CÔNG TY LUẬT ACC

Kiểm toán tài sản cố định theo quy định (Cập nhật 2022)

Mạnh Hùng

Kiểm toán tài sản cố định theo quy định (Cập nhật 2022)

Mạnh Hùng

16/04/2022

Kiểm toán hay tổ chức kiểm toán là một trong những vấn đề được mọi người quan tâm đến nhất hiện nay. Tuy nhiên thì mọi người vẫn con đang thắc mắc về kiểm toán tài sản cố định. Như vậy thì kiểm toán tài sản cố định là gì? Các quy định hiện hành về kiểm toán tài sản cố định. Để tìm hiểu hơn về kiểm toán tài sản cố định các bạn hãy theo dõi bài viết dưới đây của ACC để tham khảo về kiểm toán tài sản cố định nhé.

kiem toan tai san co dinh

Kiểm toán tài sản cố định

1. Kiểm toán tài sản cố định là gì?

Tài sản cố định chiếm tỷ trọng lớn trong tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp, đơn vị. Vì vậy trong mọi trường hợp tài sản cố định chính là khoản mục phản ánh chính xác tình trạng của các trang thiết bị cơ sở vật chất kỹ thuật của doanh nghiệp.

Kiểm toán tài sản cố định sẽ giúp kiểm toán viên đánh giá được tính hiệu quả và tính kinh tế của việc đầu tư cho tài sản cố định. Căn cứ vào đánh giá này để doanh nghiệp đưa ra định hướng đầu tư và nguồn sử dụng đầu tư vào tài sản cố định được hiệu quả nhất.

Thêm nữa công việc kiểm toán khoản mục tài sản cố định còn có thể phát hiện ra các sai sót trong việc xác định chi phí cấu thành nguyên giá tài sản cố định và các chi phí sửa chữa, chi phí khấu hao tài sản. Những sai sót trong việc xác định chi phí này thường gây ra những sai sót trọng yếu trên báo cáo tài chính.

Như vậy, kiểm toán tài sản cố định là công việc kiểm tra tính trung thực và hợp lý của các khoản mục liên quan đến kiểm toán tài sản cố định trên báo cáo tài chính của một doanh nghiệp, đơn vị.

2. Các tài liệu khi kiểm toán tài sản cố định.

Trước khi kiểm toán tài sản cố định cần chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu sau đây:

 • Sổ cái, sổ chi tiết các tài khoản liên quan đến tài sản cố định
 • Báo cáo tài chính, bảng cân đối sổ phát sinh
 • Danh sách chi tiết tài sản cố định tăng, chuyển nhượng, thanh lý, giảm khác trong kỳ theo từng loại
 • Chứng từ liên quan đến tài sản cố định trong kỳ
 • Bảng khấu hao tài sản cố định trong kỳ
 • Hồ sơ tài sản cố định bao gồm danh mục tài sản cố định phân bổ theo nhóm, biên bản kiểm kê tài sản cố định.
 • Danh mục xây dựng cơ bản dở dang.

3. Thủ tục kiểm toán tài sản cố định.

Thủ tục kiểm toán tài sản cố định được quy định theo các bước như sau:

Thứ nhất, Đối chiếu số liệu.

Thứ hai, Thủ tục phân tích.

Thứ ba, Kiểm tra chi tiết.

Thứ tư, Kiểm tra chứng từ gốc các TSCĐ tăng trong kỳ.

Thứ năm, Kiểm tra khấu hao.

Thứ sáu, Kiểm tra khấu hao.

Thứ bảy, Thử nghiệm hệ thống kiểm soát.

Thứ tám, Kiểm tra các sai sót thường gặp.

4. Một số các rủi ro thường gặp về kiểm toán tài sản cố định.

 •   Kiểm kê: Không thực hiện kiểm kê cuối kỳ
 • Biên bản kiểm kê và phân loại tài sản trên sổ kẽ toán không đối chiếu được với nhau
 • Không có danh mục, sổ, thẻ theo dõi tài sản cố định
 • Không theo dõi các tài sản đem đi cầm cố, thế chấp
 • Tài sản cố định chưa thực hiện đầy đủ việc thực hiện chuyển quyền sở hữu cho Công ty
 • Ghi nhận tài sản không đúng ngày trên biên bản bàn giao
 • Hạch toán tăng tài sản cố định khi chưa có đầy đủ hóa đơn, chứng từ
 • Hạch toán thiếu nguyên giá tài sản cố định: Ví dụ vốn hóa chi phí lãi vay, chi phí lắp đặt, chạy thử, chi phí sửa chữa… trước khi đưa vào sử dụng…
 • Phân loại, phân nhóm tài sản không chính xác
 • Hạch toán giảm tài sản cố định khi chưa có quyết định thanh lý
 • Áp dụng phương pháp khấu hao không phù hợp
 • Phân bổ khấu hao cho các bộ phận chưa chính xác
 • Với tài khoản xây dựng cơ bản dở dang: Không theo dõi chi tiết, không đủ hóa đơn, chứng từ, đã hoàn thành, đưa vào sử dụng nhưng vẫn ghi trên tài khoản xây dựng cơ bản dở dang và không trích khấu hao.

5. Kết luận kiểm toán tài sản cố định.

Trên đây là một số nội dung tư vấn của chúng tôi về kiểm toán tài sản cố định và như một số vấn đề pháp lý có liên quan đến kiểm toán tài sản cố định. Tất cả các ý kiến tư vấn trên của chúng tôi về kiểm toán tài sản cố định đều dựa trên các quy định pháp luật hiện hành. Nếu như khách hàng có bất cứ thắc mắc hay yêu cầu bất cứ vấn đề pháp lý nào liên quan đến vấn đề đã trình bày trên về kiểm toán tài sản cố định vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin sau:

 • Hotline: 19003330
 • Zalo: 084 696 7979
 • Gmail: info@accgroup.vn
 • Website: accgroup.vn
Đánh giá post

Viết một bình luận

NHẬN BÁO GIÁ