Điều Kiện Thành Lập Công Ty Kinh Doanh Lữ Hành Quốc Tế, Lữ Hành Nội Địa Năm 2020

Trang chủ / Blog / Cách Mở Công Ty / Điều Kiện Thành Lập Công Ty Kinh Doanh Lữ Hành Quốc Tế, Lữ Hành Nội Địa Năm 2020
Điều kiện kinh doanh lữ hành quốc tế, lữ hành nội địa 2020
Điều kiện kinh doanh lữ hành quốc tế, lữ hành nội địa 2020

Kinh doanh lữ hành là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện do đó các chủ thể khi có mong muốn thành lập công ty cung ứng dịch vụ này cần phải nắm rõ được các quy định của pháp luật liên quan để từ đó có sự chuẩn bị đầy đủ về hồ sơ thủ tục. Hãy để ACC cung cấp thêm cho bạn những thông tin bổ ích về việc thành lập công ty kinh doanh lữ hành mới nhất nhé!

1. Kinh doanh lữ hành

 • Là việc xây dựng, bán, tổ chức thực hiện các chương trình du lịch nhằm mục đích sinh lợi và hưởng khoản tiền sinh lợi đó. Pháp luật ghi nhận rằng các cá nhân, tổ chức được phép kinh doanh những ngành ngành nghề mà pháp luật không cấm. Do đó các chủ thể được phép thành lập công ty kinh doanh lĩnh vực này khi đã đáp ứng đầy đủ những quy định của pháp luật.
 • Tổ chức, cá nhân kinh doanh lữ hành phải đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và cam kết thực hiện đầy đủ các điều kiện quy định trong Nghị định  này.
 • Việc thành lập doanh nghiệp lữ hành, đăng ký kinh doanh, bổ sung chức năng ngành nghề kinh doanh lữ hành thực hiện theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước, Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã, Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

2. Các loại hình công ty có thể lựa chọn thành lập kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế và lữ hành nội địa

 • Công ty Trách nhiệm hữu hạn
 • Công ty TNHH một thành viên
 • Công ty TNHH hai thành viên trở lên
 • Công ty Cổ phần
 • Doanh nghiệp tư nhân

3. Điều kiện để thành lập công ty kinh doanh dịch vụ lữ hành trong nước và quốc tế

Đối với công ty kinh doanh dịch vụ lữ hành phải có mức vốn điều lệ lớn hơn mức vốn pháp định áp dụng cho hoạt động kinh doanh. Cụ thể:

 • Mức vốn điều lệ trên 250.000.000đ khi doanh nghiệp đăng ký ngành nghề lữ hành quốc tế đưa khách du lịch vào Việt Nam.
 • Mức vốn điều lệ trên 500.000.000đ khi doanh nghiệp đăng ký ngành nghề lữ hành quốc tế đưa khách du lịch ra nước ngoài.
 • Công ty phải trích dẫn cụ thể điều luật quy định về hoạt động lữ hành trong luật du lịch trên ngành nghề đăng ký doanh nghiệp.
 • Cam kết chỉ kinh doanh các ngành nghề có điều kiện khi đáp ứng quy định pháp luật.
 • Công ty có vốn nước ngoài chỉ được thành lập theo hình thức liên doanh đối với ngành nghề lữ hành.

4. Điều kiện xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế và lữ hành nội địa

Doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh lữ hành quốc tế đối với công ty có vốn nước ngoài

Doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh lữ hành quốc tế đối với công ty có vốn nước ngoài tại Việt Nam theo hình thức liên doanh hoặc hình thức khác phù hợp với quy địnhcủa pháp luật và các điều ước quốc tế mà nước Công hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện dưới đây để được phép hoạt động:

 • Có phương án kinh doanh lữ hành, có chương trình du lịch cho khách du lịch quốc tế theo phạm vi kinh doanh là “kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam”.
 • Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế phải có thời gian ít nhất 4 năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành. Thời gian làm việc trong lĩnh vực lữ hành của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành được xác định bằng tổng thời gian trực tiếp làm việc trong các lĩnh vực sau:
  • Quản lý hoạt động lữ hành;
  • Hướng dẫn du lịch;
  • Quảng bá, xúc tiến du lịch;
  • Xây dựng và điều hành chương trình du lịch;
  • Nghiên cứu, giảng dậy về lữ hành, hướng dẫn du lịch.

Thời gian làm việc trong lĩnh vực lữ hành của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành được xác định thông qua giấy xác nhận của cơ quan, tổ chức, Doanh nghiệp nơi cá nhân đó đã hoặc đang làm việc; các giấy tờ hợp lệ khác xác nhận thời gian người đó làm việc trong lĩnh vực lữ hành.

 • Có ít nhất 3 hướng dẫn viên được cấp thẻ hưỡng dẫn viên du lịch quốc tế.
 • Có tiền ký quỹ theo quy định của Chính phủ. Ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế được quy định như sau:
 • DN kinh doanh lữ hành quốc tế phải ký quỹ theo đúng quy định. Tiền ký quỹ của DN phải gửi vào tài khoản tại ngân hàng và được hưởng lãi suất theo thỏa thuận giữa DN và ngân hàng nhận ký quỹ phù hợp với quy định của pháp luật.
 • Mức ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế: 250.000.000 đồng với DN kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam. Tiền ký quỹ của DN kinh doanh lữ hành quốc tế được sử dụng để giải quyết các vấn đề về phát sinh trong trường hợp DN không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ trong hoạt động kinh doanh lữ hành.

Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế đối với công ty trong nước

Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế đối với công ty trong nước cũng phải đáp ứng những điều kiện cụ thể để có thể được hoạt động kinh doanh lữ hành. Cụ thể các điều kiện được nêu ra dưới đây:

 • Có phương án kinh doanh lữ hành; có chương trình du lịch cho khách du lịch quốc tế theo phạm vi kinh doanh được quy định, bao gồm:
  • Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam;
  • Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài;
  • Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài.
 • Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế phải có thời gian ít nhất bốn năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành.  Thời gian làm việc trong lĩnh vực lữ hành của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành được xác định bằng tổng thời gian trực tiếp làm việc trong các lĩnh vực sau:
  • Quản lý hoạt động lữ hành;
  • Hướng dẫn du lịch;
  • Quảng bá, xúc tiến du lịch;
  • Xây dựng và điều hành chương trình du lịch;
  • Nghiên cứu, giảng dạy về lữ hành, hướng dẫn du lịch.

Thời gian làm việc trong lĩnh vực lữ hành của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành được xác định thông qua giấy xác nhận của cơ quan, tổ chức, DN nơi người đó đã hoặc đang làm việc; các giấy tờ hợp lệ khác xác nhận thời gian người đó làm việc trong lĩnh vực lữ hành.

 • Có ít nhất ba hướng dẫn viên được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế.
 • Có tiền k‎ý quỹ theo quy định của Chính phủ.

Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa

Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa phải đáp ứng những yêu cầu sau để được pháp luật cho phép kinh doanhlinhx vực nói trên:

 • Có đăng ký kinh doanh lữ hành nội địa tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.
 • Có phương án kinh doanh lữ hành nội địa; có chương trình du lịch cho khách du lịch nội địa.
 • Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa phải có thời gian ít nhất ba năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành. Thời gian làm việc trong lĩnh vực lữ hành của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành được xác định bằng tổng thời gian trực tiếp làm việc trong các lĩnh vực sau:
  • Quản lý hoạt động lữ hành;
  • Hướng dẫn du lịch;
  • Quảng bá, xúc tiến du lịch;
  • Xây dựng và điều hành chương trình du lịch;
  • Nghiên cứu, giảng dạy về lữ hành, hướng dẫn du lịch.
  • Thời gian làm việc trong lĩnh vực lữ hành của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành được xác định thông qua giấy xác nhận của cơ quan, tổ chức, DN nơi người đó đã hoặc đang làm việc; các giấy tờ hợp lệ khác xác nhận thời gian người đó làm việc trong lĩnh vực lữ hành.

Nếu có bất kỳ khó khăn hoặc vướng mắc gì liên quan đến các điều kiện thành lập công ty kinh doanh lữ hành quốc tế và nội địa, hãy liên hệ với ACC để nhận được sự hỗ trợ nhanh chóng và tốt nhất nhé.

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Hotline: 0909928884

Tổng Đài: 1800.0006

Mail: hotro@accgroup.vn

Viết một bình luận

Language »