Quy định về mẫu giấy cam kết an toàn thực phẩm, bản cam kết vệ sinh an toàn thực phẩm 2021

Mẫu giấy cam kết an toàn thực phẩm (hay bản cam kết an toàn vệ sinh thực phẩm) được quy định và là giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương với giấy phép an toàn thực phẩm để chứng minh rằng cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đã đáp ứng các điều kiện quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm và được tiến hành hoạt động trên thị trường.

mẫu giấy cam kết an toàn thực phẩm

Mẫu giấy cam kết an toàn thực phẩm

1. Mẫu giấy cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm mới nhất hiện nay

Hiện nay được ban hành kèm theo Thông tư số: 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————-

BẢN CAM KẾT BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM

ĐỐI VỚI CƠ SỞ DỊCH VỤ ĂN UỐNG

Ngày ….. tháng …..năm ……., tại:………………………………………………………..

Người đại diện: ………………………………………………………………………………….

Loại hình cung cấp/kinh doanh:…………………………………………………………….

Địa chỉ/địa điểm: ………………………………………………………………………………

CAM KẾT

Thực hiện đúng các quy định về điều kiện an toàn thực phẩm trong cung cấp dịch vụ ăn uống và chịu hoàn toàn trách nhiệm về những hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật với những nội dung sau:

(1) Cơ sở tuân thủ đầy đủ các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, nguồn nước sạch để chế biến thức ăn, nước đá sạch.

(2) Chủ cơ sở và người trực tiếp cung cấp dịch vụ ăn uống có đủ Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm; kết quả khám sức khoẻ và phiếu xét nghiệm cấy phân theo quy định.

(3) Cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm với cơ quan chức năng có thẩm quyền của địa phương theo đúng quy định.

 

UBND………………….…….

(CƠ QUAN CHỨC NĂNG)

(ký & ghi họ tên)

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ

(ký & ghi họ tên)

2. Giấy cam kết an toàn thực phẩm dành cho ai?

Nếu như giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm được dành cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ ăn uống, và một số trường hợp ngoại lệ không cần xin cấp nhưng vẫn phải đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm. Thì những đối tượng ngoại lệ được nhắc đến ở trên cần ký bản cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm, bao gồm:

 •       Sản xuất ban đầu nhỏ lẻ
 •       Sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có địa điểm cố định
 •       Sơ chế nhỏ lẻ
 •       Kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ
 •       Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn
 •       Sản xuất, kinh doanh dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm
 •       Bếp ăn tập thể không có đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm
 •       Kinh doanh thức ăn đường phố

Có một số trường hợp cơ sở kinh doanh được cấp chứng chỉ an toàn vệ sinh thực phẩm như: Thực hành sản xuất tốt (GMP); Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP);  Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000; Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS); Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm (BRC); Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000) hoặc tương đương,… thì cũng không cần ký giấy cam kết an toàn thực phẩm.

3. Xin giấy cam kết an toàn thực phẩm như thế nào?

Về điều kiện cấp:

Sau khi xác định được đối tượng buộc phải ký cam kết an toàn thực phẩm thì chủ cơ sở phải đáp ứng các điều kiện sau:

 •       Cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ phải tuân thủ các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tương ứng theo quy định 
 •       Chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất thực phẩm phải được tập huấn và được cấp Giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm theo quy định. Chủ cơ sở phải được khám sức khoẻ và được cấp Giấy xác nhận đủ sức khoẻ theo quy định của Bộ Y tế

Về thẩm quyền cấp:

 •       Ban Quản lý An toàn thực phẩm (Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm) quản lý cơ sở có quy mô kinh doanh trên 200 suất ăn/lần phục vụ.
 •       Ủy ban nhân dân (hoặc cơ quan có thẩm quyền) quận, huyện, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh quản lý cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống có quy mô kinh doanh từ 50 – 200 suất ăn/lần phục vụ.
 •       Trạm y tế xã, phường, thị trấn quản lý cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống có quy mô kinh doanh dưới 50 suất ăn/lần phục vụ, kinh doanh thức ăn đường phố.

Sau khi cấp thì cơ quan được phân cấp quản lý sẽ tiến hành kiểm tra theo tần suất quy định.

4. Bản cam kết an toàn thực phẩm trong trường học

bản cam kết an toàn thực phẩm trong trường học
bản cam kết an toàn thực phẩm trong trường học


Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận