Mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh (Cập nhật 2022)

Danh Phạm

Mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh (Cập nhật 2022)

Danh Phạm

08/08/2021

Tạm ngừng kinh doanh là việc doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh trong một thời gian nhất định. Trong một số trường hợp, cơ quan nhà nước cũng có thể yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh. Để thực hiện thủ tục này, cần nắm rõ các quy định của pháp luật về hồ sơ tạm ngừng kinh doanh, đảm bảo việc soạn thảo các văn bản một cách chính xác, đúng thể thức và nội dung. Một trong những văn bản quan trọng của hồ sơ tạm ngừng kinh doanh là quyết định tạm ngừng kinh doanh. Tùy từng loại hình doanh nghiệp mà mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh được trình bày khác nhau. ACC sẽ cung cấp thêm thông tin cho quý khách hàng về các mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh thông dụng qua bài viết sau:

1. Mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh của công ty.

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh được thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Khi thực hiện tạm ngừng kinh doanh, việc chủ sở hữu công ty ban hành quyết định tạm ngừng kinh doanh là thủ tục bắt buộc.

Quyết định tạm ngừng là một văn kiện vô cùng quan trọng trong quá trình làm thủ tục tạm ngừng kinh doanh. Tùy thuộc vào loại hình công ty/ doanh nghiệp khác nhau mà sẽ có những mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh khác nhau. Một số quyết định tạm ngừng kinh doanh được thực hiện theo mẫu như sau:

Mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh công ty cổ phần:

 TÊN DOANH NGHIỆP       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc 
                Số:……, ngày … tháng … năm …

QUYẾT ĐỊNH

(V/v tạm ngừng hoạt động)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 – Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

– Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần… đã được thành viên sửa đổi thông qua ngày … / … / …. ;

– Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị thông qua ngày … tháng … năm … về việc Tạm ngừng kinh doanh của công ty;

 – Xét tình hình kinh doanh của công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều  1:

Tạm ngừng kinh doanh kể từ ngày … tháng … năm … đến hết ngày … tháng … năm …

Lý do tạm ngừng: ……………………………………………………………………….

Điều 2: Giao cho Ông/Bà ……………………… (người đại diện theo pháp luật) tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty, các thành viên công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 Nơi nhận:– Sở Kế hoạch và Đầu tư;- Lưu VP.TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊCHỦ TỊCH 
(Ký, ghi rõ họ và tên)  …………………………….


Mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH một thành viên:

 TÊN DOANH NGHIỆP       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc 
                Số: ……, ngày … tháng … năm …

QUYẾT ĐỊNH

(V/v tạm ngừng hoạt động)

CHỦ SỞ HỮU

 – Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

– Căn cứ Điều lệ …………………………. đã được sửa đổi thông qua ngày … /…./….;

– Xét tình hình kinh doanh của công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều  1:

Tạm ngừng kinh doanh kể từ ngày … tháng … năm … đến hết ngày … tháng … năm …

Lý do tạm ngừng: ……………………………………………………………………….

Điều 2: Giao cho Ông/Bà ……………………… (người đại diện theo pháp luật) tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 Nơi nhận:– Sở Kế hoạch và Đầu tư;- Lưu VP.CHỦ SỞ HỮU 
(Ký, ghi rõ họ và tên)  …………………………….

Mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH từ hai thành viên trở lên:

 TÊN DOANH NGHIỆP       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc 
              Số: ……, ngày … tháng … năm …

QUYẾT ĐỊNH

(V/v tạm ngừng hoạt động)

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

 – Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

– Căn cứ Điều lệ ….. đã được thành viên sửa đổi thông qua ngày …/…/…;

– Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị thông qua ngày … tháng … năm … về việc Tạm ngừng kinh doanh của công ty;

– Xét tình hình kinh doanh của công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều  1:

Tạm ngừng kinh doanh kể từ ngày … tháng … năm … đến hết ngày … tháng … năm …

Lý do tạm ngừng: ……………………………………………………………………….

Điều 2: Giao cho Ông/Bà ……………………… (người đại diện theo pháp luật) tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty, các thành viên công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 Nơi nhận:– Sở Kế hoạch và Đầu tư;- Lưu VP.TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊNCHỦ TỊCH 
(Ký, ghi rõ họ và tên)  …………………………….

Trên đây là một số văn bản mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh của các loại hình doanh nghiệp thường gặp. Quý khách hàng có thể tham khảo các mẫu quyết định trên khi soạn thảo quyết định tạm ngừng kinh doanh.

2. Dịch vụ của ACC tư vấn về quyết định tạm ngừng kinh doanh.

Luật doanh nghiệp 2020 và Nghị định 01/2021/NĐ-CP đã quy định cụ thể trình tự, thủ tục thực hiện tạm ngừng kinh doanh. Tuy nhiên nhiều doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn trong việc thực hiện các thủ tục này. Để thực hiện được chính xác các nội dung trong quy định hiện hành, tránh những rủi ro không đáng có, các chủ doanh nghiệp cần nắm rõ quy trình và hồ sơ thực hiện tạm ngừng kinh doanh theo quy định hiện hành.

Quý khách hàng gặp khó khăn soạn thảo các văn bản khi thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh, đặc biệt là quyết định tạm ngừng kinh doanh, có thể tham khảo dịch vụ tư vấn của ACC.

Dịch vụ trọn gói của ACC sẽ giúp quý khách hàng hoàn thiện toàn bộ thủ tục tạm ngừng kinh doanh một cách nhanh chóng, chính xác. Quý khách hàng chỉ cần cung cấp các thông tin, giấy tờ cần thiết và nhận kết quả tạm ngừng kinh doanh. Dịch vụ tạm ngừng kinh doanh trọn gói của ACC được thực hiện theo quy trình sau:

Bước 1: Tư vấn pháp luật về thủ tục tạm ngừng hoạt động kinh doanh

Tư vấn quy trình, thủ tục tạm ngừng kinh doanh, cung cấp thông tin cần thiết, giải đáp thắc mắc cho khách hàng. Khách hàng cũng sẽ được hướng dẫn chuẩn bị tất cả những giấy tờ cần thiết để làm thủ tục

Bước 2: Soạn thảo hồ sơ

Các chuyên viên của ACC sẽ soạn thảo hồ sơ tạm ngừng cho khách hàng với đầy đủ các thành phần hồ sơ theo đúng quy định. Hồ sơ soạn thảo chuẩn chỉ về nội dung và hình thức sẽ chuyển cho khách hàng ký và đóng dấu.

Bước 3: Thực hiện thủ tục trên Sở Kế Hoạch Đầu Tư và bàn giao kết quả cho khách hàng. ACC thay mặt khách hàng tiến hành nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh đến Phòng đăng ký kinh doanh, theo dõi hồ sơ, nhận kết quả và chuyển giao cho khách hàng.

Trên đây là những thông tin về mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh mà chúng tôi cung cấp. Nếu quý khách có nhu cầu được biết thêm thông tin hoặc cần hỗ trợ, tư vấn về dịch vụ của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ số hotline hoặc gửi email cho ACC để được giải đáp.

Khách hàng có thể gọi điện trực tiếp cho chúng tôi qua số liên lạc:

Hotline: 1900.3330

Zalo: 084.696.7979

hoặc tham khảo website chính thức của công ty: https://accgroup.vn để được hỗ trợ miễn phí. 

Đánh giá post
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận