giá hiệu quả của chương trình đào tạo và điều chỉnh nếu cần thiết để đảm bảo nhân viên đã hiểu và áp dụng được kiến thức đã học vào công việc hàng ngày.

f. Tiếp thị và quảng bá

Phát triển chiến lược tiếp thị: Xây dựng chiến lược tiếp thị để quảng bá dịch vụ cho thuê tài chính của công ty.

 • Xác định mục tiêu tiếp thị: Đặt ra các mục tiêu cụ thể cho chiến lược tiếp thị, bao gồm tăng doanh số, tăng nhận thức thương hiệu, và thu hút khách hàng mới.

 • Xác định đối tượng khách hàng: Phân tích và xác định đối tượng khách hàng mục tiêu để tập trung tiếp thị vào đúng đối tượng.

 • Nghiên cứu thị trường: Nắm bắt thông tin về thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng tiêu dùng để phát triển chiến lược tiếp thị hiệu quả.

 • Lựa chọn kênh tiếp thị: Xác định và lựa chọn các kênh tiếp thị phù hợp như quảng cáo trực tuyến, tiếp thị nội dung, email marketing, hoặc sự kiện và triển lãm.

Triển khai chiến dịch tiếp thị: Áp dụng các phương tiện tiếp thị hiệu quả như quảng cáo trực tuyến, tiếp thị nội dung, PR, v.v.

 • Quảng cáo trực tuyến: Sử dụng các nền tảng quảng cáo trực tuyến như Google Ads, Facebook Ads, LinkedIn Ads để đưa thông điệp tiếp thị đến đối tượng khách hàng mục tiêu.

 • Tiếp thị nội dung: Tạo nội dung chất lượng và hấp dẫn trên blog, trang web và mạng xã hội để thu hút và giữ chân khách hàng.

 • PR (Public Relations): Sử dụng PR để tạo ra sự chú ý từ phương tiện truyền thông và công chúng thông qua việc phát hành thông cáo báo chí, tổ chức sự kiện, hoặc tham gia các chương trình phát sóng.

 • Xây dựng mối quan hệ: Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng thông qua các kênh truyền thông và giao tiếp như email, điện thoại, và mạng xã hội.

 • Đo lường và phân tích: Theo dõi và đo lường hiệu quả của chiến dịch tiếp thị, từ đó điều chỉnh và cải thiện chiến lược tiếp thị trong tương lai.

g. Tuân thủ quy định pháp luật và quản lý hoạt động

Tuân thủ quy định pháp luật: Đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh và thuê tài chính.

 • Nghiên cứu và hiểu rõ quy định pháp luật: Xác định và nghiên cứu các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh và thuê tài chính, bao gồm luật doanh nghiệp, luật thuế, và các quy định về tài chính.

 • Thực hiện đúng quy trình và thủ tục: Đảm bảo thực hiện đúng quy trình và thủ tục theo quy định của pháp luật khi tiến hành các hoạt động kinh doanh và tài chính, từ đăng ký doanh nghiệp đến quản lý thuế và báo cáo tài chính.

 • Giữ bản gốc và sao chép tài liệu quan trọng: Bảo quản và lưu trữ bản gốc và sao chép của các tài liệu quan trọng như hợp đồng, giấy tờ pháp lý, và báo cáo thuế để sẵn sàng cho việc kiểm tra và kiểm toán từ cơ quan quản lý hoặc cơ quan thuế.

Quản lý hoạt động kinh doanh: Thiết lập hệ thống quản lý hiệu quả để theo dõi và điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.

 • Thiết lập hệ thống quản lý nội bộ: Xây dựng và triển khai hệ thống quản lý nội bộ để theo dõi và điều hành các hoạt động kinh doanh, bao gồm quản lý tài chính, nhân sự, và vận hành.

 • Đặt ra và đánh giá chỉ tiêu hoạt động: Đặt ra các chỉ tiêu hoạt động cụ thể và đo lường hiệu suất để đánh giá và theo dõi sự tiến triển của công ty, từ doanh số bán hàng đến lợi nhuận và khách hàng hài lòng.

 • Tạo môi trường làm việc tích cực: Xây dựng một môi trường làm việc tích cực và đội ngũ nhân viên có năng lực, đồng thời tạo điều kiện để họ phát triển và đóng góp vào sự thành công của công ty.

h. Đánh giá và tối ưu hoá

Đánh giá hiệu suất: Đánh giá hiệu suất kinh doanh và điều chỉnh chiến lược nếu cần thiết.

 • Xác định chỉ tiêu đánh giá: Đặt ra các chỉ tiêu và mục tiêu cụ thể cho các hoạt động kinh doanh như doanh số bán hàng, lợi nhuận, và mức độ hài lòng của khách hàng.

 • Thu thập dữ liệu và phân tích: Thu thập dữ liệu liên quan đến các chỉ tiêu đã đặt ra và phân tích để đánh giá hiệu suất hiện tại của công ty.

 • Đánh giá so sánh và phản hồi: So sánh dữ liệu đánh giá với mục tiêu đã đặt ra, từ đó đưa ra nhận xét và phản hồi để điều chỉnh chiến lược kinh doanh.

Tối ưu hoá quy trình: Tìm cách tối ưu hoá quy trình và nâng cao hiệu suất làm việc của công ty.

 • Phân tích quy trình làm việc: Phân tích các quy trình làm việc hiện tại của công ty để xác định các vấn đề và cơ hội tối ưu hoá.

 • Đề xuất và triển khai cải tiến: Đề xuất các biện pháp cải tiến quy trình và triển khai chúng để nâng cao hiệu suất và giảm thiểu lãng phí.

 • Theo dõi và đánh giá kết quả: Theo dõi và đánh giá kết quả của các biện pháp cải tiến để đảm bảo rằng chúng đạt được các mục tiêu đề ra và mang lại lợi ích cho công ty

>>> Tham khảo: Những điều cần biết khi thành lập công ty

3. Hồ sơ và thủ tục thành lập công ty cho thuê tài chính

3.1 Hồ sơ thành lập công ty tài cho thuê tài chính bao gồm

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp: Đây là một tài liệu quan trọng và bắt buộc, thể hiện ý định của cá nhân hoặc tổ chức muốn thành lập công ty.

 • Điều lệ công ty: Là văn bản quy định các quyền và nghĩa vụ của công ty, cũng như cách tổ chức và hoạt động của nó.

 • Danh sách thành viên hoặc cổ đông: Nếu là công ty TNHH, danh sách thành viên cần được cung cấp. Nếu là công ty cổ phần, danh sách cổ đông cần được ghi rõ.

 • Bản sao các giấy tờ cá nhân và tổ chức:

  • Bản sao thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên hoặc cổ đông sáng lập.
  • Bản sao quyết định thành lập công ty, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức.
  • Bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của đại diện pháp luật của tổ chức.
 • Văn bản ủy quyền: Trong trường hợp người nộp hồ sơ không phải là thành viên hoặc cổ đông sáng lập, cần có một văn bản ủy quyền hợp lệ để đại diện cho họ trong thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

  3.2 Nơi nộp hồ sơ

  Doanh nghiệp nộp Hồ sơ thành lập công ty tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

  Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ thành lập công ty lập trình hợp lệ, phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

  Sau khi có mã số doanh nghiệp (đồng thời là mã số thuế), doanh nghiệp cần thực hiện một số thủ tục về thuế tại Cơ quan Thuế để kê khai, nộp thuế theo thông báo của Cục thuế tỉnh/thành phố (thủ tục tạo và phát hành hóa đơn; thủ tục mua, cấp hóa đơn; thủ tục kê khai nộp thuế,…).

  Doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện thực hiện thủ tục khắc dấu cần liên hệ với cơ quan liên quan và cơ quan công an để thực hiện thủ tục khắc dấu, đăng ký mẫu dấu theo quy định tại Nghị định số 58/2001/NĐ-CP.

  Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thành lập hoặc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải đăng nội dung đăng ký doanh nghiệp trên cổng Thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia theo quy định tại Điều 28 Luật doanh nghiệp, Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 05/2013/NĐ-CP và trả phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.

  4. Những thủ tục phải hoàn tất sau khi thành lập công ty cho thuê tài chính

  Sau khi thành lập công ty cho thuê tài chính thì doanh nghiệp phải hoàn tất những thủ tục cơ bản, như vậy công ty mới có thể đi vào hoạt động thuận lợi nhất.

  Tiến hành đăng ký tài khoản ngân hàng cho công ty

  • Chuẩn bị tài liệu: Mang theo các tài liệu cần thiết như con dấu của công ty, giấy phép đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy tờ tương đương), và CMND của người đại diện pháp lý của công ty.

  • Chọn ngân hàng: Quyết định chọn ngân hàng phù hợp với nhu cầu và yêu cầu của công ty.

  • Điền thông tin đăng ký: Điền đầy đủ thông tin cần thiết vào mẫu đăng ký mở tài khoản ngân hàng.

  • Nộp tài liệu: Mang các tài liệu đã chuẩn bị đến ngân hàng để nộp và hoàn tất thủ tục đăng ký mở tài khoản.

  • Thông báo cho cơ quan quản lý: Sau khi đã mở tài khoản thành công, bạn cần thông báo số tài khoản mới cho cơ quan quản lý doanh nghiệp, thường là Sở Kế hoạch và Đầu tư, để cập nhật thông tin.

  • Quản lý tài khoản: Theo dõi và quản lý tài khoản ngân hàng để thực hiện các giao dịch và hoạt động tài chính của công ty một cách hiệu quả.

  Góp vốn vào công ty cho thuê tài chính

  • Xác định phương thức góp vốn: Thành viên hoặc cổ đông cần xác định phương thức góp vốn, có thể là tiền mặt hoặc tài sản.

  • Định giá tài sản: Nếu góp vốn bằng tài sản, cần phải định giá tài sản này. Quá trình định giá thường dựa trên thỏa thuận hoặc sự thống nhất của các bên liên quan.

  • Cam kết góp vốn: Thành viên cần cam kết góp vốn bằng việc ký kết văn bản cam kết góp vốn, xác nhận loại và số lượng tài sản hoặc số tiền mặt góp vào công ty.

  • Thực hiện góp vốn: Thành viên thực hiện việc chuyển nhượng tài sản hoặc cung cấp số tiền mặt góp vốn theo cam kết.

  • Ghi nhận góp vốn: Công ty cần ghi nhận chính thức việc góp vốn vào hệ thống kế toán của mình và cấp Giấy chứng nhận ghi nhận vốn góp cho thành viên hoặc cổ đông.

  • Tuân thủ thời hạn: Thành viên hoặc cổ đông cần tuân thủ thời hạn và các quy định về việc góp vốn, đảm bảo việc góp vốn được thực hiện đúng hạn và đúng loại như đã cam kết.

  Công bố thông tin đăng ký công ty cho thuê tài chính

   • Xác định thông tin cần công bố: Công ty cần xác định thông tin cần công bố theo quy định pháp luật, bao gồm ngành, nghề kinh doanh và danh sách cổ đông sáng lập.

   • Chuẩn bị thông tin: Chuẩn bị các tài liệu cần thiết để công bố thông tin, bao gồm thông tin về ngành, nghề kinh doanh của công ty và danh sách cổ đông sáng lập.

   • Truy cập Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp: Truy cập vào Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để tiến hành công bố thông tin. Các thông tin cần được nhập đúng và đầy đủ theo hướng dẫn của cổng thông tin.

   • Hoàn thiện và gửi thông tin: Sau khi nhập thông tin, kiểm tra lại để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ. Sau đó, gửi thông tin lên cổng thông tin để công bố.

   • Thanh toán phí: Thực hiện thanh toán phí theo quy định để hoàn thành quá trình công bố thông tin.

   • Theo dõi và đảm bảo tuân thủ: Theo dõi quá trình công bố thông tin và đảm bảo tuân thủ đúng thời hạn và quy định của pháp luật, tránh bị xử phạt hành chính.

  Tiến hành thuê kế toán viên và dịch vụ kế toán

  • Xác định nhu cầu: Xác định nhu cầu về dịch vụ kế toán cần thiết cho doanh nghiệp, bao gồm việc quản lý sổ sách, báo cáo tài chính, kê khai thuế và các vấn đề kế toán khác.

  • Tìm kiếm và lựa chọn: Tìm kiếm các cá nhân hoặc công ty cung cấp dịch vụ kế toán phù hợp. Đánh giá và so sánh giữa các lựa chọn dựa trên kinh nghiệm, chất lượng dịch vụ và chi phí.

  • Liên hệ và thảo luận: Liên hệ với các ứng viên hoặc công ty dịch vụ kế toán, thảo luận về yêu cầu và mong muốn của doanh nghiệp, cũng như thỏa thuận về điều khoản hợp đồng và giá cả.

  • Kiểm tra thông tin: Kiểm tra thông tin về kinh nghiệm, chứng chỉ và danh tiếng của ứng viên hoặc công ty dịch vụ kế toán để đảm bảo tính chuyên nghiệp và đáng tin cậy.

  • Ký hợp đồng: Ký hợp đồng với kế toán viên hoặc công ty dịch vụ kế toán đã lựa chọn, xác định rõ các dịch vụ, điều khoản và điều kiện hợp đồng.

  • Thực hiện các công việc kế toán: Kế toán viên hoặc công ty dịch vụ sẽ thực hiện các công việc kế toán được giao theo hợp đồng, bao gồm quản lý sổ sách, báo cáo tài chính, kê khai thuế và các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của doanh nghiệp.

  • Theo dõi và đánh giá: Theo dõi hiệu suất và chất lượng công việc của kế toán viên hoặc công ty dịch vụ, đánh giá và cải thiện nếu cần thiết để đảm bảo tính chính xác và hiệu quả của quá trình kế toán.

  Thông báo phát hành hóa đơn:

  • Chuẩn bị thông tin cần thiết: Doanh nghiệp cần chuẩn bị thông tin cần thiết để điền vào mẫu thông báo phát hành hóa đơn, bao gồm thông tin về doanh nghiệp như tên công ty, địa chỉ, mã số thuế, ngành nghề kinh doanh, thông tin liên hệ, v.v.

  • Lập mẫu thông báo: Sử dụng mẫu thông báo phát hành hóa đơn theo quy định của cơ quan thuế hoặc tạo mẫu thông báo theo đúng quy định pháp luật.

  • Điền thông tin vào mẫu: Điền đầy đủ và chính xác thông tin vào mẫu thông báo phát hành hóa đơn theo các trường thông tin được yêu cầu.

  • Nộp thông báo: Nộp mẫu thông báo phát hành hóa đơn và các giấy tờ liên quan (nếu có) đến cơ quan thuế hoặc cơ quan quản lý tài chính có thẩm quyền.

  • Chờ xác nhận: Chờ cơ quan thuế hoặc cơ quan quản lý tài chính xác nhận thông báo phát hành hóa đơn. Trong một số trường hợp, có thể yêu cầu bổ sung thông tin hoặc giấy tờ nếu cần thiết.

  • Đặt in hóa đơn: Sau khi thông báo được chấp nhận, doanh nghiệp có thể đặt in hóa đơn từ các nhà in được phép hoặc mua hóa đơn từ cơ quan thuế để sử dụng.

  • Bắt đầu sử dụng hóa đơn: Bắt đầu sử dụng hóa đơn đã được in sau khi thông báo phát hành hóa đơn được chấp nhận và hóa đơn đã được in đúng quy định

  Đóng thuế sau khi mở công ty cho thuê tài chính:

  • Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN): Đây là loại thuế phải đóng dựa trên lợi nhuận thu được của công ty trong năm tài chính. Công ty cần lập báo cáo tài chính và tự tính toán và nộp thuế TNDN cho cơ quan thuế địa phương.

  • Thuế giá trị gia tăng (VAT): Công ty phải thu và nộp thuế VAT cho cơ quan thuế dựa trên giá trị gia tăng của dịch vụ cho thuê tài chính. Thuế VAT thường được tính và nộp hàng quý, dựa trên doanh số bán hàng.

  • Thuế môn bài: Đây là loại thuế mà công ty phải đóng để được phép hoạt động kinh doanh. Công ty cho thuê tài chính cần đóng thuế môn bài trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Số tiền thuế môn bài thường phụ thuộc vào vốn điều lệ của công ty.

  Cần treo bảng hiệu công ty đúng quy định

  • Thông tin cơ bản: Bảng hiệu cần chứa đầy đủ thông tin về công ty như tên công ty, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại liên hệ và địa chỉ email (nếu có). Đảm bảo rằng thông tin trên bảng hiệu là chính xác và dễ đọc.

  • Kích thước và vị trí: Bảng hiệu cần có kích thước phù hợp để dễ dàng nhận biết từ xa. Vị trí treo bảng hiệu cũng cần được chọn sao cho dễ thấy và thu hút sự chú ý từ người điều hành hoặc khách hàng tiềm năng.

  • Thiết kế và màu sắc: Thiết kế của bảng hiệu nên phản ánh phong cách và thương hiệu của công ty. Màu sắc cũng cần được chọn sao cho phù hợp và thu hút sự chú ý mà không gây mất cân bằng hoặc gây phản cảm.

  • Tuân thủ quy định pháp luật: Đảm bảo rằng việc treo bảng hiệu tuân thủ đúng các quy định pháp luật và các quy định địa phương về quảng cáo và bảng hiệu.

  • Bảo trì: Theo dõi và bảo trì bảng hiệu để đảm bảo rằng nó luôn trong tình trạng tốt nhất và không gây ảnh hưởng đến hình ảnh của công ty.

  Treo bảng hiệu công ty đúng quy định không chỉ giúp công ty tạo ấn tượng tốt với khách hàng mà còn giúp công ty tuân thủ các quy định pháp luật và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh.

  Công ty cho thuê tài chính cần mua chữ ký số

  • Đăng ký mua chữ ký số: Doanh nghiệp cần liên hệ với các cơ quan cung cấp dịch vụ chữ ký số để đăng ký mua chữ ký số. Các cơ quan này thường là các tổ chức chứng thực điện tử được ủy quyền bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  • Xác thực thông tin: Trong quá trình đăng ký, doanh nghiệp cần cung cấp thông tin và tài liệu xác thực về danh tính và hoạt động kinh doanh của mình.

  • Thanh toán phí: Sau khi đăng ký, doanh nghiệp cần thanh toán phí để mua chữ ký số. Phí này có thể phụ thuộc vào loại chữ ký, thời gian sử dụng và chính sách của từng nhà cung cấp dịch vụ.

  • Kích hoạt và sử dụng: Sau khi mua chữ ký số và hoàn tất thanh toán, doanh nghiệp sẽ nhận được thông tin và hướng dẫn về cách kích hoạt và sử dụng chữ ký số. Đảm bảo rằng kế toán hoặc người phụ trách kế toán được đào tạo và biết cách sử dụng chữ ký số để thực hiện các thủ tục đóng thuế và nộp tờ khai trực tuyến một cách chính xác và hiệu quả.

  Việc mua chữ ký số giúp công ty cho thuê tài chính thực hiện các thủ tục đóng thuế và nộp tờ khai trực tuyến một cách thuận lợi và an toàn, đồng thời đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong quản lý tài chính của công ty.

  Công ty cho thuê tài chính cần khắc con dấu

  • Số lượng con dấu: Doanh nghiệp có thể quyết định số lượng con dấu cần khắc, tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng. Thông thường, mỗi công ty sẽ có ít nhất một con dấu chính.

  • Hình thức con dấu: Con dấu có thể được khắc theo nhiều hình thức khác nhau, bao gồm con dấu tròn, con dấu vuông, con dấu chữ ký, v.v. Việc chọn hình thức con dấu phụ thuộc vào sở thích và yêu cầu của doanh nghiệp.

  • Nội dung của con dấu: Con dấu cần chứa đầy đủ thông tin về công ty, bao gồm tên công ty và mã số doanh nghiệp. Điều này giúp đảm bảo tính chính xác và pháp lý trong các giao dịch.

  • Công bố mẫu dấu: Sau khi khắc con dấu, doanh nghiệp cần tiến hành công bố mẫu dấu lên cổng thông tin điện tử quốc gia, cùng với thông tin chi tiết về công ty. Điều này giúp công bố mẫu dấu cho cộng đồng và đối tác kinh doanh.

  Việc khắc con dấu cho công ty cho thuê tài chính là một phần quan trọng của quy trình thành lập và hoạt động kinh doanh của công ty, đảm bảo tính pháp lý và minh bạch trong các giao dịch.

  >>> Tham khảo: Tư vấn thủ tục quy trình thành lập công ty, doanh nghiệp

  5. Đặc điểm của công ty cho thuê tài chính 

  Công ty cho thuê tài chính là một loại tổ chức tài chính không phải là ngân hàng, nhưng được cấp phép hoạt động bởi cơ quan quản lý tài chính, thường là Ngân hàng Nhà nước trong một số quốc gia. Đây là các đặc điểm cơ bản của một công ty cho thuê tài chính:

  Tổ chức phi ngân hàng: Công ty cho thuê tài chính không phải là một ngân hàng, nhưng nó được cấp phép và quản lý bởi cơ quan quản lý tài chính trong quốc gia đó.

  Hoạt động cho thuê tài chính: Công ty này cung cấp vốn cho khách hàng bằng cách mua các tài sản theo yêu cầu của họ và sau đó cho khách hàng thuê lại các tài sản đó. Điều này cho phép khách hàng sử dụng các tài sản mà họ cần mà không cần phải chi trả toàn bộ giá trị của chúng ngay lập tức.

  Cung cấp dịch vụ đa dạng: Ngoài hoạt động chính là cho thuê tài chính, công ty này có thể cung cấp các dịch vụ khác như cho vay bổ sung vốn lưu động, cho thuê vận hành (leasing operational), và các dịch vụ tài chính khác.

  Nguồn vốn dồi dào: Công ty cho thuê tài chính có thể có nguồn vốn đa dạng, bao gồm vốn tự có từ lợi nhuận hoạt động, vốn huy động từ ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, hoặc thậm chí là vốn từ các nhà đầu tư. Điều này giúp công ty duy trì và mở rộng hoạt động kinh doanh của mình.

  quy-trinh-hoan-thue-xuat-nhap-khau-1
  Đặc điểm của công ty cho thuê tài chính

  >>> THam khảo: Các hoạt động hợp pháp của công ty cho thuê tài chính

  6. Có nên sử dụng dịch vụ thành lập công ty cho thuê tài chính hay không? 

  Khi sử dụng dịch vụ thành lập công ty cho thuê tài chính sẽ có những ưu điểm và nhược điểm sau, bạn có thể tham khảo và đưa ra quyết định của mình

  6.1 Ưu điểm khi sử dụng dịch vụ thành lập công ty cho thuê tài chính

  Tiết kiệm thời gian và công sức: Bằng cách thuê một công ty cung cấp dịch vụ, bạn không cần phải tự mình thực hiện các thủ tục phức tạp và rườm rà liên quan đến việc thành lập công ty. Công ty cung cấp dịch vụ sẽ thực hiện các quy trình theo quy định của pháp luật, giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức.

  Đảm bảo tính chính xác và hợp pháp: Các công ty cung cấp dịch vụ thường có đội ngũ chuyên gia am hiểu về luật pháp và các quy định liên quan đến việc thành lập công ty. Do đó, việc hồ sơ thành lập công ty được thực hiện chính xác và hợp pháp, giúp bạn tránh được các rủi ro pháp lý.

  Được tư vấn và hỗ trợ chuyên nghiệp: Các công ty cung cấp dịch vụ thường cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ chuyên nghiệp trong quá trình thành lập công ty. Họ có thể giúp bạn hiểu rõ về các quy trình, yêu cầu và thủ tục cần thiết, cũng như giải đáp mọi thắc mắc bạn có về lĩnh vực cho thuê tài chính.

  6.2 Nhược điểm khi sử dụng dịch vụ thành lập công ty cho thuê tài chính

  Chi phí: Một trong những nhược điểm chính của việc sử dụng dịch vụ của các công ty cung cấp dịch vụ là chi phí. Bạn sẽ phải trả tiền cho dịch vụ thành lập công ty, và chi phí này có thể không nhỏ, đặc biệt là nếu bạn chọn các gói dịch vụ cao cấp hoặc tùy chỉnh.

  Mất quyền kiểm soát: Khi sử dụng dịch vụ của một công ty cung cấp dịch vụ, bạn có thể phải chia sẻ một phần quyền kiểm soát công ty với họ. Điều này có thể đồng nghĩa với việc mất đi một phần tự do trong quyết định và quản lý công ty của bạn, đặc biệt là trong những quyết định lớn và quan trọng.

  6.3 Dịch vụ thành lập công ty cho thuê tài chính tại ACC cụ thể như thế nào?

  Việc sử dụng dịch vụ đăng ký thành lập công ty cho thuê tài chính tại công ty Luật ACC hết bao nhiêu tiền còn phụ thuộc vào đơn vị bạn ủy quyền và gói dịch vụ mà bạn chọn. Thông thường số tiền phải chi trả khi sử dụng dịch vụ dựa trên những tiêu chí sau

  • Chi phí tư vấn về ngành nghề kinh doanh, loại hình kinh doanh, tên công ty…
  • Chi phí soạn hồ sơ thành lập công ty
  • Chi phí cử chuyên viên pháp lý gặp khách hàng để ký hồ sơ tận nhà
  • Chi phí cử chuyên viên pháp lý nộp hồ sơ ở sở Kế hoạch và đầu tư
  • Chi phí khắc dấu và công bố mẫu dấu doanh nghiệp
  • Chi phí cử chuyên viên pháp lý lên sở Kế hoạch và đầu tư nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và con dấu
  • Chi phí trả giấy phép và con dấu tận nhà cho bên khách hàng
  • Chi phí công bố thành lập công ty trên cổng thông tin quốc gia

  6.4 Lý do bạn nên chọn dịch vụ thành lập công ty của ACC

  a. Chuyên nghiệp và uy tín:

  • Am hiểu luật pháp doanh nghiệp: Với sự hiểu biết sâu rộng về luật pháp doanh nghiệp, chúng tôi không chỉ làm việc với khách hàng mà còn là người bạn đồng hành đáng tin cậy trong mọi quyết định kinh doanh.
  • Tư vấn chính xác, hiệu quả: Chúng tôi cam kết giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng một cách chu đáo và minh bạch, đồng thời đưa ra những giải pháp tối ưu nhất cho doanh nghiệp của họ.
  • Quy trình minh bạch, rõ ràng: Chúng tôi luôn đặt sự minh bạch và rõ ràng lên hàng đầu. Tất cả bảng giá dịch vụ đều được công khai, không có chi phí phát sinh ngoài hợp đồng, giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm về chi phí.
  • Hồ sơ chuẩn xác, tỷ lệ thành công cao: Chúng tôi đảm bảo mọi hồ sơ đều được chuẩn bị đầy đủ và hợp lệ theo quy định pháp luật, từ đó tối ưu hóa khả năng được duyệt nhanh chóng.

  b. Tiết kiệm thời gian và công sức:

  • Thay thế khách hàng thực hiện mọi thủ tục hành chính: Chúng tôi sẽ đảm nhận hoàn toàn các thủ tục phức tạp như chuẩn bị hồ sơ, nộp hồ sơ, xin giấy phép kinh doanh, từ đó giảm bớt gánh nặng cho khách hàng.
  • Giải quyết nhanh chóng, gọn nhẹ: Khách hàng chỉ cần cung cấp thông tin và ký hợp đồng, chúng tôi sẽ hoàn thành mọi công việc còn lại, giúp họ tiết kiệm thời gian và công sức.

  c. Dịch vụ đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu:

  • Cung cấp các gói dịch vụ phù hợp: Tùy theo loại hình doanh nghiệp, chúng tôi cung cấp các gói dịch vụ khác nhau như công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh, và dịch vụ trọn gói hoặc theo yêu cầu.
  • Tư vấn giải pháp tối ưu: Chúng tôi không chỉ giúp khách hàng lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp mà còn hỗ trợ xây dựng chiến lược phát triển hiệu quả.
  • Hỗ trợ các dịch vụ liên quan: Ngoài việc thành lập công ty, chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ liên quan như kế toán, thuế, lao động, và pháp lý doanh nghiệp.

  Để được tư vấn chi tiết về dịch vụ thành lập công ty của ACC, doanh nghiệp có thể liên hệ với chúng tôi qua hotline 19003330 hoặc website accgroup.vn.

  7. Những rủi ro thường gặp khi thành lập công ty cho thuê tài chính

  Khi thành lập công ty cho thuê tài chính sẽ không tránh khỏi những rủi ro, bạn cần nắm được các rủi ro dưới đây để có phương án xử lý phù hợp.

  7.1 Rủi ro về tài chính khi thành lập công ty cho thuê tài chính

  • Rủi ro tín dụng: Có khả năng khách hàng không thanh toán đầy đủ hoặc đúng hạn các khoản tiền thuê. Điều này có thể gây ra mất mát tài chính cho công ty.
  • Rủi ro lãi suất: Biến động lãi suất có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty. Nếu lãi suất tăng đột ngột, chi phí vốn có thể tăng, ảnh hưởng đến biên lợi nhuận.
  • Rủi ro thanh khoản: Công ty có thể gặp khó khăn trong việc có đủ tiền mặt để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính, đặc biệt khi cần phải trả tiền thuê hoặc các khoản vay.
  • Rủi ro thị trường: Biến động thị trường tài chính có thể ảnh hưởng đến giá trị tài sản của công ty. Sự biến động không lường trước trong giá cả và giá trị tài sản có thể gây ra thiệt hại tài chính.

  7.2. Rủi ro trong quá trình hoạt động, vận hành công ty 

  • Rủi ro quản lý: Khả năng quản lý công ty không hiệu quả có thể dẫn đến các vấn đề về vận hành, tài chính và pháp lý.
  • Rủi ro hệ thống: Có khả năng hệ thống thông tin của công ty gặp lỗi hoặc bị tấn công từ bên ngoài, dẫn đến mất mát dữ liệu hoặc gián đoạn hoạt động kinh doanh.
  • Rủi ro pháp lý: Công ty có thể vi phạm các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động cho thuê tài chính, dẫn đến các hậu quả pháp lý và mất mát tài chính.
  • Rủi ro danh tiếng: Khả năng công ty bị ảnh hưởng bởi tin tức tiêu cực, vụ bê bối hoặc phản ứng xã hội tiêu cực từ cộng đồng và khách hàng.

  7.3 Rủi ro từ sức cạnh tranh của thị trường

  Ngành cho thuê tài chính là một ngành cạnh tranh cao. Công ty mới thành lập thường gặp khó khăn trong việc thu hút khách hàng và cạnh tranh với các công ty lớn, có uy tín và kinh nghiệm.

  • Khó khăn trong việc thu hút khách hàng: Công ty mới thường gặp khó khăn khi cạnh tranh với các đối thủ lớn và có uy tín. Việc xây dựng danh tiếng và thu hút khách hàng mới có thể mất thời gian và yêu cầu đầu tư lớn vào chiến lược tiếp thị.

  • Áp lực giảm giá: Để cạnh tranh với các đối thủ, các công ty mới có thể phải giảm giá dịch vụ của mình, dẫn đến giảm lợi nhuận và khả năng sinh lời.

  • Rủi ro về chất lượng dịch vụ: Để cạnh tranh, có thể có áp lực để cắt giảm chi phí và tăng cường hiệu suất. Tuy nhiên, việc này có thể ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ và uy tín của công ty, gây ra mất mát khách hàng và thiệt hại về danh tiếng.

  • Khả năng chịu đựng tài chính: Sức cạnh tranh dẫn đến áp lực tài chính lớn, đặc biệt đối với các công ty mới. Việc duy trì hoạt động kinh doanh trong điều kiện cạnh tranh gay gắt có thể đòi hỏi nhiều vốn và quản lý tài chính hiệu quả.

  • Nguy cơ bị loại khỏi thị trường: Trong môi trường cạnh tranh gay gắt, các công ty mới có thể đối mặt với nguy cơ bị loại khỏi thị trường nếu không có chiến lược cạnh tranh hiệu quả và không thể thích ứng nhanh chóng với biến động của thị trường.

  7.4 Rủi ro khác dễ gặp phải khi thành lập công ty cho thuê tài chính

  • Rủi ro thay đổi chính sách: Thay đổi chính sách của chính phủ có thể ảnh hưởng đến hoạt động của công ty, đặc biệt là các biện pháp điều tiết tài chính hoặc các biện pháp pháp lý mới.
  • Rủi ro thiên tai: Thiên tai như động đất, lụt lội có thể gây thiệt hại đến tài sản của công ty, đặc biệt nếu tài sản này được sử dụng để cho thuê.
  z5321096581827-599935777a3c52bcf3aaf9d7182946f8
  Những rủi ro gặp phải khi thành lập công ty cho thuê tài chính 

  8. Nên xây dựng nguồn nhân lực thế nào để công ty cho thuê tài chính vận hành một cách suôn sẻ?

  Nguồn nhân lực là một trong những yếu tố quan trọng góp phần xây dựng vị thế và uy tín của công ty cho thuê tài chính trên thị trường doanh nghiệp, vì vậy cần phải có kế hoạch và lộ trình cụ thể. Bạn có thể tham khảo những ý kiến dưới đây.

  8.1 Xác định nhu cầu đào tạo

  • Kỹ năng nghiệp vụ: Nhân viên cần được trang bị kỹ năng như đánh giá tín dụng, thẩm định tài sản, quản lý rủi ro để có thể thực hiện các nghiệp vụ trong lĩnh vực cho thuê tài chính một cách chuyên nghiệp.
  • Kiến thức chuyên môn: Nhân viên cần phải có kiến thức vững về các lĩnh vực như tài chính, ngân hàng, luật pháp, kế toán, để có thể hiểu và thực hiện công việc một cách hiệu quả.
  • Kỹ năng mềm: Nhân viên cần phải có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết trình để có thể tương tác và làm việc hiệu quả với khách hàng và đồng nghiệp.

  8.2 Xác định đối tượng nòng cốt cần đào tạo 

  • Nhân viên mới: Cần được đào tạo về kiến thức nền tảng và kỹ năng cần thiết để thực hiện công việc trong công ty.
  • Nhân viên hiện tại: Cần được đào tạo để nâng cao kiến thức và kỹ năng, cũng như cập nhật các quy định pháp luật mới và xu hướng mới trong ngành.
  • Cán bộ quản lý: Cần được đào tạo về kỹ năng quản lý, lãnh đạo và ra quyết định để có thể điều hành và phát triển công ty một cách hiệu quả.

  8.3 Tìm hiểu phương pháp đào tạo hợp lý, hiệu quả

  • Đào tạo nội bộ: Tổ chức bởi công ty với đội ngũ giảng viên là chuyên gia trong ngành, đảm bảo sự linh hoạt và tùy chỉnh nội dung đào tạo theo nhu cầu cụ thể của công ty.
  • Đào tạo ngoại bộ: Do các trung tâm đào tạo uy tín tổ chức, cung cấp các khóa học chuyên sâu và cập nhật về ngành cho thuê tài chính.
  • Tự học: Nhân viên có thể tự học qua sách báo, tài liệu, hoặc tham gia các khóa học trực tuyến để cập nhật kiến thức và kỹ năng của mình.

  8.4 Xây dựng nội dung đào tạo chuyên môn rõ ràng, cụ thể

  • Kiến thức chuyên môn: Bao gồm các khóa học về tài chính, ngân hàng, luật pháp, kế toán để cung cấp kiến thức nền tảng cho nhân viên.
  • Kỹ năng nghiệp vụ: Bao gồm các khóa học về đánh giá tín dụng, thẩm định tài sản, quản lý rủi ro để phát triển kỹ năng chuyên môn của nhân viên.
  • Kỹ năng mềm: Bao gồm các khóa học về giao tiếp, đàm phán, tin học văn phòng để phát triển các kỹ năng tương tác và làm việc trong môi trường công sở.

  8.5 Tổ chức đào tạo thường xuyên để nâng cao khả năng nghiệp vụ

  • Xác định nhu cầu đào tạo: Khảo sát nhu cầu của nhân viên và các bộ phận trong công ty để xác định các khóa học phù hợp.
  • Lập kế hoạch đào tạo: Xác định mục tiêu, nội dung, phương pháp, thời gian và kinh phí đào tạo, cũng như lập kế hoạch tổ chức các khóa học.
  • Thực hiện đào tạo: Tổ chức các khóa đào tạo theo kế hoạch đã đề ra, đảm bảo sự tham gia tích cực và hiệu quả của nhân viên.
  • Đánh giá kết quả đào tạo: Kiểm tra kiến thức và kỹ năng của nhân viên sau khi tham gia đào tạo để đảm bảo rằng các mục tiêu đã đề ra được đạt được và đảm bảo chất lượng đào tạo.
  z5321110922805-6fb75f4ac6f94491e61b8f30ec20c3c7
  Quy trình đào tạo nguồn nhân lực của công ty cho thuê tài chính

  >>> Tham khảo: Quy trình quản lý nhân sự là gì? Cách thức xây dựng quy trình quản lý nhân sự hiệu quả

  9. Những câu hỏi thường gặp khi thành lập công ty cho thuê tài chính

  9.1 Thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký thành lập công ty cho thuê tài chính là bao lâu?

  Thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký thành lập công ty cho thuê tài chính không quá 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

  9.2 Ai được phép thành lập công ty cho thuê tài chính?

  Tổ chức tín dụng: Bao gồm ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác, công ty tài chính.

  Tổ chức phi ngân hàng: Bao gồm công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty quản lý quỹ đầu tư.

  Doanh nghiệp: Doanh nghiệp có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về cho thuê tài chính.

  9.3 Công ty cho thuê tài chính có được phép cho thuê tài sản cố định không phải là tài sản của công ty hay không?

  Công ty cho thuê tài chính được phép cho thuê tài sản cố định không phải là tài sản của công ty nhưng phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (376 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo